Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusov'e jsou ochotni utratit skoln'ich uniforem nen'i vets'i nez 3500 rublu

Rusov'e jsou ochotni utratit skoln'ich uniforem nen'i vets'i nez 3500 rublu All-rusk'e verejn'e m'inen'i Research Center(VTsIOM)predkl'ad'a informace o tom, co musel n'est n'aklady na Rusy v rodine, kde jsou skoln'i deti, vzhledem k jejich vzdel'av'an'i, jako Rusov'e odkazuj'i na zaveden'i skoln'ich uniforem a kolik prumern'y Rus je ochoten utratit koupit jej'i kit. V'yrazne m'ene nez v uplynul'ych letech byl ty, kdo mus'i n'est dodatecn'e n'aklady v souvislosti s jeho vzdel'av'an'i ve skole: napr'iklad mezi Rusy v rodine, kde jsou studenti stredn'ich skol, pod'il respondentu, nyn'i dosahuje 73% v soucasn'e dobe(pred tremi lety - 78%). Zejm'ena pocet tech, kter'i str'avili platit za opravy ve skole(62-50%), d'arky pro ucitele(57-48%), vzdel'avac'i materi'aly(60-43%), atd. V'ice nez tretina respondentu(39%)uvedla, ze n'akup skoln'i uniformy. Dnes dve tretiny Rusu podporuje zaveden'i skoln'i uniformy(66%). Hlavn'im argumentem zast'ancu tohoto kroku -. Predstava, ze formul'ar bude zajistena soci'aln'i rovnost studentu(43%)Druh'ym, nem'ene v'yznamn'ym duvodem je presvedcen'i, ze forma discipl'iny a nastavuje Workflow(32%)mimo jin'e proto podporit zaveden'i forme. Skola - je to, ze d'av'a elegantn'i vzhled(9%), setr'i rozpocet a praktick'e(6%), atd. Proti zaveden'i formul'aru dnes - jen 17% Rusu. Vysvetluj'i svuj n'azor v tom, ze se jedn'a o dodatecn'e n'aklady(36%)a presvedcen'i, ze deti ztrat'i svou identitu(24%). Tak'e slysel argumenty, ze studenti by meli m'it moznost volby(9%), a stejn'y je povazov'ana za formu nepr'ijemn'e a neatraktivn'i(9%). A dals'ich 10% uvedlo, ze proste nevid'i smysl v nem. V prumeru, Rusov'e jsou ochotni utratit na formul'ari 3502 rublu. Mezi respondenty s vysok'ymi pr'ijmy dos'ahnout prumeru 4796 rublu, vcetne Moskvy a Petrohradu -. 5261 rublu.

IA Primore24

Опубликовано:   31-08-2013, 15:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Koncert na molu se obyvatelum Kalifornie hudebn'ici dvou m'istn'ich skupin
6-07-2013, 08:02, Cesky
Koncert pod sir'ym nebem, v bezprostredn'i oslavy Dne Mesta, se bude konat z'itra, ve Vladivostoku. Pred publikem vystoup'i hudebn'ici dvou владивостокских skupin - Starcardigan a «Марлины»....
Na klinice nemocnice c'islo 2 se objevily nejmodernejs'i ultrazvukov'y pr'istroj
23-07-2013, 18:46, Cesky
Modern'i ultrazvukov'y pr'istroj tr'idy expert objevil v prenat'aln'im poctu porodnici 2(ulice Svetlanskaya 105). Nejnovejs'i skener korejsk'a firma Madison - hrdost l'ekari ultrazvuk: to v'am...
'Uverov'e portfolio Sporitelny ЕАО pro mal'e firmy dos'ahl 1 miliardy rublu
13-06-2013, 09:46, Cesky
'Uverov'e portfolio pr'avnick'ych osob a zivnostn'iku Биробиджанского pobocka Sporitelny dos'ahl miln'iku v 1 miliardy rublu. V'ychodn'i Sporitelna je jednicka 'uvery pro mal'e a stredn'i podnik'an'i...
Ve spr'ave mesta Vladivostok byly person'aln'i zmeny
23-08-2013, 18:45, Cesky
Alexey Litv'inov dohl'izel na spr'avu pr'ace pl'anov'an'i a architektury, manazersk'eho 'ucetnictv'i a distribuci ob'yvac'iho prostoru, r'izen'i M'edia, informacn'i management software, workflow...
Vinen podkop'av'a Land Cruiser'a na
3-08-2013, 12:46, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud povazuje trestn'i r'izen'i proti rezidenta Vladivostok, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i 6.ledna pokus o vrazdu, a to pomoc'i improvizovan'e v'ybusn'e zar'izen'i a pripojte...
56 pobrezn'ich l'ekari dostanou do hodnosti milion'aru v tomto roce
5-09-2013, 22:00, Cesky
V ned'avn'em setk'an'i se z'astupci m'edi'i, vice-guvern'er rekl, ze dnes v n'amorn'i oblasti m'a program "Zemsk'y doktor", ve kter'em absolvent l'ekarsk'e fakulty, kter'y si pr'al pracovat v...
Balyaeva vybudovat materskou skolu pro
18-07-2013, 14:33, Cesky
V soucasn'e dobe jsou jiz pripraveny prvn'i dve patra, a t'emer dokoncen tretiny, coz vsak nebr'an'i tomu, aby z'ablesky budoucnosti matersk'e skoly. "Skolka je navrzen jako jeviste a na jedn'e...
Seaside 'uredn'ik se objevil u soudu
27-07-2013, 17:02, Cesky
Zamestnanec krajsk'e veterin'arn'i rozpoctov'e instituce bude souzen za neleg'aln'i pouz'iv'an'i sluzebn'iho postaven'i. Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, trestn'y...
Vladivostok cek'a hvezdy breakdance Lilou a LilG
12-09-2013, 17:51, Cesky
Lilou a LilG, kter'emu se podarilo vyhr'at pozornost a respekt pro sebe mezi ruskou breakdancer 13-17 z'ar'i prijde do Vladivostoku prov'adet mistrovsk'e kurzy pro profesion'aly i zac'inaj'ic'i...
V rusk'em, cervy konzumovat veprov'e
6-09-2013, 15:16, Cesky
Jak bylo ozn'ameno dr'ive, zastaral'e v'yrobky dorazil do Vladivostoku od Petrohradu po zeleznici na 11. srpna. V chladic'ich n'adob'ach bylo 670 kartonu s pol'evkou sadou veprov'eho masa, 100...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!