Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku Prvn'i v oblasti zivotn'iho prostred'i kampan "Zelen'a Rusko" se z'ucastnila Vladivostok. V'ice nez stovka obyvatel se shrom'azdilo na m'iste u metra "Morgorodok." S dobrou n'aladou, j'asali hudbou mestan'e zacali sklizen jedn'im z nejobl'ibenejs'ich m'ist pro mestanu. Behem nekolika minut, oblast urcen'e na skladov'an'i. naplnen'e sebran'eho odpadu. Znecisten'i zivotn'iho prostred'i za 'ucasti ministra pr'irodn'ich zdroju a zivotn'iho prostred'i rusk'e FederatsiiSergey Donu. "Dnes se bude konat v sobotu po cel'e zemi, bude v'ice nez 500000 lid'i prijde na sklizen a pracovat spolecne postarat se o zemi, - rekl Sergej Donskoy, - iniciativa pro zivotn'i prostred'i pracovn'i den byl podporen mnoha cleny Rusk'e federace, a pokud vsichni se sejdou dnes v jednom bal'iku kolekce bude rovnat mes'icn'i objem zar'izen'i na zpracov'an'i odpadu. " Je treba poznamenat, ze akce je organizov'ana s c'ilem zv'ysit povedom'i verejnosti o ochrane zivotn'iho prostred'i a zlepsov'an'i ekologick'eho stavu Rosprirodnadzor 'uzem'i Primorsky, s podporou Rady federace Ruska, Ministerstvo zivotn'iho prostred'i a Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj a spr'ava Vladivostoku. Mimochodem, environment'aln'i opatren'i a dobrovoln'e pr'ace ve Vladivostoku konat nekolikr'at do roka. Krome kazdorocn'i dvoumes'icn'i zdrav'i, spr'ava krajsk'eho mesta podporuje iniciativy organizac'i obcansk'e spolecnosti, podniku, obyvatel a pom'ah'a v drzen'i akci'i cistoty. A v cervenci tohoto roku ve Vladivostoku konalo prvn'i mesto v cel'e morsk'e cisten'i zah'ajil starosta Igor Pushkarev. V clean-up Golden Horn Bay se z'ucastnila asi stovka lid'i - vlastn'iku a pos'adky lod'i a jachet, z'astupci ruzn'ych spolecensk'ych organizac'i, dobrovoln'iku, studentu a bezn'ych obcanu vsech vekov'ych kategori'i a profes'i. "Podporujeme kazdou iniciativu a pomoc pri prov'aden'i Subbotniks a environment'aln'i opatren'i - rekl vedouc'i oddelen'i ochrany zivotn'iho prostred'i a povaze Vladivostok spr'avy Alexander Korshenko - Tyto aktivity zapadaj'i do koncepce mestsk'e environment'aln'iho vzdel'av'an'i, v'ychovy a osvety a pomoci pril'akat v'ice obyvatel se star'a o Pr'iroda, zivit a odpovednosti vuci zivotn'imu prostred'i. " 'Ucastn'ici akce "Zelen'a Rusko" bylo poskytnuto potrebn'e vybaven'i - s'acky na sber odpadku a rukavice, a odvoz odpadu shromazdov'any za predpokladu, ze komun'aln'i podnik "Spetszavod c'islo 1". Na obou m'istech, kter'a se konala Subbotnik - stanice "Morgorodok" Landmine mesto a park - sb'ir'an a odstranov'an pro likvidaci 6t trosek.

IA Primore24

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Skoln'i veletrh zacal ve Vladivostoku
12-08-2013, 20:22, Cesky
Vladivostok je centr'aln'i n'amest'i funguje skola veletrh. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, muzete si koupit ucebnice a ucebn'i materi'aly, kancel'arsk'e potreby, v'ytvarn'e...
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne v noci z p'atku na sobotu
7-08-2013, 15:19, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i. Bude to podobn'e v'yrobky vyroben'e v It'alii, ale s pr'isnejs'imi kompenz'atoru. Tyto n'avrhy odolat zat'izen'i je...
Na 5% vzrostl objem osobn'i dopravy na s'iti OAO
4-06-2013, 22:02, Cesky
Nahr'av'a s'ite SPOLECNOSTI "Rusk'e zeleznice" v kvetnu 2013 cinil 1056 milionu tun, coz je nizs'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku o 34%. Odpov'idaj'ic'im zpusobem se sn'izil ve srovn'an'i se...
Policie Sovetsk'eho jm'eno Vladivostoku hovor'i o «pl'azov'em» nejak'em krimin'aln'im pr'ipadu
18-06-2013, 12:01, Cesky
Z'itra, 19. cervna, se bude konat hr'ach zased'an'i Verejn'e rady pri УМВД v roce Владивостоку v budove policejn'i oddelen'i c. 5 (Sovetsk'y oblast). V setk'an'i, kter'e se krome clenu rady Verejn'e,...
Rusk'a ekologick'a clean-up
31-08-2013, 15:30, Cesky
Prvn'i v oblasti zivotn'iho prostred'i kampan "Zelen'a Rusko" se z'ucastnila Vladivostok. V'ice nez stovka obyvatel se shrom'azdilo na m'iste u metra "Morgorodok." S dobrou n'aladou, j'asali hudbou...
Nov'e zar'izen'i byl prijat do sluzby protidrogov'ych z'akonu v Primorye
1-08-2013, 21:47, Cesky
V souladu se st'atn'i smlouvy v kvetnu 2013 spolecnost "Interlab" dod'av'a modern'i presnost fyzik'alne-chemick'e zar'izen'i, kter'e zahrnuje: quadrupole-TOF plynov'y chromatograf s hmotnostne...
No - Budete milovat
7-09-2013, 21:52, Cesky
Dnes, na n'abrez'i v 'ustran'i Vladivostok festivalu "Tich'y Meridian" pod sir'ym nebem a korunou stromu, propojen'y s "zlat'e" retezce uhn'izden'y na zelen'e tr'ave verejn'e knihovny. Vstupn'e je...
Soutez
18-07-2013, 20:20, Cesky
Podle oddelen'i mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje, hospod'arsk'e souteze "L'idri turistick'eho prumyslu Primorye" se kon'a 19. rok po sobe. Soutez je rozvoj...
Konkurence v t'ahnout probehnut'i se bude konat 13. cervence
12-07-2013, 18:05, Cesky
Podle predbezn'ych 'udaju se z'ucastn'i z'avodu ridicu z Vladivostoku, Artem, Ussuriisk a Nakhodka. Zacnete kvalifikacn'i kola v 12 hodin. Domu kola knockout v 15 hodin......
26-06-2013, 23:45, Cesky
Z'iskat podporu krajsk'ym rozpoctu budou moci sportovci, zahrnut'e ve slozen'i n'arodn'i t'ymy RUSKA a завоевавшие titul mistru a v'itezu na Olympijsk'ych a Paralympijsk'ych Сурдлимпийских hr'ach,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!