Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku Prvn'i v oblasti zivotn'iho prostred'i kampan "Zelen'a Rusko" se z'ucastnila Vladivostok. V'ice nez stovka obyvatel se shrom'azdilo na m'iste u metra "Morgorodok." S dobrou n'aladou, j'asali hudbou mestan'e zacali sklizen jedn'im z nejobl'ibenejs'ich m'ist pro mestanu. Behem nekolika minut, oblast urcen'e na skladov'an'i. naplnen'e sebran'eho odpadu. Znecisten'i zivotn'iho prostred'i za 'ucasti ministra pr'irodn'ich zdroju a zivotn'iho prostred'i rusk'e FederatsiiSergey Donu. "Dnes se bude konat v sobotu po cel'e zemi, bude v'ice nez 500000 lid'i prijde na sklizen a pracovat spolecne postarat se o zemi, - rekl Sergej Donskoy, - iniciativa pro zivotn'i prostred'i pracovn'i den byl podporen mnoha cleny Rusk'e federace, a pokud vsichni se sejdou dnes v jednom bal'iku kolekce bude rovnat mes'icn'i objem zar'izen'i na zpracov'an'i odpadu. " Je treba poznamenat, ze akce je organizov'ana s c'ilem zv'ysit povedom'i verejnosti o ochrane zivotn'iho prostred'i a zlepsov'an'i ekologick'eho stavu Rosprirodnadzor 'uzem'i Primorsky, s podporou Rady federace Ruska, Ministerstvo zivotn'iho prostred'i a Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj a spr'ava Vladivostoku. Mimochodem, environment'aln'i opatren'i a dobrovoln'e pr'ace ve Vladivostoku konat nekolikr'at do roka. Krome kazdorocn'i dvoumes'icn'i zdrav'i, spr'ava krajsk'eho mesta podporuje iniciativy organizac'i obcansk'e spolecnosti, podniku, obyvatel a pom'ah'a v drzen'i akci'i cistoty. A v cervenci tohoto roku ve Vladivostoku konalo prvn'i mesto v cel'e morsk'e cisten'i zah'ajil starosta Igor Pushkarev. V clean-up Golden Horn Bay se z'ucastnila asi stovka lid'i - vlastn'iku a pos'adky lod'i a jachet, z'astupci ruzn'ych spolecensk'ych organizac'i, dobrovoln'iku, studentu a bezn'ych obcanu vsech vekov'ych kategori'i a profes'i. "Podporujeme kazdou iniciativu a pomoc pri prov'aden'i Subbotniks a environment'aln'i opatren'i - rekl vedouc'i oddelen'i ochrany zivotn'iho prostred'i a povaze Vladivostok spr'avy Alexander Korshenko - Tyto aktivity zapadaj'i do koncepce mestsk'e environment'aln'iho vzdel'av'an'i, v'ychovy a osvety a pomoci pril'akat v'ice obyvatel se star'a o Pr'iroda, zivit a odpovednosti vuci zivotn'imu prostred'i. " 'Ucastn'ici akce "Zelen'a Rusko" bylo poskytnuto potrebn'e vybaven'i - s'acky na sber odpadku a rukavice, a odvoz odpadu shromazdov'any za predpokladu, ze komun'aln'i podnik "Spetszavod c'islo 1". Na obou m'istech, kter'a se konala Subbotnik - stanice "Morgorodok" Landmine mesto a park - sb'ir'an a odstranov'an pro likvidaci 6t trosek.

IA Primore24

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
J'idlo v kav'arne a obchody letiste
13-07-2013, 21:32, Cesky
V cervnu 2013 n'amorn'i dopravy zastupitelstv'i ve spolupr'aci s Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje prezkoumala restaurac'i, kav'aren a obchodu, pracuj'ic'i na letisti, "Vladivostok". Jak uv'ad'i...
Pr'iprava na chladn'e obdob'i v pln'em proudu
6-08-2013, 18:18, Cesky
Do 20. srpna dokonceny rekonstrukce vyt'apen'i a tepeln'ych kamery, vcetne obnoven'i asfaltu a zelen'eho prostoru, kter'y se nach'az'i na krizovatce silnice na ulici. Rusk'a, 17-19a - Kirov, 6....
21. a 22. cervna jarmark na n'amest'i nebude fungovat
20-06-2013, 15:30, Cesky
Zemedelsk'y veletrh na n'amest'i Bojovn'iku Revoluce v p'atek a sobotu 21. a 22. cervna - pracovat nebude. 23. cervna se tady kon'a festival «Red Roсks» na podporu Olympijsk'ych her v roce 2014 v...
V rade umeleck'e skoly 3 ve Vladivostoku renovuje
16-07-2013, 12:46, Cesky
Tam jiz byly provedeny pr'ace na elektrick'em zar'izen'i, delal nov'e stropy, podlahy, opraven'e obarv'i-sklenen'a dv'irka jsou zrekonstruovan'e schodiste, schody jsou aktualizov'any, oblozen'a...
Urbanistick'ym tip: modern'i architekti zodpovedn'e za budouc'i podobu Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Tradicne na soud odborn'iku byly prezentov'any projekty staveb, a tentokr'at se jednalo o nejdulezitejs'ich a odpovedn'ych m'istech krajsk'e metropole. Tak, prvn'i byl predlozen m'a moznost...
V severoz'apadn'i C'ine zemetresen'i o s'ile 51
20-09-2013, 17:50, Cesky
Jak ITAR-TASS V provinci'ich Gansu a Qinghai nyn'i zemetresen'i o s'ile 51. Otresy byly zaznamen'any v Sunan kraju a Menyuan v 05:37 casu v Pekingu. Centrum se nach'az'i v hloubce 7 km. Z'adn'e...
Skoln'i veletrh zacal ve Vladivostoku
12-08-2013, 20:22, Cesky
Vladivostok je centr'aln'i n'amest'i funguje skola veletrh. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, muzete si koupit ucebnice a ucebn'i materi'aly, kancel'arsk'e potreby, v'ytvarn'e...
Lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence
28-06-2013, 19:02, Cesky
Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite hl'as'i, ze v souvislosti s n'arustem objemu oprav na pozemku теплотрасс lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence na n'asleduj'ic'ich adres'ach:...
Vedouc'i predstavitel'e odsouzen falesn'ych pr'ijmov'ych
7-09-2013, 21:51, Cesky
Overov'an'i prohl'asen'i odhalila nekolik pr'ipadu nespolehliv'ych informac'i poskytnut'ych 'uredn'iku na dobr'e 'urovni, vcetne pohonn'e jednotky, hlava rusk'e prezidentsk'e administrativy Sergej...
Jiz 2600 obyvatel jsou ochotni priznat, ze v l'asce Владивостоку na Zlat'em moste 7. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
2600 obyvatel podali z'adosti o 'ucast v флэшмобе «Jsem r'ad Vladivostok». A registrace 'ucastn'iku prob'ih'a. Pripomenme, ze v prubehu флэшмоба 7. cervence ve 12 hodin se vsichni 'ucastn'ici akcie...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!