Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku Prvn'i v oblasti zivotn'iho prostred'i kampan "Zelen'a Rusko" se z'ucastnila Vladivostok. V'ice nez stovka obyvatel se shrom'azdilo na m'iste u metra "Morgorodok." S dobrou n'aladou, j'asali hudbou mestan'e zacali sklizen jedn'im z nejobl'ibenejs'ich m'ist pro mestanu. Behem nekolika minut, oblast urcen'e na skladov'an'i. naplnen'e sebran'eho odpadu. Znecisten'i zivotn'iho prostred'i za 'ucasti ministra pr'irodn'ich zdroju a zivotn'iho prostred'i rusk'e FederatsiiSergey Donu. "Dnes se bude konat v sobotu po cel'e zemi, bude v'ice nez 500000 lid'i prijde na sklizen a pracovat spolecne postarat se o zemi, - rekl Sergej Donskoy, - iniciativa pro zivotn'i prostred'i pracovn'i den byl podporen mnoha cleny Rusk'e federace, a pokud vsichni se sejdou dnes v jednom bal'iku kolekce bude rovnat mes'icn'i objem zar'izen'i na zpracov'an'i odpadu. " Je treba poznamenat, ze akce je organizov'ana s c'ilem zv'ysit povedom'i verejnosti o ochrane zivotn'iho prostred'i a zlepsov'an'i ekologick'eho stavu Rosprirodnadzor 'uzem'i Primorsky, s podporou Rady federace Ruska, Ministerstvo zivotn'iho prostred'i a Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj a spr'ava Vladivostoku. Mimochodem, environment'aln'i opatren'i a dobrovoln'e pr'ace ve Vladivostoku konat nekolikr'at do roka. Krome kazdorocn'i dvoumes'icn'i zdrav'i, spr'ava krajsk'eho mesta podporuje iniciativy organizac'i obcansk'e spolecnosti, podniku, obyvatel a pom'ah'a v drzen'i akci'i cistoty. A v cervenci tohoto roku ve Vladivostoku konalo prvn'i mesto v cel'e morsk'e cisten'i zah'ajil starosta Igor Pushkarev. V clean-up Golden Horn Bay se z'ucastnila asi stovka lid'i - vlastn'iku a pos'adky lod'i a jachet, z'astupci ruzn'ych spolecensk'ych organizac'i, dobrovoln'iku, studentu a bezn'ych obcanu vsech vekov'ych kategori'i a profes'i. "Podporujeme kazdou iniciativu a pomoc pri prov'aden'i Subbotniks a environment'aln'i opatren'i - rekl vedouc'i oddelen'i ochrany zivotn'iho prostred'i a povaze Vladivostok spr'avy Alexander Korshenko - Tyto aktivity zapadaj'i do koncepce mestsk'e environment'aln'iho vzdel'av'an'i, v'ychovy a osvety a pomoci pril'akat v'ice obyvatel se star'a o Pr'iroda, zivit a odpovednosti vuci zivotn'imu prostred'i. " 'Ucastn'ici akce "Zelen'a Rusko" bylo poskytnuto potrebn'e vybaven'i - s'acky na sber odpadku a rukavice, a odvoz odpadu shromazdov'any za predpokladu, ze komun'aln'i podnik "Spetszavod c'islo 1". Na obou m'istech, kter'a se konala Subbotnik - stanice "Morgorodok" Landmine mesto a park - sb'ir'an a odstranov'an pro likvidaci 6t trosek.

IA Primore24

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vedouc'i oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra
8-08-2013, 10:47, Cesky
Kdyz zamestnanci dopravn'iho policie pokusila zastavit sv'e protipr'avn'i jedn'an'i, napadl policisty a vybran'e sluzebn'ich zbran'i, ukraden'ych z vojensk'eho brnen'i a prileb. Za to, ze na prvn'i...
Vladivostok policie hled'a stars'i zenu
19-07-2013, 13:35, Cesky
Policist'e z c'isla 2 Ministerstvo vnitra Ruska ve Vladivostoku chtel Rudaya Valentine Mefodevna narozen 2801195414042013 kter'y odesel z domova na adrese Calle Polar, kter'a predstavuje 7 "d" m. 5....
V Pr'imorsk'em kraji probehla kontrola pripravenosti interakce org'anu cinn'ych v mimor'adn'ych okolnost'i
21-06-2013, 20:00, Cesky
Behem dvou dnu v'ice nez 300 zamestnancu konsolidovan'e jednotky ГУФСИН a vym'ah'an'i pr'ava cvicil soudrznost akce poloha a zadrzen'i odsouzen'ych, kter'i uskutecnili skupinov'y ozbrojen'y 'utek z...
Sibirtsevo bydliste podezrel'y z loupeze
11-08-2013, 00:02, Cesky
Zadatel uvedl, ze v noci, kdyz na vec'irku, p'it alkohol. Pak se jeden z jeho pr'atel ji zas'ahla, vzal mobil a odjel domu. Prij'it na sc'ene, vysetrovac'i skupina rozhovor podezrel'eho....
Obcan'e budou moci vybrat nejleps'i film filmu Manhattan
22-09-2013, 18:46, Cesky
Ve dnech 26. az 29. z'ar'i 2013 v divadle "Ussuri" bude konkurencn'i displeje nejvets'im svetov'ym short film show - Manhattan Short Film Festival (New York, USA). Sto tis'ic div'aku mest 300 napr'ic...
C'ina a Rusko se
2-09-2013, 22:17, Cesky
Predseda z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'y kraj Viktor Gorchakov projedn'ana s reditelem Institutu pro soci'aln'i rozvoj v Evrope a Asii s Centrem pro rozvoj v'yzkumu St'atn'i rady, B'yval'y c'insk'y...
Pomsta 'unosu promenil vrazdy
2-09-2013, 13:47, Cesky
Na konci srpna 2013 v Nadezdy okrese policie obdrzel zpr'avu, ze dum byl pryc a uz se nikdy nevr'atil 35-let'y m'istn'i obyvatel rekl korespondent RIA jako "VladNews» asistenta SU TFR v Primorsk'eho...
Ve Vladivostoku, zastaven'i ileg'aln'i n'akup kov
7-08-2013, 15:17, Cesky
V dusledku kontroly na m'iste pracovn'i skupiny zr'izen'e Meziresortn'i komise pro regulaci cinnosti souvisej'ic'i s odberem a zpracov'an'im a prodejem zelezn'ych a nezelezn'ych kovu, pr'ace byla...
V parku na ulici Борисенко zacali na sebe тротуарную брусчатку
21-06-2013, 15:15, Cesky
Dodavatel'e prov'adej'i uspor'ad'an'i 'uzem'i. Pozemky, zbytecne переувлажненные antukov'ymi vody, отсыпаны skaln'im pudou. C'astecne polozen pod'el okraje budouc'i dr'ahy, jde отсыпка suti, zacala...
KLDR a Bible pro v'ystrel porno ex-pr'itelkyne Kim Jong Un
30-08-2013, 22:31, Cesky
Severn'i Korea poch'azej'i z sokuj'ic'i zpr'avy: zpevacka Hyun Song Wol, kter'a podle neofici'aln'ich zpr'av, byl zlat'icko, byl Kim Cong-un, str'ilel spolu s dals'imi umelci Ynhasu orchestru....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!