Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku

Rusk'a ekologick'a clean-up "Green Ruska" se konala ve Vladivostoku Prvn'i v oblasti zivotn'iho prostred'i kampan "Zelen'a Rusko" se z'ucastnila Vladivostok. V'ice nez stovka obyvatel se shrom'azdilo na m'iste u metra "Morgorodok." S dobrou n'aladou, j'asali hudbou mestan'e zacali sklizen jedn'im z nejobl'ibenejs'ich m'ist pro mestanu. Behem nekolika minut, oblast urcen'e na skladov'an'i. naplnen'e sebran'eho odpadu. Znecisten'i zivotn'iho prostred'i za 'ucasti ministra pr'irodn'ich zdroju a zivotn'iho prostred'i rusk'e FederatsiiSergey Donu. "Dnes se bude konat v sobotu po cel'e zemi, bude v'ice nez 500000 lid'i prijde na sklizen a pracovat spolecne postarat se o zemi, - rekl Sergej Donskoy, - iniciativa pro zivotn'i prostred'i pracovn'i den byl podporen mnoha cleny Rusk'e federace, a pokud vsichni se sejdou dnes v jednom bal'iku kolekce bude rovnat mes'icn'i objem zar'izen'i na zpracov'an'i odpadu. " Je treba poznamenat, ze akce je organizov'ana s c'ilem zv'ysit povedom'i verejnosti o ochrane zivotn'iho prostred'i a zlepsov'an'i ekologick'eho stavu Rosprirodnadzor 'uzem'i Primorsky, s podporou Rady federace Ruska, Ministerstvo zivotn'iho prostred'i a Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj a spr'ava Vladivostoku. Mimochodem, environment'aln'i opatren'i a dobrovoln'e pr'ace ve Vladivostoku konat nekolikr'at do roka. Krome kazdorocn'i dvoumes'icn'i zdrav'i, spr'ava krajsk'eho mesta podporuje iniciativy organizac'i obcansk'e spolecnosti, podniku, obyvatel a pom'ah'a v drzen'i akci'i cistoty. A v cervenci tohoto roku ve Vladivostoku konalo prvn'i mesto v cel'e morsk'e cisten'i zah'ajil starosta Igor Pushkarev. V clean-up Golden Horn Bay se z'ucastnila asi stovka lid'i - vlastn'iku a pos'adky lod'i a jachet, z'astupci ruzn'ych spolecensk'ych organizac'i, dobrovoln'iku, studentu a bezn'ych obcanu vsech vekov'ych kategori'i a profes'i. "Podporujeme kazdou iniciativu a pomoc pri prov'aden'i Subbotniks a environment'aln'i opatren'i - rekl vedouc'i oddelen'i ochrany zivotn'iho prostred'i a povaze Vladivostok spr'avy Alexander Korshenko - Tyto aktivity zapadaj'i do koncepce mestsk'e environment'aln'iho vzdel'av'an'i, v'ychovy a osvety a pomoci pril'akat v'ice obyvatel se star'a o Pr'iroda, zivit a odpovednosti vuci zivotn'imu prostred'i. " 'Ucastn'ici akce "Zelen'a Rusko" bylo poskytnuto potrebn'e vybaven'i - s'acky na sber odpadku a rukavice, a odvoz odpadu shromazdov'any za predpokladu, ze komun'aln'i podnik "Spetszavod c'islo 1". Na obou m'istech, kter'a se konala Subbotnik - stanice "Morgorodok" Landmine mesto a park - sb'ir'an a odstranov'an pro likvidaci 6t trosek.

IA Primore24

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Koncert na molu se obyvatelum Kalifornie hudebn'ici dvou m'istn'ich skupin
6-07-2013, 08:02, Cesky
Koncert pod sir'ym nebem, v bezprostredn'i oslavy Dne Mesta, se bude konat z'itra, ve Vladivostoku. Pred publikem vystoup'i hudebn'ici dvou владивостокских skupin - Starcardigan a «Марлины»....
Na klinice nemocnice c'islo 2 se objevily nejmodernejs'i ultrazvukov'y pr'istroj
23-07-2013, 18:46, Cesky
Modern'i ultrazvukov'y pr'istroj tr'idy expert objevil v prenat'aln'im poctu porodnici 2(ulice Svetlanskaya 105). Nejnovejs'i skener korejsk'a firma Madison - hrdost l'ekari ultrazvuk: to v'am...
'Uverov'e portfolio Sporitelny ЕАО pro mal'e firmy dos'ahl 1 miliardy rublu
13-06-2013, 09:46, Cesky
'Uverov'e portfolio pr'avnick'ych osob a zivnostn'iku Биробиджанского pobocka Sporitelny dos'ahl miln'iku v 1 miliardy rublu. V'ychodn'i Sporitelna je jednicka 'uvery pro mal'e a stredn'i podnik'an'i...
Ve spr'ave mesta Vladivostok byly person'aln'i zmeny
23-08-2013, 18:45, Cesky
Alexey Litv'inov dohl'izel na spr'avu pr'ace pl'anov'an'i a architektury, manazersk'eho 'ucetnictv'i a distribuci ob'yvac'iho prostoru, r'izen'i M'edia, informacn'i management software, workflow...
Vinen podkop'av'a Land Cruiser'a na
3-08-2013, 12:46, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud povazuje trestn'i r'izen'i proti rezidenta Vladivostok, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i 6.ledna pokus o vrazdu, a to pomoc'i improvizovan'e v'ybusn'e zar'izen'i a pripojte...
56 pobrezn'ich l'ekari dostanou do hodnosti milion'aru v tomto roce
5-09-2013, 22:00, Cesky
V ned'avn'em setk'an'i se z'astupci m'edi'i, vice-guvern'er rekl, ze dnes v n'amorn'i oblasti m'a program "Zemsk'y doktor", ve kter'em absolvent l'ekarsk'e fakulty, kter'y si pr'al pracovat v...
Balyaeva vybudovat materskou skolu pro
18-07-2013, 14:33, Cesky
V soucasn'e dobe jsou jiz pripraveny prvn'i dve patra, a t'emer dokoncen tretiny, coz vsak nebr'an'i tomu, aby z'ablesky budoucnosti matersk'e skoly. "Skolka je navrzen jako jeviste a na jedn'e...
Seaside 'uredn'ik se objevil u soudu
27-07-2013, 17:02, Cesky
Zamestnanec krajsk'e veterin'arn'i rozpoctov'e instituce bude souzen za neleg'aln'i pouz'iv'an'i sluzebn'iho postaven'i. Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, trestn'y...
Vladivostok cek'a hvezdy breakdance Lilou a LilG
12-09-2013, 17:51, Cesky
Lilou a LilG, kter'emu se podarilo vyhr'at pozornost a respekt pro sebe mezi ruskou breakdancer 13-17 z'ar'i prijde do Vladivostoku prov'adet mistrovsk'e kurzy pro profesion'aly i zac'inaj'ic'i...
V rusk'em, cervy konzumovat veprov'e
6-09-2013, 15:16, Cesky
Jak bylo ozn'ameno dr'ive, zastaral'e v'yrobky dorazil do Vladivostoku od Petrohradu po zeleznici na 11. srpna. V chladic'ich n'adob'ach bylo 670 kartonu s pol'evkou sadou veprov'eho masa, 100...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!