Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i

Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i Na pocest t'eto ud'alosti v kulture okres Lozovy shrom'azdili nejen hrdinu dne pro deti - dva syny a dceru, ale vsichni obyvatel'e Energie ulice, kter'y m'a populaci E. Davyd. V cele mestsk'e c'asti Alexander Galushchenko podal hrdinou dne pozdravy od prezidenta Rusk'e federace Vladim'ira Putina. Podle slov blahopr'an'i spojen'ych Guerrilla Pruvodce elektr'arny, kde E. Davyd pusobil v ruzn'ych funkc'ich, jeho pr'atel'e na soci'aln'i pr'aci v rade mesta veter'anu a sousedu. Vsechny mluvil velmi srdecne o hrdinovi ze dne jako dr'ic, n'adhern'e verejne prospesn'e a velmi dobr'e rodiny. Osud Davydem Efimovicha Schiriya zaj'imav'e, slozit'e, jako vetsina stars'i generace, kter'a se stala v jeho zivote zaz'it tezkosti Velk'e vlasteneck'e v'alky, pot'ize ekonomick'eho oziven'i v pov'alecn'ych letech. Behem v'alky pracoval na n'adraz'i tygra, kter'y poskytl obrann'e predn'i zat'izen'i. V 50. letech se z'ucastnil v z'averecn'e f'azi v'ystavby Suchan TPP. Po dlouhou dobu v cele organizace veter'anu okol'i, h'ajit z'ajmy duchodcu. A tam byl vzdy velk'y optimista, miloval svou zenu, deti, a dokonce i uv'itala zdrav'y zivotn'i styl. I kdyz, jak je uvedeno u det'i v rodine bylo mnoho stolet'ych. Sam David E. rusk'em vzdycky pr'ala b'yt mlad'y, v'est zdrav'y zivot, poctivou pr'aci a v zivote setkat jen dobr'e lidi.Опубликовано:   30-08-2013, 14:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Hermitage Museum ve Vladivostoku bude kulturn'i a vzdel'avac'i platformu
18-07-2013, 20:21, Cesky
Julia Kantor uvedl, ze z'astupci Hermitage prov'adet pravideln'e v'ylety, kurzy, predn'asky, rozbalte humanitn'i dospel'e a deti. Podle n'i je jedn'im z 'ukolu centra satelitn'i Ermit'aze ve...
Fotografov'e a umelci z ruzn'ych zem'i budou prezentovat v'ytvarn'e umen'i v 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i
31-07-2013, 18:05, Cesky
V'ytvarn'e umen'i - malba, kresba, fotografie - jedna z nejvets'ich oblast'i Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i, kter'y se bude konat od 21. do 1. z'ar'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba...
Vladivostoktsev zv'ani k 'ucasti na
17-07-2013, 16:31, Cesky
Akce se kon'a za 'ucasti mesta Vladivostok klinick'e a diagnostick'e centrum a podpore ze strany ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje. Podle odborn'iku, osteopor'oza je jedn'im z...
Seaside z'arucn'i fond vede v regionu
12-07-2013, 18:05, Cesky
Garancn'i fond Primorsk'eho kraje vydala z'aruky za 12 miliardy dolaru. S pomoc'i mal'eho Primorye podnikatelsk'y fond prijat'e od bank 'uvery ve v'ysi 24 miliardy rublu. V partnersk'em fondu - 31...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Chabarovsku je transformov'an do Ben'atek?
28-08-2013, 18:19, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, stav dnes v poledne, hladina vody byla bl'izko Chabarovsk byl 743 cm(2-4 hodin). Aktualizovan'e informace...
V Primorje zjisteno opakovan'e kontaminace pudy chemick'ymi prvky
6-07-2013, 08:00, Cesky
Proveden'e ФГБУ «Pr'imorsk'e межобластная veterin'arn'i laborator» Россельхознадзора laboratorn'i studie pudn'ich vzorku vybran'ych ve dvou velk'ych filmov'ych sklen'iky, kter'y se nach'az'i v okol'i...
V Primorje zamestnanci dopravn'i policie shrnul detsk'e kreativn'i souteze
12-06-2013, 14:45, Cesky
V oddelen'i dopravn'i policie Partyz'an jm'eno shrnul v'ysledky kreativn'i souteze «Hlavn'i silnice - detem». 'Ucastn'ici prezentovali sv'e kresby, b'asne, частушки, rozlozen'i na t'ema, deklarovan'e...
Pracovn'ici velvyslanectv'i DVFO darovala c'ast v'ydelku obetem povodn'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
Zamestnanci Rusk'e federace a Office Minvostokrazvitiya prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal prevede svuj den mzdu na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode. Toto rozhodnut'i bylo...
Seaside divadlo opery a baletu d'a prvn'i koncert
19-09-2013, 14:20, Cesky
Koncert bude obsahovat nejen pobrezn'i muzikanty, ale tak'e speci'alne pozval rusk'ych hvezd klasick'e hudby. Mezi nimi - predn'i s'olistka Mariinsk'eho divadla tenor Vitaly Ishutin a slavn'y...
Kynologick'a sluzby - 107 let!
21-06-2013, 15:16, Cesky
Dnes, 21. cervna, kynologick'a sluzba policie pozn'amky 107 v'yroc'i ode dne vzdel'av'an'i. D'iky profesionalite zamestnancu ps'i Centra krajsk'ym R'izen'i ministerstvo VNITRA a jejich ctyrnoh'eho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!