Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prezident Vladimir Putin je nyn'i v regionu Amur

Prezident Vladimir Putin je nyn'i v regionu Amur Vl'ady Rusk'e federace o v'yvoji na D'aln'em v'ychode - zplnomocnen'y z'astupce prezidenta Rusk'e federace v D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktora Isajeva je dnes v oblasti Amur. Vcera v rozhovoru Viktor Isajeva rekl, ze on byl nestastn'y v pr'aci a Bureyskaya Zeya vodn'i elektr'arny. "Pro me to nen'i jasn'e, proc se tot'ez r'ici o nasem z'avode nem'a z'adn'e dals'i kanalizace. Proc nal'it vodu do kan'alu, abych tak rekl, na hlav'ach lid'i, kdyz si muzete vz'it na jin'a m'ista z'ahyby?A tato praxe je jedinecn'y. By mela b'yt vetrac'i kan'aly. Taky nech'apu, proc se cel'a na D'aln'em v'ychode zije po dobu jednoho mes'ice v nouzov'em rezimu, a Zeya vodn'i elektr'arna a Bureyskaya fungov'an'i v kazdodenn'im provozu. Teprve nyn'i jsme schopni dos'ahnout toho, aby na vodn'i rostliny Bureyskaya vypousten'i rovnala pr'itoku, ale Zeya vodn'i elektr'arna vybit'i je v'ice nez dvakr'at tok, "- rekl. Krome toho, Victor Isajeva poz'adal predsedu, aby pokyn ministerstvu energetiky Rusk'e federace Ruska, Ministerstvo Ruska, JSC "RusHydro" ut'ikat kapku vody na Zeya a Bureyskaya HES ne pr'itoku do n'adrze, a prijmout opatren'i ke sn'izen'i klidov'eho vypousten'i za pr'izniv'ych meteorologick'ych predpoved'i pokud jsou vsechny kontroly a sledov'an'i. Viktor Isajeva podekoval lidem v Rusku, poskytov'an'i materi'aln'i pomoci obetem povodn'i D'aln'em v'ychode. Soucasne, velvyslanec vyj'adril rozhorcen'i nad prac'i 'uverov'ych a financn'ich instituc'i, pozaduje poplatek za prevod penez na 'ucty v pomoci obetem povodn'i. "V velvyslanectv'i obdrzela st'iznosti obcanu z cel'e zeme. Lid'e jsou poboureni, ze banky vydel'avaj'i na prevodech penez pro lidi, kter'i prisli o vsechno, co pri povodni, nebo t'emer vse. Rozhodnut'i by melo b'yt vsemi bankami v zemi - zrusit komisi pro techto prevodu, "- rekl zplnomocnenec.Опубликовано:   29-08-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Matka sesti det'i sap rodicovsk'ych pr'av
15-06-2013, 18:45, Cesky
Matka bez registrace, vzdel'av'an'i a pr'ace, otec s otevrenou formou tbc, ctyri deti a babicka, kter'a prin'as'i st'al'y a jedinecn'y pr'ijem v dome. Tri d'ivky jeden'act, sedm a pet let, a jejich...
244 n'amorn'i dustojn'ik vym'ah'an'i drog st'ih'an na z'adost prokuratury
20-08-2013, 16:15, Cesky
St'iznosti zamestnancu spr'avy pr'imorsk'e pobrezn'i vyj'adrila st'atn'i zastupitelstv'i kontrolu l'eciv. Jak bylo uvedeno na ofici'aln'ich str'ank'ach, st'atn'i zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany doslo k 12 poz'arum
29-06-2013, 14:01, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 55 lid'i person'aln'i a 15 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...
Studenti Palo zacala uz'ivat zivota v nov'em kampusu
26-08-2013, 13:03, Cesky
Prubezn'e populace studentu Far Eastern Feder'aln'i univerzity v hotelov'ych budov na ostrove rustiny. Hodne kluku museli rostou koreny v jejich pokoj'ich a dostat se pohodlne na akademick'e pude....
24-07-2013, 09:06, Cesky
V utk'an'i ctvrt'eho kola prvn'i divize mistrovstv'i Oleksandr Grigorian porazil 1-0 jeden z turnajov'ych obl'iben'ych - FC "Ufa". V'itezstv'i prinesl kulecn'ik poradatelu r'anu "Ilja Mikhalev v 88....
Pouk'azky pro matersk'e skoly daleko od domova lze zmenit
31-07-2013, 18:04, Cesky
V dnesn'i zive v r'adiu "lemmatu" starosta Igor Pushkarev, probl'em s nedostatkem m'ist ve skolk'ach a relevantnejs'i do Vladivostoku. - Samozrejme, ze ide'aln'i je, kdyz na dvore je zahrada a...
Poznatky z studenta bude zp'ivat ve sboru Primorsky opery a baletu
13-08-2013, 20:06, Cesky
D'ivka prijal nab'idku spolupr'ace po poslechu Nakhodka. Jednou z aktivit budoucnosti divadla opery a baletu - Podpora talent rusk'em. V'yber zpev'aku a zpev'aku prov'aden'ych v t'eto oblasti na...
C'astecn'e soused zachr'anil duchodce z loupeze
7-09-2013, 21:52, Cesky
V noci v dome duchodce, kter'y zije v obci 'Uhel, se ozvalo zaklep'an'i. Nezn'am'y vyzv'an, aby otevrel dvere, zena odm'itla. Nicm'ene nezvan'i n'avstevn'ici, kter'i se nezastavil, a vesli na verandu...
Vjaceslav Дюмин - budouc'i predseda komory ml'adeze
14-06-2013, 23:45, Cesky
Tak'e na zased'an'i mlad'i poslanci hl'aseny o cinnosti komory v roce 2012 - 2013 a rozhodli radu organizacn'ich z'alezitost'i, napr'iklad budouc'i politici navrhli Dume mesta Vladivostoku schv'alit...
Obvinen'y z vrazdy pr'imo z SEDO hrozil терактом
11-06-2013, 19:47, Cesky
Dnes v Уссурийске probehlo dals'i soudn'i jedn'an'i, ve kter'em na lavici obzalovan'ych na cl'anky 207 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zpr'ava o notoricky spatn'ym aktu terorismu) stanul...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!