Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pocas'i v Primorye: 29.srpna

Pocas'i v Primorye: 29.srpna V provincii desti, lok'alne tezk'e. V'itr v'ychodn'i, severov'ychodn'i umerennyy.Temperatura vzduchu 13 24 ТА C. Ve Vladivostoku, zatazeno, d'est, tezk'e obcas. V'itr v'ychodn'i, severov'ychodn'i stredne siln'y. Teplota vzduchu 18 20 ТА C. Teplota vody v Amur Bay 22 ТА C. 'Uroven radiace 11 mR /hod. B Ussurijsk oblacno, d'est, tezk'e obcas. V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i m'irn'e. Teplota vzduchu 20 22 ТА C. V Nakhodka oblacno, d'est, tezk'e obcas. Jihov'ychodn'i v'itr je m'irn'y, s druh'e polovine dne na siln'y. Teplota vzduchu 19 21 ТА C. Pocas'i ve Vladivostoku radu let pozorov'an'i(1917-2012 gg.)29.srpna bylo teplo. Maxim'aln'i teplota 287 ТА C byla namerena v roce 1944. Minim'aln'i teplota vzduchu 120 ТА C byla zaznamen'ana v roce 1976. Za cel'e obdob'i rekordn'iho desti byla pozorov'ana u 47 mlha - na 21 bourka - ve 4 pr'ipadech. Nejvets'i pocet denn'ich sr'azek(120 mm)klesly v roce 1939. Maxim'aln'i rychlost vetru(n'arazy 24 m /s)byl zaznamen'an v roce 1982.

primpogoda.ru

Опубликовано:   29-08-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sberbank nab'iz'i investorum z'iskat pujcku proti pap'iru
25-07-2013, 12:49, Cesky
Tato sluzba je alternativou poskytov'an'i 'uveru proti cenn'ych pap'iru a nab'iz'i investorum - a to jak fyzick'e a pr'avnick'e osoby, kter'e se rozhodnou sluzby moznost zprostredkov'an'i pomoc'i...
Maritimes Univerzi'ada sportovci V'itezov'e obdrz'i cenu V'yplaty
30-07-2013, 21:32, Cesky
Dr'ive, Z'akonod'arn'e shrom'azden'i schv'alili zmeny z'akona o v'yplate bonusu, ale vstoup'i v platnost az v roce 19.cervence 2013. Tak by pobrezn'i sportovci, kter'i vyhr'ali medaile na 2013...
V Arsenyev policie odhalila vloup'an'i
26-07-2013, 16:00, Cesky
B'yval'y hl'asil, ze v soukrom'em dome, kter'y se nach'az'i v bocn'i ulici Kursk, v noci, rozbit'i okenn'iho skla, proniknout do nezn'am'eho, ukradl pen'ize a cennosti. Jako v'ysledek,...
Prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Шувалов prijel s pracovn'i n'avstevy v Primorje
28-06-2013, 14:16, Cesky
Prvn'i M'istopredseda Vl'ady RF Igor Шувалов prijel s pracovn'i n'avstevy v Pr'imorsk'y kraj. Na letisti to vysetril nov'y termin'al letiste Vladivostoku a setkal se s dobrovoln'iky, kter'i dnes...
Stadion «Stavitel» zve deti a jejich rodice na rodinn'e souteze
26-06-2013, 19:02, Cesky
Souteze se konaj'i v r'amci XXIV Vserusk'eho olympijsk'eho dni str'aven'em XXII zimn'i Olympijsk'e hry v roce Soci. Akce se bude konat ve form'atu star'ych dvore her, jako rounders, sniper, banner,...
Prokur'ator Artem br'anil pr'ava obyvatel policejn'i izol'ator
28-06-2013, 14:16, Cesky
Na jare 2013 prokur'ator mesta Artem, po proveden'i kontroly izol'ator docasn'e obsah (IVS) mestsk'e ОМВД, podal tvrd'i prohl'asen'i v горсуд na ochranu neurcit'y pocet strany. Pod ochranu...
Lety z Moskvy na D'aln'y v'ychod ocen'i
4-09-2013, 20:30, Cesky
V Rusku existuje cel'a rada c'ilen'ych programu, kter'e slouz'i jako pr'ispevek na dopravu, zejm'ena, program pro obyvatele D'aln'eho v'ychodu, kter'a pusob'i od roku 2009. Odborn'ici se domn'ivaj'i,...
Hl'id'an'i det'i, обокравшая sv'ych zamestnavatelu, odlozeno Vladivostoku
26-06-2013, 14:17, Cesky
Obet informoval o kr'adez zlat'ych sperku z jeho domu. Na sc'enu vyjel следственно-pracovn'i skupina. Policist'e zjist'i, ze obet m'a podezren'i na sp'ach'an'i trestn'eho cinu 52-letou zenu, kter'a...
V Фрунзенском oblasti pokracuj'i pr'ace na теплосетях
6-07-2013, 08:01, Cesky
Pobocka «Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite» OAO «d'aln'y v'ychod generov'an'i spolecnost» informuje sv'e 'ucastn'iky o tom, ze v souvislosti s v'yrobou sanacn'i pr'ace na тепломагистралях od 8:00 8....
Кастинги souteze «Ocean avenue - 2013» poprv'e se bude konat v nov'em form'atu
6-06-2013, 15:32, Cesky
Ve Vladivostoku odstartuje soutez autory a interprety popov'e p'isne «Ocean avenue - 2013», jehoz poradatelem byly r'izen'i ve vecech ml'adeze spr'avy Vladivostoku. Od 10. do 14. cervna pl'anovan'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!