Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Bezpecnostn'i skolky a skoly je uveden v pln'em

Bezpecnostn'i skolky a skoly je uveden v pln'em V reakci na dotazy novin'aru ralio "lemma" behem dnesn'iho 'eteru, vedouc'i Vladivostoku mluvil o tom, jak pracujeme se pripravit na nov'y skoln'i rok. "Vyresen'e probl'emy s osvetlen'im oblastech a skol'ach v 'uzem'i. Vsechny mestsk'e skoly sv'it'i. I pri t'eto pr'ilezitosti upozornit rodice: pokud vid'ite, ze tma v bl'izkosti skoly - d'at se ve vasem meste sl'avy. Tato ot'azka se budeme okamzite resit. Tato ot'azka je relevantn'i zejm'ena v zimn'im svetle, kdyz sv'it'a pozde a brzy se stm'iv'a. Ale bezpecnost - to nen'i jen osvetlen'i. Napr'iklad dnes obsluzn'a komunikace pobl'iz Vladivostoku zalozen'i nov'ych skol "sp'ic'ich policistu" a vytvorit nov'y layout. Samostatnou ot'azkou - kamerov'e syst'emy, kter'e jsou instalov'any ve skol'ach a skolk'ach. Je to dobr'a pomoc a spr'avy a vym'ah'an'i pr'ava. Video, na kter'em jsou kamery, je-li to nutn'e, nechte vedet - co se deje v dome, jako se to stalo. A o den pozdeji, a o p'ar dn'i pozdeji videt a zaznamenat vsechny videt!Tak'e ve vsech skol'ach a skolk'ach Vladivostok nainstalov'an poz'arn'i signalizace. Bezpecnost det'i - nade vse. A to je z'alohov'ana naplno!"

Alexander Ognevsky, RIA «VladNews»

Опубликовано:   29-08-2013, 12:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Koncert
29-07-2013, 15:02, Cesky
V sobotu 27. cervence klub hostil koncert BSB Vladivostok alternativn'i kapely "V'ira v sobe", venovan'a 10. v'yroc'i skupiny. Prvn'i vystoupen'i bylo 25.cervence 2003. Pak kapela hr'ala predkapela...
Z'adosti o letn'ich her,
31-08-2013, 15:32, Cesky
Na hru " Co, kde, kdy?" Se bude konat dne 5. z'ar'i prij'imat z'adosti od vsech z'ucastnen'ych osob. Z'adn'e vekov'e omezen'i. Pro 'ucast v intelektu'aln'im souteze, je treba zaslat z'adost na...
Zacal soud nad bydliste Приморья, пытавшимся koupit v'alecn'e zbrane u pr'islusn'iku
27-06-2013, 04:31, Cesky
Provozn'i zamestnanci R'izen'i krimin'aln'iho vysetrov'an'i krajsk'e policie a kolegy oddelen'i УФСБ byl zastaven pokus o z'isk'an'i vojensk'ych zbran'i ve Vladivostoku. Dva muzi meli v pl'anu...
V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti
20-08-2013, 11:16, Cesky
27 - 28 srpna 2013 v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity se bude konat na ostrove rusk'e vedecko-praktick'a konference "Poz'arn'i bezpecnost konstruov'ano a vyrobeno budov a zar'izen'i."...
Divadlo opery a baletu bude uvolnovat z'aznamy koncertu na jeho vlastn'im labelu
5-06-2013, 22:32, Cesky
V Pr'imorsk'em divadle opery a baletu pokracuje soubor souborem a zkousky, pri kter'e se 'ucastn'i muzikanti Pacifik symfonick'eho orchestru, pozvan'i hudebn'ici z Moskvy a Petrohradu. Speci'alne pro...
V obci je. Mendelejev v Komsomolsk-on-Amur spusten'i operacn'iho velitelstv'i
12-09-2013, 21:50, Cesky
rusk'eho ministerstva krizov'ych situac'i. Dohl'iz'i na pr'aci na zivobyt'i v hlavn'im st'atn'im inspektorem Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace D'AREK Vadim Sergeev. Denn'i provoz ze...
V Rusku se v'yznamne sn'izil pocet
3-08-2013, 22:30, Cesky
Pocet trestn'ich vec'i, kter'e jsou predmetem vyp'atrat osoby podl'ehaj'ic'i trestn'i odpovednosti, od roku 2007 do soucasnosti, se sn'izila o t'emer o faktor 2. To je z'aver do hlavn'iho vojensk'eho...
Povodnov'e skody na D'aln'em v'ychode, by podle predbezn'ych odhadu prekrocit 30 miliard rublu
30-08-2013, 14:20, Cesky
'Ucast na setk'an'i se z'ucastnil tak'e asistenty prezidenta Andrej Belousov, Jurij Trutnev, prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov ministru hospod'arsk'ych, soci'aln'ich a v'ykon bloku, hlav...
Architekti absolventi Technick'ych skol ДВФУ vid'i budouc'i Vladivostok-zvl'astn'i
21-06-2013, 10:30, Cesky
Tento t'yden st'atn'i zkusebn'i komise, отсмотрела 28 prac'i studentu katedry designu vytvoren'e prostred'i Inzen'yrsk'e skoly ДВФУ. V nejblizs'ich dnech dostanou sv'e diplomy ve slavnostn'i...
Osud
10-07-2013, 12:04, Cesky
Home Arena Vladivostok obdrzela odborn'e technick'e stanovisko pripravenosti "North" je zkratka pro provoz, ale konecn'e rozhodnut'i v t'eto veci mus'i b'yt potvrzeno Komis'i stadionech RAF. V...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!