Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

13 Stastn'i lid'e zacali sv'e vlastn'i podnik'an'i v oblasti Primorye s podporou

13 Stastn'i lid'e zacali sv'e vlastn'i podnik'an'i v oblasti Primorye s podporou Od poc'atku roku 2013 dotace na rozvoj vlastn'iho podnik'an'i bylo 13 mlad'ych Primorye obyvatel ve veku do 30 let. Financn'i podpora poskytovan'a mlad'ym lidem z krajsk'eho rozpoctu v r'amci d'ilc'iho programu "Rozvoj mal'ych a stredn'ich podniku v Primorye 'uzem'i." Jako dopisovatel RIA "VladNews» na Ministerstvo pr'ace a soci'aln'iho v'yvoje Primorsky 'uzem'i, jednou z priorit zamestn'av'an'i mlad'ych lid'i na trhu pr'ace - zapojen'i mlad'ych lid'i do podnik'an'i. Financn'i podpora ve forme grantu na vytvorit pr'izniv'e podm'inky pro to, aby mlad'i podnikatel'e realizovat iniciativu na vytvoren'i sv'e vlastn'i podnik'an'i. Tyto prostredky mohou b'yt pouzity jako poc'atecn'i kapit'al pro realizaci podnikatelsk'eho projektu a z'iskat potrebn'e znalosti a dovednosti pro podnik'an'i. V center zamestnanosti jsou pripraveni nab'idnout nezamestnan'ym, vcetne tech mlads'ich 30 let, coz je dals'i pr'ilezitost zac'it sv'e vlastn'i podnik'an'i. Pri podpore samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti, odborn'ici testuj'i zadatelum, pomoc pri tvorbe podnikatelsk'ych pl'anu, poskytuje pr'ilezitost vyuz'it komunikacn'i kan'aly a kancel'arsk'e techniky. Pokud je to nutn'e, organizovan'e skolen'i o obecn'e a specializovan'e znalosti podle cinnost'i. Krome toho muze mlad'y podnikatel z'iskat jednor'azovou financn'i podporu z krajsk'eho rozpoctu pro st'atn'i registraci, jakoz i pr'ipravu pr'avn'ich dokumentu, placen'i povinnosti st'atu pro registraci spolecnosti, osvedcen'i o pr'avo zapojit se do jednotliv'ych cinnost'i, akvizicn'i dokumentace pr'irezy, v'yroba pecet'i a raz'itek. V roce 2013 verejn'e sluzby na podporu samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti bylo 145 mlad'ych lid'i. Moznost financn'i podpory pro zac'inaj'ic'i podnikatele vyuzil 32 ve veku do 30 let

Primorsk'y kraj Spr'ava

Опубликовано:   29-08-2013, 12:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Zkouska toho, jak Vladivostok dostane do guinessovy knihy rekordu Гинесса
10-06-2013, 19:02, Cesky
Prob'ih'a registrace 'ucastn'iku pro kon'an'i samotn'eho velk'eho v dejin'ach mesta флешмоба pod n'azvem «Jsem r'ad Vladivostok», kter'y se bude konat 7. cervence na Zlat'em moste. Nyn'i opustit svou...
V Big Stone pokracuje oprava silnic
20-07-2013, 15:16, Cesky
V Big Stone pokracuje oprava komunikac'i, pr'ijezdov'ych cest, parkovist kapsy a stezek. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby uzavren'e Bolsoj Kamen, v letosn'im roce oprav pridelen'ych asi 37 milionu...
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel Чуркина,...
Уссурийские celn'ici пресекли neleg'aln'i v'yvoz jade
24-06-2013, 19:33, Cesky
V prubehu celn'i kontroly fyzick'ych osob, kter'e cestuj'i z Ruska do C'INY, obcan Rusk'e Federace byl zjisten z'anet ledvin. V'aha kamene cinil 235 kg. Rusk'e obzalovan'e celn'im org'anum...
Vpred
31-07-2013, 18:03, Cesky
FC "Luc-Energia" jm'enem hr'ace, tr'enuj'ic'i person'al, zamestnanci klubu a fanousci pr'imorsk'ych pr'an'i k narozenin'am a pr'an'i stest'i, zdrav'i, l'asku, stest'i, skvel'a fotbalov'a kari'era,...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
Nov'y zivot oa Рейнеке
19-06-2013, 15:46, Cesky
To plat'i zejm'ena pro objekty, kter'e jsou na vzd'alenosti od veden'i. Napr'iklad, mal'ych s'idel, datab'az'i dovolenou, letn'i s'idla druzstva, maj'aky atd. plat'i Zejm'ena to zn'i, jde-li o mal'em...
Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам
11-06-2013, 00:46, Cesky
Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i,...
Fenom'en nas'i doby: Plosinovka z'iskal miliard tr'idenn'ich prodeje
21-09-2013, 16:24, Cesky
V'ynosy ze hry Grand Theft Auto V, sel na prodej pred tremi dny, prekrocil miliardu dolaru, podle ITAR-TASS citovala vydavatele - spolecnosti Take-Two Interactive. To je - z'aznam pro cel'y z'abavn'i...
Pocas'i v Primorye: August 4
4-08-2013, 09:47, Cesky
Dnes, 4. srpna povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti vymezen'e oblasti n'izk'eho tlaku. V provincii m'istech deste, mlhy. M'irn'y jizn'i v'itr. Teplota vozduha19 31 ° C. Ve Vladivostoku,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!