Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Sergej Fedorenko, "Myslenka VKAD - skvel'a infrastruktura n'apad!"

Sergej Fedorenko, "Myslenka VKAD - skvel'a infrastruktura n'apad!" Myslenka vybudov'an'i tzv. "Vladivostok Beltway"(VKAD)se stal jedn'im ze soci'aln'ich iniciativ, kter'e radik'alne zmenit zivot metropole. Nav'ic pruzkumy verejn'eho m'inen'i proveden'e ve Vladivostoku zobraz'i - myslenka VKAD podporuje v'ice nez 102 tis'ic obyvatel. S z'adost'i, aby v'as koment'ar k VKAD jsme se obr'atili na jednoho z odborn'iku v oblasti stavebnictv'i v rusk'em, vedouc'i samoregulacn'i organizace "Aliance Stavitel'e Primorye" Sergej Fedorenko. - Projekt je pozoruhodn'e, - r'ik'a Sergej Fedorenko, - ze mestsk'a spr'ava je pripravena ujmout se v'ystavby verejn'e iniciativy VKAD - akt velk'e moudrosti. Faktem je, ze od t'e doby sovetsk'e 'ery v zemi, byl smeten ve smeru prevodu bytov'ych a obcansk'ych zar'izen'i(skoly, skoly, nemocnice a tak d'ale.). Koneckoncu, je to politicky velmi v'yhodn'e, protoze objekt(zejm'ena v'yskov'e)- je zar'azej'ic'i. Ale starosta postavil kanalizace nebo cerpac'i stanice - kdo to uvid'i?Tolik, ze nebylo ucineno v zemi a vedla k tomu, ze silnice jsou pret'izen'e, jsou n'astroje opotrebovan'e, rovnov'ahu bytov'ych a infrastruktury poskozen'e. Obchvat mesta je velmi potrebn'e. Egersheld, predmest'i, druh'a reka nyn'i vyzaduj'i nov'y syst'em komunikace, vcetne - bypass. Proto j'a osobne - dve ruce "pro" obchvatu projektu Vladivostok. VKAD n'apad - skvel'y n'apad infrastruktura "

Alexander Ognevsky, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 18:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V p'atek v Primorje je mozn'e kr'atkodob'e deste
21-06-2013, 10:30, Cesky
Dnes, 21. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuje pole poklesu atmosf'erick'eho tlaku. V cele mal'e, m'isty m'irn'y d'est. V jednotliv'ych oblastech bourky. V'itr jizn'i, jihoz'apadn'i...
«Viking a K» nejde o lidech se zdravotn'im postizen'im
17-06-2013, 17:00, Cesky
Na z'aklade rozhodnut'i soudu Vedouc'i organizace «Viking a K» byl povinen instalovat n'ajezd ke vchodu do obchodu s potravinami, nicm'ene potreby zdravotne postizen'ych, zd'a se, nen'i z'ajem...
V rusk'em, policie zadrzela podezrel'e z vrazdy
25-07-2013, 12:45, Cesky
V noci ze dne 20. ledna, povinnost oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra v nadeji oblasti prijal zpr'avu o m'istn'ich obyvatel. Zena rekla, ze v obci nov'ych silnic n'amorn'i Kraj SUV odjel do...
Sibirtsevo bydliste podezrel'y z loupeze
11-08-2013, 00:02, Cesky
Zadatel uvedl, ze v noci, kdyz na vec'irku, p'it alkohol. Pak se jeden z jeho pr'atel ji zas'ahla, vzal mobil a odjel domu. Prij'it na sc'ene, vysetrovac'i skupina rozhovor podezrel'eho....
Pouk'azky pro matersk'e skoly daleko od domova lze zmenit
31-07-2013, 18:04, Cesky
V dnesn'i zive v r'adiu "lemmatu" starosta Igor Pushkarev, probl'em s nedostatkem m'ist ve skolk'ach a relevantnejs'i do Vladivostoku. - Samozrejme, ze ide'aln'i je, kdyz na dvore je zahrada a...
Z'itra se bude konat «pr'imka» vysetrovac'iho r'izen'i dopravy
25-06-2013, 19:16, Cesky
26. cervna 2013 od 1600 do 1700 v zem'ich d'aln'eho следственном r'izen'i dopravy Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace, se bude konat pr'im'a telefonn'i linka komunikace obcanu s vedouc'im r'izen'i...
Pr'ace na v'ystavbe n'amest'i v rychl'em tempu Borisenko je
13-08-2013, 15:06, Cesky
Nov'e chodn'iky barevn'ych cihlov'e dlazby, pulkruhov'e z'on pro obchody - to vse je jasne viditeln'e v nov'em parku na ulici Borisenko(u odbocky na sportu). Zde je rekonstrukce nov'eho zelen'eho...
Deti na ulici Nanebevzet'i Panny Marie se tes'i na vystoupen'i u soudu modern'i hriste
19-07-2013, 22:04, Cesky
M'isto instalace je v pln'em proudu. Behem procesu sestaven'i, dodrzen'i formy detsk'e hr'at deti ze sousedstv'i. Navzdory tomu, ze tato oblast jeste nen'i nainstalov'an cel'y hern'i zar'izen'i,...
Silnicn'i sluzby navrhnout cistotu v ulic'ich mesta
17-06-2013, 21:45, Cesky
Mestsk'y podnik «Silnice Vladivostoku» naznacuje, cistotu v ulic'ich mesta po odehran'e r'ano koutem. Kvuli pocas'i se na silnic'ich vytvorily z'aveje pudy, 'uklidov'e sluzby, kter'e okamzite zacaly...
Ukraden'e dokumenty - a dostal pod palbu policie
25-06-2013, 09:46, Cesky
Dals'i pr'ipad pouzit'i zbran'i pro zadrzen'i podezrel'ych byl zaznamen'an v krajsk'e metropoli. Vsechno to zacalo t'im, ze pozde vecer provozovateli «02» УМВД Ruska v roce Владивостоку obdrzela...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!