Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Voda Rekreace vyzaduje dodrzov'an'i bezpecnostn'ich opatren'i

Voda Rekreace vyzaduje dodrzov'an'i bezpecnostn'ich opatren'i Letos v l'ete, a to zejm'ena v hork'em pocas'i pr'ijemn'e srpen a tepl'e more. Samozrejme, ze na mestsk'ych pl'az'ich je full house. Nicm'ene, jiz zaznamenal radu incidentu, kter'e zahrnuj'i turisty, z nichz nekter'e skoncil tragicky. Je pozoruhodn'e, ze ofici'aln'i mestsk'e pl'aze jsou vybaveny odpov'idaj'ic'i z'achrann'e vybaven'i a z'asoby, informacn'i tabule, aby se zabr'anilo nehod'am na vode, jsou ve sluzbe pozorovatelu. Protoze by to mohlo mnoho trag'edi'i se vyhnout, ale statistiky nehod vede k v'azn'emu zamyslen'i. Tak, v prubehu obdob'i soucasn'eho koupac'i sez'ony(od 15. az po soucasnost)na vod'ach mestsk'ych pl'az'i se top'i zachr'anit v'ice nez 130 turistu. Mnoz'i z nich byli opil'i, porusil z'akladn'i bezpecnostn'i standardy chov'an'i na vode. Vetsina pr'ipadu - 63 zaznamenan'ych v z'atoce "Three Little Pigs" a 19 - v Bay st'it a Shamora v oblasti odpovednosti, LLC "Primorskturist", 18 - v z'atoce Azure spolecnosti Beach "Voyage Plus". Pocet rekreantu, bohuzel, i nad'ale aktivne prozkoumat 'uzem'i a tzv. "divok'e" pl'aze, kde je koup'an'i pr'isne zak'az'ano, a proto se stalo, ze tam maj'i odbornou pomoc, nikdo nemuze. Proto, civiln'i ochrany a krizov'eho r'izen'i Vladivostok spr'ava pripom'in'a, ze je treba dodrzovat bezpecnostn'i opatren'i v klidu na vode. PAMATUJTE: 1. Ujistete se, ze naucit plavat 2. Vyberte si koup'an'i trezor, off-site um'isten'i, a 3. Nepouz'ivejte plavat v opilosti, 4. Nepouz'ivejte plavat do remesla(motor a plachty), clunu a jin'ych plovouc'ich zar'izen'i, 5. Nedovolte detem, u vody a na vode bez dozoru 6. Nepouz'ivejte ponorit do nezn'am'ych m'istech, 7. Nepouz'ivejte plavat daleko od brehu, na znamen'i a oplocen'i pl'az, 8. Nepouz'ivejte plavat v noci v bourliv'e pocas'i a pri bource 9. Nepouz'ivejte pro skokansk'ymi mustky, nafukovac'ich matrac'i, dus'i 10. Nesk'akejte do vody z lode a mola, stejne jako zar'izen'i, kter'e nejsou urceny k tomuto 'ucelu; 11. Nedelaj'i vodn'i hry, kvuli pot'apen'i a zabaven'i rukou, hlavy, nohy ke koup'an'i; 12. Nevolejte o pomoc, pokud si nejste v nebezpec'i. Tyto "vtipy" prek'azet z'achrann'e pr'ace. 13. Nepouz'ivejte plavat ", dokud modr'a v obliceji" - nenechte podchlazen'i; 14. Doporucuje se pouz'ivat velmi jednoduch'e se naucit z'achrann'e prostredky. Nav'ic, rodice, ucitel'e a osetrovatel'e mesta detsk'e a skoln'i t'abory je nutn'e neust'ale sledovat, kde jsou kluci a co delaj'i. To by melo tak'e b'yt pravidelne pripom'inat, deti, ze nekontrolovan'e vodn'i aktivity mohou predstavovat re'alnou hrozbu pro jejich zivot a zdrav'i. Nezapomente, ze bezpecnost v'as a vase deti v prvn'i rade z'alez'i na v'as. Budte opatrn'i, postarat se o sebe a sv'e bl'izk'e!Опубликовано:   28-08-2013, 18:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok pedofil platil pen'ize pro deti h'yren'i
7-08-2013, 20:01, Cesky
Dals'i tendence v'itez pedofiln'i Vladivostoku brzy dostat jeho vlivem: v 'uzem'i Primorye dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti muzi obvinen ze zlocinu proti sexu'aln'i integrity det'i. Jak...
Pr'imorsk'y Region'aln'i Loutkov'e divadlo potes'i mlad'ym div'akum premi'ery
9-07-2013, 15:04, Cesky
- Pred 21 lety - r'ik'a divadeln'i rezis'er Victor Busarenko - kdyz jsem jeste pracoval v divadle pojmenoval Maxima Gork'eho, byl jsem osloven herecka loutkov'eho divadla Tat'any a Natalia...
V Komsomolsk-na-Amur povodn'i odplaveny prehradu
5-09-2013, 15:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych situac'i Ruska v Chabarovsku regionu, ve meste Komsomolsk-on-Amur na ulici mezi mesty Perm parku a plachty bylo oslaben'i docasn'e...
В поселке Кавалерово задержаны трое автоугонщиков, ранивших водителя
2-07-2013, 13:45, Cesky
Прибывшие в больницу сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего. Он рассказал, что ехал из Дальнегорска в Кавалерово на личном автомобиле. В пригороде Дальнегорска к нему в иномарку подсели...
Na vladivostok filmov'y festival prijede Pierre Richard
26-06-2013, 14:17, Cesky
To slavn'i herci, rezis'eri, sc'en'arist'e, clenov'e mezin'arodn'i poroty. Podle gener'aln'iho reditele a umeleck'eho s'efa festivalu Efim Звеняцкого, jiz existuje dohoda o tom, ze na festival...
Melko spolecnost je pripravena investovat do z'abavn'im are'alem
16-07-2013, 18:33, Cesky
Patr'i k hazardu magn'ata Lawrence Ho Macau. Behem setk'an'i se obe strany poznamenal, ze zustal spokojen'y s prubehem interakce a region'aln'i spr'avy. Vedouc'i Maritime potvrdil, ze spr'ava...
Film Festival
16-07-2013, 18:36, Cesky
Soutezte o hlavn'i cenu na festivalu predstav'i kr'atk'e filmy autoru. Pripomenme si, ze v'itez festivalu obdrz'i od spr'avy mesta Vladivostok Grand Prix 40000 Kc. "Jedn'a se o tret'i festival, a to...
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...
Ve Vladivostoku byl
5-08-2013, 12:31, Cesky
Organiz'atori "ryb'arsk'ym lidov'a" choval se jako mesto Vladivostok a rybaren'i, sportovn'i klub "trofej". S pruty na den u jezera bylo videt asi 30 ryb'aru. Vsichni soutezili o titul sampiona v...
Port'al
28-08-2013, 18:19, Cesky
Informacn'i port'al Pr'imorsk'y Kraj "Vladmeditsina.Ru" slav'i sv'e ctvrt'e narozeniny. Denne aktualizovan'e elektronick'e publikaci byly puvodne l'ekarsk'y adres'ar Primorsk'eho kraje, ale v prubehu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!