Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pam'atn'ik otevren. Centrum tvorivosti v souladu

Pam\ Pred v'ice nez pades'ati letech se tezilo uhl'i. Ujistete se, ze provoz dolu asi 800 lid'i, vetsinou m'istn'ich obyvatel. Bohuzel, zabil sedm lid'i. Ve sv'e pameti, v obci pr'ace a pam'atn'ik byl odhalen. - Pr'ace horn'iku je velmi dulezit'e pro zemi, ale z'aroven je jedn'im z nejnebezpecnejs'ich povol'an'i. Fungovalo to pro opravdu odv'azn'e, siln'e lidi, kter'i lovili v nas'i zemi "cern'eho zlata". N'izk'a pr'id s nimi a vecn'e pameti mrtv'ych!- Rekl na slavnostn'im odhalen'i hlavu Vladivostok Igor Pushkarev. Po otevren'i pomn'iku starosty navst'ivil m'istn'i klub. Star'a budova byla kompletne zrekonstruov'an a postaven, centrum nyn'i je zde kreativita det'i a vzdel'an'i. Tak'e, b'yt kreativn'i v klubu budou moci nejen deti, ale i dospel'e. Napr'iklad, tam bude vykon'avat sbor veter'anu, hosting kulturn'i a slavnostn'i ud'alosti. Ve velk'e ctyrpatrov'e budovy dostatek prostoru pro kazd'eho. Zhotovitel, kter'y stav'i klubu rekl, ze obyvatel'e obce jsou velmi vdecn'y spr'ave Vladivostoku za jejich pomoc pri rekonstrukci budovy. - Pl'anujeme otevren'i centra Nov'eho roku. Proto budou vsechny slavnost'i se bude konat ve zrekonstruovan'e historick'e budove - prid'ano stavitele. - 'Urady pr'ace lid'e jsou velmi jednotn'a, - rekl starosta - l'aska vytvorit. Byli jsme opakovane z'adal vesnicany s z'adost'i, aby m'isto, kde muzete prov'adet kulturn'i aktivity. Mysl'im, ze nov'y klub - presne to, co lid'e chteli.Опубликовано:   28-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pr'imorsk'a skupina Wasabi natocila klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 15:47, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
27-07-2013, 17:00, Cesky
Ve Vladivostoku, loupez doslo v 47-rok-star'y muz. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, obet, se vrac'i domu pozde v noci, kdyz videli z'astup lid'i,...
Psychicky nemocn'a zena zij'ic'i ve Vladivostoku zak'az'ano m'it plynov'e zbrane
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak praxe ukazuje, do zbrane (leg'aln'i, v jist'em smyslu), ve Vladivostoku se muze dostat kazd'y clovek, dokonce i dusevne nemocn'e. A ne jen tak dostat a z'iskat ho na legitimn'i uz'iv'an'i....
Nov'y modern'i stadion byl otevren mesta v bl'izkosti skoly 48
6-09-2013, 21:47, Cesky
Nov'y modern'i stadion otevrel dnes r'ano s detmi Igor Pushkarev. V bl'izkosti skoly c'islo 48(Prospekt 100-let Vladivostok, 133a), vedouc'i Vladivostoku s reditelem vzdel'avac'i instituce a Ludmily...
Pobocka «Hermitage» se muze objevit v Primorje
23-06-2013, 14:46, Cesky
Ve Vladivostoku se muze objevit svuj «Poustevna». Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar hejtmana Pr'imorsk'eho kraje, o tom bylo receno v prubehu jedn'an'i mezi spr'avou Pr'imorsk'eho kraje a reditelem...
Rozvojov'e projekty Vladivostoku bude vyneseno na soud obyvatel
12-06-2013, 19:31, Cesky
Dnes, 12. cervna ve Vladivostoku odstartovala dals'i etapa projektu «Lidov'a vysetren'i». Organizacn'i v'ybor se na tvorbe projektu rozvoje Vladivostoku, kter'e-pak probehnou «lidovou due diligence»,...
12 nov'ych poulicn'i svetla osvetluj'i podnikem Engels v pracovn'ich
15-07-2013, 20:30, Cesky
Zde odborn'ici MUP "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i" nainstalovat 12 nov'ych poulicn'ich lamp. M'istn'i obyvatel'e si stezovali, ze svetla v techto m'istech nikdy nebyla. Nyn'i je silnice v...
V rusk'em, trestn'i vysetrov'an'i na pouzit'i n'asil'i proti policejn'i dustojn'ik
15-07-2013, 20:31, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky zah'ajila trestn'i vysetrov'an'i za pouzit'i n'asil'i nebezpecn'e pro zivot a zdrav'i pred policisty(c'ast 2 of Art. 318...
Volby starosty mesta Vladivostoku bude konat 8. z'ar'i
19-06-2013, 15:45, Cesky
S nab'idkou priradit datum na 8. z'ar'i vydal Michael Веселов, predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti. Poslanec vysvetlil, ze ud'avan'e datum jmenov'an v souladu...
Dals'i zased'an'i
11-08-2013, 00:03, Cesky
Podpora z hudebn'i skupiny "Marlins" a Muzzafari. Zased'an'i zacne v 2200 hodin v m'iste pod kina "Ocean". Nicm'ene, poradatel'e doporucuj'i prij'it brzy - ve skutecnosti na podporu pestr'e festivalu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!