Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'akon o opravy bytov'ych domu je relevantn'i pro n'amorn'i

Z'akon o opravy bytov'ych domu je relevantn'i pro n'amorn'i V PC AP v prvn'im cten'i schv'alila n'avrh z'akona "o syst'emu investicn'ich oprav bytov'ych domu v Primorye 'uzem'i." N'avrh z'akona stanov'i zr'izen'i zvl'astn'iho fondu v n'amorn'i oblasti - region'aln'i oper'atora, kter'y bude shromazdovat pr'inos, majitel'e domu k oprave a prevezme vetsinu funkc'i pro jej'i proveden'i. N'avrh postupu pro v'ypocet minim'aln'i platby za opravy, tvorbu a pouzit'i fondu opravy bytov'ych domu, jakoz i opatren'i, jeho mestsk'e a st'atn'i podpory. Victor hrebeny, predseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a majetku, vysvetluje: "Existuje mnoho ot'azek. Napr'iklad, podle n'avrhu z'akona provozovateli region'aln'i a byty - dve skupiny manazeru, kter'i se budou pod'ilet na tomto procesu. Proc region'aln'i oper'atori jsou uvedeny vsechny moznosti a HOA - ne?Dnes, mnoho lid'i odm'itaj'i pracovat s spr'avcovsk'ych spolecnost'i a vytvorit Hoa. Existuj'i i dals'i pozn'amky, na kter'em pracuj'i. " Yury Denisenko, m'istopredseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a majetku: "Podle m'eho n'azoru je tento projekt je velmi komplexn'i, velk'e, muze to b'yt zjednoduseny a konkr'etn'i. Jsem si jist, ze po prijet'i z'akona, oprav'ime ji, jak v praxi hodne ot'azek. Dnes, probl'emy, pokud jde o spr'avu bytov'eho dost, a s Hoa, a r'izen'i spolecnosti. "

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Арсеньеве policist'e priznali квартирную kr'adez
28-06-2013, 19:00, Cesky
Muz rekl дежурному, ze za tech nekolik hodin, dokud to nebylo domu, do bytu, kter'y se nach'az'i ve druh'em patre, vydal nezn'am'y a unesl spotrebice. Obet ocenil zpusobil mu skodu za 18 tis'ic...
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
Dopravn'i policie Приморья informuje: v kraji je dost registracn'ich znacek
26-06-2013, 09:30, Cesky
Aby se predeslo ruzn'ych v'ykladu t'eto informace Госавтоинспекция Pr'imorsk'eho okraj uv'ad'i, ze ve vysvetluj'ic'i pozn'amce k n'avrhu porad'i ministerstvo VNITRA «O zmene pr'iloha c. 1 k usnesen'i...
Ve Vladivostoku, mezin'arodn'i regata
11-07-2013, 14:16, Cesky
Letosn'i souteze jsou omezeny na 75 v'yroc'i 'uzem'i Primorsky, takze turnaj sly nad r'amec jedn'e discipl'iny - byl opravdov'y sportovn'i akce. Pod'ilelo se na Navy Ruskem a C'inou, kter'e drz'i...
Vladivostok obyvatel'e hlasovat pro
30-07-2013, 16:02, Cesky
Konec prvn'iho mestsk'eho projektu "zkoum'an'i lidov'e", kter'a se konala ve Vladivostoku od cervna 10 do 29. cervence. Behem t'eto doby se pod'ilela na pruzkumu 148433 obcana. Tak, t'emer jeden ze...
Obyvatel'e pobrezn'ich vesnic zasazen'ych cyklonem nad'ale prij'imat platby v hotovosti
6-08-2013, 18:16, Cesky
Jak bylo uvedeno v dnes v budove 'uzem'i Primorsky spr'ava tiskov'e konferenci, viceguvern'er Primorsk'y kraj Alexander Moose ovlivnen rusk'em obyvateli cyklonu zacne vypl'acet d'avky. Napr'iklad, je...
A aby se parn'i l'azen, a cop cop
16-07-2013, 18:32, Cesky
03072012 na ostrove rozhodov'an'i Popov Vladivostok spr'avy byl vytvoren verejn'e l'azne. V'ice ned'avno, tam jde zamestnancu Vladivostok kr'asu pomoci s kr'asami ostrova, aby si udrzela vzhled. -...
'Uraduj'ic'i reditel cirkusu Vladivostok byl Alexander Shurigin
17-08-2013, 19:46, Cesky
Vcera, 16. srpna ve Vladivostoku, se zd'a, ze konecne dokoncil pr'ibeh Vladivostok st'atn'i cirkus, kter'y byl ke zmene vl'ady. Objednat rusk'e st'atn'i spr'avy a spolecnosti Circus, jednaj'ic'i...
Владивостокцы mohou zapsat видеопоздравления 153-m narozeniny rodn'eho mesta
21-06-2013, 20:00, Cesky
Tato akce je organizov'ana na 'ucet kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева. Obyvatel'e mesta se budou moci zaznamen'avat sv'e dopisy jiz dnes, 21. cervna od 18 do 20 hodin. A od 14 do 17 hodin, v...
Na veletrhu volebn'i m'istnosti nab'izej'i levn'e zeleninu pr'imo ze zahrady
9-09-2013, 10:12, Cesky
Jak v'ite, dnes, v den voleb do mesta, v bl'izkosti mnoha volebn'ich m'istnost'i pracovat na veletrhu. Na n'izk'e ceny si muzete zakoupit zemedelsk'e produkty, pecivo, ryby, maso a potraviny. V...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!