Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'akon o opravy bytov'ych domu je relevantn'i pro n'amorn'i

Z'akon o opravy bytov'ych domu je relevantn'i pro n'amorn'i V PC AP v prvn'im cten'i schv'alila n'avrh z'akona "o syst'emu investicn'ich oprav bytov'ych domu v Primorye 'uzem'i." N'avrh z'akona stanov'i zr'izen'i zvl'astn'iho fondu v n'amorn'i oblasti - region'aln'i oper'atora, kter'y bude shromazdovat pr'inos, majitel'e domu k oprave a prevezme vetsinu funkc'i pro jej'i proveden'i. N'avrh postupu pro v'ypocet minim'aln'i platby za opravy, tvorbu a pouzit'i fondu opravy bytov'ych domu, jakoz i opatren'i, jeho mestsk'e a st'atn'i podpory. Victor hrebeny, predseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a majetku, vysvetluje: "Existuje mnoho ot'azek. Napr'iklad, podle n'avrhu z'akona provozovateli region'aln'i a byty - dve skupiny manazeru, kter'i se budou pod'ilet na tomto procesu. Proc region'aln'i oper'atori jsou uvedeny vsechny moznosti a HOA - ne?Dnes, mnoho lid'i odm'itaj'i pracovat s spr'avcovsk'ych spolecnost'i a vytvorit Hoa. Existuj'i i dals'i pozn'amky, na kter'em pracuj'i. " Yury Denisenko, m'istopredseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a majetku: "Podle m'eho n'azoru je tento projekt je velmi komplexn'i, velk'e, muze to b'yt zjednoduseny a konkr'etn'i. Jsem si jist, ze po prijet'i z'akona, oprav'ime ji, jak v praxi hodne ot'azek. Dnes, probl'emy, pokud jde o spr'avu bytov'eho dost, a s Hoa, a r'izen'i spolecnosti. "

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sergej Shlyakov:
12-08-2013, 03:04, Cesky
"V Primorye behem cyklonu prostrednictv'im koordinovan'e cinnosti vsech sluzeb, kter'e nejsou povoleny z'adn'e lidsk'e obeti a stoj'i to za to,." - Rekl n'amestek ministra civiln'i obrany...
Od zac'atku roku v Primorje likvidov'ana v'ice nez 30 наркопритонов
5-06-2013, 22:31, Cesky
V soucasn'e dobe soudu Фрунзенского jm'eno g. Vladivostoku poslouch'a trestn'i r'izen'i, je pomerne vz'acn'e, zd'anlive cl'anku Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace - 232 (organizace nebo obsah...
Skutecn'y rekreacn'i dovolenou - v «Zelen'em истоке»
18-06-2013, 16:17, Cesky
Loterie, degustace v'in, poradenstv'i, souteze znalce casopisu «Zahrady a sady Приморья» - v tom vsem se muze z'ucastnit kazd'y obyvatel Vladivostoku, pokud prijde 20. cervna, ve ctvrtek ve 12 hodin...
'Urady pr'ace pomoci otevr'it svuj vlastn'i podnik rusk'em
10-07-2013, 18:06, Cesky
Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'iho rozvoje na 'uzem'i Primorsky, podpora samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti nezamestnan'ych - testuje zadatele v rozvojov'ych podnikatelsk'ych z'ameru, vyuzit'i...
Fotografov'e a umelci z ruzn'ych zem'i budou prezentovat v'ytvarn'e umen'i v 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i
31-07-2013, 18:05, Cesky
V'ytvarn'e umen'i - malba, kresba, fotografie - jedna z nejvets'ich oblast'i Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i, kter'y se bude konat od 21. do 1. z'ar'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba...
Motocyklista narazil do minibus v Primorje
21-06-2013, 15:16, Cesky
Prvn'i nehode doslo okolo tr'i hodin odpoledne na vjezdu do stanice «Дальнереченск»: 16-let'y motocyklista, pri jejich predj'izden'i presvedcil v bezpec'i man'evrov'an'i a dopustil «celn'i stret s...
Soud potvrdil verdikt dvojit'e vraha z n'amorn'i
7-08-2013, 15:19, Cesky
Shrom'azdil vysetruj'ic'imi org'any vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace u soudu Territory Primorsky nasel dostatek dukazu pro odsouzen'i Elbek Kaplanov'a(narozen v roce 1980). Byl shled'an vinn'ym z...
Vice-prezident sporitelny Sergej Borisov navst'ivil prvn'i business-to-IR, otevren'y 'uver
17-09-2013, 17:01, Cesky
V r'amci sv'e n'avstevy do Vladivostoku, viceprezident spolecnosti JSC "Sberbank Ruska" pro rozvoj mal'ych podniku Sergej Borisov navst'ivil prvn'i obchod na D'aln'em v'ychode, otevren'y 'uver...
Vjaceslav Простяков bude vyhozen z УВМД Приморья zdiskreditovat
18-06-2013, 16:15, Cesky
Spr'ava ministerstva VNITRA na Приморскому okraji ofici'alne ozn'amila o tom, ze s'ef Centra лицензионно-je tolerantn'i pr'ace УМВД Ruska Приморскому okraji Vjaceslav Простяков bude vyhozen v...
Z'aplavy v regionu Amur byla odhadnuta na 55 miliardy rublu
22-08-2013, 11:03, Cesky
Kapitola Minvostokrazvitiya Rusko - velvyslanec Viktor Isajeva posuzuje skody na bydlen'i od z'aplav v regionu Amur 55 miliard rublu. "Kdyz se pod'iv'ate na to, co je potreba k poskozen'i obnovit dum...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!