Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe

Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s 'urady, podporovat obcansk'e iniciativy a vytvoren'i otevren'eho dialogu mezi org'any a spolecnost. Verejn'a komora se bude skl'adat z 45 clenu: 9 clenu jmenovan'ych guvern'erem osobne, 9 Primorye v'a neziskov'e organizace a 27 volen'ych z'astupcu celost'atn'i, meziregion'aln'i a na D'aln'em v'ychode pobrezn'i komunity sdruzen'i pusob'ic'i v Primorye 'uzem'i. Rotace clenu Verejn'a komora bude prob'ihat kazd'e tri roky. Vladim'ir Bespalov, m'istopredseda V'yboru pro fisk'aln'i politiky a financn'ich zdroju AP PC: "Jsem pevne presvedcen, ze Verejn'a komora byla. Komora muze d'at verejnosti hodnocen'i techto n'avrhu z'akonu, kter'e se narodily v Primorye a ovlivnovat verejn'e dulezitost a nutnost. To znamen'a, ze Komora posoud'i, zda je nutn'e z'akon je populace provincie. Jsem velmi znepokojen principu formov'an'i verejn'eho komory. Pr'al bych si, ze ti, kter'i jsou odpovedn'i za vznik domu, nen'i naprogramov'an sv'ymi ciny, ze to bylo "kapsa". R'ad bych, aby to bylo politicky nez'avisl'a vl'adn'i struktury. Ver'im, ze 'ucinek Verejn'a komora bude nekolikan'asobne vyss'i, nez pen'ize, kter'e budou vynalozeny na vytv'aren'i a 'udrzbu domu. " Dmitry Novikov, m'istopredseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a vlastnictv'i AP poc'itace: "C'im vets'i je s'ila z'astupcu lidu, t'im v'ice se lidov'a p'isen sama o sobe je moc. Proto c'im vets'i je s'ila ze z'astupcu verejn'ych organizac'i, t'im leps'i kontakt s org'any sv'ych volicu. "

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Region'aln'i Asijsk'e fin'ale Poh'aru N'arodu - 2013 skoncil ve Vladivostoku
10-06-2013, 14:18, Cesky
Ve Vladivostoku byl zakoncen Region'aln'i Asijsk'e fin'ale Mezin'arodn'i матчевых z'avodu «Poh'ar N'arodu - 2013». V prubehu t'ydne яхтсмены z Ruska, Japonska, Singapuru a Bahrajnu гостили v...
Obyvatelstvo Приморья pridali bezplatnou pr'avn'i pomoc
27-06-2013, 14:01, Cesky
R'izen'i je V Rusku na Приморскому okraji a Приморское region'aln'i pobocka rusk'e verejn'e organizace «Sdruzen'i advok'atu Ruska» dohodli o spolupr'aci na poskytov'an'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci...
Do Vladivostoku na «Sv'atek hudby» prijedou francouzst'i hudebn'ici
17-06-2013, 17:00, Cesky
Podruh'e od Moskvy do Vladivostoku v r'amci feder'aln'iho projektu s podporou Velvyslanectv'i Francie a network Alliance Francaise v Rusku budou konat koncerty francouzsk'ych hudebn'iku. Budou...
Gener'aln'i oprava tepeln'e s'ite prob'ih'a na Жигура
17-06-2013, 21:46, Cesky
Pripomenme si, ze v r'amci pr'ipravy mesta na nov'e vyt'apen'i sez'onu odborn'ici ремонтируют tepeln'e s'ite a centr'aln'i tepeln'e polozky. Tyto pr'ace prob'ihaj'i v ruzn'ych c'astech mesta....
Vodorovn'e dopravn'i znacen'i na silnic'ich Vladivostoku pouzita termoplast
11-07-2013, 14:16, Cesky
Brig'ada bezpecnosti silnicn'iho provozu oddelen'i obecn'iho podniku "Silnice Vladivostok" jiz zpusobil termoplastick'e pevn'e a prerusovan'e c'ary na ulici Karbysheva Volze a Shuya a "zebra" na...
N'akup cokol'ady skoncila разбойным 'utokem
14-06-2013, 14:16, Cesky
Vysetruje oddelen'i oddelen'i policie c. 6 УМВД Ruska ve meste Vladivostok st'atn'i z'astupce Sovetsk'eho jm'eno preneseno na trestn'i r'izen'i, nadsen'y podle cl'anku 2162 trestn'iho z'akon'iku...
Studenti Palo zacala uz'ivat zivota v nov'em kampusu
26-08-2013, 13:03, Cesky
Prubezn'e populace studentu Far Eastern Feder'aln'i univerzity v hotelov'ych budov na ostrove rustiny. Hodne kluku museli rostou koreny v jejich pokoj'ich a dostat se pohodlne na akademick'e pude....
Vladivostok n'avrh'ar predstavil video umeleck'y projekt v 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i
27-08-2013, 14:46, Cesky
V pondel'i 26.srpen 2013 byla dokoncena zobrazen'i videa umeleck'y projekt "Atrium f'aciem» Vladivostok mlad'a n'avrh'arka Katherine Belyaeva. Autor nen'i pr'ave predstavila svou pr'aci v ruzn'ych...
Vl'ada rekla, jak m'a vypadat rusk'e
3-08-2013, 17:33, Cesky
Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj a Ministerstvem zdravotnictv'i schv'alila pozadavky na "kouren'i", zobraz'i ministerstev. Rozhodnut'i vytvorit "kurilok" nebo zam'itnut'i z nich obdrz'i majitel...
Provozn'i informace ke dni 23. cervence
23-07-2013, 12:33, Cesky
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod, pri kter'ych bylo zraneno 15 lid'i. Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 81 zamestnancu a 26...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!