Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe

Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s 'urady, podporovat obcansk'e iniciativy a vytvoren'i otevren'eho dialogu mezi org'any a spolecnost. Verejn'a komora se bude skl'adat z 45 clenu: 9 clenu jmenovan'ych guvern'erem osobne, 9 Primorye v'a neziskov'e organizace a 27 volen'ych z'astupcu celost'atn'i, meziregion'aln'i a na D'aln'em v'ychode pobrezn'i komunity sdruzen'i pusob'ic'i v Primorye 'uzem'i. Rotace clenu Verejn'a komora bude prob'ihat kazd'e tri roky. Vladim'ir Bespalov, m'istopredseda V'yboru pro fisk'aln'i politiky a financn'ich zdroju AP PC: "Jsem pevne presvedcen, ze Verejn'a komora byla. Komora muze d'at verejnosti hodnocen'i techto n'avrhu z'akonu, kter'e se narodily v Primorye a ovlivnovat verejn'e dulezitost a nutnost. To znamen'a, ze Komora posoud'i, zda je nutn'e z'akon je populace provincie. Jsem velmi znepokojen principu formov'an'i verejn'eho komory. Pr'al bych si, ze ti, kter'i jsou odpovedn'i za vznik domu, nen'i naprogramov'an sv'ymi ciny, ze to bylo "kapsa". R'ad bych, aby to bylo politicky nez'avisl'a vl'adn'i struktury. Ver'im, ze 'ucinek Verejn'a komora bude nekolikan'asobne vyss'i, nez pen'ize, kter'e budou vynalozeny na vytv'aren'i a 'udrzbu domu. " Dmitry Novikov, m'istopredseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a vlastnictv'i AP poc'itace: "C'im vets'i je s'ila z'astupcu lidu, t'im v'ice se lidov'a p'isen sama o sobe je moc. Proto c'im vets'i je s'ila ze z'astupcu verejn'ych organizac'i, t'im leps'i kontakt s org'any sv'ych volicu. "

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve ctvrtek ve Vladivostoku oblacno a mlhavo
12-09-2013, 09:30, Cesky
Dnes, 12. z'ar'i povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti definuje oblast vysok'eho tlaku vzduchu. V provincii m'istech v nocn'im desti, d'est v odpoledn'ich hodin'ach. Rann'i mlha m'isty. V'itr...
V soukrom'em dome v bl'izkosti Ussuriisk nasel gran'at
2-09-2013, 22:15, Cesky
Dnes, asi pred hodinou, bylo povinnost'i ministerstva vnitra Ruska pro USSURYSK hl'aseno 66-rok-star'y muz. Podle zalobkyne, u br'any domu, kde jeho syn, nasel objekt jako gran'at. Na sc'enu prijela...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Chabarovsku - 808 cm, Komsomolsk - 833 cm
4-09-2013, 11:17, Cesky
Voda v oblasti Chabarovsku pokracuje "vyrust." V 'urovni Chabarovsku povodn'i jiz 808 cm(5 cm pridan'e vody), Komsomolsk-na-Amur pridali v'ice nez 13 cm a hladina reky Amur jiz dos'ahl 833 cm Jedn'a...
Policie zadrzela podezrel'eho z vyd'ir'an'i 60000 dolaru od rezidenta Primorye
5-08-2013, 20:04, Cesky
Obcan hl'asil, ze on byl vyd'ir'an 60000 dolaru s hrozbou n'asil'i. V prubehu provozn'i vyhled'av'an'i cinnost'i ze strany oddelen'i pro pot'ir'an'i trestn'ych cinu spojen'ych s ciz'i st'atn'i...
Pri odklonu vojensk'ych t'aboru, prenesen'ych do mesta, odborn'ici navrhli n'ize uveden'e moznosti
1-08-2013, 16:31, Cesky
Pod'ilela se na pracovn'i cesty a predseda Rady Vladivostok Helen Nowicka. Jedn'a se o druh'y pracovn'i n'avsteva, jehoz c'ilem - prozkoumat obrovsk'y novou vlastnost, kter'a prich'az'i k rovnov'aze...
Vladivostok je obr'i Liner
10-09-2013, 17:20, Cesky
Dnes, 10. z'ar'i Vladivostok je zaoce'ansk'y parn'ik «Asuka II». Jeho kotven'i kotviste termin'al pro cestuj'ic'i se bude konat v 17 hodin. «Asuka II» - to je jeden z nejvets'ich v'yletn'ich lod'i na...
V Епархиальном Duchovn'i skoly Vladivostoku konalo jubilejn'i ples akt
25-06-2013, 19:15, Cesky
V tomto roce 9 studentu na pln'y 'uvazek a absentuj'ic'i pobocka vystudoval 4 tr'idy skoly. Z nich pet - duchovn'i Rusk'e Pravoslavn'e C'irkve, jeste jeden - насельник muzsk'y kl'aster na pocest sv...
Кастинги souteze «Ocean avenue - 2013» poprv'e se bude konat v nov'em form'atu
6-06-2013, 15:32, Cesky
Ve Vladivostoku odstartuje soutez autory a interprety popov'e p'isne «Ocean avenue - 2013», jehoz poradatelem byly r'izen'i ve vecech ml'adeze spr'avy Vladivostoku. Od 10. do 14. cervna pl'anovan'e...
12. cervna na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku bude prob'ihat veletrh potravin
11-06-2013, 00:45, Cesky
12. cervna na hlavn'im n'amest'i mesta rozvinout potravin'arsk'y veletrh, na kter'em budou prezentov'any v'yrobky pr'imorsk'ych ovoce-zeleniny v'yrobcu prakticky ze vsech oblast'i Приморья. Jak...
Rusk'em vybrat jm'ena D'aln'eho v'ychodu leopardu
20-08-2013, 11:18, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave N'arodn'iho parku "zeme Leopard", mezi navrhovan'ymi jm'eny - Blonde, Centurion, Tishka White, Leopold. Pripomenme pod'il nese FGBU "Land of Leopard". Zamestnanci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!