Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe

Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s 'urady, podporovat obcansk'e iniciativy a vytvoren'i otevren'eho dialogu mezi org'any a spolecnost. Verejn'a komora se bude skl'adat z 45 clenu: 9 clenu jmenovan'ych guvern'erem osobne, 9 Primorye v'a neziskov'e organizace a 27 volen'ych z'astupcu celost'atn'i, meziregion'aln'i a na D'aln'em v'ychode pobrezn'i komunity sdruzen'i pusob'ic'i v Primorye 'uzem'i. Rotace clenu Verejn'a komora bude prob'ihat kazd'e tri roky. Vladim'ir Bespalov, m'istopredseda V'yboru pro fisk'aln'i politiky a financn'ich zdroju AP PC: "Jsem pevne presvedcen, ze Verejn'a komora byla. Komora muze d'at verejnosti hodnocen'i techto n'avrhu z'akonu, kter'e se narodily v Primorye a ovlivnovat verejn'e dulezitost a nutnost. To znamen'a, ze Komora posoud'i, zda je nutn'e z'akon je populace provincie. Jsem velmi znepokojen principu formov'an'i verejn'eho komory. Pr'al bych si, ze ti, kter'i jsou odpovedn'i za vznik domu, nen'i naprogramov'an sv'ymi ciny, ze to bylo "kapsa". R'ad bych, aby to bylo politicky nez'avisl'a vl'adn'i struktury. Ver'im, ze 'ucinek Verejn'a komora bude nekolikan'asobne vyss'i, nez pen'ize, kter'e budou vynalozeny na vytv'aren'i a 'udrzbu domu. " Dmitry Novikov, m'istopredseda V'yboru pro hospod'arskou politiku a vlastnictv'i AP poc'itace: "C'im vets'i je s'ila z'astupcu lidu, t'im v'ice se lidov'a p'isen sama o sobe je moc. Proto c'im vets'i je s'ila ze z'astupcu verejn'ych organizac'i, t'im leps'i kontakt s org'any sv'ych volicu. "

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Brambory na kontrole u Россельхознадзора
28-06-2013, 19:01, Cesky
Toto nebezpecn'e onemocnen'i bylo zjisteno na z'aklade v'ysledku laboratorn'ich v'yzkumu o z'adostech 'ucastn'iky zahranicn'i ekonomick'e aktivity, cvicen'i dod'avky brambor na 'uzem'i Pr'imorsk'eho...
Exekutori zachr'anili d'ite
25-06-2013, 19:17, Cesky
O velmi zaj'imav'e pr'ipade z'azracn'e spasen'i d'ite informoval ned'avno na tiskov'e kancel'are pr'imorsk'eho r'izen'i ФССП. Pr'ipad je z'aroven index a t'im, ze chyby асоциальных rodice spr'avn'ych...
Boj proti pir'atstv'i bude st'at Rusku t'emer 100 milionu rocne
3-08-2013, 12:45, Cesky
V'ykonnostn'i normy "anti-pir'atstv'i z'akon", kter'y vstoupil v platnost dne 1. srpna 2013 bude st'at Roskomnadzor na 97 milionu rublu rocne. Financn'i prostredky budou prideleny z feder'aln'iho...
J'idlo v kav'arne a obchody letiste
13-07-2013, 21:32, Cesky
V cervnu 2013 n'amorn'i dopravy zastupitelstv'i ve spolupr'aci s Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje prezkoumala restaurac'i, kav'aren a obchodu, pracuj'ic'i na letisti, "Vladivostok". Jak uv'ad'i...
Pomoc obetem povodn'i v Chabarovsku Krai pomoci pravoslavn'e kneze:
2-09-2013, 13:47, Cesky
Podle informac'i oddelen'i Khabarovsk knez'i diec'eze navst'ivil Chabarovsk a odr'iznut od pevniny osad. Takze knez Oleg Razumov slouzil v obci modlitebn'i Michurinskom prestanou bezvedriya(ukoncen'i...
19. na 20. r'ijna na oslavu 75. v'yroc'i Primorye
5-08-2013, 20:00, Cesky
V rusk'em, st'ale aktivn'i pr'ipravy cinnost'i pripom'inaj'ic'i 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky. Podle tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky, guvern'er rusk'em, bylo rozhodnuto, ze 19. a 20....
'Uzem'i vojensk'ych z'akladen bude postaven brzy
1-08-2013, 11:03, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka spolu s prim'atorem mesta Vladivostok Igor Pushkarev z'ucastnila zkoum'an'i dvou vojensk'ych z'akladen, ze rusk'e ministerstvo obrany prev'ad'i vlastnictv'i...
V'ystava avantgardn'iho umelce otevre ve Vladivostoku
5-08-2013, 20:02, Cesky
0782013 v 17:30 v n'amorn'i Office VTOO "Unie rusk'ych umelcu" s'olo retrospektivn'i v'ystava clen Unie v'ytvarn'ych umelcu Ruska - Alexej Filatov Gennadyevich. D'ila Alexeje Gennadyevich jsou...
Tradice na sachov'em brehu
15-07-2013, 10:18, Cesky
Minul'y v'ikend skoncil s otevrenou dev'at'e sachov'y festival "Mesto by the Sea", kter'a se konala v jednom z domku Primorye 3 do 12. cervence. 'Ucast v'ice nez 100 hr'acu se na D'aln'em v'ychode av...
V nove postaven'em detsk'em skolce na Баляева buduj'i tret'i patro
21-06-2013, 15:15, Cesky
V'ystavba matersk'e skolky v ulici Баляева, 48 jde podle pozadovan'ych term'inu. Deln'ici jiz zacali stavet tret'i patro budovy. Soucasne s t'im, v prvn'im a druh'em patre prob'ihaj'i pr'ace na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!