Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V regionu Amur zacali pracovat na odstranen'i n'asledku povodn'i

V regionu Amur zacali pracovat na odstranen'i n'asledku povodn'i "V oblasti pr'ave ted je velk'y 'ukol. Byli jsme povereni ve lhute jednoho mes'ice 'uspory lid'i, nyn'i ve vetsine oblast'i se obr'atit na pozad'i snahy o oziven'i - rekl RIA «VladNews» Amur Region guvern'er Oleg Kozhemyako. - Aktivne se opravuje chodn'ik. Jakmile se voda zacne opustit osady, v'am obratem zasleme na sv'e vlastn'i s'ily, s'ila dodavatelu, nouzov'e vyuzit'i a sanace s'idel, skolen'i soci'aln'ich zar'izen'ich a verejn'ych sluzeb. Budeme muset m'it hodne nestandardn'ich rozhodnut'i t'ykaj'ic'i se v'ystavby bydlen'i pro lidi, jejichz domy byly shled'any jako nevhodn'e k bydlen'i "Jak rekl Oleg Kozhemyako, provincn'i org'any pozastavily a zrusil rozhodnut'i vztahuj'ic'i se k rozhodnut'i rusk'e vl'ady zv'ysit sazba za elektrinu. Krajsk'e 'urady odhaduj'i, ze amurchanam nyn'i mus'i vycerpat vodu a vysuste domov, majetek, coz n'aklady na elektrinu v'yrazne zv'ys'i. Krome toho bude krajsk'a spr'ava kompenzovat 30% n'akladu na v'yrobu elektriny pro obcany, jejichz domovy byly postizeny povodnemi. - Tak'e pro tuto kategorii budou pozastaveny amurchan ukl'adaly dan z nemovitost'i a pozemku, - r'ik'a Oleg Kozhemyako. - Samozrejme, ze budeme tak'e usilovat o n'ahradu skody obcanum k jejich ztr'ate. Mus'ite vytvorit norm'aln'i podm'inky pro alespon prechodn'emu pobytu pro obcany, kter'i se nemohou vr'atit do chladu na jejich bankovn'i-up doma. Budeme pridelit prostor v nasich t'aborech, sanatoria, ze postizen'e rodiny mohli z'it tam az do okamziku, kdy to bude mozn'e presunout do nov'eho domova. Mezi opatren'i, kter'e budou pouzity na podporu obyvatelum dotcen'ych lokalit vcetne nizs'ich cen na brambory a uhl'i!

Nicholas Kutenkov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Potravin'arsk'y veletrh bez'i na centr'aln'im n'amest'i Vladivostoku
14-06-2013, 14:16, Cesky
Na n'amest'i Bojovn'iku Revoluce pokracuje v pr'aci veletrh potravin. V'ice nez 200 z'astupcu крестьянско-farem a v'yrobcu z Vladivostoku, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, R'ijen a dals'ich...
Zemedelec v Надеждинском oblasti zachytil ciz'i zeme a slibuje hledat podporu u Prezidenta Ruska
11-06-2013, 19:47, Cesky
St'atn'im z'astupcem Надеждинского jm'eno provedena kontrola z'akonnosti vyuzit'i mestsk'eho majetku a majetku, kter'y je ve vlastnictv'i Rusk'e Federace, behem kter'eho jsou identifikov'any...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo, 10 poz'aru
25-06-2013, 09:45, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 76 lid'i person'aln'i a 22 technologi'i jednotky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
V pobrezn'i vesnici off mlad'e profesion'aly
19-09-2013, 21:26, Cesky
Jako reditel ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje Oleg Bubnov, 18 junior doktori uz sel do pr'ace v pr'imorsk'e vesnici. Vsechny z nich se zvednout - paus'aln'i c'astku ve v'ysi jednoho...
Igor Pushkarev setkal s ryb'ari
25-07-2013, 18:33, Cesky
Na setk'an'i s hlavou ryb'aru rekl, ze minul'y t'yden t'emer denne setk'an'i s obcany, z'ajmov'e a pracovn'i skupiny a diskutovat o projekty pro rozvoj Vladivostoku. "Pro veden'i mesta, aby byly...
Mlad'y motocyklista zahynul pri dopravn'i nehode v Primorye
15-07-2013, 20:36, Cesky
V 23 hodin a 40 minut od dispecera ambulance na povinnost dopravn'i policie OMVD rusk'a Ussuriysk byla hl'asena dopravn'i nehode s autem a mopedy. 34-let'y ridic mopedu "Reyser", ignoruje 'ucinek...
Strelba z filmu
16-07-2013, 12:45, Cesky
Nat'acen'i proces bude odv'ijet v ulic'ich mesta, mosty, n'aspy a nejmalebnejs'ich m'ist na predmest'i. "Belovodie. Tajemstv'i ztracen'e zeme "- pokracov'an'i s'eriov'e filmu" Zat'imco kapradiny...
Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye
23-08-2013, 18:47, Cesky
Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat...
Артемовские demont'az: dve skupiny, jedna pistole, dve mrtvoly
5-06-2013, 18:00, Cesky
Kazd'y nov'y manazer v'ykonu org'anu, назначаемого v Primorje, snaz'i prohl'asit o tom, ze region v nejblizs'i dobe bude zcela «декриминализирован». Ve skutecnosti to ukazuje ne 'uplne, tak a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!