Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Luc-Energia" doma stretu s Belgorod "Salute"

"Luc-Energia" doma stretu s Belgorod "Salute" Stadion "Dynamo" Nasi hr'aci se setk'a s Belgorod "pozdrav". Kick-off je v 19:00. V prvn'i divizi nasich t'ymu se sesla ctyrikr'at. Dvouluzkov'y 'uspech byl na strane "Salute", jednou porazil, "Luc" a dals'i Schuze skoncila rem'izou. "Luc-Energia" - "Salute". Vz'ajemn'e: 2009. First Division. "Luc-Energia" - "Saljut-Energia" -0:0. "Saljut-Energia" - "Luc-Energia" - 1:00. 2010. First Division. "Luc-Energia" - "Salute" - 2:00. Pozdrav - "Luc-Energia" - 1:00. Zaj'imav'y fakt: pred odletem do koucov'an'i Vladivostok most "Salute" nasel nov'y kormideln'ik, se stal Sergej op'alen'i. Vsimnete si, ze v posledn'ich trech kolech, "Salute" z'iskal dve v'itezstv'i. Z'apas ve Vladivostoku Belgorod doraz'i na hern'i den. Pokud jde o "Ray-energie", dnes v 19:00 se bude konat tr'enink na stadionu "Dynamo". Rozhodc'i "Luc-Energia" - "Salute", bude rozhodc'i v cele s Michailem Belov od Niznij Novgorod. Tiskov'a sluzba v klubu se bude vys'ilat zive na ofici'aln'i str'anky hry a na str'ank'ach a http://sportlive1.com/http://1fnl.ru/.Опубликовано:   28-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policist'e hledaj'i 63-rok-star'y rezidenta Vladivostok
21-07-2013, 19:48, Cesky
V soucasn'e dobe, je jeho um'isten'i nen'i zn'amo. Pr'iznaky: na pohled 60 let, v'yska 178 cm, kompletn'i postave. Mel na sobe: sed'y pl'ast z tkaniny, cern'e kalhoty, cern'e boty bez tkanicek....
Mlad'y dramatik z Vladivostoku res'i «rovnice s nezn'amou»
1-07-2013, 14:01, Cesky
Minul'y p'atek, 28. cervna, v divadle TOF konala umeleck'a vst'at дебютной hry mlad'eho herce divadla Vladim'ira Журавлева. Umeleck'a vst'at - to je z'anr, kter'y prisel k n'am ze Z'apadu, kdyz herci...
V'ybuch plynov'e lahve v rusk'em 3 lid'i bylo zraneno
12-08-2013, 13:46, Cesky
Hned na sc'ene byl posl'an hasicu v'ypocty. Pohltila ohen patrov'em bytov'em dome. V 11:06 byl poz'ar lokalizov'an a zcela eliminov'any v 11:24. Ohen oblast byla 42 m ^2. Poz'ar byl c'astecne...
V oblasti Vladivostok spatren zralok (video)
7-08-2013, 10:30, Cesky
Do pozorov'an'i svedku, d'elkou dravce - v'ice nez dva metry. Jak v'ite, zraloci u pobrez'i Primorye - biologick'a norma. Nicm'ene, v uplynul'ych letech, jejich agresivita v'yrazne zv'ysily vzhledem...
Umeleck'y reditel Pr'imorsk'eho divadla opery a baletu vystoup'i ve Francii
27-06-2013, 14:03, Cesky
Pod jeho veden'im symfonick'y orchestr Lorraine vystoup'i виолончельный koncert D. Sostakovice, Tret'i symfonie S. Прокофьева a увертюру P. Cajkovsk'eho «1812». - Pro me to nen'i na prvn'i pozv'an'i...
O v'ikendech bude Shamora a Russkij Island kr'acet kyvadlovou dopravu
19-08-2013, 21:01, Cesky
Dnes r'ano na operacn'iho pl'anov'an'i setk'an'i s poslancem a s'efem mestsk'e spr'avy, vedouc'i Vladivostoku byl nestastn'y, ze v'ikend nejobl'ibenejs'ich destinac'ich - Shamora a ostrov rustiny...
V'alecn'y veter'an z Mikhailovka pripravuje na nov'y domov
10-07-2013, 23:46, Cesky
V'yvoj'ari se zav'azala k 15.cervence c'ilov'e domova oformleniedokumentov a smlouvy - prodej Byty na star'e zeny. Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'iho rozvoje na 'uzem'i Primorsky, prvn'i kroky...
Obnova verejn'eho osvetlen'i velmi potesen vladivostoktsev
30-07-2013, 21:30, Cesky
"Vysetren'i lidov'a" Akce byla ukoncena ve Vladivostoku. Jak bylo jiz dr'ive psal RIA «VladNews", kter'e se pruzkumu z'ucastnily 148433gorozhanina, kazd'y tret'i dospel'y rezidentn'i mesta. Krome...
Film Festival
12-08-2013, 13:52, Cesky
Speci'aln'i program MFF "Pacific Meridian", "Moving Forward" predstav'i filmy, kter'e byly v'ysledkem experiment'aln'iho pr'istupu k tvorbe a produkci filmu. Filmy 'usek jedn'e veci - zjevn'a snaha...
Daleko zeleznice pokracovala v pr'aci na stavbe prehrady.
27-08-2013, 21:46, Cesky
Podle odborn'iku, zaplaven'i stanice Pokrovka-Pier a mesta Telman se bude d'it na 'urovni vody v cm 612. V soucasn'e dobe je na 'urovni v'ice nez 700 cm, voda je omezena hr'az'i, stavel zeleznici....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!