Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Uspory v'as zve k 'ucasti v "milovan'em kraji - 75"

'Uspory v'as zve k 'ucasti v "milovan'em kraji - 75" K dnesn'imu dni, v'ybor obdrzel v'ice nez 30 aplikac'i. Diverse geografie - jeho b'asnick'a tvorba autoru poslal daleko Ochotsk'e, Amur, Komsomolsk-na-Amur, pos. Sbor, pos. Br'iza a vypor'ad'an'i. Evoron. Organizacn'i v'ybor uvedl, ze tvurc'i cinnosti konkurentu, kter'e jsou odes'il'any do souteze nen'i b'asen, ale cel'a sb'irka poezie venovan'y jedinecn'e povahy, lid'e z Chabarovsku kraj. Pripomenme, ze tento rok 20. r'ijna si pripom'in'ame 75. v'yroc'i vzniku 'uzem'i Chabarovsku. Toto v'yroc'i datum Ministerstva kultury na 'uzem'i Chabarovsku a D'aln'eho v'ychodu St'atn'i vedeck'a knihovna s podporou Far Eastern sporitelny drz'i soutez pod heslem: "Loved okraj - 75"!Vsichni ti, kter'i chtej'i uk'azat sv'e speci'aln'i schopnosti t'im, ze poskytuje sv'e poetick'a d'ila v kazd'em z'anru poezie, nebo slogan. V'itezov'e budou vybr'ani ve trech kategori'ich: 1. "Nejleps'i Poezie Chabarovsku Krai"(pro 'ucastn'iky stars'i 18 let)2. "Mlad'i nadan'i poezie"(u det'i a mlad'ych lid'i do 18 let). 3 "Slogan 'uzem'i Chabarovsku." Odborn'ici na prov'aden'i souteze budou pozv'ani na pobocku Chabarovsku Svazu spisovatelu Ruska. K 'ucasti v soutezi jsou prij'im'any poetick'a d'ila v kazd'em z'anru poezie, nebo slogan, psan'e v rustine, a oddan'y regionu Chabarovsku nebo mesto(obec), se nach'az'i na jeho 'uzem'i. Jejich tvurc'i pr'ace muze prin'est nebo zaslat postou na n'asleduj'ic'i adresu: 680000 Chabarovsku, ul Muraveva-Amur, 1 Far Eastern St'atn'i vedeck'a knihovna. Krome t'eto pr'ace lze zaslat e-mailem na: rnaumova@mail.ru. Nezapomente zahrnout sv'e kontaktn'i 'udaje(jm'eno, adresa, telefonn'i c'islo, datum narozen'i, m'isto v'ykonu pr'ace nebo studia), aby se v'as kontaktovat, pokud vyhrajete v soutezi. V'itezov'e souteze vsechny nominace diplomy a ceny.

Tiskov'e centrum D'aln'eho v'ychodu bance> sporitelny Ruska

Опубликовано:   27-08-2013, 14:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Creative Spot na Den Ml'adeze shrom'azdil rekordn'i pocet n'avstevn'iku
24-06-2013, 19:30, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v r'amci oslav Dne Ml'adeze opet probehl veletrh Creative Spot, na kter'em n'avrh'ari a znacky predstavily sv'e v'yrobky. Krome m'istn'ich 'ucastn'iku, na veletrh prijeli kluci...
Sberbank Rusko klubu podepsal dohodu pril'akat financov'an'i obchodu od nejvets'ich bank na Stredn'im V'ychode
18-06-2013, 12:02, Cesky
Sberbank Rusko dokoncil klubovou dohodu na zapojen'i financn'ich prostredku pro 'ucely obchodn'i financov'an'i od bank Bl'izkov'ychodn'i region na c'astku 300 milionu dolaru po dobu jednoho roku....
V prostoru pro cestuj'ic'i vlakem
25-07-2013, 18:31, Cesky
Podezrel'y je obvinen ze strelby z traumatick'e zbrane "OCA" rekl RIA "VladNews» Tiskov'e sluzby oddelen'i. Konflikt zacal v j'ideln'im voze v dobe vlaku na stanici "Arkhara" regionu Amur. Podle...
Lety z Moskvy na D'aln'y v'ychod ocen'i
4-09-2013, 20:30, Cesky
V Rusku existuje cel'a rada c'ilen'ych programu, kter'e slouz'i jako pr'ispevek na dopravu, zejm'ena, program pro obyvatele D'aln'eho v'ychodu, kter'a pusob'i od roku 2009. Odborn'ici se domn'ivaj'i,...
C'inan'e se tajne vz'it ven rusk'em ziv'ych krabu
29-08-2013, 18:47, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby DVTU pet kilogramu ziv'e rukavice kraba a 55 kilogramu varen'e zmrazen'e mole cvrcku inspektori zadrzela celn'i 'urad Dappa Poltavka Ussuri zvyky. Behem celn'i...
Vecer kanadsk'e kultury se bude konat ve Vladivostoku
10-07-2013, 18:02, Cesky
Na schuzi, host z Vancouveru mluvit o kulture, filmu a hudby. P'isne s kytarou v ziv'em vystoupen'i. "Toto setk'an'i - dobr'a pr'ilezitost procvicit si anglictinu a poznat nov'e a zaj'imav'e lidi," -...
Arsenyevskiye veter'ani drzel lekci odvahy pro skol'aky
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Arsenevsky mestsk'e ctvrti, nyn'i zije ve meste, dva hr'aci bitvu v roce 1943 kter'a se stala mezn'ikem ve druh'e svetov'e v'alce. Tento Vasilij Sypko a Nicholas...
24-08-2013, 13:30, Cesky
Mistri mesta dvore hokejov'eho turnaje v roce 2013 odesel do Tver, kde se bude pod'ilet na dobrocinn'em z'apase "Prehr'av'an'i ze srdce." Hry se konala v nedeli, 25 srpna u zimn'iho stadionu...
Elektronika sluzby Therr Maitz vystoup'i ve stredu ve Vladivostoku
17-06-2013, 17:02, Cesky
Jeden z nejv'yraznejs'ich elektronick'ych projektu v Rusku - skupina Therr Maitz - d'am nekolik koncertu Vladivostoku. Jeden z nich se bude konat v legend'arn'im klubu BSB, kde v roce 2005 vudce...
Zhruba 75000 z Primorye jsou vl'adn'i sluzby on-line
6-09-2013, 15:18, Cesky
Internetov'e technologie poskytuje pr'istup k soci'aln'i pomoci kdekoli v pr'imorsk'ych provinci'i. Port'al lze elektronicky nastavit stanoviska k opatren'im soci'aln'i podpory a je v Primorye 50....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!