Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Uspory v'as zve k 'ucasti v "milovan'em kraji - 75"

'Uspory v'as zve k 'ucasti v "milovan'em kraji - 75" K dnesn'imu dni, v'ybor obdrzel v'ice nez 30 aplikac'i. Diverse geografie - jeho b'asnick'a tvorba autoru poslal daleko Ochotsk'e, Amur, Komsomolsk-na-Amur, pos. Sbor, pos. Br'iza a vypor'ad'an'i. Evoron. Organizacn'i v'ybor uvedl, ze tvurc'i cinnosti konkurentu, kter'e jsou odes'il'any do souteze nen'i b'asen, ale cel'a sb'irka poezie venovan'y jedinecn'e povahy, lid'e z Chabarovsku kraj. Pripomenme, ze tento rok 20. r'ijna si pripom'in'ame 75. v'yroc'i vzniku 'uzem'i Chabarovsku. Toto v'yroc'i datum Ministerstva kultury na 'uzem'i Chabarovsku a D'aln'eho v'ychodu St'atn'i vedeck'a knihovna s podporou Far Eastern sporitelny drz'i soutez pod heslem: "Loved okraj - 75"!Vsichni ti, kter'i chtej'i uk'azat sv'e speci'aln'i schopnosti t'im, ze poskytuje sv'e poetick'a d'ila v kazd'em z'anru poezie, nebo slogan. V'itezov'e budou vybr'ani ve trech kategori'ich: 1. "Nejleps'i Poezie Chabarovsku Krai"(pro 'ucastn'iky stars'i 18 let)2. "Mlad'i nadan'i poezie"(u det'i a mlad'ych lid'i do 18 let). 3 "Slogan 'uzem'i Chabarovsku." Odborn'ici na prov'aden'i souteze budou pozv'ani na pobocku Chabarovsku Svazu spisovatelu Ruska. K 'ucasti v soutezi jsou prij'im'any poetick'a d'ila v kazd'em z'anru poezie, nebo slogan, psan'e v rustine, a oddan'y regionu Chabarovsku nebo mesto(obec), se nach'az'i na jeho 'uzem'i. Jejich tvurc'i pr'ace muze prin'est nebo zaslat postou na n'asleduj'ic'i adresu: 680000 Chabarovsku, ul Muraveva-Amur, 1 Far Eastern St'atn'i vedeck'a knihovna. Krome t'eto pr'ace lze zaslat e-mailem na: rnaumova@mail.ru. Nezapomente zahrnout sv'e kontaktn'i 'udaje(jm'eno, adresa, telefonn'i c'islo, datum narozen'i, m'isto v'ykonu pr'ace nebo studia), aby se v'as kontaktovat, pokud vyhrajete v soutezi. V'itezov'e souteze vsechny nominace diplomy a ceny.

Tiskov'e centrum D'aln'eho v'ychodu bance> sporitelny Ruska

Опубликовано:   27-08-2013, 14:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ctnost “Pacifik русалочек” ocen'i ve Vladivostoku
6-06-2013, 20:16, Cesky
Venkovn'i detsk'y turnaj v синхронному plav'an'i “Pacifick'a mal'a morsk'a v'ila” na cenu velitele Tichomorsk'e flotily, se bude konat ve Vladivostoku. Z'ucastn'i se ho z'aci detsk'ych a...
Vyhled'avace pujde dolu na dno jezera Khasan pro ostatky Rud'e arm'ady
11-08-2013, 21:02, Cesky
'Ucastn'ici "Memory Watch" sla k jezeru hledat pozustatky voj'aku Rud'e arm'ady padl'ych Hasan behem bitvy Khasan. Presn'y pocet obet'i konfliktu Khasansky st'ale nejsou jasne definov'any. Nyn'i...
Tri dals'i autobusov'e linky pujde na ostrov rustiny
24-08-2013, 21:03, Cesky
Tri dals'i autobusov'e linky, kter'e budou prepravovat studentum a ucitelum z Palo rusk'e pevniny na ostrov a zpet, bude brzy zah'ajena ve Vladivostoku. Ozn'amil to rektor Palo Sergeje Iwaniec na...
Ozn'amen'i kulturn'ich akc'i o v'ikendu ve Vladivostoku RIA «» VladNews
12-07-2013, 12:15, Cesky
Divadlo na dovolenou. Zah'ajen'i sezony - v z'ar'i. Vecern'i predstaven'i. 13. cervence - "Mot'yli jsou zdarma"(16 +), 14. cervence - "jeste neskoncila", zac'atek v 1800 hodin. Pro deti. 12. cervence...
Fotograf antisimvolist Francie otevrela v'ystavu ve Vladivostoku
26-08-2013, 20:04, Cesky
M'it ztratil v'iru v objektivitu postav, fotograf pracuje s abstrakc'i, kterou naz'yv'a "antisimvol." Jak jiz bylo uvedeno Guillaume Guerin, abstraktn'i pr'ace - ochrana proti automatizovan'ym...
Nov'a strana porodnick'e jednotky prijeli do Vladivostoku
30-07-2013, 10:32, Cesky
V soucasn'e dobe je dopravce v kontejnerov'eho termin'alu a pred'av'a nezbytn'ych celn'ich postupu. Jako z'astupce gener'aln'iho reditele "Canyon" designy Vitaly z'itra Pylypenko bude dorucena...
Policejn'i Уссурийска tr'av'i akcii «Bezpecn'e l'eto»
16-06-2013, 18:31, Cesky
Oddelen'i ministerstva VNITRA v roce Уссурийску prov'ad'i akci na prevenci sez'onn'i kr'adezi j'izdn'ich kol a mopedu. Preventivn'i akce "Kolo" se kon'a ani n'ahodou. S n'astupem l'eta st'ale v'ice...
Na konci srpna do Vladivostoku doraz'i Vladimir Putin
27-08-2013, 14:46, Cesky
Jak v'ite, 29-31 srpnu 2013 rusk'y prezident Vladimir Putin prij'izd'i na pracovn'i n'avstevu na D'aln'y v'ychod.. Krome prohl'idky zatopen'ych oblast'i v Zidovsk'a autonomn'i oblast, Amur Oblast a...
Sberbank vedouc'i sloupec bankovn'ich pracovn'iku v masov'ych organizac'ich denn'i prehl'idku ve Vladivostoku
8-07-2013, 21:06, Cesky
Zamestnanci sporitelny vedl sloupec bankovn'ich pracovn'iku v pruvodu m'a denn'i prehl'idku ve Vladivostoku, kter'a se konala 6. cervence. V'ice nez 100 zamestnanci banky byli na Svetlanskaya pred...
Zpevem pam'atn'iku Vysockij medveda kvetiny, brandy a cigarety
30-07-2013, 21:31, Cesky
Pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky, kter'y pred p'ar dny byl otevren ve Vladivostoku , Pritahuje pozornost ruzn'ych lid'i. Dnes, kdyz kor. RIA «VladNews» navst'ivil Divadeln'i n'amest'i, v bl'izkosti...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!