Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prisel do region'aln'i dopravn'i policie a zemrel

Prisel do region'aln'i dopravn'i policie a zemrel Je prok'az'ano, ze n'avstevn'ik Norm onemocnel, upadl a zemrel. Prij'izdej'ic'i l'ekari prohl'asen za mrtv'eho. Podle predbezn'ych zpr'av, smrt byla v'ysledkem masivn'i infarkt. Muz prisel do MoPac UGIBDD s manzelkou. Fronty nebyly. Pracoval 12 oken. V hale bylo sedm n'avstevn'iku. Podle jeho manzelky, aplikace pro obnovu ztracen'ych dokladu o vozidle zamestnancu MoPac vzali po dobu 3-5 minut. Vysetruje okolnosti nehody. Recenze.

IA-24 N'amorn'i

Опубликовано:   27-08-2013, 14:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
'Umrt'i путейцев v Приамурье si vsiml strojvedouc'i n'akladn'iho vlaku
29-06-2013, 14:01, Cesky
Pet mrtv'ych zamestnancu zeleznic na cest'ach nasel strojvedouc'i n'akladn'iho vlaku, kter'y se konal na tuto trasu za 20 minut po nehode, hl'as'i V'ychod-Sibirsk'y dopravn'i prokuratura. N'akladn'i...
Ctrn'actiletou d'ivku zn'asilnil a zabil sv'eho otc'ima
8-07-2013, 21:06, Cesky
V tomto incidentu byl trestne st'ih'an pro trestn'y cin podle odstavce "v" C'ast 2 of Art. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Jako v'ysledek vysetrov'an'i oznacila osoba pod'ilej'ic'i se na sp'ach'an'i...
Na 5% vzrostl objem osobn'i dopravy na s'iti OAO
4-06-2013, 22:02, Cesky
Nahr'av'a s'ite SPOLECNOSTI "Rusk'e zeleznice" v kvetnu 2013 cinil 1056 milionu tun, coz je nizs'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku o 34%. Odpov'idaj'ic'im zpusobem se sn'izil ve srovn'an'i se...
N'amorn'i nemocnice se ocitli kr'atk'y sester kvuli n'izk'ym mzd'am
9-09-2013, 15:40, Cesky
Zdravotnick'a zar'izen'i rusk'em celit nedostatku pracovn'iku ve zdravotnictv'i. Zvl'aste z'avazn'e nedostatku zamestnancu a junior sestry pocit, v nemocnic'ich, kter'e poskytuj'i neodkladnou p'eci....
V Chabarovsku, hladina vody klesne, Komsomolsk -
5-09-2013, 15:16, Cesky
roste. Na veceru 4. z'ar'i hladina vody v bl'izkosti reky Amur Chabarovsk byl 806 cm(4 hodiny - 2 cm), v bl'izkosti mesta Komsomolsk-on-Amur, 841(4 hodiny 5). Tiskov'a sluzba ministerstva...
«Pr'im'a linka» s kapitolou Vladivostoku Igorem Пушкаревым se kon'a v pr'im'em prenosu
26-06-2013, 09:30, Cesky
Setk'an'i s prim'atorem se bude konat dnes, 26. cervna, od 8 do 10 hodin, v r'amci prehl'idky «Побудительный motiv». Kl'ast sv'e ot'azky, Hry Пушкареву budou moci nejen vedouc'i projektu, ale tak'e...
Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y d'est z'itra
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vsechny z techto z'akladn'ich sluzeb pokyn, aby byly pripraveny k odstranen'i 'ucinku vyvolan'ych temito nepr'izniv'ymi povetrnostn'imi podm'inkami. Hlavy podniky ruzn'ych typu nemovitost'i...
Machno se ned'ival?
25-07-2013, 18:34, Cesky
Za $ 100 a 9 dnu(v techto c'astk'ach a term'inech bude r'idit cel'y proces), budou Rusov'e schopni prej'it z jedn'e spolecnosti do druh'e. Tyto 'udaje jsou zverejneny hlavu Dumy V'yboru pro politiky...
Vedouc'i Vladivostoku navst'ivil detsk'e nemocnici c'islo 1 a setkal se sv'ym t'ymem
29-07-2013, 15:01, Cesky
Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev navst'ivil klinick'eho Regional Childrens Hospital № 1 na Ostryakov 27. Starosta navst'ivil kancel'are a mluvil s pracovn'iky detsk'e nemocnice. Igor Pushkarev,...
Na z'aklade iniciativy mesta Vladivostok Duma verejn'e slysen'i ke zmene Chartu Vladivostoku
20-07-2013, 21:33, Cesky
Otevren'i verejn'e slysen'i dne 18. cervence predseda Komisi, aby provedla verejn'a slysen'i, predseda v'yboru samospr'avy, verejn'eho por'adku a pr'avn'iho st'atu ve Vladivostoku dumy Michail...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!