Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku, mesto zah'ajila p'isen pro deti soutez

Ve Vladivostoku, mesto zah'ajila p'isen pro deti soutez Kulturn'i akce konan'e pod z'astitou verejn'eho Komory ml'adeze, St'atn'i dumy Vladivostoku. - N'apad uspor'adat soutez se zrodila z nas'i touhy z detstv'i vychov'avat mlad'e obyvatele Primorye l'askou k zemi, - r'ik'a Svetlana Bakijev, clenem Verejn'a komora ml'adeze. Soutez je urcena pro deti ve veku od 3 do 14 let a skupiny det'i, kter'e vykon'avaj'i p'isen o meste Vladivostok. P'isne pro hospod'arskou soutez mus'i b'yt predlozen ve form'atu zvukov'ych nahr'avek(filmy)na CD(DVD)- CD pripojeny s fotkou umelec. T'im, CD(DVD)- disk obsahuj'ic'i p'isen by mela b'yt pripojena k poc'itaci, tisten'e texty v rustine ve form'atu A4 p'ismo Times New Roman, velikost p'isma 12 -. To muze tak'e b'yt doprov'azena hudebn'im doprovodem, p'isne. Soutez se kon'a ve trech f'az'ich: od 01 srpna do 15. z'ar'i 2013 - Organizacn'i v'ybor zve aplikace a materi'aly predlozen'e k 'ucasti v soutezi, a stav'i je na port'alu "Vladmama." Od 16.z'ar'i do 25.z'ar'i 2013 - ". Vladmama" hlasov'an'i na port'alu Od 26. z'ar'i do 1. r'ijna 2013 - Organizacn'i v'ybor z'asobu souteze. Autori prezentuj'i materi'al vyplnen'ych formul'aru z'adost'i o 'ucast v soutezi o "Urban detsk'e peveck'e souteze pro Vladivostoku, na 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky," na adrese: 690005 mesto Vladivostok, ul Svetlanskaya, 114 4. patro(LLC "Vladmama"). Telefon:(423)220-49-44. Podle v'ysledku souteze o nejleps'i d'ila jsou udeleny laure'aty a v'itezov'e souteze se vyd'av'an'i diplomu ve Vladivostoku Duma a ceny.

Anastasia Yaroshenko, RIA "Vladnews"

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volit predsedu are'alu
24-08-2013, 13:32, Cesky
Druh'a etapa z'avodu na predsednictv'i v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Sedm kandid'atu schv'alen'ych zacal bojovat - potrebuj'i vyhr'at 50 "l'ib'i se mi" na Yopolis.ru . Podle...
Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm
2-09-2013, 22:17, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, povodnov'a situace ve meste Komsomolsk-on-Amur, je st'ale obt'izn'e. Jak 08:002013 hladina vody ve meste...
Trutnev vyslanec chce rozv'ijet D'aln'y v'ychod nen'i
18-09-2013, 13:33, Cesky
Zd'a se, ze "historick'e dedictv'i", Jurij Trutnev zdedil od Victor Isajeva, ve forme "projekt" jako zeleznicn'i v'yvoji na D'aln'em v'ychode, se zac'inaj'i znovu. Reakce na vcerejs'i konferenci o...
Prodej pozemku 5941 m2. m - Egersheld, na brehu Amur Bay
13-08-2013, 15:06, Cesky
Dej se skl'ad'a ze dvou c'ast'i: 1. puda, celkov'a plocha 7530 ctvercov'y. m 2. puda, celkov'a plocha 1880 m2 4. m pr'avo k pozemkum - pron'ajem na 49 let od 21032013 na pozemku jsou 2-podlazn'i...
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
Primorje zat'im nepodarilo porazit korupci?
18-06-2013, 12:01, Cesky
Jak zn'amo, st'atn'i z'astupce regionu mus'i neust'ale db'at na to, aby hrany a oblastech Ruska pr'avn'i predpisy o boji proti korupci v oblasti st'atn'ich a obecn'ich sluzeb, bylo zajisteno v pln'em...
Vsechny prvn'acku ve Vladivostoku bude fotografoval 1. z'ar'i
22-08-2013, 21:46, Cesky
V z'ar'i 2013 ve Vladivostoku pop'at'e prijde unik'atn'i noviny, "I - Prvn'i srovn'avac!". Jej'i str'anky budou publikov'any fotografie vsech prvn'acku mesta, kter'e pujdou do skoly 1. z'ar'i. Dnes...
Mlad'i umelci a skutecn'y
22-07-2013, 16:07, Cesky
Hudebn'i festival V-Rox, kter'y se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, se sejdou mnoho clenu i rusk'e a zahranicn'i hudebn'i sc'eny. Hlavn'i hvezdou festivalu vystoup'i Mumiy Troll,...
Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace varov'an'i Primorsky: mozn'e zhorsen'i povodnov'e situace pro obdob'i cervenec 24 az 26
23-07-2013, 18:49, Cesky
Podle n'amorn'i AHEM, ze dne 23. cervence ve vetsine rek 'uzem'i Primorye nad'ale stoupat hladiny vody. Behem dne se hladina rek Ussuri(na m'iste Novomikhaylovka Lesozavodsk)Pavlovka, Arsenyevka,...
V rusk'em, schv'alilo odmenu za dobrovoln'e odevzd'an'i zbran'i a streliva
19-07-2013, 22:00, Cesky
Takze pro vojensk'e rucn'i streln'e zbrane, s v'yjimkou kr'atk'eho ruky zbrane bojov'ych mal'e, jsou povazov'any za 5000 rublu za jednotku pro kr'atkou hlavn'i hand boji rucn'i paln'e zbrane, pusky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!