Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok n'avrh'ar predstavil video umeleck'y projekt v 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i

Vladivostok n'avrh'ar predstavil video umeleck'y projekt v 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i V pondel'i 26.srpen 2013 byla dokoncena zobrazen'i videa umeleck'y projekt "Atrium f'aciem» Vladivostok mlad'a n'avrh'arka Katherine Belyaeva. Autor nen'i pr'ave predstavila svou pr'aci v ruzn'ych festivalech. Projekt byl prezentov'an na 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Z'akladem videu prisel rychle na men'ic'i se tv'ar blikaj'ic'i komponenty: oci, nos, rty spolu v pr'aci mlad'eho design'era v chaotick'em porad'i. Projekt je pokracov'an'im slavn'e vizu'aln'i experiment Peter Thompson v roce 1980. Katherine Belyaeva zab'yv'a videa a umeleck'ych projektu od roku 2010. Dnes je to - jeden z 'ucastn'iku "Doublehills". Double Hills - to je umen'i, psac'i stul, kter'y se zab'yv'a grafick'ym a web designu a v'ytvarn'e projekty. Mezi d'ila Katherine: instalace "Cern'a skr'inka"(Peking, 2010), "Art Session"(Kaliningrad, 2012), "p'at'y listopadov'y den"(Peking, 2012)a "White box»(Peking, 2013).Опубликовано:   27-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
14-08-2013, 15:45, Cesky
Z'ahreb hokejov'y klub "Medvescak" nemel hr'at pr'atelsk'y z'apas s Vladivostok "Admir'ale," rekl viceprezident KHL Vladimir Shalaev. V pondel'i ofici'aln'i str'anky CHL objevil znen'i vys'il'an'i...
Povodnov'e skody na D'aln'em v'ychode, by podle predbezn'ych odhadu prekrocit 30 miliard rublu
30-08-2013, 14:20, Cesky
'Ucast na setk'an'i se z'ucastnil tak'e asistenty prezidenta Andrej Belousov, Jurij Trutnev, prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov ministru hospod'arsk'ych, soci'aln'ich a v'ykon bloku, hlav...
Hriste pro extr'emn'i sporty na Ocean Avenue 43 ve Vladivostoku pracuje pro voln'y
29-07-2013, 15:05, Cesky
Zde se kazd'y den, po cel'y den jezdit na skateboardy a koleckov'e brusle deti vsech vekov'ych kategori'i, prin'as'i sv'e dovednosti k dokonalosti. Tak'e otevr'it prostor pro biketrialu. Tato...
Volcano Burachek Vladivostok dostane druh'y zivot
13-07-2013, 00:04, Cesky
Dnes, 12. cervence ve Vladivostoku na kopci studentu a ucitelu v Burachek verejn'ych skol c'islem 59 spolu se soci'aln'imi aktivisty obsadili mesto oblasti: ter'enn'i plet'i plevelu a mulcov'an'i...
Prvn'i den z'avodu vozov'eho parku,
22-07-2013, 16:04, Cesky
Pres varov'an'i pred bour'i, na zac'atku souteze prislo 52 jachty v 7 testovac'ich skupin. Hon'i vsechny tr'idy jachty, od nejmens'ich 25 stop do 43 stop nad obry. Z'avody se konaly na dvou...
'Ucastn'ici se rozhodli hudebn'i festival
30-07-2013, 16:02, Cesky
Hudebn'i festival "Vesm'ir", kter'a se bude konat 17. srpna Shamora Bay - jedna z nejv'ice ocek'avan'ych hudebn'ich ud'alost'i tohoto l'eta. Za pr'avo se objevit na festivalu behem mes'ice bojuje...
Pocas'i v Primorje: 1. cervence
1-07-2013, 09:16, Cesky
Dnes, 1. cervence, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuj'i celn'i odd'ily. V kraji m'isty slab'y d'est, mlha, v jednotliv'ych oblastech bourky. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1732°C....
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
VIP-c'insk'e Cui ocek'av'a rusk'em hodnocen'i a odsouzen'i
25-07-2013, 12:45, Cesky
Jak uv'ad'i "Primore24" prokur'ator Primorsk'y kraj, obvinen'i proti obcanu C'iny, kter'y je obvinen z upl'acen'i 'uredn'ika ve velk'em mer'itku na akce Komise zjevne nez'akonn'e(c'ast 5 Cl. 291...
Konec kampane vykazov'an'i financn'i zpravodajsk'e
13-08-2013, 15:03, Cesky
15. srpna se od zamestnavatelu pozaduje predlozit 'uzemn'ich org'anu FIU m'iste registrace, spolu s v'ypoctem v'yplaty pojistn'eho v r'amci povinn'eho duchodov'eho syst'emu a povinn'eho zdravotn'iho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!