Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Viktor Isajeva konalo setk'an'i k resen'i n'asledku povodn'i

Viktor Isajeva konalo setk'an'i k resen'i n'asledku povodn'i Prezidentsk'e vyslanec D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktora Isajeva vcera uspor'adala setk'an'i na realizaci opatren'i k prevenci a odstranen'i n'asledku povodn'i. Zpr'avy predsedy Jakutsku na rusk'em, guvern'er Chabarovsku, Amur a Zidovsk'a autonomn'i oblast, vedouc'i region'aln'iho centra D'aln'eho v'ychodu Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace, vedouc'i Far Eastern r'izen'i hydromet. Celkem z'aplavy v Chabarovsku, Amur a Zidovskou autonomn'i oblast byla zaplavena 185 mest, 9499 bytov'ych jednotek, 13787 dom'ac'i zahrady, chaty 3763374 verejn'ych zar'izen'i, 611 mil silnic, 566806 ha zemedelsk'e pudy plodinami. Z v'ykonn'eho prezidenta vyslanec pozadoval tento probl'em nal'ehave resit pres'idlen'i lid'i zustalo bez pr'istres'i. Viktor Isajeva navrhli moznost pres'idlen'i lid'i motely, ubytovny a neobydlen'ych budov. Krome toho, Victor Isajeva pozadovali, aby krajsk'e 'urady zorganizovat dovolenou u det'i evakuovan'ych ze zatopen'ych oblast'i. Podle nej pouze na 'uzem'i Primorsky je pripravena prijmout pres dva tis'ice det'i. Schuzka na v'aznou situaci v obci zidovsk'e Leninovy autonomn'i oblasti. Zplnomocnen'y pravomoci sveren'e organizaci nouzov'eho vrtuln'iky dod'av'a pudu pro pos'ilen'i hr'aze v obci, oddelen od zeme. Krome toho budou vrtuln'iky budou prepraveni do vesnice asi 200 pracovn'iku zdravotnick'e z'achrann'e sluzby pro z'achrann'e pr'ace. Org'any 'uzem'i Chabarovsku, Viktor Isajeva pokyn k zajisten'i bezprobl'emov'eho provozu d'alnice Chabarovsk - Komsomolsk-on-Amur. Kdyz uz mluv'ime o probl'emech t'ykaj'ic'ich se prevence povodn'i v budoucnu, velvyslanec rekl, ze po povodni, letos mus'i vesker'e 'usil'i smerovat na v'ystavbu vodn'ich del kapit'alu. Pr'ace mus'i b'yt organizov'any na pojisten'i majetku a pr'ace s vedou, kter'a m'a poskytovat dlouhodob'e projekce glob'aln'iho oteplov'an'i.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   27-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Приморцы z'iskaly ocenen'i od полпреда Viktora Ишаева
10-06-2013, 19:02, Cesky
Dnes vedouc'i Минвостокразвития Rusko - spolecne zrekapitulujeme Prezidenta v ДВФО Viktor Ишаев dnes udelil st'atn'i vyznamen'an'i дальневосточникам. Slavnostn'i ceremoni'al pred'av'an'i st'atn'ich...
Sv'atek «Сабантуй» zve obyvatele a hosty mesta na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav
28-06-2013, 14:16, Cesky
Oslava «Сабантуя» se bude konat na n'abrez'i Sportovn'i Pr'istav v sobotu, a to 29. cervna. Akce se kon'a pros'im mesta Vladivostoku spolecne s verejnou organizac'i tataru a башкир Pr'imorsk'eho...
Mestan'e, aby nevstupovaly na prodeji rusk'ych sl'ave
9-08-2013, 20:02, Cesky
Jak uz psal "B", zelen'e plochy n'amest'i je m'istem rusk'e sl'avy, kde je pam'atn'ik gener'ala Bagration. Kazd'y rok, podnik sovetsk'e sf'ery a obyvatel'e z okol'i zajist'ime i n'amest'i - v'ysadbu...
Obnova verejn'eho osvetlen'i velmi potesen vladivostoktsev
30-07-2013, 21:30, Cesky
"Vysetren'i lidov'a" Akce byla ukoncena ve Vladivostoku. Jak bylo jiz dr'ive psal RIA «VladNews", kter'e se pruzkumu z'ucastnily 148433gorozhanina, kazd'y tret'i dospel'y rezidentn'i mesta. Krome...
V Amur usetrit nejen lidi, ale i medvedu hned'ych
20-08-2013, 16:16, Cesky
Amur region, kazd'y den zaz'iv'a z'achrann'e dustojn'iky na s'ile Ruska. Krome pomoci lidem postizen'ym povodnemi se evakuace z potopen'e oblastech regionu byl evakuov'an a dom'ac'i zv'irata....
Prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Шувалов prijel s pracovn'i n'avstevy v Primorje
28-06-2013, 14:16, Cesky
Prvn'i M'istopredseda Vl'ady RF Igor Шувалов prijel s pracovn'i n'avstevy v Pr'imorsk'y kraj. Na letisti to vysetril nov'y termin'al letiste Vladivostoku a setkal se s dobrovoln'iky, kter'i dnes...
Provozn'i informace Nehody: 10.cervence
10-07-2013, 12:03, Cesky
Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 51 zamestnancu a 18 vozidel. Podle ministerstva lesn'iho hospod'arstv'i Primorsk'eho kraje, lesn'i poz'ary v regionu nen'i....
Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i
30-08-2013, 14:16, Cesky
Na pocest t'eto ud'alosti v kulture okres Lozovy shrom'azdili nejen hrdinu dne pro deti - dva syny a dceru, ale vsichni obyvatel'e Energie ulice, kter'y m'a populaci E. Davyd. V cele mestsk'e c'asti...
Feder'aln'i z'akon chr'an'ic'i pr'ava zdravotne postizen'ych na cenove prostred'i, podporen spr'avy Приморья
20-06-2013, 20:16, Cesky
Spr'ava Pr'imorsk'eho hrany podporila n'avrh z'akona «O zmene nekter'ych legislativn'ich aktu Rusk'e Federace o ot'azk'ach soci'aln'i ochrana osob se zdravotn'im postizen'im vzhledem k ratifikaci...
Dnes v lanovkou Vladivostoku znovu
26-08-2013, 20:03, Cesky
Tato jedinecn'a forma mestsk'e dopravy Vladivostoku byl uzavren pro rocn'i pl'anovanou 'udrzbu kontrole na 15. cervence. V t'e dobe, tam byl audit technick'y stav automobilu, cesty, lan a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!