Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal

V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska Primorsk'eho kraje, zamestnanci divize prov'adet cinnosti spolecne se z'astupci region'aln'i FSB, D'aln'eho v'ychodu celn'ich operac'i a ochrany pr'irody. Hlavn'i cinnost'i oddelen'i - ochrana cerven'ych uveden'ych druhu zv'irat. Special Forces operativn'i a prov'ad'i komplexn'i preventivn'i opatren'i zameren'ych na omezen'i cinnosti organizovan'ych skupin zapojen'ych do nez'akonn'e tezby vz'acn'ych a ohrozen'ych druhu zivocichu. Patr'i mezi ne takov'e vz'acn'e kocic'i planetu, jako Amur tygr a levhart mandzusk'y. Pri plnen'i operativn'ich informac'i krajsk'ych policistu, spolu s ochranou volne zij'ic'ich zivocichu specialisty zadrzeni dva obyvatele Ussuriysk. Muzi se snazili realizovat tygr'i kuzi. Bydliste podezrel'ych policie zabavila tri streln'e zbrane a strelivo. Odhadovan'a zoologick'a studie potvrdila, ze c'ast tela a kuze patr'i k jedinci Amur Tiger. V dusledku toho, vysetren'i nalezeny stopy streln'ych ran, kter'e spolu mohou v'est ke smrti zv'irete. Trestn'i r'izen'i podle cl'anku "Neleg'aln'i lov" postaveni pred soud. Ve meste Nakhodka policie a dustojn'ici FSB zastavila cinnost organizovan'e zlocineck'e skupiny, kter'a provedla ileg'aln'i tezby vz'acn'ych a ohrozen'ych druhu zivocichu. V obci podezren'i z pytl'actv'i zjisten'e polozky, zbrane a strelivo. Zjistil, ze v dusledku pytlacen'i tygru byl zabit pt'aky, orla v'ychodn'iho, cern'y sup, sibirsk'e lesn'i kocky, jelen, jelen sika a him'alajsk'e medved hned'y. Deriv'aty zv'irat patr'i do urcit'e kategorie 'ucetnictv'i a jsou zahrnuty v Cerven'e knize, kter'a bude prod'ana. Skody zpusoben'e opr'avnen'ych z'ajmu st'atu, pres'ahl 9000000 rublu. Od zac'atku roku ze strany clenu vysetrov'an'i a v'yslechu MOI s Ruskem, Primorye 'uzem'i nadsen'y a vysetrov'ano 16 trestn'ich pr'ipadu nez'akonn'eho lovu. Je treba poznamenat, ze v posledn'i dobe trestn'i z'akon'ik Rusk'e federace byl zmenen, za kter'y vstoupil v platnost Cl'anek 2581 "nez'akonn'e v'yrobe a obchodov'an'i s volne zij'ic'imi zivocichy a vodn'i zdroje, kter'e patr'i k druhum uveden'ym v Cerven'e knize Rusk'e federace a(nebo)chr'aneni mezin'arodn'imi smlouvami Rusk'e federace, jejich c'ast'i a odvozenin. " Za tyto ciny se trest'a odnet'im svobody na dobu 7 let a velk'e pokuty.Опубликовано:   27-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Seaside pedofil dostal 23
23-08-2013, 18:49, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud 21. srpna odsouzen 32-rok-star'y muz, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i z'avazn'ych trestn'ych cinu 12 cl'anku 131 a 132 trestn'iho z'akona(zn'asilnen'i a dals'i n'asiln'e...
Na okraji reky je vysok'y obsah vody
26-07-2013, 16:03, Cesky
Jak je pops'ano v instituc'ich st'atn'i verejn'e Primorsk'eho kraje na poz'arn'i bezpecnost, civiln'i obrany, ochrany obyvatelstva a 'uzem'i, z havarijn'ich situac'i, zaplavila n'izk'e z'aplavov'e...
Chabarovsk: hladina vody v rece Amur byl 802 cm
3-09-2013, 11:48, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, od 08:0003092013 hladina vody v bl'izkosti reky Amur Chabarovsk byl 802 cm - byly prid'any na den 5 cm...
Rekonstrukce ud'alost'i Khasan se bude konat 10. srpna v Primorye
5-08-2013, 20:04, Cesky
Poprv'e na svete bude rekonstrukce ud'alost'i Khasan. Unik'atn'i na Primorsk'y kraj akce probehne 10. srpna v obci Kraskino. Kulat'y stul na t'ema konalo 3. srpna v den'iku "Komsomolskaja Pravda"....
Testov'an'i MMPO Vladivostok 'uspesn'e
7-08-2013, 10:33, Cesky
Spolu s nimi se MMPO navst'ivil s'ef celn'iho 'uradu Vladivostok zeleznice posta Sergey Dolgov a vedouc'i Vladivostok MSC - CAP GTSMPP Anatolij Fedyakshin. Zvl'astn'i pozornost je z'astupcem reditele...
Nejstars'i nemocnice n'amorn'i slav'i Kolo Datum
12-09-2013, 09:32, Cesky
Tento t'yden, nejstars'i porodnice rusk'em - № 4 kter'y je aleutsk'y, otoc'i 55 let. Pri t'eto pr'ilezitosti bude 13.z'ar'i v 1430 v divadle Puskinove hostitelem zased'an'i. Historie porodnice...
10-07-2013, 12:00, Cesky
Ackoli "prvn'i" to je jen form'alne, protoze nov'y tren'er Aleksandr Grigoryan rekl kazd'y z jeho otevren'eho tr'eninku a nevad'i jim, ve skutecnosti, uv'ital pr'itomnost jej'ich fanousku a m'edi'i....
Objeven v dole pr'ihranicn'i oblasti bez nebezpec'i
1-08-2013, 21:48, Cesky
Ve sluzbe oblast'i pohranicn'ich OMVD Ruska, bylo ozn'ameno, ze na silnici nalezen objekt jako minu. Na sc'enu opustil vysetrovac'i t'ym, policie. Policie organizovan'e aktivity pro ochranu...
Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci
24-06-2013, 19:32, Cesky
V roce 2012 asi 150 chlapcu a d'ivek nasli pr'aci s pomoc'i odborn'iku sluzeb zamestnanosti Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, jde o mlad'e lidi, kter'i se...
Финансисты дальневосточного главка отмечают профессиональный праздник
6-07-2013, 13:31, Cesky
До 2011 года отдел работал в составе Центра тылового обеспечения ГУ МВД России по ДФО. Сейчас он является самостоятельным подразделением, подчинённым начальнику Главного управления МВД России по ДФО....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!