Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal

V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska Primorsk'eho kraje, zamestnanci divize prov'adet cinnosti spolecne se z'astupci region'aln'i FSB, D'aln'eho v'ychodu celn'ich operac'i a ochrany pr'irody. Hlavn'i cinnost'i oddelen'i - ochrana cerven'ych uveden'ych druhu zv'irat. Special Forces operativn'i a prov'ad'i komplexn'i preventivn'i opatren'i zameren'ych na omezen'i cinnosti organizovan'ych skupin zapojen'ych do nez'akonn'e tezby vz'acn'ych a ohrozen'ych druhu zivocichu. Patr'i mezi ne takov'e vz'acn'e kocic'i planetu, jako Amur tygr a levhart mandzusk'y. Pri plnen'i operativn'ich informac'i krajsk'ych policistu, spolu s ochranou volne zij'ic'ich zivocichu specialisty zadrzeni dva obyvatele Ussuriysk. Muzi se snazili realizovat tygr'i kuzi. Bydliste podezrel'ych policie zabavila tri streln'e zbrane a strelivo. Odhadovan'a zoologick'a studie potvrdila, ze c'ast tela a kuze patr'i k jedinci Amur Tiger. V dusledku toho, vysetren'i nalezeny stopy streln'ych ran, kter'e spolu mohou v'est ke smrti zv'irete. Trestn'i r'izen'i podle cl'anku "Neleg'aln'i lov" postaveni pred soud. Ve meste Nakhodka policie a dustojn'ici FSB zastavila cinnost organizovan'e zlocineck'e skupiny, kter'a provedla ileg'aln'i tezby vz'acn'ych a ohrozen'ych druhu zivocichu. V obci podezren'i z pytl'actv'i zjisten'e polozky, zbrane a strelivo. Zjistil, ze v dusledku pytlacen'i tygru byl zabit pt'aky, orla v'ychodn'iho, cern'y sup, sibirsk'e lesn'i kocky, jelen, jelen sika a him'alajsk'e medved hned'y. Deriv'aty zv'irat patr'i do urcit'e kategorie 'ucetnictv'i a jsou zahrnuty v Cerven'e knize, kter'a bude prod'ana. Skody zpusoben'e opr'avnen'ych z'ajmu st'atu, pres'ahl 9000000 rublu. Od zac'atku roku ze strany clenu vysetrov'an'i a v'yslechu MOI s Ruskem, Primorye 'uzem'i nadsen'y a vysetrov'ano 16 trestn'ich pr'ipadu nez'akonn'eho lovu. Je treba poznamenat, ze v posledn'i dobe trestn'i z'akon'ik Rusk'e federace byl zmenen, za kter'y vstoupil v platnost Cl'anek 2581 "nez'akonn'e v'yrobe a obchodov'an'i s volne zij'ic'imi zivocichy a vodn'i zdroje, kter'e patr'i k druhum uveden'ym v Cerven'e knize Rusk'e federace a(nebo)chr'aneni mezin'arodn'imi smlouvami Rusk'e federace, jejich c'ast'i a odvozenin. " Za tyto ciny se trest'a odnet'im svobody na dobu 7 let a velk'e pokuty.Опубликовано:   27-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, shrnul Amia Open Championship v strelba z vojensk'ych zbran'i
21-07-2013, 19:46, Cesky
Na druh'em m'iste byla por'izena OMON rusk'eho ministerstva vnitrn'ich vec'i 'Uradu 'uzem'i Primorsky. Cestn'e tret'i m'isto - z'astupci Arsenyevskiye funkcn'i z'ony. Vladivostok byl Otevren'e...
Belorusko odesl'ana na D'aln'em v'ychode letadla s humanit'arn'i pomoc'i
8-09-2013, 12:30, Cesky
Vcera Blagovescensk prist'al z Beloruska s humanit'arn'i pomoci pro obeti povodn'i Amur. Vedouc'i regionu, Oleg Kozhemyako konalo setk'an'i se z'astupci spr'atelen'e zemi. "Jsem r'ad, priv'itat...
V regionu Amur obdrzeli pomoc pro evakuovan'e
14-08-2013, 11:00, Cesky
N'adob'i, pohanka, cukr, maso a ryb'i konzervy, stejne jako postele, prikr'yvky, elektrina a voda cerpac'i stanice v regionu Amur obdrzel od vl'ady rezervy. To bylo 13. srpna bylo ozn'ameno na...
Ridic mopedu byl zabit pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel ve Vladivostoku
14-08-2013, 15:46, Cesky
Ridic mopedu «Honda Dio", kter'i se stehuj'i z ulice "Sachalin" ve smeru na ulici ", Basargina" ztratil kontrolu a narazil do zaparkovan'eho dz'ipu na chodn'iku «Toyota RAV-4." R'ana hodil ho na...
Dals'i Zobrazit ve venkovn'im divadle se bude konat dnes ve Vladivostoku
27-07-2013, 22:48, Cesky
Dnes, v otevren'em divadle v n'abrezn'i Sports, kter'a byla zah'ajena na z'aklade iniciativy hnut'i ml'adeze "Patriot Primorye" na zac'atku l'eta, bude prom'itat film "500 Days of Summer." Hlavn'im...
Zacal soud nad bydliste Приморья, пытавшимся koupit v'alecn'e zbrane u pr'islusn'iku
27-06-2013, 04:31, Cesky
Provozn'i zamestnanci R'izen'i krimin'aln'iho vysetrov'an'i krajsk'e policie a kolegy oddelen'i УФСБ byl zastaven pokus o z'isk'an'i vojensk'ych zbran'i ve Vladivostoku. Dva muzi meli v pl'anu...
12 nov'ych poulicn'i svetla osvetluj'i podnikem Engels v pracovn'ich
15-07-2013, 20:30, Cesky
Zde odborn'ici MUP "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i" nainstalovat 12 nov'ych poulicn'ich lamp. M'istn'i obyvatel'e si stezovali, ze svetla v techto m'istech nikdy nebyla. Nyn'i je silnice v...
Podezren'i na 'unosu a vyd'ir'an'i zadrzen ve Primorye
30-07-2013, 10:33, Cesky
Behem dne, 'utocn'ici unesli konala v soukrom'em dome, dom'ac'i, zat'imco jeho bratr volal a pozadoval hotovost ve v'ysi 5000 dolaru, hroz'i v pr'ipade neplnen'i podm'inek v'est ke zranen'i rukojm'i....
Policie zadrzela rezident podezrel'eho v kr'adezi Ussuriysk
7-08-2013, 15:18, Cesky
Rekl, ze v noci oknem do domu a vstoupil do nezn'am'eho ukradl osobn'i veci: dva notebooky, vyrovn'avac'i pameti s reproduktory, mobiln'i telefon a na kytaru. Skody zpusoben'e obeti odhaduje 55000...
Na 'uctu pohled'avek za алиментам a platby na 'UCTY u zeny mohou vyb'irat byt
10-06-2013, 14:15, Cesky
Velk'y dluh pred st'atem a soukrom'ymi osobami plus наглое neochota spl'acet tyto dluhy alespon c'astecne mohou v'est k tomu, ze exekutori mohou odn'est zivotn'i prostor. Nejv'ice odhaluj'ic'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!