Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal

V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska Primorsk'eho kraje, zamestnanci divize prov'adet cinnosti spolecne se z'astupci region'aln'i FSB, D'aln'eho v'ychodu celn'ich operac'i a ochrany pr'irody. Hlavn'i cinnost'i oddelen'i - ochrana cerven'ych uveden'ych druhu zv'irat. Special Forces operativn'i a prov'ad'i komplexn'i preventivn'i opatren'i zameren'ych na omezen'i cinnosti organizovan'ych skupin zapojen'ych do nez'akonn'e tezby vz'acn'ych a ohrozen'ych druhu zivocichu. Patr'i mezi ne takov'e vz'acn'e kocic'i planetu, jako Amur tygr a levhart mandzusk'y. Pri plnen'i operativn'ich informac'i krajsk'ych policistu, spolu s ochranou volne zij'ic'ich zivocichu specialisty zadrzeni dva obyvatele Ussuriysk. Muzi se snazili realizovat tygr'i kuzi. Bydliste podezrel'ych policie zabavila tri streln'e zbrane a strelivo. Odhadovan'a zoologick'a studie potvrdila, ze c'ast tela a kuze patr'i k jedinci Amur Tiger. V dusledku toho, vysetren'i nalezeny stopy streln'ych ran, kter'e spolu mohou v'est ke smrti zv'irete. Trestn'i r'izen'i podle cl'anku "Neleg'aln'i lov" postaveni pred soud. Ve meste Nakhodka policie a dustojn'ici FSB zastavila cinnost organizovan'e zlocineck'e skupiny, kter'a provedla ileg'aln'i tezby vz'acn'ych a ohrozen'ych druhu zivocichu. V obci podezren'i z pytl'actv'i zjisten'e polozky, zbrane a strelivo. Zjistil, ze v dusledku pytlacen'i tygru byl zabit pt'aky, orla v'ychodn'iho, cern'y sup, sibirsk'e lesn'i kocky, jelen, jelen sika a him'alajsk'e medved hned'y. Deriv'aty zv'irat patr'i do urcit'e kategorie 'ucetnictv'i a jsou zahrnuty v Cerven'e knize, kter'a bude prod'ana. Skody zpusoben'e opr'avnen'ych z'ajmu st'atu, pres'ahl 9000000 rublu. Od zac'atku roku ze strany clenu vysetrov'an'i a v'yslechu MOI s Ruskem, Primorye 'uzem'i nadsen'y a vysetrov'ano 16 trestn'ich pr'ipadu nez'akonn'eho lovu. Je treba poznamenat, ze v posledn'i dobe trestn'i z'akon'ik Rusk'e federace byl zmenen, za kter'y vstoupil v platnost Cl'anek 2581 "nez'akonn'e v'yrobe a obchodov'an'i s volne zij'ic'imi zivocichy a vodn'i zdroje, kter'e patr'i k druhum uveden'ym v Cerven'e knize Rusk'e federace a(nebo)chr'aneni mezin'arodn'imi smlouvami Rusk'e federace, jejich c'ast'i a odvozenin. " Za tyto ciny se trest'a odnet'im svobody na dobu 7 let a velk'e pokuty.Опубликовано:   27-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'alka je u konce: Japonsko a Rusko jsou pr'atel'e ve Vladivostoku
6-09-2013, 15:16, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v parku mestech dvema Vladivostoku konalo vzpom'inkov'e setk'an'i venovan'e na konci druh'e svetov'e v'alky v Pacifiku. Prov'aden'i programu se v bl'izkosti pam'atn'e znamen'i...
Vladivostok chyst'a nov'eho chladn'e obdob'i
6-06-2013, 15:30, Cesky
Bytov'e domy Vladivostoku, a tak'e jm'eno zdravotnictv'i, skolstv'i a kultury pripravuje na chladn'e obdob'i 2013-2014. Jde harmonizace grafu kon'an'i гидропневматических промывок a hydraulick'ych...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Артемовские demont'az: dve skupiny, jedna pistole, dve mrtvoly
5-06-2013, 18:00, Cesky
Kazd'y nov'y manazer v'ykonu org'anu, назначаемого v Primorje, snaz'i prohl'asit o tom, ze region v nejblizs'i dobe bude zcela «декриминализирован». Ve skutecnosti to ukazuje ne 'uplne, tak a...
V matersk'ych skol'ach Vladivostok po dobu 5 let vsechny klesla 10 kr'at
29-08-2013, 12:01, Cesky
Starosta Vladivostoku, odpov'idal na ot'azky novin'aru na r'adio vys'il'an'i "lemmatu" zij'i, dnes, 29. srpna mluvil o situaci v matersk'ych skol'ach. "Pokud budeme mluvit o probl'emech, ale ted...
Nepresn'e informace v prizn'an'ich o pr'ijmech zjisteny v Партизанском oblasti
27-06-2013, 18:46, Cesky
Tak, vedouc'i financn'iho oddelen'i spr'avy Екатериновского venkovsk'eho os'idlen'i v predlozen'ych сведениях nen'i odr'az'i pr'itomnost v majetku 1-pokojov'e byty. Z'astupce vedouc'iho spr'avy...
V p'at'e Rozhodc'iho soudu projedn'any nov'e hranice
10-07-2013, 18:02, Cesky
Nejdulezitejs'i pro Primorye Territory z'akona, kter'y je urcen k zajisten'i obyvatelstva regionu je pr'avo "na voln'e poskytov'an'i pozemku pro individu'aln'i bytovou v'ystavbu v Primorye 'uzem'i."...
Vladivostok bude hostit dals'i dom'ac'i z'avod na mistrovstv'i Ruska na ploch'e dr'aze
6-08-2013, 12:01, Cesky
Vladivostok souper'ic'i t'ymy Baskirstina "Salavat". Racers "East" zvou sv'e fanousky, obyvatele i n'avstevn'iky do Rusk'e z'avode mistrovstv'i v roce 2013. Vstupenky lze zakoupit na stadionu...
Doprava reforma Pushkarev - v akci
20-09-2013, 03:48, Cesky
Specialist'e dopravn'i spr'avy Vladivostoku Neust'ale sledujeme pr'aci mestsk'ych autobusov'ych linek s c'ilem zlepsit sluzby pro cestuj'ic'i. V tomto pr'ipade se berou v 'uvahu n'azory obyvatel...
Spotrebitel'e plynu plat'i, ale ne vzdy vcas
19-06-2013, 15:47, Cesky
14. cervna v r'amci pr'ipravy na rocn'i valn'e hromade akcion'aru OAO «Gazprom», se konala tiskov'a konference gener'aln'i reditel LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» Viktor Квашнева. Byly shrnuty...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!