Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i V rusk'em, dokoncila vysetrov'an'i trestn'eho cinu proti b'yval'emu docasn'emu vedouc'imu Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska pro Primorye Territory Alexander Mukhin. Vysetrovatel'e SU TFR v Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti b'yval'ym herectv'i Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska Primorsk'eho kraje. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odstavce "a" c'asti 5 Cl. 290 trestn'iho z'akona(ofici'aln'i 'uplatek). Podle vysetrovatelu, od leden az cervenec 2011 Mukhin osobne 'uplatek od podnikatele ve forme hotovosti ve v'ysi 357000 rublu pro Komisi ve prospech predstavuj'ic'i zadan'eho vlastn'ika a dals'i dva obvinen'e osoby, kter'a pomuze jim pri z'isk'av'an'i verejn'ych sluzeb v registraci a vyd'an'i cestovn'iho pasu, aby se vyhnula postupu stanoven'ych spr'avn'im r'adem. V prubehu vysetrov'an'i trestn'eho cinu chytil c'ast penez venovan'ych na obvinen'eho jako 'uplatek, ptal v'ice nez 100 svedku. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Nicm'ene, obrana Mukhina zpoc'atku trval na tom, jedn'a nevinnost Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby, vysvetluje trestn'i veci a zatcen'i "por'adek". Cel'a s'aga byla spojena s t'im, jak pr'avn'ici usilovat o propusten'i z vazby Alexandra Mukhin, s odvol'an'im na potrebu jeho propusten'i, ze se kon'a v "nehum'ann'i" a "muciv'e" podm'inek. Jako v'ysledek, ale tehdejs'i s'ef migracn'i sluzby byl propusten z vezen'i. Je treba poznamenat, ze ve sv'e pozici, Alexander Mukhin slouzila ne moc dlouho. V rusk'em, prisel z Kamcatce, se z'aznamem zranen'i a odmen za 'ucast v protiteroristick'ych operac'ich na severn'im Kavkaze. Tvrdili, ze bojuj'i za "cisten'i seri'alu" FMS dokoncil jeho vlastn'i zadrzen'i a uveznen'i. Jak jiz bylo dr'ive ozn'ameno, dals'i tri obzalovan'i v pr'ipade odsouzen'i za trestn'y cin dr'ive. Podnikatel Eugene Kurtz Za prestupek podle odstavce "A, B" v c'asti 4 cl'anku. 291 trestn'iho z'akona(podpl'acen'i nebo 'uredn'i)byl odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 3 milionu rublu, byla Vlasenko Anton odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 5 milionu rublu, Denis Morozov 5 roky odnet'i svobody s podm'inen'ym pokutu ve v'ysi 3 milionu rublu.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok bude demonstrace ps'i odborn'ici
18-07-2013, 14:31, Cesky
Pro prvn'i-time psa tren'ery a odborn'iky, kter'i jiz maj'i sirok'e z'azem'i pracovn'i se psy, nastavit pravideln'e tr'eninky a speci'aln'i studijn'i program. Od zac'atku l'eta, "Nov'y hovor"...
Na 'uctu pohled'avek za алиментам a platby na 'UCTY u zeny mohou vyb'irat byt
10-06-2013, 14:15, Cesky
Velk'y dluh pred st'atem a soukrom'ymi osobami plus наглое neochota spl'acet tyto dluhy alespon c'astecne mohou v'est k tomu, ze exekutori mohou odn'est zivotn'i prostor. Nejv'ice odhaluj'ic'i...
Filmov'y klub «Orient» otev'ir'a nov'e hriste
13-06-2013, 14:31, Cesky
Dnes, 13. cervna, klub milovn'iky filmu «Orient» otev'ir'a nov'e hriste v Pr'imorsk'em okrajov'e centru lidov'e kultury. Filmov'y klub «Orient» - kreativn'i hriste, kde se jednou t'ydne ukazuj'i...
Rusko bude st'at
24-08-2013, 13:33, Cesky
duchodcu. Do roku 2012 se pocet lid'i v nas'i zemi ve veku mezi 0 a stars'i byl 265 milionu lid'i, tedy t'emer 19% z celkov'eho poctu Rusu. Vekov'a hranice 65 let prekrocil kazd'ych osm rusk'e...
Vladivostok starosta navst'ivil divadlo
17-07-2013, 22:33, Cesky
Navzdory skutecnosti, ze "Ussuri" to je casto pr'ipad - j'it do kina se sv'ymi syny - tentokr'at navst'ivil divadlo jako starosta. V cele mesta se setkal s t'ymem divadla a projedn'an s pracovn'iky...
Гидроциклисты ztraceni v Primorje
13-06-2013, 14:31, Cesky
12. cervna ve 21 : 00 (хбр) v Centrum r'izen'i v krizov'ych situac'ich obdrzel zpr'avu o tom, ze kolem 1400 (хбр) od jachtarsk'eho klubu «Sedm stop», v oblasti Amur z'alivu se sly projet na jet,...
Mistri radeji porazit, a ne mluvit
6-06-2013, 20:17, Cesky
Dnes v спорткомплексе «Olympionik» se konala tiskov'a konference, venovan'a v'ykon pr'imorsk'ych adepty MMA na mistrovstv'i Ruska. Pripomenme, ze na uzavren'e v Celjabinsk mistrovstv'i Ruska...
16-07-2013, 18:30, Cesky
Rozhodc'i soud Primorye se n'aroku na vym'ah'an'i "Stavba lod'i r'izen'i Pacifick'e flotily" emitovan'e dluhov'e subdod'avky ot'azku: "Preprava a stavebn'i spolecnost." Jak RIA «VladNews» Tiskov'e...
Obyvatele Kalifornie zvou na akcii «Сдай krev - usetrete zivot!»
11-06-2013, 15:02, Cesky
Akce «Сдай krev - usetrete zivot!», venovan'a Svetov'emu dni d'arce, por'adan'a spr'avou Vladivostoku ГБУЗ «Okrajov'e stanice transfuzi krve» (ulice Октябрьская, 6). 13. cervna v 11 hodin zde...
Kn'izku krab'i aukce uzn'ana jako opr'avnen'a?
28-06-2013, 19:02, Cesky
27. cervna 2013 Rozhodc'i soud Pr'imorsk'eho hrany hodnotil v soudn'im jedn'an'i v pr'ipade soud n'amestek prokur'atora v Pr'imorsk'em kraji v ochranu verejn'ych z'ajmu k Приморскому 'uzemn'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!