Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i V rusk'em, dokoncila vysetrov'an'i trestn'eho cinu proti b'yval'emu docasn'emu vedouc'imu Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska pro Primorye Territory Alexander Mukhin. Vysetrovatel'e SU TFR v Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti b'yval'ym herectv'i Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska Primorsk'eho kraje. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odstavce "a" c'asti 5 Cl. 290 trestn'iho z'akona(ofici'aln'i 'uplatek). Podle vysetrovatelu, od leden az cervenec 2011 Mukhin osobne 'uplatek od podnikatele ve forme hotovosti ve v'ysi 357000 rublu pro Komisi ve prospech predstavuj'ic'i zadan'eho vlastn'ika a dals'i dva obvinen'e osoby, kter'a pomuze jim pri z'isk'av'an'i verejn'ych sluzeb v registraci a vyd'an'i cestovn'iho pasu, aby se vyhnula postupu stanoven'ych spr'avn'im r'adem. V prubehu vysetrov'an'i trestn'eho cinu chytil c'ast penez venovan'ych na obvinen'eho jako 'uplatek, ptal v'ice nez 100 svedku. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Nicm'ene, obrana Mukhina zpoc'atku trval na tom, jedn'a nevinnost Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby, vysvetluje trestn'i veci a zatcen'i "por'adek". Cel'a s'aga byla spojena s t'im, jak pr'avn'ici usilovat o propusten'i z vazby Alexandra Mukhin, s odvol'an'im na potrebu jeho propusten'i, ze se kon'a v "nehum'ann'i" a "muciv'e" podm'inek. Jako v'ysledek, ale tehdejs'i s'ef migracn'i sluzby byl propusten z vezen'i. Je treba poznamenat, ze ve sv'e pozici, Alexander Mukhin slouzila ne moc dlouho. V rusk'em, prisel z Kamcatce, se z'aznamem zranen'i a odmen za 'ucast v protiteroristick'ych operac'ich na severn'im Kavkaze. Tvrdili, ze bojuj'i za "cisten'i seri'alu" FMS dokoncil jeho vlastn'i zadrzen'i a uveznen'i. Jak jiz bylo dr'ive ozn'ameno, dals'i tri obzalovan'i v pr'ipade odsouzen'i za trestn'y cin dr'ive. Podnikatel Eugene Kurtz Za prestupek podle odstavce "A, B" v c'asti 4 cl'anku. 291 trestn'iho z'akona(podpl'acen'i nebo 'uredn'i)byl odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 3 milionu rublu, byla Vlasenko Anton odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 5 milionu rublu, Denis Morozov 5 roky odnet'i svobody s podm'inen'ym pokutu ve v'ysi 3 milionu rublu.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
14-08-2013, 15:45, Cesky
Z'ahreb hokejov'y klub "Medvescak" nemel hr'at pr'atelsk'y z'apas s Vladivostok "Admir'ale," rekl viceprezident KHL Vladimir Shalaev. V pondel'i ofici'aln'i str'anky CHL objevil znen'i vys'il'an'i...
Povodnov'e skody na D'aln'em v'ychode, by podle predbezn'ych odhadu prekrocit 30 miliard rublu
30-08-2013, 14:20, Cesky
'Ucast na setk'an'i se z'ucastnil tak'e asistenty prezidenta Andrej Belousov, Jurij Trutnev, prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov ministru hospod'arsk'ych, soci'aln'ich a v'ykon bloku, hlav...
Hriste pro extr'emn'i sporty na Ocean Avenue 43 ve Vladivostoku pracuje pro voln'y
29-07-2013, 15:05, Cesky
Zde se kazd'y den, po cel'y den jezdit na skateboardy a koleckov'e brusle deti vsech vekov'ych kategori'i, prin'as'i sv'e dovednosti k dokonalosti. Tak'e otevr'it prostor pro biketrialu. Tato...
Volcano Burachek Vladivostok dostane druh'y zivot
13-07-2013, 00:04, Cesky
Dnes, 12. cervence ve Vladivostoku na kopci studentu a ucitelu v Burachek verejn'ych skol c'islem 59 spolu se soci'aln'imi aktivisty obsadili mesto oblasti: ter'enn'i plet'i plevelu a mulcov'an'i...
Prvn'i den z'avodu vozov'eho parku,
22-07-2013, 16:04, Cesky
Pres varov'an'i pred bour'i, na zac'atku souteze prislo 52 jachty v 7 testovac'ich skupin. Hon'i vsechny tr'idy jachty, od nejmens'ich 25 stop do 43 stop nad obry. Z'avody se konaly na dvou...
'Ucastn'ici se rozhodli hudebn'i festival
30-07-2013, 16:02, Cesky
Hudebn'i festival "Vesm'ir", kter'a se bude konat 17. srpna Shamora Bay - jedna z nejv'ice ocek'avan'ych hudebn'ich ud'alost'i tohoto l'eta. Za pr'avo se objevit na festivalu behem mes'ice bojuje...
Pocas'i v Primorje: 1. cervence
1-07-2013, 09:16, Cesky
Dnes, 1. cervence, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuj'i celn'i odd'ily. V kraji m'isty slab'y d'est, mlha, v jednotliv'ych oblastech bourky. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1732°C....
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
VIP-c'insk'e Cui ocek'av'a rusk'em hodnocen'i a odsouzen'i
25-07-2013, 12:45, Cesky
Jak uv'ad'i "Primore24" prokur'ator Primorsk'y kraj, obvinen'i proti obcanu C'iny, kter'y je obvinen z upl'acen'i 'uredn'ika ve velk'em mer'itku na akce Komise zjevne nez'akonn'e(c'ast 5 Cl. 291...
Konec kampane vykazov'an'i financn'i zpravodajsk'e
13-08-2013, 15:03, Cesky
15. srpna se od zamestnavatelu pozaduje predlozit 'uzemn'ich org'anu FIU m'iste registrace, spolu s v'ypoctem v'yplaty pojistn'eho v r'amci povinn'eho duchodov'eho syst'emu a povinn'eho zdravotn'iho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!