Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i V rusk'em, dokoncila vysetrov'an'i trestn'eho cinu proti b'yval'emu docasn'emu vedouc'imu Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska pro Primorye Territory Alexander Mukhin. Vysetrovatel'e SU TFR v Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti b'yval'ym herectv'i Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska Primorsk'eho kraje. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odstavce "a" c'asti 5 Cl. 290 trestn'iho z'akona(ofici'aln'i 'uplatek). Podle vysetrovatelu, od leden az cervenec 2011 Mukhin osobne 'uplatek od podnikatele ve forme hotovosti ve v'ysi 357000 rublu pro Komisi ve prospech predstavuj'ic'i zadan'eho vlastn'ika a dals'i dva obvinen'e osoby, kter'a pomuze jim pri z'isk'av'an'i verejn'ych sluzeb v registraci a vyd'an'i cestovn'iho pasu, aby se vyhnula postupu stanoven'ych spr'avn'im r'adem. V prubehu vysetrov'an'i trestn'eho cinu chytil c'ast penez venovan'ych na obvinen'eho jako 'uplatek, ptal v'ice nez 100 svedku. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Nicm'ene, obrana Mukhina zpoc'atku trval na tom, jedn'a nevinnost Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby, vysvetluje trestn'i veci a zatcen'i "por'adek". Cel'a s'aga byla spojena s t'im, jak pr'avn'ici usilovat o propusten'i z vazby Alexandra Mukhin, s odvol'an'im na potrebu jeho propusten'i, ze se kon'a v "nehum'ann'i" a "muciv'e" podm'inek. Jako v'ysledek, ale tehdejs'i s'ef migracn'i sluzby byl propusten z vezen'i. Je treba poznamenat, ze ve sv'e pozici, Alexander Mukhin slouzila ne moc dlouho. V rusk'em, prisel z Kamcatce, se z'aznamem zranen'i a odmen za 'ucast v protiteroristick'ych operac'ich na severn'im Kavkaze. Tvrdili, ze bojuj'i za "cisten'i seri'alu" FMS dokoncil jeho vlastn'i zadrzen'i a uveznen'i. Jak jiz bylo dr'ive ozn'ameno, dals'i tri obzalovan'i v pr'ipade odsouzen'i za trestn'y cin dr'ive. Podnikatel Eugene Kurtz Za prestupek podle odstavce "A, B" v c'asti 4 cl'anku. 291 trestn'iho z'akona(podpl'acen'i nebo 'uredn'i)byl odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 3 milionu rublu, byla Vlasenko Anton odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 5 milionu rublu, Denis Morozov 5 roky odnet'i svobody s podm'inen'ym pokutu ve v'ysi 3 milionu rublu.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pocas'i v Primorje: 14. cervna
14-06-2013, 09:31, Cesky
Dnes, 14. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuje pole zv'ysen'eho atmosf'erick'eho tlaku. V kraji bez sr'azek, na pobrez'i je m'isty mlha. V'itr jizn'i, jihoz'apadn'i умеренный.Температура...
Sb'irka Muzeum dejin Far Eastern Amur zeleznicn'iho mostu doplnit dve unik'atn'i expon'aty
12-07-2013, 18:04, Cesky
Unik'atn'i parn'i lokomotiva "Lebedyanka" byl propusten v 40. letech minul'eho stolet'i. Pred 1947 byl zn'am'y jako "v'itezstv'i"(s. 32), pak prejmenoval na pocest slavn'eho sovetsk'eho inzen'yra Lev...
Drogov'i dealeri jsou vybaveny
28-07-2013, 18:31, Cesky
V Khankaisky okres policie rusk'em zadrzela podezrel'eho pri v'yrobe drog. Ve sluzbe policejn'iho oddelen'i obdrzel zpr'avu, ze v stodole soukrom'em dome na ulici v obci sovetsk'e Komissarovo...
Hl'id'an'i det'i, обокравшая sv'ych zamestnavatelu, odlozeno Vladivostoku
26-06-2013, 14:17, Cesky
Obet informoval o kr'adez zlat'ych sperku z jeho domu. Na sc'enu vyjel следственно-pracovn'i skupina. Policist'e zjist'i, ze obet m'a podezren'i na sp'ach'an'i trestn'eho cinu 52-letou zenu, kter'a...
Pro prizn'an'i serzanta-narkomana odsouzen podm'inene
10-07-2013, 01:16, Cesky
Poplatky vych'azel z informac'i o systematick'e pouz'iv'an'i marihuany arm'ady rekl. V procesu provozn'ich a hled'an'i cinnost'i prov'aden'ych ve spolupr'aci s person'aln'i UFSKN na Kamcatce, doma...
Sekce ulici Admiral opravy Fokin
15-07-2013, 20:37, Cesky
To bude aktualizovat a asfaltov'a silnice na ulici, pak zacnou opravy na nohy: stavbari poloz'i chodn'iky zulov'e dlazebn'i kostky, nainstalujte svetla. Bude to predelal a zbytek ulic Admiral Fokin -...
V Уссурийске se prov'ad'i kontrola na skutecnosti, ze poskytov'an'i neposlusnosti zamestnancum policie
20-06-2013, 15:30, Cesky
Za kr'adez z obchodu a poskozov'an'i majetku se prov'ad'i kontrola. Res'i ot'azku o zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i. Posledn'i noc v obchode, na ulici cerven'y prapor ve meste Уссурийск fungovala...
V'ice nez 18300 z'akazn'iku D'aln'eho v'ychodu vkladu sporitelen objevil pres internet
17-09-2013, 10:40, Cesky
Celkov'y zustatek hotovosti ulozeny na on-line nyn'i presahuje 91 miliardy rublu. Mezi hlavn'i v'yhody on-line vkladu spoc'iv'a v tom, ze klient muze spravovat sv'e 'uspory v kazd'em vhodn'em...
Ve Vladivostoku, hlasovala t'emer 22000 lid'i
8-09-2013, 17:51, Cesky
Na briefingu, kter'y drzel hlavu gorizbirkoma Vladivostok Michael Berestenko, ozn'amila predbezn'e 'udaje o volebn'i 'ucasti ve volb'ach starosty. V poledne ve Vladivostoku 21656 lid'i hlasovalo....
Obyvatel'e Приморья mohou vyuz'it bezplatn'e юрпомощью not'ari
10-06-2013, 14:17, Cesky
7. cervna 2013 vedouc'i V Rusku na Приморскому okraji Igor Баранник a prezident Pr'imorsk'e krajsk'y not'arsk'eho snemovny Viktor Прищепа podepsaly dohodu o soucinnosti a spolupr'aci v ot'azk'ach...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!