Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i

B'yval'y s'ef Feder'aln'i migracn'i sluzby v regionu Alexander Mukhin obvinen'ych z 'uplatk'arstv'i V rusk'em, dokoncila vysetrov'an'i trestn'eho cinu proti b'yval'emu docasn'emu vedouc'imu Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska pro Primorye Territory Alexander Mukhin. Vysetrovatel'e SU TFR v Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti b'yval'ym herectv'i Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska Primorsk'eho kraje. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odstavce "a" c'asti 5 Cl. 290 trestn'iho z'akona(ofici'aln'i 'uplatek). Podle vysetrovatelu, od leden az cervenec 2011 Mukhin osobne 'uplatek od podnikatele ve forme hotovosti ve v'ysi 357000 rublu pro Komisi ve prospech predstavuj'ic'i zadan'eho vlastn'ika a dals'i dva obvinen'e osoby, kter'a pomuze jim pri z'isk'av'an'i verejn'ych sluzeb v registraci a vyd'an'i cestovn'iho pasu, aby se vyhnula postupu stanoven'ych spr'avn'im r'adem. V prubehu vysetrov'an'i trestn'eho cinu chytil c'ast penez venovan'ych na obvinen'eho jako 'uplatek, ptal v'ice nez 100 svedku. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Nicm'ene, obrana Mukhina zpoc'atku trval na tom, jedn'a nevinnost Vedouc'i Feder'aln'i migracn'i sluzby, vysvetluje trestn'i veci a zatcen'i "por'adek". Cel'a s'aga byla spojena s t'im, jak pr'avn'ici usilovat o propusten'i z vazby Alexandra Mukhin, s odvol'an'im na potrebu jeho propusten'i, ze se kon'a v "nehum'ann'i" a "muciv'e" podm'inek. Jako v'ysledek, ale tehdejs'i s'ef migracn'i sluzby byl propusten z vezen'i. Je treba poznamenat, ze ve sv'e pozici, Alexander Mukhin slouzila ne moc dlouho. V rusk'em, prisel z Kamcatce, se z'aznamem zranen'i a odmen za 'ucast v protiteroristick'ych operac'ich na severn'im Kavkaze. Tvrdili, ze bojuj'i za "cisten'i seri'alu" FMS dokoncil jeho vlastn'i zadrzen'i a uveznen'i. Jak jiz bylo dr'ive ozn'ameno, dals'i tri obzalovan'i v pr'ipade odsouzen'i za trestn'y cin dr'ive. Podnikatel Eugene Kurtz Za prestupek podle odstavce "A, B" v c'asti 4 cl'anku. 291 trestn'iho z'akona(podpl'acen'i nebo 'uredn'i)byl odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 3 milionu rublu, byla Vlasenko Anton odsouzen na 5 let vezen'i s pokutou ve v'ysi 5 milionu rublu, Denis Morozov 5 roky odnet'i svobody s podm'inen'ym pokutu ve v'ysi 3 milionu rublu.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volit predsedu are'alu
24-08-2013, 13:32, Cesky
Druh'a etapa z'avodu na predsednictv'i v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Sedm kandid'atu schv'alen'ych zacal bojovat - potrebuj'i vyhr'at 50 "l'ib'i se mi" na Yopolis.ru . Podle...
Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm
2-09-2013, 22:17, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, povodnov'a situace ve meste Komsomolsk-on-Amur, je st'ale obt'izn'e. Jak 08:002013 hladina vody ve meste...
Trutnev vyslanec chce rozv'ijet D'aln'y v'ychod nen'i
18-09-2013, 13:33, Cesky
Zd'a se, ze "historick'e dedictv'i", Jurij Trutnev zdedil od Victor Isajeva, ve forme "projekt" jako zeleznicn'i v'yvoji na D'aln'em v'ychode, se zac'inaj'i znovu. Reakce na vcerejs'i konferenci o...
Prodej pozemku 5941 m2. m - Egersheld, na brehu Amur Bay
13-08-2013, 15:06, Cesky
Dej se skl'ad'a ze dvou c'ast'i: 1. puda, celkov'a plocha 7530 ctvercov'y. m 2. puda, celkov'a plocha 1880 m2 4. m pr'avo k pozemkum - pron'ajem na 49 let od 21032013 na pozemku jsou 2-podlazn'i...
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
Primorje zat'im nepodarilo porazit korupci?
18-06-2013, 12:01, Cesky
Jak zn'amo, st'atn'i z'astupce regionu mus'i neust'ale db'at na to, aby hrany a oblastech Ruska pr'avn'i predpisy o boji proti korupci v oblasti st'atn'ich a obecn'ich sluzeb, bylo zajisteno v pln'em...
Vsechny prvn'acku ve Vladivostoku bude fotografoval 1. z'ar'i
22-08-2013, 21:46, Cesky
V z'ar'i 2013 ve Vladivostoku pop'at'e prijde unik'atn'i noviny, "I - Prvn'i srovn'avac!". Jej'i str'anky budou publikov'any fotografie vsech prvn'acku mesta, kter'e pujdou do skoly 1. z'ar'i. Dnes...
Mlad'i umelci a skutecn'y
22-07-2013, 16:07, Cesky
Hudebn'i festival V-Rox, kter'y se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, se sejdou mnoho clenu i rusk'e a zahranicn'i hudebn'i sc'eny. Hlavn'i hvezdou festivalu vystoup'i Mumiy Troll,...
Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace varov'an'i Primorsky: mozn'e zhorsen'i povodnov'e situace pro obdob'i cervenec 24 az 26
23-07-2013, 18:49, Cesky
Podle n'amorn'i AHEM, ze dne 23. cervence ve vetsine rek 'uzem'i Primorye nad'ale stoupat hladiny vody. Behem dne se hladina rek Ussuri(na m'iste Novomikhaylovka Lesozavodsk)Pavlovka, Arsenyevka,...
V rusk'em, schv'alilo odmenu za dobrovoln'e odevzd'an'i zbran'i a streliva
19-07-2013, 22:00, Cesky
Takze pro vojensk'e rucn'i streln'e zbrane, s v'yjimkou kr'atk'eho ruky zbrane bojov'ych mal'e, jsou povazov'any za 5000 rublu za jednotku pro kr'atkou hlavn'i hand boji rucn'i paln'e zbrane, pusky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!