Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a

V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a Pripomenme Stehov'an'i studenty v letosn'im roce je v r'amci nov'eho rezimu, kter'y vyvinula a prov'aden'i spr'avcovsk'e spolecnosti CHI CAMPUS management. Tento syst'em se jiz uk'azala b'yt 'ucinn'ym a dobre postaven'y ve vsech f'az'ich, herectv'i pracovala sv'e jedn'an'i automatismu. Celkem spr'avcovsk'a spolecnost zv'ysila o pomoc pri check-in asistentu z rad 60 studentu rocne, kter'i zili na akademick'e pude. - Podle n'azoru lidi, jako jsem j'a a mysl'im, osada sel velmi dobre - r'ik'a Sergej proces rektor Palo Iwaniec. - Tento rok je vse, co potrebujete, sn'izili jsme ve stejn'e budove v jednom retezci: check-in prep'azek hodne pr'ace, aby se zabr'anilo dlouh'e fronty zde - platby a vyd'an'i povolen'i k pobytu. Nov'y syst'em os'idlen'i, stejne jako pr'aci spr'avcovsk'e spolecnosti a asistentu pozitivn'i pohled na sebe a studenty. - Vse je rychl'e a velmi pohodln'e - check-in Trvalo mi 15 minut, - 2. rocn'ik studentsk'e School of Engineering Palo Umed Muniev. - V letosn'im roce, obydlen'y mnoho studentu, ale to je vse v por'adku: hodne pr'ace je zkratka pro registraci, asistenti jsou pr'atelst'i, zn'at jejich pr'aci a jasne vysvetlit vsechno. Velmi pohodln'e a to, co jsme zacali chodit kyvadlovou dopravu, kter'a vede k budov'am. V dobe os'idlen'i pr'ace studentu Hotline 8-800-550-3838 volejte, kde muzete zadat pozadovan'e informace. Pro ty deti, kter'e jiz zij'i na akademick'e pude, otevrel dals'i linku 201-88-88 - na telefonu, mohou studenti poz'adat o resen'i probl'emu a cisten'i pokoju, navrhnout n'apad na zlepsen'i obytn'ych budov a are'alu, stejne jako jak'ykoli jin'y zeptat ot'azka. Krome toho jsou z'adosti prij'im'any e-mailem na adresu: dvfu_assist@omc.ru. Uz uz se stehoval do are'alu studentum kazd'y vecer az do z'ar'i 1 na n'abrez'i z'atoky Ajax bude m'it schuzku s veden'im univerzity a clenov'e akademick'e pude spr'avcovsk'e spolecnosti CHI R'IZEN'I. V neform'aln'im prostred'i kluci mohou dostat odpovedi na vsechny nal'ehav'e ot'azky, a nab'idnout sv'e myslenky o organizaci pohodln'y zivot na akademick'e pude. Po schuzce, studenti cekaj'i na piknik, pri kter'e kuchari are'al zach'az'i pokrmy ruzn'ych kuchyn'i.

Tiskov'a sluzba Far Eastern Feder'aln'i univerzity

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pocas'i v Primorye: 13. z'ar'i
13-09-2013, 10:52, Cesky
V jizn'i polovine provincie um'ist'i mal'e az stredne d'est. Rann'i mlha m'isty. V'itr jihoz'apadn'i 16. umerennyy.Temperatura vzduchu 27 ° C. Ve Vladivostoku, oblacno, odpoledne d'est, rann'i mlha....
K'avov'y kocka na stest'i
21-06-2013, 10:31, Cesky
'Uzasn'e v'ytvory z kor'alku, бересты, hl'iny, textilu, dreva a dals'ich materi'alu cekaj'i na n'avstevn'iky v pavilonech, s'idlem na Sportovn'i Pr'istav. Zde se nach'az'i Mesto mistru» - v'ystava a...
Fotbalov'y turnaj se konal v Primorye
9-07-2013, 20:03, Cesky
Zahrnuje t'ymy mlad'ych muzu z D'aln'eho v'ychodu okres Federal. Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu Primorsk'eho kraje, turnaje zahrnuj'ic'i ctyri pr'ikazy: "Start"(Vladivostok, Primorsk'y...
Ve Vladivostoku, pokracuj'i pr'ace na zlepsen'i Pam'atn'iku obetem politick'ych repres'i
30-07-2013, 10:30, Cesky
Pr'ace na masov'em hrobu byla dokoncena, nyn'i vedci zacali ter'enn'i 'upravy prilehl'eho 'uzem'i. Pripomenme, ze dodavatel'e - spolecnost "Styx-P" - dokoncil pr'aci na instalacn'i desku a Mramorov'y...
Tradicn'i 50-m'ile z'avod probehl v Primorje
1-07-2013, 18:47, Cesky
Od 28. do 29. cervna se ve vod'ach z'alivu Petra Velik'eho se konala snad nejobl'ibenejs'i regatta pr'imorsk'ych jachtare: tradicn'i 50-mile race. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzbe...
Akce zameren'e na 1025. v'yroc'i krtu Ruska, se bude konat ve Vladivostoku
25-07-2013, 12:47, Cesky
V Nadch'azej'ic'i nedeli 28. cervence se bude konat v Vladivostok oslav u pr'ilezitosti 1025. v'yroc'i krtu Ruska. Akci por'ad'a 'Urad pro realizaci programu na podporu spr'avy Vladivostoku. V tento...
V detsk'e klinice c'islo 3 bylo
8-07-2013, 21:01, Cesky
Na konci minul'eho t'ydne, tam zalozili "krabicku duvery", kde muzete zanechat tip, st'iznost nebo dekuj'i t'ykaj'ic'i se pr'ace org'anu. Tato neobvykl'a forma komunikace zaveden za 'ucelem vcasn'e...
N'akup cokol'ady skoncila разбойным 'utokem
14-06-2013, 14:16, Cesky
Vysetruje oddelen'i oddelen'i policie c. 6 УМВД Ruska ve meste Vladivostok st'atn'i z'astupce Sovetsk'eho jm'eno preneseno na trestn'i r'izen'i, nadsen'y podle cl'anku 2162 trestn'iho z'akon'iku...
Ussuriyskaya Celn'i chytil najednou pul tuny Jade
21-08-2013, 20:48, Cesky
20.srpna na hranicn'im celn'im 'urade, kter'y je souc'ast'i Ussuri celn'iku pr'ispevek byl zmaren pokus propasovat z Ruska do C'iny v'ice nez 501 kilogramu surov'eho kamene, pravdepodobne, nefrit....
Efim Звеняцкий podporil «Lidovou due diligence»
26-06-2013, 19:00, Cesky
'Ucast v ankete je prijal a umeleck'y reditel divadla Efim Звеняцкий. Je to peclive studoval vsechny projekty predlozen'e na v'yber mestan'e, a prisl'ibil, ze za tri z nich. «C'islo jedna je pro me...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!