Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a

V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a Pripomenme Stehov'an'i studenty v letosn'im roce je v r'amci nov'eho rezimu, kter'y vyvinula a prov'aden'i spr'avcovsk'e spolecnosti CHI CAMPUS management. Tento syst'em se jiz uk'azala b'yt 'ucinn'ym a dobre postaven'y ve vsech f'az'ich, herectv'i pracovala sv'e jedn'an'i automatismu. Celkem spr'avcovsk'a spolecnost zv'ysila o pomoc pri check-in asistentu z rad 60 studentu rocne, kter'i zili na akademick'e pude. - Podle n'azoru lidi, jako jsem j'a a mysl'im, osada sel velmi dobre - r'ik'a Sergej proces rektor Palo Iwaniec. - Tento rok je vse, co potrebujete, sn'izili jsme ve stejn'e budove v jednom retezci: check-in prep'azek hodne pr'ace, aby se zabr'anilo dlouh'e fronty zde - platby a vyd'an'i povolen'i k pobytu. Nov'y syst'em os'idlen'i, stejne jako pr'aci spr'avcovsk'e spolecnosti a asistentu pozitivn'i pohled na sebe a studenty. - Vse je rychl'e a velmi pohodln'e - check-in Trvalo mi 15 minut, - 2. rocn'ik studentsk'e School of Engineering Palo Umed Muniev. - V letosn'im roce, obydlen'y mnoho studentu, ale to je vse v por'adku: hodne pr'ace je zkratka pro registraci, asistenti jsou pr'atelst'i, zn'at jejich pr'aci a jasne vysvetlit vsechno. Velmi pohodln'e a to, co jsme zacali chodit kyvadlovou dopravu, kter'a vede k budov'am. V dobe os'idlen'i pr'ace studentu Hotline 8-800-550-3838 volejte, kde muzete zadat pozadovan'e informace. Pro ty deti, kter'e jiz zij'i na akademick'e pude, otevrel dals'i linku 201-88-88 - na telefonu, mohou studenti poz'adat o resen'i probl'emu a cisten'i pokoju, navrhnout n'apad na zlepsen'i obytn'ych budov a are'alu, stejne jako jak'ykoli jin'y zeptat ot'azka. Krome toho jsou z'adosti prij'im'any e-mailem na adresu: dvfu_assist@omc.ru. Uz uz se stehoval do are'alu studentum kazd'y vecer az do z'ar'i 1 na n'abrez'i z'atoky Ajax bude m'it schuzku s veden'im univerzity a clenov'e akademick'e pude spr'avcovsk'e spolecnosti CHI R'IZEN'I. V neform'aln'im prostred'i kluci mohou dostat odpovedi na vsechny nal'ehav'e ot'azky, a nab'idnout sv'e myslenky o organizaci pohodln'y zivot na akademick'e pude. Po schuzce, studenti cekaj'i na piknik, pri kter'e kuchari are'al zach'az'i pokrmy ruzn'ych kuchyn'i.

Tiskov'a sluzba Far Eastern Feder'aln'i univerzity

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'alka je u konce: Japonsko a Rusko jsou pr'atel'e ve Vladivostoku
6-09-2013, 15:16, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v parku mestech dvema Vladivostoku konalo vzpom'inkov'e setk'an'i venovan'e na konci druh'e svetov'e v'alky v Pacifiku. Prov'aden'i programu se v bl'izkosti pam'atn'e znamen'i...
Vladivostok chyst'a nov'eho chladn'e obdob'i
6-06-2013, 15:30, Cesky
Bytov'e domy Vladivostoku, a tak'e jm'eno zdravotnictv'i, skolstv'i a kultury pripravuje na chladn'e obdob'i 2013-2014. Jde harmonizace grafu kon'an'i гидропневматических промывок a hydraulick'ych...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Артемовские demont'az: dve skupiny, jedna pistole, dve mrtvoly
5-06-2013, 18:00, Cesky
Kazd'y nov'y manazer v'ykonu org'anu, назначаемого v Primorje, snaz'i prohl'asit o tom, ze region v nejblizs'i dobe bude zcela «декриминализирован». Ve skutecnosti to ukazuje ne 'uplne, tak a...
V matersk'ych skol'ach Vladivostok po dobu 5 let vsechny klesla 10 kr'at
29-08-2013, 12:01, Cesky
Starosta Vladivostoku, odpov'idal na ot'azky novin'aru na r'adio vys'il'an'i "lemmatu" zij'i, dnes, 29. srpna mluvil o situaci v matersk'ych skol'ach. "Pokud budeme mluvit o probl'emech, ale ted...
Nepresn'e informace v prizn'an'ich o pr'ijmech zjisteny v Партизанском oblasti
27-06-2013, 18:46, Cesky
Tak, vedouc'i financn'iho oddelen'i spr'avy Екатериновского venkovsk'eho os'idlen'i v predlozen'ych сведениях nen'i odr'az'i pr'itomnost v majetku 1-pokojov'e byty. Z'astupce vedouc'iho spr'avy...
V p'at'e Rozhodc'iho soudu projedn'any nov'e hranice
10-07-2013, 18:02, Cesky
Nejdulezitejs'i pro Primorye Territory z'akona, kter'y je urcen k zajisten'i obyvatelstva regionu je pr'avo "na voln'e poskytov'an'i pozemku pro individu'aln'i bytovou v'ystavbu v Primorye 'uzem'i."...
Vladivostok bude hostit dals'i dom'ac'i z'avod na mistrovstv'i Ruska na ploch'e dr'aze
6-08-2013, 12:01, Cesky
Vladivostok souper'ic'i t'ymy Baskirstina "Salavat". Racers "East" zvou sv'e fanousky, obyvatele i n'avstevn'iky do Rusk'e z'avode mistrovstv'i v roce 2013. Vstupenky lze zakoupit na stadionu...
Doprava reforma Pushkarev - v akci
20-09-2013, 03:48, Cesky
Specialist'e dopravn'i spr'avy Vladivostoku Neust'ale sledujeme pr'aci mestsk'ych autobusov'ych linek s c'ilem zlepsit sluzby pro cestuj'ic'i. V tomto pr'ipade se berou v 'uvahu n'azory obyvatel...
Spotrebitel'e plynu plat'i, ale ne vzdy vcas
19-06-2013, 15:47, Cesky
14. cervna v r'amci pr'ipravy na rocn'i valn'e hromade akcion'aru OAO «Gazprom», se konala tiskov'a konference gener'aln'i reditel LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» Viktor Квашнева. Byly shrnuty...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!