Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a

V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a Pripomenme Stehov'an'i studenty v letosn'im roce je v r'amci nov'eho rezimu, kter'y vyvinula a prov'aden'i spr'avcovsk'e spolecnosti CHI CAMPUS management. Tento syst'em se jiz uk'azala b'yt 'ucinn'ym a dobre postaven'y ve vsech f'az'ich, herectv'i pracovala sv'e jedn'an'i automatismu. Celkem spr'avcovsk'a spolecnost zv'ysila o pomoc pri check-in asistentu z rad 60 studentu rocne, kter'i zili na akademick'e pude. - Podle n'azoru lidi, jako jsem j'a a mysl'im, osada sel velmi dobre - r'ik'a Sergej proces rektor Palo Iwaniec. - Tento rok je vse, co potrebujete, sn'izili jsme ve stejn'e budove v jednom retezci: check-in prep'azek hodne pr'ace, aby se zabr'anilo dlouh'e fronty zde - platby a vyd'an'i povolen'i k pobytu. Nov'y syst'em os'idlen'i, stejne jako pr'aci spr'avcovsk'e spolecnosti a asistentu pozitivn'i pohled na sebe a studenty. - Vse je rychl'e a velmi pohodln'e - check-in Trvalo mi 15 minut, - 2. rocn'ik studentsk'e School of Engineering Palo Umed Muniev. - V letosn'im roce, obydlen'y mnoho studentu, ale to je vse v por'adku: hodne pr'ace je zkratka pro registraci, asistenti jsou pr'atelst'i, zn'at jejich pr'aci a jasne vysvetlit vsechno. Velmi pohodln'e a to, co jsme zacali chodit kyvadlovou dopravu, kter'a vede k budov'am. V dobe os'idlen'i pr'ace studentu Hotline 8-800-550-3838 volejte, kde muzete zadat pozadovan'e informace. Pro ty deti, kter'e jiz zij'i na akademick'e pude, otevrel dals'i linku 201-88-88 - na telefonu, mohou studenti poz'adat o resen'i probl'emu a cisten'i pokoju, navrhnout n'apad na zlepsen'i obytn'ych budov a are'alu, stejne jako jak'ykoli jin'y zeptat ot'azka. Krome toho jsou z'adosti prij'im'any e-mailem na adresu: dvfu_assist@omc.ru. Uz uz se stehoval do are'alu studentum kazd'y vecer az do z'ar'i 1 na n'abrez'i z'atoky Ajax bude m'it schuzku s veden'im univerzity a clenov'e akademick'e pude spr'avcovsk'e spolecnosti CHI R'IZEN'I. V neform'aln'im prostred'i kluci mohou dostat odpovedi na vsechny nal'ehav'e ot'azky, a nab'idnout sv'e myslenky o organizaci pohodln'y zivot na akademick'e pude. Po schuzce, studenti cekaj'i na piknik, pri kter'e kuchari are'al zach'az'i pokrmy ruzn'ych kuchyn'i.

Tiskov'a sluzba Far Eastern Feder'aln'i univerzity

Опубликовано:   27-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, shrnul Amia Open Championship v strelba z vojensk'ych zbran'i
21-07-2013, 19:46, Cesky
Na druh'em m'iste byla por'izena OMON rusk'eho ministerstva vnitrn'ich vec'i 'Uradu 'uzem'i Primorsky. Cestn'e tret'i m'isto - z'astupci Arsenyevskiye funkcn'i z'ony. Vladivostok byl Otevren'e...
Belorusko odesl'ana na D'aln'em v'ychode letadla s humanit'arn'i pomoc'i
8-09-2013, 12:30, Cesky
Vcera Blagovescensk prist'al z Beloruska s humanit'arn'i pomoci pro obeti povodn'i Amur. Vedouc'i regionu, Oleg Kozhemyako konalo setk'an'i se z'astupci spr'atelen'e zemi. "Jsem r'ad, priv'itat...
V regionu Amur obdrzeli pomoc pro evakuovan'e
14-08-2013, 11:00, Cesky
N'adob'i, pohanka, cukr, maso a ryb'i konzervy, stejne jako postele, prikr'yvky, elektrina a voda cerpac'i stanice v regionu Amur obdrzel od vl'ady rezervy. To bylo 13. srpna bylo ozn'ameno na...
Ridic mopedu byl zabit pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel ve Vladivostoku
14-08-2013, 15:46, Cesky
Ridic mopedu «Honda Dio", kter'i se stehuj'i z ulice "Sachalin" ve smeru na ulici ", Basargina" ztratil kontrolu a narazil do zaparkovan'eho dz'ipu na chodn'iku «Toyota RAV-4." R'ana hodil ho na...
Dals'i Zobrazit ve venkovn'im divadle se bude konat dnes ve Vladivostoku
27-07-2013, 22:48, Cesky
Dnes, v otevren'em divadle v n'abrezn'i Sports, kter'a byla zah'ajena na z'aklade iniciativy hnut'i ml'adeze "Patriot Primorye" na zac'atku l'eta, bude prom'itat film "500 Days of Summer." Hlavn'im...
Zacal soud nad bydliste Приморья, пытавшимся koupit v'alecn'e zbrane u pr'islusn'iku
27-06-2013, 04:31, Cesky
Provozn'i zamestnanci R'izen'i krimin'aln'iho vysetrov'an'i krajsk'e policie a kolegy oddelen'i УФСБ byl zastaven pokus o z'isk'an'i vojensk'ych zbran'i ve Vladivostoku. Dva muzi meli v pl'anu...
12 nov'ych poulicn'i svetla osvetluj'i podnikem Engels v pracovn'ich
15-07-2013, 20:30, Cesky
Zde odborn'ici MUP "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i" nainstalovat 12 nov'ych poulicn'ich lamp. M'istn'i obyvatel'e si stezovali, ze svetla v techto m'istech nikdy nebyla. Nyn'i je silnice v...
Podezren'i na 'unosu a vyd'ir'an'i zadrzen ve Primorye
30-07-2013, 10:33, Cesky
Behem dne, 'utocn'ici unesli konala v soukrom'em dome, dom'ac'i, zat'imco jeho bratr volal a pozadoval hotovost ve v'ysi 5000 dolaru, hroz'i v pr'ipade neplnen'i podm'inek v'est ke zranen'i rukojm'i....
Policie zadrzela rezident podezrel'eho v kr'adezi Ussuriysk
7-08-2013, 15:18, Cesky
Rekl, ze v noci oknem do domu a vstoupil do nezn'am'eho ukradl osobn'i veci: dva notebooky, vyrovn'avac'i pameti s reproduktory, mobiln'i telefon a na kytaru. Skody zpusoben'e obeti odhaduje 55000...
Na 'uctu pohled'avek za алиментам a platby na 'UCTY u zeny mohou vyb'irat byt
10-06-2013, 14:15, Cesky
Velk'y dluh pred st'atem a soukrom'ymi osobami plus наглое neochota spl'acet tyto dluhy alespon c'astecne mohou v'est k tomu, ze exekutori mohou odn'est zivotn'i prostor. Nejv'ice odhaluj'ic'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!