Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Dnes v lanovkou Vladivostoku znovu

Dnes v lanovkou Vladivostoku znovu Tato jedinecn'a forma mestsk'e dopravy Vladivostoku byl uzavren pro rocn'i pl'anovanou 'udrzbu kontrole na 15. cervence. V t'e dobe, tam byl audit technick'y stav automobilu, cesty, lan a pr'islusenstv'i a vsech dals'ich zar'izen'i a mechanismu pro zajisten'i spolehlivosti lanovky. Pr'ace vyroben'e za 'ucelem zajisten'i bezpecnosti dopravy, byly tradicne omezeny na letn'i sez'onu, kdy je tok cestuj'ic'ich v'yrazne snizuje. V lonsk'em roce, Vladivostok lanovka oslavila sv'e 50. v'yroc'i. Jiz na lince 05. 1962 se okamzite stala znakem mesta, je naprosto nezbytn'e zpusob dopravy, jenz za vsech povetrnostn'ich podm'inek. D'iky lanovce, jeho nejvyss'i bod trasy, Pigeon kopec, se stal nejnavstevovanejs'im turistick'ym c'ilem ve Vladivostoku - odtud nab'iz'i kr'asn'y v'yhled na mesto. Dnes, na rozd'il od Vladivostoku, lanov'a dr'aha, jako druh verejn'e mestsk'e dopravy, pusob'i na 'uzem'i Ruska se jeste Soci. V t'eto horsk'e tramvaje nen'i jen n'as jasn'y zrak, a vzhledem k topografii, nepostradateln'y druh dod'avky cestuj'ic'ich bez obvykl'eho provozu "pret'izen'i" je pr'imo z ulice na kr'ase Puskinove Avenue. J'izdn'e na lanovku je nyn'i 10 rublu, stejne jako vsechny ostatn'i druhy mestsk'e elektrick'e doprave. Takov'a je cena za zavazadla.

Tiskov'a sluzba Spr'avy Vladivostoku

Опубликовано:   26-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Jm'ena s'olistu Pr'imorsk'eho opery a baletu budou ozn'ameny na konci t'ydne
17-06-2013, 17:01, Cesky
Slozen'i s'olistu opern'i soubor Pr'imorsk'eho st'atn'iho divadla opery a baletu bude vyhl'asen na konci t'ydne. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby spr'avy divadla, to bude вокалисты,...
Z'aci prosli teoretickou zkousku na SDA
10-07-2013, 01:18, Cesky
10 minut YuIDovets musel odpovedet na tolik ot'azek. Za kazdou spr'avnou odpoved - 1 bod. V'itezem se st'av'a ten 'ucastn'ik s nejvyss'im poctem bodu. Strach soudci a deti: pro od prvn'iho dne testu...
Dechov'e orchestry - opet ctverce Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych orchestru - jeden z c'ilu projektu je magistr'at «Vladivostok pr'ijemn'y», kter'y se musel l'ibit mestan'e. Takze v tomto roce dechov'e orchestry budou hr'at nejen v...
U 70 % vysok'e sk'ore na TESTOV'AN'I v Rusku byly zjisteny nesrovnalosti
24-06-2013, 19:33, Cesky
Kontrola prac'i TESTOV'AN'I prov'aden'e v souladu s poveren'im Рособрнадзора tam, kde statistika uk'azala prudk'y n'arust высокобалльников v jednotliv'ych predmetech. Dr'ive Рособрнадзор nazval 18...
V Primorje farm'ar zpracov'an'i zeleniny запрещенным k pouzit'i ve vsech zem'ich sveta ядохимикатом
18-06-2013, 16:15, Cesky
V anal'yz'ach vzorku pud vybran'ych тепличном zemedelstv'i Спасского jm'eno zjisteno obsah nebezpecn'ych pro zdrav'i ядохимиката, zak'azan'eho k pouzit'i na 'uzem'i Rusk'e Federace. Jak uv'ad'i...
Pod'ivejte se na prezit'i. Sony nemocn'y otec hled'a pen'ize za l'istky do Moskvy
19-09-2013, 11:38, Cesky
Muj otec uz dohodli na pl'anovanou operaci pro jej'i dceru, kter'a se bude konat po 10. r'ijna. Ale rodina nem'a pen'ize ani prov'adet letov'e Vladivostok-Moskva. Rodina cekal Tishchenko narodil....
Pacifik lodstvo dod'an'i do Kamcatce se pripravuj'i na rozhoduj'ic'i
13-09-2013, 01:22, Cesky
Objektivita Pacific Fleet lod'i, kter'e zajistuj'i plnen'i 'ukolu v severn'im Pacifiku v pr'istavu Petropavlovsk sel se pripravit na konecn'e z'uctov'an'i s konvencn'im nepr'itelem. Seskupen'i...
Sambo z Primorye z'iskal zlatou medaili na 2013 univerzi'ady
16-07-2013, 18:35, Cesky
Jeho posledn'i boj Yan porazit ukrajinsk'e soupere 4:0. Jedn'a se o p'at'e "zlato" pr'imorsk'a sportovci na univerzi'ady 2013. Nejleps'i v'ysledky uk'azaly, ze sportovec Ilgizar Saffiulin - zlat'a...
Pap'ir brzy do duchodu
28-06-2013, 14:15, Cesky
Buh s n'i, s промокашкой - to je opravdu minulost'i. Ale jsem si jist'a, mnohem v'ice lid'i dodnes radeji c'ist pap'irov'e knihy, a nejsou elektronick'e, tradicn'i novin, nikoliv jejich verze na...
23-08-2013, 18:45, Cesky
Dva 24-rok-star'y kluci z Luchegorsk odsouzen na 10 az 13 let v pr'isn'em rezimu pro brut'alne zabil sv'eho pr'itele. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky r'imsk'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!