Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na hranici Ruska a C'iny prolomila hr'aze

Na hranici Ruska a C'iny prolomila hr'aze V C'ine, na hranici s Ruskem prolomila hr'aze. Stalo se to 21. srpna, ale teprve nyn'i se informace o incidentu. Jako v'ysledek prehrady postihly v'ice nez 16000 zemedelcu, plodiny na plose 60000 ha bylo zaplaveno. Mezit'im v jin'e c'insk'e provincie povodne vyz'adaly zivoty 76 lid'i, v'ice 90chelovek v soucasn'e dobe nezvestn'a. K vyloucen'i 'ucinku prvku pridelen'ych t'emer $ 100 mili'on. V restaur'atorsk'e pr'ace zapojit arm'adu. Zhruba 2000800 lid'i.

Zdroj: Agentura "N'amorn'i 24"

Опубликовано:   25-08-2013, 18:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i
18-08-2013, 14:46, Cesky
Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti...
Od z'itrka bude autobus c'islo 15 bude bl'ize k centru Vladivostoku
30-07-2013, 16:04, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo prijato, zat'imco na zkousku na z'adost urcit'eho poctu obyvatel mesta. Nyn'i tyto autobusy, pohybuj'ic'i se Partisan Avenue od autobusov'e zast'avky "Art Gallery", bude...
Stavitel'e ДВФУ mohou оскандалиться s Московским autodum-2014?
11-06-2013, 00:46, Cesky
C'ast svetov'ych v'yrobcu automobilu muze odhl'asit z 'ucasti na Moskevsk'em autosalonu v roce 2014. Jak uv'ad'i «Kommersant», potenci'aln'i 'ucastn'ici jsou nespokojeni s n'aklady na pron'ajem...
V Ussurijsk diskutovali bydlen'i
10-07-2013, 23:46, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e spr'avy, poskytuje program pro v'ystavbu silnic v okol'i, "West", kde spr'ava Ussuri mestsk'e ctvrti je vybudov'an'i bydlen'i pro osoby s n'izk'ymi pr'ijmy a poskytuje...
Konferencn'i m'istnost pro kazdou prezentaci!
30-07-2013, 21:31, Cesky
Jste-li z'ajem o pron'ajem konferencn'i m'istnosti s velk'ym m'istem pro por'ad'an'i mal'ych konferenc'i, briefingy, setk'an'i, semin'aru, prezentac'i?V tomto pr'ipade, konferencn'i m'istnost JSC...
V'alka je u konce: Japonsko a Rusko jsou pr'atel'e ve Vladivostoku
6-09-2013, 15:16, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v parku mestech dvema Vladivostoku konalo vzpom'inkov'e setk'an'i venovan'e na konci druh'e svetov'e v'alky v Pacifiku. Prov'aden'i programu se v bl'izkosti pam'atn'e znamen'i...
Za sest c'insk'ych deln'iku bez registrace - pokutu 150 tis'ic rublu
1-07-2013, 14:01, Cesky
Tak, pri prohl'idce v'yrobn'i haly na v'yrobu keramick'ych stenov'e materi'aly zjisten'e skutecnosti prov'aden'i pracovn'i cinnosti sesti obcanu CLR v nepr'itomnosti u nich povolen'i na pr'aci....
V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal
27-08-2013, 14:46, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska Primorsk'eho kraje, zamestnanci divize prov'adet cinnosti spolecne se z'astupci region'aln'i FSB, D'aln'eho v'ychodu celn'ich operac'i a...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
V Primorje se objev'i jednotn'e telefonn'i c'islo pro vol'an'i t'isnov'ych linek
27-06-2013, 14:00, Cesky
Je urcen pro pr'ijem zpr'av o poz'arech a mimor'adn'ych situac'ich. 26. cervna na r'adn'em zased'an'i Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i poslanci zab'yvali zmeny v z'akonech "O ochrane obyvatelstva a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!