Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rezident Primorye pravidelne porazit holcicku

Rezident Primorye pravidelne porazit holcicku Jak bylo uvedeno v region'aln'i ministerstva vnitra, povinnost'i policie obdrzela st'iznost, 59-rok-star'y obyvatelem Dal'negorsk. Duchodce rekl, ze 31-rok-star'a dcera byl porazen dcerku - jej'i vnucku. Na sc'ene, byt na ulici Matrosov policist'e dorazili: juveniln'i inspektoru a tazatele. Na d'ivcine tele byly nalezeny modriny a podlitiny. Ona byla posl'ana do nemocnice na l'ekarsk'e vysetren'i. Policie rozhovor d'ivku a jej'i babicka zjistila, ze matka porazil d'ite na "spatn'e" chov'an'i. V prubehu overov'an'i totoznost podezrel'eho bylo zjisteno, ze mezi babickou a matka d'ivky se casto dostali do konfliktu pres v'ychove det'i. Podezrel'a zena byla por'izena na oddelen'i policie. Inspektori mladistv'y mel rozhovor s n'i. Rodinn'y kladen na registru. Trestn'i r'izen'i podle cl'anku "Zastavit". Zena cel'i znacnou pokutu.

Zdroj: IA Primore24

Опубликовано:   25-08-2013, 18:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Optimalizace optimismu neprid'a
25-06-2013, 09:46, Cesky
Syn m'e zn'am'e, kter'i v Уссурийске, v letosn'im roce pujde do prvn'i tr'idy. Pred skolou je treba proj'it медкомиссию. 'Uzk'ymi specialisty poliklinika s volne: je tam jeden ORL, jeden...
Na okraji reky je vysok'y obsah vody
26-07-2013, 16:03, Cesky
Jak je pops'ano v instituc'ich st'atn'i verejn'e Primorsk'eho kraje na poz'arn'i bezpecnost, civiln'i obrany, ochrany obyvatelstva a 'uzem'i, z havarijn'ich situac'i, zaplavila n'izk'e z'aplavov'e...
Dnes v rann'ich hodin'ach v jednom z poklopy Vladivostoku objevena mrtvola
6-07-2013, 08:02, Cesky
Zjistil a опознал zahynul jeho kamar'ad, kter'y se nach'azel ve stejn'em люке. Podle predbezn'ych 'udaju zjisteno, ze 4. cervence tri muzi bez urcit'eho m'ista pobytu a pob'yv'a ve stavu opilosti se...
Festival kultury a kuchyne severn'i v'ychodn'i Asie se prenese do klubu
12-07-2013, 12:18, Cesky
Program - kurzy varen'i, skupiny performance art. Konference, kterou por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje a lidov'a vl'ada, na Suifenhe, kter'a se...
Na volebn'ich m'istnost'i ve Vladivostoku bude fungovat veletrhy
7-09-2013, 21:51, Cesky
V nedeli 8. z'ar'i v jedin'y den hlasov'an'i voleb se bude konat ve Vladivostoku starosta. Od 9 do 16 hodin pri vsech volebn'ich m'istnostech ve Vladivostoku bude organizov'an obchod - zde si muzete...
Elektronika sluzby Therr Maitz vystoup'i ve stredu ve Vladivostoku
17-06-2013, 17:02, Cesky
Jeden z nejv'yraznejs'ich elektronick'ych projektu v Rusku - skupina Therr Maitz - d'am nekolik koncertu Vladivostoku. Jeden z nich se bude konat v legend'arn'im klubu BSB, kde v roce 2005 vudce...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi udelal klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 11:02, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Seaside z'arucn'i fond vede v regionu
12-07-2013, 18:05, Cesky
Garancn'i fond Primorsk'eho kraje vydala z'aruky za 12 miliardy dolaru. S pomoc'i mal'eho Primorye podnikatelsk'y fond prijat'e od bank 'uvery ve v'ysi 24 miliardy rublu. V partnersk'em fondu - 31...
Partyz'ansk'e Policie zadrzen'e sv'e pozemky, stroje a pr'ijmu manzelky
22-08-2013, 15:34, Cesky
Jak praxe ukazuje, muze b'yt z'akon o boji proti korupci obej'it. Zvl'ast pokud jste - policie. Prokuratura Partyzansky auditovan'y v'ykon MOMVD "partyz'an" Rust'i 'uredn'ici pr'avn'i predpisy...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany doslo k 12 poz'arum
29-06-2013, 14:01, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 55 lid'i person'aln'i a 15 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!