Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rezident Primorye pravidelne porazit holcicku

Rezident Primorye pravidelne porazit holcicku Jak bylo uvedeno v region'aln'i ministerstva vnitra, povinnost'i policie obdrzela st'iznost, 59-rok-star'y obyvatelem Dal'negorsk. Duchodce rekl, ze 31-rok-star'a dcera byl porazen dcerku - jej'i vnucku. Na sc'ene, byt na ulici Matrosov policist'e dorazili: juveniln'i inspektoru a tazatele. Na d'ivcine tele byly nalezeny modriny a podlitiny. Ona byla posl'ana do nemocnice na l'ekarsk'e vysetren'i. Policie rozhovor d'ivku a jej'i babicka zjistila, ze matka porazil d'ite na "spatn'e" chov'an'i. V prubehu overov'an'i totoznost podezrel'eho bylo zjisteno, ze mezi babickou a matka d'ivky se casto dostali do konfliktu pres v'ychove det'i. Podezrel'a zena byla por'izena na oddelen'i policie. Inspektori mladistv'y mel rozhovor s n'i. Rodinn'y kladen na registru. Trestn'i r'izen'i podle cl'anku "Zastavit". Zena cel'i znacnou pokutu.

Zdroj: IA Primore24

Опубликовано:   25-08-2013, 18:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
Boris Кубай:
27-06-2013, 18:45, Cesky
Odpoledne teplota vzduchu prudce, doslova za pul hodiny klesla z 22 oС do 14 oС, pos'ilil chladn'y v'itr od more. S c'im to bylo zpusobeno? O tomto ptali jsme se s'efa Примгидромета Borisem Кубаем....
No - Budete milovat
7-09-2013, 21:52, Cesky
Dnes, na n'abrez'i v 'ustran'i Vladivostok festivalu "Tich'y Meridian" pod sir'ym nebem a korunou stromu, propojen'y s "zlat'e" retezce uhn'izden'y na zelen'e tr'ave verejn'e knihovny. Vstupn'e je...
V rusk'em, bylo nalezeno v'ice nez pul tuny po splatnosti slede
13-08-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Rosselkhoznadzor v Ussuriysk, na velk'e skladiste s mraz'akem, bylo nalezeno v'ice nez 15 tun slede obecn'eho prosl'ym Pacifiku. Produkty vyloucen'e z obratu, zah'ajeno spr'avn'i...
Chegodaev uderil hreb'ik na
18-07-2013, 14:35, Cesky
Hlavn'i architekt Vladivostoku odhalil informace o postupu prac'i na vytvoren'i pam'atn'iku Vladim'ira Vysotsky. Jak uz psal "B", socha b'asn'ika a umelce bude brzy k dispozici na Divadeln'i...
Na ostrove Big Ussuri zachr'anil kr'al'ik negativne ovlivneny z'aplavami
22-08-2013, 11:03, Cesky
Neklidn'y povodnov'a situace, kter'a vznikla v oblasti Chabarovsku, a to nejen del'a zivot obt'izn'y pro lidi zij'ic'i v n'izko polozen'ych oblastech provincie, ale tak'e zv'irata. Dne 21. srpna,...
6-08-2013, 18:15, Cesky
Podle zpr'av z m'ista cinu, "N'amorn'i noviny", prvn'i zast'avka bylo mesto Ussuriysk. Tady, ve sten'ach ml'adeze centra kultury a oddechu "Horizon" byl slavnostn'i koncert. V'ice nez jeden a pul...
Na D'aln'em v'ychode, zacal tr'enovat a uvedl je v oblasti opatrovnictv'i
19-07-2013, 13:51, Cesky
Podle zplnomocnen'y RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, je rozvoj dovednost'i opatrovnictv'i a p'ece prov'ad'i ve vetsine c'ast'i okresu v autonomn'ich instituc'i dals'iho profesn'iho...
Vcera v lese objevili mrtvolu zeny
20-06-2013, 15:30, Cesky
Pro podezren'i z vrazdy zadrzen сожитель zranen'ych. Muz roku 1949 narozen'i priznal, ze behem h'adky na pude osobn'i неприязненных vztahu skrtil zenu. A pak vzala z tela v безлюдное m'isto, aby se...
Nov'y velvyslanec RFE Trutnev konalo prvn'i setk'an'i v Chabarovsku
5-09-2013, 22:03, Cesky
M'istopredseda vl'ady Ruska - vyslanec v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Trutnev dnes funguje na 'uzem'i Chabarovsku. To byla ofici'alne ozn'amena v tiskov'e sluzby ministerstva. Trutnev...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!