Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, opil'y policista zmrzacil jeho cestuj'ic'iho

V rusk'em, opil'y policista zmrzacil jeho cestuj'ic'iho Minulou sobotu v 16:00 u obce Noisy(Chuguivs'kyi okres), samostatn'y policist'e cety hl'idka ministerstva vnitra Ruska Chuguyivske ctvrti, serzant policie, kter'y r'idil auto, Toyota Mark II, nebyl schopen z'iskat kontrolu a vjel do pr'ikopu. K incidentu doslo v r'amci v'ykonu cla voln'eho casu. V dusledku nehody se zranen'ym cestuj'ic'im - 34-rok-star'y bydlistem v Chuguyevka. Ta zena byla prijata do centr'aln'i nemocnice s poranen'im ruzn'e z'avaznosti. L'ekarsk'e vysetren'i uk'azalo na pr'itomnost alkoholu v krvi ridice. Tak'e zjistili, ze motorista r'idil auto bez osvedcen'i o pojisten'i. V soucasn'e dobe v provozu zkontrolovat. Zamestnanec bude propusten od policie a st'ih'any. Krome toho je sluzba kontrola provedena na vedouc'ich serzanta. Na auditu pachatelu budou postaveni pred disciplin'arn'i odpovednosti.

Zdroj: IA rusk'em 24

Опубликовано:   25-08-2013, 18:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nejleps'i dvur, dum a ulice vybere Artem
22-07-2013, 16:04, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Artyom mestsk'e k poradateli souteze uznaly nejleps'i ulicn'i prostor pro individu'aln'i bytov'e v'ystavby, mus'i splnovat urcit'a krit'eria. Oblast by mela b'yt ulice Okoshi...
Na Kamcatce, ponorka a raketov'y vedec zatcen s velkou d'avkou
18-09-2013, 11:31, Cesky
Na konci srpna, kontrola auto jednoho z nich, vojensk'ych raketu s'ily Summer Hockey Challenge 1985 agenti protidrogov'e nalezeno asi sedm gramu l'atky, kter'a je syntetick'y analog l'eku. Druh'a...
Prezident Vladimir Putin navst'iv'i Peking koncem srpna
13-08-2013, 15:02, Cesky
Firma se nach'az'i v bl'izkosti Perevoznaya v okrese Khasan v rusk'em. Jak jiz bylo receno, "B", na poloostrove v Univerzitn'im Perevoznaya pl'anuje postavit z'avod "Vladivostok - LNG", kter'y se...
Od z'itrka upraven'e autobusov'e trase c'islo 98 c
9-07-2013, 20:03, Cesky
Od z'itrka to bude prvn'i zast'avka "Mesto"(Bunker sousedstv'i "Snow Pad"). Pak se ze sousedstv'i "Pad Snow" hnut'i b'yt prov'adeny ulicemi Vyselkovoy a sn'ih, Balyaeva oblasti se vsemi zast'avkami...
Chyb'i v turisty Kamcatce nalezen ziv'y a zdrav'y
16-07-2013, 18:35, Cesky
Jak uv'ad'i hlavn'i oddelen'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v regionu, tri muzi jsou nazivu a dobre. Uk'azalo se, ze jsem se vzd'alil od automobilu, kter'y prisel a ztratil....
MINISTERSTVO varuje o nebezpecn'em погодном jevu
1-07-2013, 18:46, Cesky
Vecer 207 a v noci 307 v roce Vladivostoku ocek'av'a se siln'y d'est s poctem 15 - 49 mm za 12 hodin a m'ene. V dusledku zhorsen'i front-end odd'ilu nad 'uzem'im Pr'imorsk'eho hrany vecer 207 a v...
Chces z'akon? Seznam test drog: prich'az'i dals'i zmeny v legislative
20-09-2013, 20:29, Cesky
St'atn'i duma V'ybor pro bezpecnost a boj proti korupci ve ctvrtek doporucil, aby Snemovna prijala n'avrh z'akona o povinn'em testov'an'i drog pro urcit'e kategorie obcanu. Zejm'ena z'akon res'i...
Noci. Ulice. Стритбол. V'itezstv'i
6-07-2013, 08:02, Cesky
Ale na kvalite hry a principu fin'ale to nem'a vliv. Ale o vsem prvn'i. V lize se objevil nove pr'ichoz'i t'ymy, kter'e v lize nehr'ali. Napr'iklad, «Evropa» s Голяховым, Насоновым a Булганиным....
Pacient? Prosme nemocnici
13-07-2013, 00:03, Cesky
Obecne plat'i, ze jak'ekoliv alergie nebo hypot'ekou usn'i, krcn'i mandle nebo modriny na kampan k nucen'i aesculapius jsem nemohl. A jen vysok'a teplota a nesbivayuschayasya nucen s'ahnout do...
Alexander vedl Shurigin Vladivostok cirkus pro pr'ist'i dva t'ydny
12-09-2013, 03:10, Cesky
Podle rusk'e St'atn'i Circus Company, podle porad'i spolkov'eho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus» № 2612 /K od 10092013 Hereck'a reditel Vladivostok st'atn'i cirkus byl...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!