Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Boxer Mike Tyson je na pokraji smrti n'asledkem drog

Boxer Mike Tyson je na pokraji smrti n'asledkem drog Americk'y boxer Mike Tyson se chyst'a vzd'at alkohol a drogy. Jak potvrdil legend'arn'i sportovci, protoze z nich je nyn'i na pokraji smrti. ITAR-TASS s odkazem na severoamerick'ych m'edi'i. "Chci zmenit svuj zivot a vr'atit se na spr'avnou cestu, ze jsem na pokraji smrti v dusledku nadmern'e konzumace alkoholu a j'a nechci umr'it," - Rekl Tyson. Podle nej nepil alkohol a drogy "sest dn'i," a nikdy nebude delat. Z duvodu 50 v'itezstv'i Tyson v kari'ere(44 - KO)a 6 ztr'at. V roce 1986 se stal nejmlads'im mistrem sveta. Pot'e, co z'iskal titul absolutn'iho mistra sveta v tezk'e v'aze verzi Mezin'arodn'i boxov'a federace, Svetov'y boxersk'y Rady a Svetov'y boxersk'y svaz. Krome 'uspechu v kruhu Tyson je zn'am'y pro skand'aln'i chov'an'i a tri presvedcen'i.

Zdroj: "Rusko", noviny

Опубликовано:   25-08-2013, 18:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
N'aklady na kontejnerov'e dopravy na D'aln'em v'ychode podstatne zv'ys'i
20-09-2013, 16:58, Cesky
Maersk linka se zv'ysen'i sazeb pro prepravu kontejneru na sluzby, na D'aln'em v'ychode, v severn'i Evrope a Stredomor'i Rejdarstv'i Maersk linka pl'anuje zv'ysen'i sazeb pro prepravu kontejneru o...
Testov'an'i MMPO Vladivostok 'uspesn'e
7-08-2013, 10:33, Cesky
Spolu s nimi se MMPO navst'ivil s'ef celn'iho 'uradu Vladivostok zeleznice posta Sergey Dolgov a vedouc'i Vladivostok MSC - CAP GTSMPP Anatolij Fedyakshin. Zvl'astn'i pozornost je z'astupcem reditele...
Nov'y skolsk'y z'akon Rusk'e federace nab'yv'a 'ucinku
1-09-2013, 19:03, Cesky
Jak uv'ad'i RIA Novosti, nov'y z'akon "o vzdel'av'an'i v Rusk'e federaci", kter'a m'a nahradit dve z'akladn'i z'akon - "na vzdel'av'an'i"(1992)a "na vyss'i a postgradu'aln'i odborn'e...
16-08-2013, 20:00, Cesky
Ve Vladivostoku, pokracov'an'i festivalu "Dny Latinsk'e Americe." Vcera vecer v preplnen'em promen'adn'ich Sportovn'i pr'istav konalo barevn'e otevren'i, kter'y byl doprov'azen strhuj'ic'i rytmy...
Obyvatel'e domu c'islo 27 na ulici Dobrowolski z vase dvore pr'ikladn'e
22-08-2013, 01:31, Cesky
Dnes v Vladivostok obyvatel domu na ulici Dobrowolski, 27 uspor'adali masov'e sobotu v jeho dvorku. A pomoc pri organizaci policist'e ud'alost pr'ace prisel zn'am'y po cel'em meste Vladivostok...
Osud
10-07-2013, 12:04, Cesky
Home Arena Vladivostok obdrzela odborn'e technick'e stanovisko pripravenosti "North" je zkratka pro provoz, ale konecn'e rozhodnut'i v t'eto veci mus'i b'yt potvrzeno Komis'i stadionech RAF. V...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
Владивостокцев zvou k 'ucasti v веловыходных
18-06-2013, 16:15, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se uskutecn'i prvn'i веловыходные. V'ice nez 1000 'ucastn'iku проедут na kole na silnic'ich mesta, vyjadruje tak svou podporu rozvoje велоинфраструктуры v pr'imorsk'e...
Od pondel'i autobus c. 29-d'ale odkaz na centrum Vladivostoku s pr'istavem Воевода
28-06-2013, 23:46, Cesky
Pondel'i, 1. cervence, se bude prov'adet pohyb az do Podhur'i, jako tomu bylo doposud, a do z'alivu Воевода jednoduch'e na Рынду. Nov'e oznacen'i tohoto trasy stane «Z'atoka Воевода (oa Rustina) - TC...
Pozehnan'y pri narozen'i a vzhledem jablka
20-08-2013, 21:00, Cesky
Slavnostn'i akce venovan'a jedn'e z hlavn'ich krestansk'ych sv'atku, "Promenen'i" byly v poctu porodnici 2 na ulici Cheremukhovaya ve Vladivostoku. Gratulujeme, l'epe zn'am'y jako Spas Apple,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!