Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Volit predsedu are'alu "jako"

Volit predsedu are'alu "jako"

Druh'a etapa z'avodu na predsednictv'i v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Sedm kandid'atu schv'alen'ych zacal bojovat - potrebuj'i vyhr'at 50 "l'ib'i se mi" na Yopolis.ru .

Podle 'ustredn'i volebn'i komise Palo, bude hlasov'an'i trvat Do 26. srpna a skonc'i presne v 23:59. Zmena poctu kandid'atu, kter'e jsou nyn'i deset. Tri kluci - nez'avisl'i na hlasov'an'i. Oni mohou tak'e soutezit o "husky", a pokud se d'at dohromady, formalizovat svou kandidaturu. Chcete-li tak ucinit, az do 4. z'ar'i, je treba poskytnout popis volebn'i komise, podepsan'y zadavatelem, predseda studentskou vl'adn'i nebo spr'avce vzdel'avac'iho programu, jakoz i overenou kopii knihy rekordu a osobn'i informace pro zverejnen'i na ofici'aln'ich str'ank'ach na soci'aln'i s'iti. Uv'itala pr'itomnost kandid'ata poveren'i, dopisu nebo jin'ych dokladu potvrzuj'ic'ich aktivn'i soci'aln'i, vedeckou, sportovn'i vyzit'i.

Je treba poznamenat, ze ve volebn'im z'avode jiz zacala vudce. Druh'y rok na School of Natural Sciences Timur Kondrashin nejen vstrelil potrebn'e hlasy - to je rekord pro "likes" ze strany studentu. Nyn'i Timur tvor'i v'ice nez 80 hlasu. Jeho nejblizs'i konkurent - skola druh'ak humanitn'ich Artem Goncharenko, on - 24 "Laika"(data - 23.srpna).

V obdob'i 20-26 srpna, muze volic podporovat v'ice kandid'atu on-line Yopolis.ru. Zde naleznete souhrn kandid'ata, jeho kampan a pripojit se k on-line kampane debatu. Po 26.srpna kazd'y volic bude m'it pouze jeden hlas na port'alu. V kter'ykoliv den volice volebn'i kampane muze podporovat jeden nebo jin'a strana. Volic m'a pr'avo zmenit svuj n'azor, nebo dokonce zvednout svuj hlas. S takov'ym hlasov'an'i bude vytvoren dynamick'y hodnocen'i kandid'atu. Tato moznost bude k dispozici po celou dobu pred volbami 10. r'ijna.

Tiskov'a sluzba Palo

Опубликовано:   24-08-2013, 13:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusko se pripravuje na prechod na anti c'isla
24-08-2013, 13:32, Cesky
V listopadu tohoto roku, Ministerstvo prumyslu, bude Ministerstvo komunikac'i a Ministerstvem vnitra priprav'i bal'icek n'avrhu pro instalaci stepky startovn'iho c'isla. Podle "Rossijskaja Gazeta",...
Envoy zab'yv'a povodnemi na D'aln'em v'ychode osobne
13-09-2013, 04:33, Cesky
Rusk'y vicepremi'er - velvyslanec RFE Trutnev dnes navst'ivil Nanay a Komsomol okres Chabarovsku kraj. Trutnev dnes pokracovalo monitorov'an'i pr'ace v dusledku rozs'ahl'ych povodn'i. On navst'ivil...
Gener'aln'i oprava tepeln'e s'ite prob'ih'a na Жигура
17-06-2013, 21:46, Cesky
Pripomenme si, ze v r'amci pr'ipravy mesta na nov'e vyt'apen'i sez'onu odborn'ici ремонтируют tepeln'e s'ite a centr'aln'i tepeln'e polozky. Tyto pr'ace prob'ihaj'i v ruzn'ych c'astech mesta....
Pro mlad'e rodiny rusk'em srpnu letosn'iho roku se stane hypotecn'i mes'ic v roce
2-08-2013, 22:32, Cesky
Jen neco m'alo pres mes'ic zb'yv'a do konce Sberbank "Mlad'e rodiny", coz znamen'a sn'izen'i 'urokov'ych sazeb z hypotecn'ich 'uveru se slevou 275% rocne. V'yhody zvl'astn'ich 'uverov'ych podm'inek,...
Horoskop na 24. cervna
24-06-2013, 10:00, Cesky
BERAN je c'itit nepopirateln'y 'uspech v osobn'im zivote. Budete moci zaz'it sv'e sance ve vsech oblastech. Je mozn'e i kompletn'i zmena pr'iloh. Nepochybne lehkost pri studiu ciz'ich jazyku v'am d'a...
Pr'imorsk'e odbory bij'i na poplach ohledne dlouhodob'e «slab'ych m'ist»
26-06-2013, 14:17, Cesky
Jedna z techto «slab'ych» m'ist - situace v Pr'imorsk'em pobocce PGUP «Posty Ruska». Jeste v breznu se vystupnoval tak, ze to prislo do opatren'i kolektivn'i reakce - sber podpisu zamestnancu - clenu...
Rust'i ridici dr'azdit louts na kvalite silnic a stezek
8-08-2013, 15:49, Cesky
V'ice nez jedna tretina rusk'ych motoristu priznala, ze behem jeho cel'eho z'azitku z j'izdy nest'al nebo klesat v dopravn'ich z'acp'ach, jsou velmi vz'acn'e. Mimochodem, na konci lonsk'eho roku se v...
V Primorje prob'ih'a kontrola technick'eho vybaven'i pl'az'i
6-07-2013, 08:00, Cesky
K dnesn'imu dni na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany jsou zaps'any ve st'atn'i inspekce mal'ych plavidel (ГИМС) se skl'ad'a 68 pl'az'i a m'ist hromadnou rekreaci na vode. Pri prov'aden'i akc'i na technick'e...
Student Putinovi voj'aci jsou odes'il'any do zamestn'an'i
11-07-2013, 14:19, Cesky
Za to, ze voj'aci studotryadov j'it do m'ist jejich pr'ace. Celkove se akce z'ucastn'i asi 160 bojovn'iku studentsk'ych skupin Putinova "Modr'y Meridian", "Pearl", "Crystal" a dals'i. S delic'i slova...
Akce
29-07-2013, 21:00, Cesky
Pocas'i ucinil 'upravy a organiz'atori se nepodarilo um'istit knihovnu pod sir'ym nebem, protoze deste akce byla presunuta do pavilonu. Predstavila v'ystavy knih a casopisu z fondu obecn'ich...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!