Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Deti z rodin s n'izk'ymi pr'ijmy v Fokino dan'y v'ylet do safari parku -

Deti z rodin s n'izk'ymi pr'ijmy v Fokino dan'y v'ylet do safari parku - 25 mlad'ych obyvatel Fokino navst'ivil Seaside Safari - Shkotovsky parku v t'eto oblasti. Jak RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a soci'aln'iho rozvoje regionu, deti sly na v'ylet - osoby se zdravotn'im postizen'im, deti z rodin, kter'e potrebuj'i podporu od vl'ady. Zkusen'i pruvodci, LLC "sibirsk'y tygr", mela vichrice prohl'idka parku divok'ych zv'irat a ptac'i park, park a park tygru koristi. Deti s velk'ym potesen'im, ze zv'irata byla pozorov'ana: videl cervenou vlk, ps'ik m'yvalovit'y, m'yval, him'alajsk'e medvedy, ruzn'e pt'aky, tygry, punt'ikovan'y jelen, a dals'ich z'astupcu pobrezn'ich zivocichu. V tento den se deti navst'ivili farmu, kde pstrosi. Majitel mel farmu pstrosa pro deti informativn'i turn'e, hovoril o exotick'ych pt'aku, jejich zivot v pr'irode av zajet'i. Kluci s rukama byli schopni krmit pstrosy, drz'ite v ruk'ach, a dokonce i pstros'i vejce obdivovat nove vyl'ihnut'ych vejce pstrosa. Fascinuj'ic'i v'ylet Duvera uspor'adal odd'il mestsk'e ctvrti VUT Fokino ministerstvo pr'ace a soci'aln'i rozvoj, s podporou iniciativy skupiny "velk'e rodiny". Podle vedouc'iho Olga Belobrova, informacn'i turn'e bylo skutecn'ym z'azitkem pro deti v predvecer nov'eho skoln'iho roku.Опубликовано:   23-08-2013, 18:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ikend se budou konat «Pod kopul'i Vladivostoku»
14-06-2013, 19:00, Cesky
V okrajov'e centru Приморья prob'ihaj'i tvurc'i cinnosti v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pohostinn'e». Tak, z'itra, 15. cervna, na n'abrez'i Sportovn'iho Pr'istavu v 16 hodin zacne...
V'ychodn'i Sporitelna nab'iz'i pomoc pr'irode
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na Svetov'y den ochrany zivotn'iho prostred'i d'aln'eho v'ychodu Sporitelna nab'iz'i klientum zav'azat k darov'an'i v WWF (Svetov'y fond na ochranu pr'irody). Platbu je mozn'e realizovat...
Aktivist'e «Lidov'e vysetren'i» dostali rozloucenou slova od starosty Vladivostoku
19-06-2013, 11:00, Cesky
cerven 18 kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев se setkal s 'ucastn'iky projektu «Lidov'a vysetren'i». Na letn'i terase kina «Oce'an» v tento slunecn'y den panoval jedinecn'e vzrusen'i. Mlad'i kluci,...
Ve Vladivostoku se D'aln'em v'ychode Kongres proj'it hlavn'i l'ecbu drogov'e z'avislosti
2-08-2013, 18:01, Cesky
Tato akce, kter'a se bude konat pod z'astitou ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, se stane vedouc'i drogov'e odborn'ici na zdravotn'i DFO, prim'ari zdravotnick'ych instituc'i, kter'e tuto...
V Артеме policist'e a clenov'e rady Verejn'e str'avili detsk'y kreativn'i soutez
16-06-2013, 18:30, Cesky
Policist'e byli na n'avsteve u артемовских det'i - studentu detsk'a skola umen'i c. 2. 'Uraduj'ic'i s'ef oddelen'i ministerstva VNITRA ve meste Arta Alexej Шульженко blahopreje studenty skoly s...
L'eto ve Vladivostoku, bohuzel, v'ice nez
5-09-2013, 22:02, Cesky
Prvn'i t'yden v z'ar'i, bohuzel, uk'azalo Vladivostoku opravdu spadnout. R'ano na podzim v pohode. Zloutnou a na podzim list'i. A v'itr nen'i dost let. M'ista k pobytu na pl'az'ich jsou pr'azdn'e...
V'ice nez 20 nov'ych lokalit jsou zapojeny do
20-07-2013, 21:30, Cesky
V soutezi "Sedm divu Primorye" bylo zapojeno v'ice dvadtsatiti nov'e vybaven'i. Vsichni n'avstevn'ici mohou nahr'at sv'e fotografie do pam'atek M'isto souteze, budou autori nejleps'ich sn'imku...
T'yden ekologick'e v'ychovy a vzdel'av'an'i se bude konat ve Vladivostoku
24-06-2013, 19:32, Cesky
Jak uv'ad'i organiz'atori, projekt je realizov'an pro zv'ysen'i 'urovne eko-botanick'e vzdel'av'an'i det'i mesta Vladivostoku a Pr'imorsk'eho kraje, rozv'ijet jejich z'ajem o botanice a ekologii,...
Od chlapa odm'itli pr'ibuzn'i, a to обокрал kadernictv'i
19-06-2013, 11:01, Cesky
Pohrd'an'i, kter'e maj'i vztah k osudu mlad'ika z Дальнегорского jm'eno ze strany vsech jeho bl'izk'ych vedl ji na lavici obzalovan'ych. Vysetrovatelu oddelen'i policie c. 5 УМВД Ruska v roce...
Slavn'y americk'y tanecn'ik se stal umelcem Seaside divadlo opery a baletu
22-08-2013, 15:33, Cesky
Jeden z nejzn'amejs'ich americk'ych tanecnice Joseph Phillips bude spolupracovat s firmou baletu Seaside divadle opery a baletu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, dostal pozv'anku do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!