Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Deti z rodin s n'izk'ymi pr'ijmy v Fokino dan'y v'ylet do safari parku -

Deti z rodin s n'izk'ymi pr'ijmy v Fokino dan'y v'ylet do safari parku - 25 mlad'ych obyvatel Fokino navst'ivil Seaside Safari - Shkotovsky parku v t'eto oblasti. Jak RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a soci'aln'iho rozvoje regionu, deti sly na v'ylet - osoby se zdravotn'im postizen'im, deti z rodin, kter'e potrebuj'i podporu od vl'ady. Zkusen'i pruvodci, LLC "sibirsk'y tygr", mela vichrice prohl'idka parku divok'ych zv'irat a ptac'i park, park a park tygru koristi. Deti s velk'ym potesen'im, ze zv'irata byla pozorov'ana: videl cervenou vlk, ps'ik m'yvalovit'y, m'yval, him'alajsk'e medvedy, ruzn'e pt'aky, tygry, punt'ikovan'y jelen, a dals'ich z'astupcu pobrezn'ich zivocichu. V tento den se deti navst'ivili farmu, kde pstrosi. Majitel mel farmu pstrosa pro deti informativn'i turn'e, hovoril o exotick'ych pt'aku, jejich zivot v pr'irode av zajet'i. Kluci s rukama byli schopni krmit pstrosy, drz'ite v ruk'ach, a dokonce i pstros'i vejce obdivovat nove vyl'ihnut'ych vejce pstrosa. Fascinuj'ic'i v'ylet Duvera uspor'adal odd'il mestsk'e ctvrti VUT Fokino ministerstvo pr'ace a soci'aln'i rozvoj, s podporou iniciativy skupiny "velk'e rodiny". Podle vedouc'iho Olga Belobrova, informacn'i turn'e bylo skutecn'ym z'azitkem pro deti v predvecer nov'eho skoln'iho roku.Опубликовано:   23-08-2013, 18:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
16-07-2013, 18:30, Cesky
15. cervence Odintsovo zacal prvn'i Letn'i v'ycvikov'y t'abor HC "admir'ale. Jen um'isten'i t'ymu jsou nyn'i v'ice nez 30 hr'acu, z nichz nekter'i jsou zapojeni do sberu sledovac'ich...
Slovem i skutkem podnik'an'i ve Vladivostoku dostane podpory ze strany obce
19-07-2013, 22:07, Cesky
Vladivostok - mesto podnikav'ych lid'i. Lid'e, kter'i hledaj'i zivot s'am. Takze kdyz na prahu rozvoje podnik'an'i zeny Vladivostok zobraz'i vek odchodu do duchodu s obchodn'im pl'anem otevren'i...
Uzbek muz pokusil zn'asilnit hluchonem'eho dev'itiletou d'ivku v Primorye
30-08-2013, 14:16, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 20-rok-star'y muz. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle...
Horoskop na srpen 7
7-08-2013, 10:31, Cesky
V dobe, bolesti v z'adech a srdce "s'il'i". Vse, co pretezuje srdce a obehov'y syst'em, je treba se vyhnout. Lid'e s onemocnen'im srdce v techto dnech, jak se vyhnout zdlouhav'e cesty, by mel vzd'at...
Zhroutila strecha
29-07-2013, 21:04, Cesky
Tento t'yden bude p'at'y odvolac'i soud vyslechnout odvol'an'i, LLC "Vladled" na z'aklade rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne, kter'y je c'astecne ubezpecen, ze tvrzen'i zalobce a priznal se...
Nejleps'i exekutori - «kompetentn'i strelci n-t'eho drina»!
14-06-2013, 19:01, Cesky
Zac'atek obdob'i letn'ich pr'azdnin nen'i hovor'i o konci obcansk'ych povinnost'i. Pro to, aby dovolen'a prosli dobre, slusn'e rusov'e meli byste se ujistit, ze se za n'im z'adn'e dluhy. O sv'e...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
Ve Vladivostoku definov'any finalisty kreativn'i souteze «Moje mesto u more»
21-06-2013, 10:30, Cesky
Minul'y ctvrtek, 20. cervna, skoncila prvn'i mestsk'e kreativn'i soutez «Moje mesto u more.» Od 3. do 20. cervna porota выбирало nejleps'ich vok'aly, choreografie, literature, v'ytvarn'em umen'i,...
Policejn'i dustojn'ik je zodpovedn'y za prodej heroinu, je v dom'ac'im vezen'i
8-08-2013, 10:48, Cesky
Pokud jde o policistka, podezrevaemoy pri prodeji heroinu zvolen'e mer'itko omezen'i. Jak jiz bylo dr'ive ozn'ameno, vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky o...
Rusk'em obyvatel'e jsou vyzv'ani, aby
26-08-2013, 20:03, Cesky
30.srpna 2013 na stadionu "Avangard" ve Vladivostoku bude hostit Mezin'arodn'i mistrovstv'i Mixed Martial Arts «» DRAKA. V pr'ipade ocek'avan'eho sejdou nejsilnejs'i bojovn'iky z Ruska, Beloruska,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!