Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Artem Mesto slav'i 75. v'yroc'i

Artem Mesto slav'i 75. v'yroc'i V techto dnech, 23. a 24. srpna mesto Artem slav'i sv'e 75. v'yroc'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba pro PC ud'alost'i AP venovan'ych narozenin mesta, zacne dnes, 23. srpna. V den pl'anovan'e otevren'i l'ekarsk'e a porodnick'e centrum v obci Ktolevec. Pak ofici'alne vydelat Ice Palace, kter'y je na lede v ten sam'y den se stretnou Vladivostok "Tigers" a Artemovskaya "energie". I dnes, mesto se konalo slavnostn'i shrom'azden'i, ct'it ty nejleps'i lidi z mesta, otevren'i v'ystavy kvetin a "City of Masters". A v sobotu 24. srpna bude hlavn'i ud'alost'i dne bude pruvod pracovn'ich skupin, na hlavn'i ulici mesta. Po cel'y den na tvurc'ich duvodu, parky konat rekreacn'i programy, slavnost'i. Tradicn'i tezba t'abor'ak sv'it'i ve 2130 a 22 hodin milost nebe jubilejn'i ohnostroje.



Опубликовано:   23-08-2013, 18:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pl'an m'istn'ich vlaku zmenit
5-08-2013, 12:33, Cesky
V souvislosti s prac'i na modernizaci st'al'e zeleznicn'i cesty na n'adraz'i Anisimovka 619 a 21 srpna 2013 c'astecne zmenit pl'an vlaku pri pr'ijezdu na m'isto urcen'i: № 6001/6002 zpr'ava...
Jednotn'eho c'isla t'isnov'eho vol'an'i 112 zacal pracovat po cel'em Rusku
12-08-2013, 20:17, Cesky
Toto c'islo se pouz'iv'a pred, ale to bylo k dispozici pouze pro majitele mobiln'ich telefonu. Nyn'i z pevn'e linky lze dostat pres t'isnov'ym sluzb'am pomoc'i "112" hl'asit informace o poz'aru,...
V Nakhodka muzete 6000000 dluhu mus'i b'yt odebr'any pouze po zatcen'i kotvist a pozemku
3-09-2013, 11:45, Cesky
Soudn'i vykonavatel'e Nakhodka hledal miliony mzdov'ych nedoplatku na ryb'arsk'e spolecnosti. Dluzn'ik zcela zamerena na pracovn'iky po zabaven'i majetku organizace. V oddelen'i exekutoru byla...
Nouzov'y rezim je zaps'ana v oblasti Magadan kvuli siln'ym destum
20-08-2013, 16:19, Cesky
Rozhodnut'i bylo ucineno jedn'an'i Hejtman cookie Magadan VP na schuzi Komise pro mimor'adn'e situace. Deste zpusobily ve 3 oblastech regionu a z'aplavy smyje v ruzn'ych c'astech feder'aln'i silnice...
Mestsk'a spr'ava blahopr'al zamestnancum v'ysadkov'e vojsko na jejich profesn'i dovolenou
2-08-2013, 22:30, Cesky
Na pocest tohoto sv'atku ve Vladivostoku se konalo shrom'azden'i pametn'i a koncert. V dopoledn'ich hodin'ach v Dome ml'adeze muze potkat spoustu modr'e barety. V 11:00 tam zacal nezapomenuteln'e...
Moc Khabarovsk dokud se dohodli na instalaci pomn'iku «Упоротому Lisku»
13-06-2013, 19:15, Cesky
Jak uv'ad'i webov'e str'anky DVHab.ru pr'ibeh s instalac'i pam'atn'iku «Упоротому Lisku» dost'av'a st'ale nov'a a nov'a pokracov'an'i. Ocek'avalo se, ze pam'atka se chyst'a jiz bude dohodnuta pros'im...
2-08-2013, 13:15, Cesky
Dals'i kolo "cokol'adov'e v'alky" mezi "Primkonom" a "United cukr'are" se bude konat 22. srpna. Soud udelil v'alc'ic'imi stranami cas pro p'isemn'e vysvetlen'i. Podstatou probl'emu je pr'avo k...
Otec a dcera ve Vladivostoku zalozena distribuci heroinu
24-07-2013, 19:19, Cesky
Lenin okresn'i soud Vladivostoku odsouzen ke dvema rod'aky z 'Azerb'ajdz'ansk'e republiky, kter'i jsou shled'ani vinn'ymi z pokusu o prodej omamn'ych l'atek(c'ast 3. 30. C'ast 2 Cl. 228.1 trestn'iho...
Pr'ava osoby se zdravotn'im postizen'im na z'isk'an'i l'azensk'e l'ecby jsou chr'aneny v soudn'im r'izen'i
25-06-2013, 19:17, Cesky
Rezident-zdravotne mesta Спасск Daleko v 'unoru 2012 bylo predstaveno na 'ucetnictv'i v Pr'imorsk'em region'aln'i oddelen'i v'yzkum soci'aln'iho pojisten'i RF pobocka c. 7 g. Лесозаводска pro v'ice...
V Artem zkontrolovat pripravenost nov'eho skoln'iho roku
5-08-2013, 12:30, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e c'asti Artyom, o pr'iprav'ach vzdel'avac'ich instituc'i mesta na nov'e, 2013-2014 akademick'y rok str'avil v'ice nez 45 milionu rublu, zat'imco m'istn'i rozpocet bylo...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!