Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V'ysivka v'ystava "Great East Japan Earthquake" byl otevren ve Vladivostoku

V'ysivka v'ystava "Great East Japan Earthquake" byl otevren ve Vladivostoku V'ystava predstav'i d'ila umelce v'ysivkou, cestn'y profesor univerzity Showa zen v Tokiu, Hiroko Amano, kter'y odr'az'i strasti obet'i japonsk'e katastrofy. V'ysivka je provedena na z'aklade novinov'ych cl'anku t'ykaj'ic'ich se hav'arie v Fukusime "1" ze zemetresen'i 11032011. Pr'ace odr'az'i z'armutek obetem a jejich bl'izk'ym, se staly z'akladem report'azn'i fotografie a osobn'ich dojmu autora. Mozn'a, ze tento druh umen'i ve veku digit'aln'ich technologi'i se zd'a zastaral'e, ze modern'i clovek. Ale jako autor, tkaniny a nite maj'i 'uzasnou s'ilu, kter'ym se stanov'i hlavn'i podstatu ud'alost'i, kter'e velitel d'av'a vsechny sv'e emoce. Hiroko Amano do Vladivostoku doraz'i po nekolika dnech. Toto bude druh'a n'avsteva - v roce 2009 umelec se z'ucastnil druh'eho Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. "Budu velmi r'ad, setkat se s pr'ateli, proch'azet zn'am'ymi ulicemi, poznat nov'e lidi v m'e obl'iben'e Vladivostoku," - rekl Hiroki Amano. V'ystava potrv'a az do 1. z'ar'i 10 do 17hodin.Опубликовано:   23-08-2013, 18:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ikend se budou konat «Pod kopul'i Vladivostoku»
14-06-2013, 19:00, Cesky
V okrajov'e centru Приморья prob'ihaj'i tvurc'i cinnosti v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pohostinn'e». Tak, z'itra, 15. cervna, na n'abrez'i Sportovn'iho Pr'istavu v 16 hodin zacne...
V'ychodn'i Sporitelna nab'iz'i pomoc pr'irode
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na Svetov'y den ochrany zivotn'iho prostred'i d'aln'eho v'ychodu Sporitelna nab'iz'i klientum zav'azat k darov'an'i v WWF (Svetov'y fond na ochranu pr'irody). Platbu je mozn'e realizovat...
Aktivist'e «Lidov'e vysetren'i» dostali rozloucenou slova od starosty Vladivostoku
19-06-2013, 11:00, Cesky
cerven 18 kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев se setkal s 'ucastn'iky projektu «Lidov'a vysetren'i». Na letn'i terase kina «Oce'an» v tento slunecn'y den panoval jedinecn'e vzrusen'i. Mlad'i kluci,...
Ve Vladivostoku se D'aln'em v'ychode Kongres proj'it hlavn'i l'ecbu drogov'e z'avislosti
2-08-2013, 18:01, Cesky
Tato akce, kter'a se bude konat pod z'astitou ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, se stane vedouc'i drogov'e odborn'ici na zdravotn'i DFO, prim'ari zdravotnick'ych instituc'i, kter'e tuto...
V Артеме policist'e a clenov'e rady Verejn'e str'avili detsk'y kreativn'i soutez
16-06-2013, 18:30, Cesky
Policist'e byli na n'avsteve u артемовских det'i - studentu detsk'a skola umen'i c. 2. 'Uraduj'ic'i s'ef oddelen'i ministerstva VNITRA ve meste Arta Alexej Шульженко blahopreje studenty skoly s...
L'eto ve Vladivostoku, bohuzel, v'ice nez
5-09-2013, 22:02, Cesky
Prvn'i t'yden v z'ar'i, bohuzel, uk'azalo Vladivostoku opravdu spadnout. R'ano na podzim v pohode. Zloutnou a na podzim list'i. A v'itr nen'i dost let. M'ista k pobytu na pl'az'ich jsou pr'azdn'e...
V'ice nez 20 nov'ych lokalit jsou zapojeny do
20-07-2013, 21:30, Cesky
V soutezi "Sedm divu Primorye" bylo zapojeno v'ice dvadtsatiti nov'e vybaven'i. Vsichni n'avstevn'ici mohou nahr'at sv'e fotografie do pam'atek M'isto souteze, budou autori nejleps'ich sn'imku...
T'yden ekologick'e v'ychovy a vzdel'av'an'i se bude konat ve Vladivostoku
24-06-2013, 19:32, Cesky
Jak uv'ad'i organiz'atori, projekt je realizov'an pro zv'ysen'i 'urovne eko-botanick'e vzdel'av'an'i det'i mesta Vladivostoku a Pr'imorsk'eho kraje, rozv'ijet jejich z'ajem o botanice a ekologii,...
Od chlapa odm'itli pr'ibuzn'i, a to обокрал kadernictv'i
19-06-2013, 11:01, Cesky
Pohrd'an'i, kter'e maj'i vztah k osudu mlad'ika z Дальнегорского jm'eno ze strany vsech jeho bl'izk'ych vedl ji na lavici obzalovan'ych. Vysetrovatelu oddelen'i policie c. 5 УМВД Ruska v roce...
Slavn'y americk'y tanecn'ik se stal umelcem Seaside divadlo opery a baletu
22-08-2013, 15:33, Cesky
Jeden z nejzn'amejs'ich americk'ych tanecnice Joseph Phillips bude spolupracovat s firmou baletu Seaside divadle opery a baletu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, dostal pozv'anku do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!