Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V'ystava "krehk'a s'ila" c'insk'y fotograf Chen Man byl otevren ve Vladivostoku

V'ystava "krehk'a s'ila" c'insk'y fotograf Chen Man byl otevren ve Vladivostoku Vcera, 22. srpna v r'amci 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i Galerie "Arka" Otevren'i v'ystavy "krehk'a s'ila" svetove proslul'e m'odn'i fotograf Chen Man. Pr'ace avantgardn'iho fotografa poprv'e predstaven v Rusku. Svetov'ym uzn'an'im Chen Man z'iskal v roce 2003 kdyz stvoril kryt pro casopis "Vision", a nyn'i je pravideln'ym fotograf casopisu "Vogue", "Nylon", "Esquire" a "Harper je bazar». Nav'ic Chen Man pracoval na reklamn'ich kampan'ich znacek jako Celine, Versace, Adidas, Chanel, MAC, Gucci, Mercedes, atd. V Vladivostoku, Chen Man fotografie prezentovan'e jeden z kur'atoru bien'ale, uzn'avan'ym odborn'ikem v oblasti vizu'aln'iho umen'i Lisa Botos. "Chen Man - siln'a zena - rekla Lisa Botos. - Je siln'y, nejen telo, ale duch. Je to nadpozemsk'e s'ily, to se odr'az'i v jeho pr'aci. Nebyla z'ajem v urcit'em stylu, urcit'y druh textury. Vse, co prich'az'i spont'anne. Nekdy Jong se st'av'a modelem pro jeho pr'aci. Koncept v'ystavy - interakce cloveka a pr'irody ". V'ystava "krehk'a s'ila" bude prob'ihat az do 1. z'ar'i 11 - 18 hodin. Krome toho mesto Primorye v den otevren'i rady zaj'imav'ych v'ystav. Takze, na n'abrez'i korunn'i princ otevrel skupiny v'ystava fotografi'i "Asie: objektivne." Maritimes umelci a fotografov'e vystavoval sv'a d'ila, kter'e odr'azej'i jejich zkusenosti z cestov'an'i po Asii. V'ystava fotografi'i "Asie: objektivne", kde pr'ace predstavil Sergej Forostovskaia(Krasnojarsk), Victor Khmelik, Olga Zotov(Vladivostok)a jin'ych autoru, umozn'i n'avstevn'ikum videt bien'ale pr'iroda, historick'e pam'atky a tradicn'i ceremonie Tibetu a budou trvat az 1-10 9 do 18 hodin. V Dome dustojn'iku flotily zacala v'ystava obrazu "Z Asie", kter'a predstavuje d'ila umelcu Marie Kholmogorova, Lydia Kozmina, Marina a Eugene PIKHTOVNIKOVA, Jevgenij Osipov, Alexander Arsenenko a dals'i. Muzete se sezn'amit s prac'i az do 1. z'ar'i deset-osmn'acthodin. Tak'e v Primorsk'y kraj Youth Theatre uspor'adal predn'asku c'insk'y umelec Zhou a "Vsechny umen'i jsou spojen'e." A Zhou venov'ana pozornost problematice videoartu a v'ytvarn'eho umen'i vubec. Pripomenme, 8. Vladivostok Bien'ale v'ytvarn'ych umen'i bude otevrena az do 1. z'ar'i. Vstup na vsechny akce Bien'ale - zdarma. V'ystava "krehk'a s'ila" c'insk'y fotograf Chen Man byl otevren ve Vladivostoku V'ystava "krehk'a s'ila" c'insk'y fotograf Chen Man byl otevren ve Vladivostoku V'ystava "krehk'a s'ila" c'insk'y fotograf Chen Man byl otevren ve Vladivostoku V'ystava "krehk'a s'ila" c'insk'y fotograf Chen Man byl otevren ve Vladivostoku

Tiskov'a sluzba z Vladivostoku

Опубликовано:   23-08-2013, 18:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
2-09-2013, 22:16, Cesky
Po tme, ve 2200 na sc'ene nen'i ve skupine, pozvala herce. Hlavn'im vrcholem byla prezentace interaktivn'i obrazovky, kter'a bl'yskl na cihlov'e zdi budovy animovan'ych videoprojekc'i. 20 minut podle...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Sporitelna slavnostne tret'i Business Development Center ve Vladivostoku
17-09-2013, 23:15, Cesky
Tret'i Business Development Center v poctu Vladivostok 8635/0300 "Nekrasov" Sberbank otevrela v Ocean Ave ty 110a. Inovativn'i form'at pro mal'e podniky sluzeb znamen'a ne pouze na poskytov'an'i...
Dejte jakoukoliv pr'aci: 'uredn'ik, pojistovac'i agent, vezensk'a str'az
5-08-2013, 20:02, Cesky
Zamestnanost centra Primorye pripraveni nab'idnout pracovn'i m'ista pro nezamestnan'e obcany se zvl'astn'im rezimu provozu. Zvl'astn'i rezim zamestn'an'i - je na c'astecn'y 'uvazek, na c'astecn'y...
Vladivostok starosta kontrolov'any ter'enn'i metru nahoru po ulici Karl Zigure
30-08-2013, 14:17, Cesky
Jiz v 'unoru tohoto roku, starosta dal odborn'iky sjednat i Vladivostok kurty komplex. To je duvod, proc m'istn'i na ulici. Karl Zigure, 121416 vedle nov'eho chodn'iku je nainstalov'an detsk'e hriste...
V oblasti Khorolsky utopil 10-rok-star'a d'ivka
14-08-2013, 15:46, Cesky
13.srpna 2013 v kan'alu v cerpac'i stanici v obci Sivakovka regionu Khorolsky pro cerp'an'i vody nasli telo 10-rok-star'a d'ivka, kter'a nem'a z'adn'e vnejs'i znaky n'asiln'e smrti. Vzhledem k tomu...
V'ice nez 3 milionu rub dostanou rodiny obet'i pri крушении vrtuln'iku v Якутии
6-07-2013, 08:00, Cesky
Tak'e zdarma navst'iv'i pr'ibuzn'e na опознание teles a dals'ich potreb. Neco m'alo pres dva miliony rublu uhrad'i rodin'am mrtv'ych pri nehode vrtuln'iku Mi-8 v Якутии leteck'a spolecnost "Pol'arn'i...
V rusk'em, dvoulet'e d'ite oddelil prst pri nehode
11-07-2013, 14:15, Cesky
V "Artem" ridic automobilu "Toyota Corona» hit tr'ilet'eho chlapce, kter'y se n'ahle vybehl na silnici v predn'i c'asti stroje. D'ite stisknete prav'e kr'idlo. Obet byla prevezena do nemocnice s...
12. cervna na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku bude prob'ihat veletrh potravin
11-06-2013, 00:45, Cesky
12. cervna na hlavn'im n'amest'i mesta rozvinout potravin'arsk'y veletrh, na kter'em budou prezentov'any v'yrobky pr'imorsk'ych ovoce-zeleniny v'yrobcu prakticky ze vsech oblast'i Приморья. Jak...
«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i
11-06-2013, 10:15, Cesky
Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!