Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Palo are'alu se st'av'a kvetinov'e z'ahony a tr'avn'iky

V Palo are'alu se st'av'a kvetinov'e z'ahony a tr'avn'iky Velk'e mnozstv'i pr'ace na zlepsen'i provedena dnes v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny. V teplejs'ich mes'ic'ich se pozornost odborn'iku zamerila na zahradnicen'i. Jiz u vchodu zamestnanci, studenti a host'e univerzity splnuj'i zelen'e tr'avn'iky a barevn'e kvetinov'e z'ahony, okraje a or'amovan'e hromady b'il'eho dekorativn'i k'amen. Are'al je o FEFU. Rusk'a trvale zamestn'av'a priblizne 700 zamestnancu z oddelen'i cisten'i a zahradnicen'i. Poskytuj'i p'eci o kvetinov'e z'ahony a tr'avn'iky, jsou zapojeni do k'acen'i stromu a keru, stejne jako pravidelne dosazhivayut tr'avu se predeslo mezer'am v jednotn'e zelen'e "koberec". - Technologie dosazhivaniya tr'ava je nejprijatelnejs'i pro tuto str'anku. Puda je smyta destem, a kdyby nebylo techto opatren'i by kampus Palo nemuze chlubit takov'ymi tr'avn'iky, a studenti by nebylo mozn'e po predn'asce k odpocinku ve st'inu nacechran'y tr'ave. Vsechny tr'avn'iky a kvetinov'e z'ahony muzeme rozdelit podle projektu, kter'y je navrzen'y krajiny design'eru - vedouc'i spr'avcovsk'e spolecnosti CHI CAMPUS MANAGEMENT Omari Mkrtchyan. - Vesker'e pr'ace spolecnost prov'ad'i in-house, na strane n'akupu pouze sazenice. Budeme se snazit do are'alu "rozkvetla" od casn'eho jara do pozdn'iho podzimu. Je treba poznamenat, ze struktura spolecnosti zahrnuje nejen 'uklid kancel'arsk'ych a zahradnictv'i, ale servis a technickou 'udrzbu budov, pohostinstv'i a ubytov'an'i, stejne jako bezpecnost.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   23-08-2013, 18:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Zamestnanci Feder'aln'i sluzby pro kontrolu drog prov'ad'i speci'aln'i operaci v jednom z m'ist z'abavy Vladivostoku
18-09-2013, 23:31, Cesky
Nach'az'i se v "Sportovn'i pr'istav" instituce je popul'arn'i m'istn'i ml'adez'i. Na pomoc deln'iky zapojen'e hl'idac'i psy. Behem razie bylo identifikov'ano a zatkla osoby podezrel'e uz'iv'an'i...
Igor Пушкарев: «je Treba, aby nov'y square na Ovchinnikov potrebovala vsem lidem»
14-06-2013, 19:00, Cesky
13. cervna kapitola mesta Igor Пушкарев projednat s obyvateli domu na ulici Ovchinnikov stavbu budouc'iho n'amest'i pameti. Krome samotn'eho square, kter'y se bude nach'azet mezi domy c. 18 a 20 bude...
Oprava Nekrasovsky nadjezd ve Vladivostoku odlozeno na pr'ist'i t'yden
9-08-2013, 20:04, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i. Bude to podobn'e v'yrobky vyroben'e v It'alii, ale s pr'isnejs'imi kompenz'atoru. Tyto n'avrhy odolat zat'izen'i je...
Neplacen'i platu: rozd'ily v Primorsky
24-07-2013, 19:18, Cesky
Nezaplacen'i mzdy v n'amorn'i oblasti nad'ale obtezovat odbory. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Federace odborov'ych svazu rusk'em, patr'i mezi l'idry v neplacen'i pozustatky "n'amorn'i konstrukcn'i...
Trasy Severn'im morem v akci tankeru
27-08-2013, 21:48, Cesky
Hlavn'i tanker skupina spolecnost'i "Sovcomflot" jen "VVP Jenisej" 06082013 prisel z Murmansku do cesty Arktidy na trasy Severn'im morem, tiskov'e sluzby VVP. Tr'ida lod'i Ice-1A(ARC4), postupuje...
Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye
23-08-2013, 18:47, Cesky
Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat...
Situace v bl'izkosti stanice
25-07-2013, 12:48, Cesky
Jak rekl v tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych opatren'i v Rusku Primorsk'eho kraje, v n'izko polozen'ych oblastech v ulic'ich Shkotovsky, Pshenitsyna ulice a ulice chodn'ik behem sr'azky...
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
Odborn'ici dal kladn'e hodnocen'i projektu uheln'eho termin'alu v Славянке
27-06-2013, 18:47, Cesky
Postavit uhl'ikov'y syst'em pro manipulaci komplexu je pl'anov'ano na 'uzem'i dr'ive vlastnil Славянскому судоремонтному skl'arny. Velikost termin'alu - 290 tis'ic metru ctverecn'ich. V prvn'i f'azi...
Igor Pushkarev projedn'an s pracovn'iky zdravotnick'ych projektu centra Palo rozvoje ve Vladivostoku
23-08-2013, 18:48, Cesky
21.srpen Starosta se setkal s pracovn'iky nov'eho zdravotn'iho strediska na ostrove rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. 'Ucastn'ici setk'an'i diskutovali prioritn'ich projektu do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!