Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve spr'ave mesta Vladivostok byly person'aln'i zmeny

Ve spr'ave mesta Vladivostok byly person'aln'i zmeny Alexey Litv'inov dohl'izel na spr'avu pr'ace pl'anov'an'i a architektury, manazersk'eho 'ucetnictv'i a distribuci ob'yvac'iho prostoru, r'izen'i M'edia, informacn'i management software, workflow management.Опубликовано:   23-08-2013, 18:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V nov'em cele Chabarovsku prisel Minvostokrazvitiya rusk'y Alexander Galushka
13-09-2013, 17:11, Cesky
'Ucast na setk'an'i byli n'amestci a vedouc'i oddelen'i ministerstva. "Alexander Galushka jmenov'an ministrem Rusk'e federace na v'yvoj D'aln'eho v'ychodu prezidenta dne 11. z'ar'i. Nov'y ministr m'a...
Tento v'ikend, na n'amest'ich Vladivostoku opet bude hr'at ziv'a hudba
25-07-2013, 18:32, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych hudeb v n'amest'ich - jin'e oblasti "pekingsk'e friendly", kter'a byla zah'ajena 28. cervna. Tento v'ikend ziv'a hudba opet potes'i obyvatele a n'avstevn'iky. Takze z'itra, 26....
Vladivostok Nab'iz'ime spotrebice a jin'e v'yrobky z Belorusk'e republiky
11-07-2013, 20:31, Cesky
"Uz jsme vytvorili dostatecne siln'y z'azitek z interakce s v'yrobou Beloruska, aby zajistily, ze komun'aln'i podnik technologii pro sklizen a silnicn'i stavby, - rekl Igor Pushkarev. - Ned'avno jsme...
Gale
25-07-2013, 01:34, Cesky
Zakryjte r'anu s Vladivostoku dals'i siln'y cyklon upravili pohybu mestsk'e hromadn'e dopravy. Takze, kdo odesel z prvn'iho mola v 9 hodin na osobn'i ostrove Popov katamar'an byl nucen zrusit dals'i...
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
Nov'a strana porodnick'e jednotky prijeli do Vladivostoku
30-07-2013, 10:32, Cesky
V soucasn'e dobe je dopravce v kontejnerov'eho termin'alu a pred'av'a nezbytn'ych celn'ich postupu. Jako z'astupce gener'aln'iho reditele "Canyon" designy Vitaly z'itra Pylypenko bude dorucena...
Ridic srazil sestilet'eho chlapce v Primorje
18-06-2013, 12:00, Cesky
Za posledn'i den na silnic'ich Приморья utrpelo osm osob, ve dvou pr'ipadech byly traumatizovan'e deti: chlapci 5 a 6 let, rekl RIA «VladNews» v tiskov'e sluzbe dopravn'i policie Приморья. V obci je...
Darkin a cek'a a cek'a
4-09-2013, 20:32, Cesky
Brzy by mel b'yt prezident Rusk'e smerovat kandidaturu na predsednictv'i Minvostorazvitiya Rusku. Podle den'iku "Izvestija", mezi uchazeci - Sergej Darkin, kter'y slouzil jako n'amestek ministra pro...
Nouzov'y rezim je zaps'ana v oblasti Magadan kvuli siln'ym destum
20-08-2013, 16:19, Cesky
Rozhodnut'i bylo ucineno jedn'an'i Hejtman cookie Magadan VP na schuzi Komise pro mimor'adn'e situace. Deste zpusobily ve 3 oblastech regionu a z'aplavy smyje v ruzn'ych c'astech feder'aln'i silnice...
Bahama Nikabagamaev vyd'irat 6000000 rublu (video)
24-07-2013, 19:16, Cesky
Dnes Pervorechenskij okresn'i soud Vladivostoku bylo rozhodnuto o volbe s ohledem na D'aln'em v'ychode sampion v z'apase Bahamy Nikabagamaeva v'ykonu vazby - to je RIA «VladNews» Podle tiskov'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!