Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile Az 500 studentu D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity denne prich'azej'i o tom. Rusk'a a um'isteny do pokoju z nov'eho kampusu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby univerzity, vypor'ad'an'i syst'em, vyvinut'y v are'alu spr'avcovsk'e spolecnosti, se jiz osvedcil v akci. Asistenti, kter'e pom'ahaj'i studentum ve vsech f'az'ich postupu pracoval automaticky. - Fond bydlen'i univerzity je plne pripraven pro vypor'ad'an'i studentu - rekl viceprezident pro rozvoj Campus Palo Anna Bondarenko. - V poc'atc'ich bereme vysokoskol'aky, a pozdeji, 25. srpna, zacneme se usadit a prv'aci. Jedin'e, co mus'ime prijmout asi 6500 det'i, z nichz 2500 - studenty prvn'ich rocn'iku. - Ted jsme nab'ir'a na obr'atk'ach a vz'it 200-500 lid'i denne. Na v'ikend a pr'ist'i t'yden ocek'av'ame vrchol, kdy se budou konat urovn'an r'adu tis'icu studentu - gener'aln'i reditel OMC CAMPUS MANAGEMENT Omari Mkrtchyan. - Z'ad'ame deti, aby se v den, kter'y je uveden v jejich SMS a bude m'it k dispozici vsechny potrebn'e doklady a potvrzen'i. Krome toho, Omari Mkrtchyan poznamenat, ze studenti, kter'i kdysi zili na kolej'ich na pevnine, ale pouzije k 'uhrade v are'alu o tom. Rusk'a tak'e brzy prij'imat SMS-upozornen'i v den pr'ijezdu. V letosn'im roce se pocet obyvatel are'alu o tom. Rus je nov'y syst'em: Upozornit pr'ijezdem studenti obdrz'i prostrednictv'im SMS a e-maily, je dorucen'i provedeno na velk'e, prostorn'e autobusy jsou jeste v noci, a ve vsech f'az'ich kluku pomoci vysokoskol'akum, asistent r'id'ic'i podnikov'em are'alu. Autobusy dodat studenty pr'imo na akademick'e pude Palo - vstup Studentsk'eho centra, kde se spust'i cel'y proces registrace: Registrace na reg'aly v, platebn'ich termin'alu v sporitelny a prij'imat a nahr'av'a. Na v'yjezdu z kluku Studentsk'eho centra ocek'avat univerzitn'i autobusy, kter'e nesou o nich v krytech. Na recepci v hotelu pouze student z'iskat kl'ic od pokoje. Na budou studenti bydlet na koleji, nebo j'it na dovolenou domu, aby se d'al o. Rusk'y do zac'atku skoln'iho roku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:50      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Chabarovsku nasazena poln'i kuchyne
26-08-2013, 20:01, Cesky
rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace. Pr'ace na v'ystavbe prehrad a chr'anit ctvrt'i od z'aplavy Chabarovsku pokracuje. Na ulic'ich mesta z'achran'ari, hasici, voj'aci a dobrovoln'ici i...
V rusk'em, budou rozv'ijeny turistick'e stezky pro osoby se zdravotn'im postizen'im
25-07-2013, 18:31, Cesky
Dals'i verejn'e setk'an'i poradn'iho sboru pro rozvoj cestovn'iho ruchu v Primorye konat v Administration Territory Primorsky. Jednou z kl'icov'ych ot'azek projedn'avan'ych behem jedn'an'i - rozvoj...
9 hodin zr'izenci snazili zvednout techniku u dluzn'ika
1-07-2013, 18:45, Cesky
V oddelen'i soudn'ich приставов na Ленинскому oblasti mesta Vladivostoku na proveden'i zapsal v'ykonn'y list o vym'ah'an'i 2195 milionu rublu tis'ic SRO «N'ajemn'e» ve prospech LLC «PAM». V prubehu...
Horoskop na 26.cervence
26-07-2013, 11:02, Cesky
Stabiln'i financn'i situace, mens'i penezn'i tok. Vztah s nek'ym, koho milujete je to dobre, osamel'y cas se pripravit na velk'e zmeny v jeho osobn'im zivote. Velmi 'uspesn'y den pro cestov'an'i....
Vysok'a hladina vody v Chabarovsku prekonal 120-rok-star'y
24-08-2013, 13:33, Cesky
V zidovsk'e autonomn'i oblast, Chabarovsk a oblast Amur, konfrontace cloveka a prvky: z'achran'ari, arm'ada, m'istn'i obyvatel'e a dobrovoln'ici buduj'i hr'aze na ochranu sebe a sv'e domovy z vody,...
Likvidace cyklonu pokracuje v Primorye
30-07-2013, 10:32, Cesky
Tato predpoved se nenaplnila, protoze na severoz'apadn'im okraji sel n'izk'ymi sr'azkami. Ve vetsine situac'i regionu povodne se zlepsila. V horn'ich toc'ich rek, pokles vody. V souvislosti s...
Vladivostok nezn'am'y Car bomba
21-07-2013, 19:46, Cesky
Hned na sc'enu opustil t'ym vysetrovac'i skupinu, ps'i odborn'ici, z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a l'ekarsk'e l'ekaru nouze. " Sc'ena byla ohranicena kordonem. Policie poskytuje...
Kuznetsov, 50 sada fitness vybaven'i
6-08-2013, 18:17, Cesky
Nyn'i, vedle pridomovoy hokej okno are'al s fitness vybaven'im. Pracovn'ici jiz nainstalovali prvn'i venkovn'i fitness - Hrazda, bradla a leg-pressu tren'er. Behem instalace se chlapci a d'ivky z...
4-09-2013, 20:30, Cesky
Vladivostok byl puvodne region'aln'iho festivalu amat'ersk'e tvorby zdravotn'im postizen'im "Pobrezn'i 'Usvit". Tvurc'i skupiny prosazovat sv'e studenty po dobu 13 let v rade, s podporou pro...
Provoz zvednout parn'ik Costa Concordia je pres
17-09-2013, 21:17, Cesky
"Operace je u konce. N'adoba je zobrazen ve svisl'e poloze. " Rekl vedouc'i civiln'i It'alie Franco Gabrielli ochrany s t'im, ze operace trvala v'ice nez 19 hodin. V zved'an'i byl vlozka z'ucastnilo...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!