Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile Az 500 studentu D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity denne prich'azej'i o tom. Rusk'a a um'isteny do pokoju z nov'eho kampusu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby univerzity, vypor'ad'an'i syst'em, vyvinut'y v are'alu spr'avcovsk'e spolecnosti, se jiz osvedcil v akci. Asistenti, kter'e pom'ahaj'i studentum ve vsech f'az'ich postupu pracoval automaticky. - Fond bydlen'i univerzity je plne pripraven pro vypor'ad'an'i studentu - rekl viceprezident pro rozvoj Campus Palo Anna Bondarenko. - V poc'atc'ich bereme vysokoskol'aky, a pozdeji, 25. srpna, zacneme se usadit a prv'aci. Jedin'e, co mus'ime prijmout asi 6500 det'i, z nichz 2500 - studenty prvn'ich rocn'iku. - Ted jsme nab'ir'a na obr'atk'ach a vz'it 200-500 lid'i denne. Na v'ikend a pr'ist'i t'yden ocek'av'ame vrchol, kdy se budou konat urovn'an r'adu tis'icu studentu - gener'aln'i reditel OMC CAMPUS MANAGEMENT Omari Mkrtchyan. - Z'ad'ame deti, aby se v den, kter'y je uveden v jejich SMS a bude m'it k dispozici vsechny potrebn'e doklady a potvrzen'i. Krome toho, Omari Mkrtchyan poznamenat, ze studenti, kter'i kdysi zili na kolej'ich na pevnine, ale pouzije k 'uhrade v are'alu o tom. Rusk'a tak'e brzy prij'imat SMS-upozornen'i v den pr'ijezdu. V letosn'im roce se pocet obyvatel are'alu o tom. Rus je nov'y syst'em: Upozornit pr'ijezdem studenti obdrz'i prostrednictv'im SMS a e-maily, je dorucen'i provedeno na velk'e, prostorn'e autobusy jsou jeste v noci, a ve vsech f'az'ich kluku pomoci vysokoskol'akum, asistent r'id'ic'i podnikov'em are'alu. Autobusy dodat studenty pr'imo na akademick'e pude Palo - vstup Studentsk'eho centra, kde se spust'i cel'y proces registrace: Registrace na reg'aly v, platebn'ich termin'alu v sporitelny a prij'imat a nahr'av'a. Na v'yjezdu z kluku Studentsk'eho centra ocek'avat univerzitn'i autobusy, kter'e nesou o nich v krytech. Na recepci v hotelu pouze student z'iskat kl'ic od pokoje. Na budou studenti bydlet na koleji, nebo j'it na dovolenou domu, aby se d'al o. Rusk'y do zac'atku skoln'iho roku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:50      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prokur'ator Artem br'anil pr'ava obyvatel policejn'i izol'ator
28-06-2013, 14:16, Cesky
Na jare 2013 prokur'ator mesta Artem, po proveden'i kontroly izol'ator docasn'e obsah (IVS) mestsk'e ОМВД, podal tvrd'i prohl'asen'i v горсуд na ochranu neurcit'y pocet strany. Pod ochranu...
Jednou z oblast'i Vladivostoku se promen'i v letosn'im roce
17-07-2013, 16:34, Cesky
Nicm'ene, v bl'izkosti oblasti jednoznacne je treba zlepsit, a detsk'e zar'izen'i jsou zastaral'e. Pred nekolika mes'ici, Igor Pushkarev dala za 'ukol rozs'irit 'uzem'i, aby pohodln'e z'ony pohodl'i...
Dopravn'i policie a studenti uspor'adali Flash Mob Ussuriysk
14-07-2013, 18:48, Cesky
Pod veden'im mlad'ych policejn'ich demonstrantu vysly na hlavn'i ulici Ussuriysk a podal let'aku do ovladace, smajl'iky, hvezdy s burzovn'im symbolem, karty se slovy "Usmej se a pripoutat!". Mlad'i...
Francouzsk'e duo Scotch & Sofa: «Vladivostok - nejvzd'alenejs'i mesto v nasich turn'e»
19-06-2013, 20:31, Cesky
21. cervna ve Vladivostoku na 'uzem'i n'abrez'i Sportovn'iho Pr'istavu se bude konat «Sv'atek hudby». Sv'atek hudby se objevil ve Francii z podnetu Ministerstva Kultury v roce 1982 a v soucasn'e dobe...
Igor Пушкарев: «budu si uvedomila ty velk'e projekty, kter'e si vyberou lid'e»
16-06-2013, 18:30, Cesky
Jiz pr'ist'i t'yden obyvatel'e Vladivostoku urc'i vektor rozvoje mesta v n'asleduj'ic'ich letech. Kapitola mesta Igor Пушкарев spolecne s verejnost'i tvoril balen'i nejv'ice zaj'imav'ych a...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi udelal klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 11:02, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Stavitel'e i nad'ale благоустраивать 'uzem'i
5-06-2013, 22:32, Cesky
Obe schodiste z dev'iti neletel s madly ruzn'ych 'urovn'ich - jeden v'ys - pro dospel'e a druh'y пониже - pro deti, provedli stavitel'e na Некрасовской, 76а. Zde se pripravuje na otevren'i nov'e...
Jm'ena baletu herci Seaside opery a baletu
25-07-2013, 12:50, Cesky
Seaside divadlo opery a baletu s n'azvem baletu hercu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, vsechny z nich se pod'il'i na pervoypostanovke se bude konat do konce tohoto roku. Predpokl'ad'a se,...
Pacifik lodstvo vojensk'e prokuratury bude kontrolovat pr'aci snezen'i stavebn'iho Pad
7-08-2013, 00:00, Cesky
Cyclone ned'avno poklesla na rusk'em, vydal dvakr'at ztrojn'asobit rychlost sr'azen'i. Nicm'ene, v nekter'ych ctvrt'ich mesta, coz vedlo k kaluze, ale v okol'i, "Snow Pad", kter'y, jak je zn'amo, byl...
Nocn'i cykl'on nen'i narusena verejn'a doprava Vladivostok
17-07-2013, 16:34, Cesky
Dnes byl zrusen napl'anov'ano 8 hodin 30 minut v rann'i v'ylet lod'i na p'isecn'em poloostrove. Nicm'ene na 10:00 napl'anov'ana lod opust'i ostrov Popov. Pr'ace mestsk'ych autobusu, trolejbusu a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!