Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile Az 500 studentu D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity denne prich'azej'i o tom. Rusk'a a um'isteny do pokoju z nov'eho kampusu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby univerzity, vypor'ad'an'i syst'em, vyvinut'y v are'alu spr'avcovsk'e spolecnosti, se jiz osvedcil v akci. Asistenti, kter'e pom'ahaj'i studentum ve vsech f'az'ich postupu pracoval automaticky. - Fond bydlen'i univerzity je plne pripraven pro vypor'ad'an'i studentu - rekl viceprezident pro rozvoj Campus Palo Anna Bondarenko. - V poc'atc'ich bereme vysokoskol'aky, a pozdeji, 25. srpna, zacneme se usadit a prv'aci. Jedin'e, co mus'ime prijmout asi 6500 det'i, z nichz 2500 - studenty prvn'ich rocn'iku. - Ted jsme nab'ir'a na obr'atk'ach a vz'it 200-500 lid'i denne. Na v'ikend a pr'ist'i t'yden ocek'av'ame vrchol, kdy se budou konat urovn'an r'adu tis'icu studentu - gener'aln'i reditel OMC CAMPUS MANAGEMENT Omari Mkrtchyan. - Z'ad'ame deti, aby se v den, kter'y je uveden v jejich SMS a bude m'it k dispozici vsechny potrebn'e doklady a potvrzen'i. Krome toho, Omari Mkrtchyan poznamenat, ze studenti, kter'i kdysi zili na kolej'ich na pevnine, ale pouzije k 'uhrade v are'alu o tom. Rusk'a tak'e brzy prij'imat SMS-upozornen'i v den pr'ijezdu. V letosn'im roce se pocet obyvatel are'alu o tom. Rus je nov'y syst'em: Upozornit pr'ijezdem studenti obdrz'i prostrednictv'im SMS a e-maily, je dorucen'i provedeno na velk'e, prostorn'e autobusy jsou jeste v noci, a ve vsech f'az'ich kluku pomoci vysokoskol'akum, asistent r'id'ic'i podnikov'em are'alu. Autobusy dodat studenty pr'imo na akademick'e pude Palo - vstup Studentsk'eho centra, kde se spust'i cel'y proces registrace: Registrace na reg'aly v, platebn'ich termin'alu v sporitelny a prij'imat a nahr'av'a. Na v'yjezdu z kluku Studentsk'eho centra ocek'avat univerzitn'i autobusy, kter'e nesou o nich v krytech. Na recepci v hotelu pouze student z'iskat kl'ic od pokoje. Na budou studenti bydlet na koleji, nebo j'it na dovolenou domu, aby se d'al o. Rusk'y do zac'atku skoln'iho roku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:50      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pri odklonu vojensk'ych t'aboru, prenesen'ych do mesta, odborn'ici navrhli n'ize uveden'e moznosti
1-08-2013, 16:31, Cesky
Pod'ilela se na pracovn'i cesty a predseda Rady Vladivostok Helen Nowicka. Jedn'a se o druh'y pracovn'i n'avsteva, jehoz c'ilem - prozkoumat obrovsk'y novou vlastnost, kter'a prich'az'i k rovnov'aze...
Okresn'i prokur'ator vyzval dals'i zeme
21-09-2013, 15:30, Cesky
Nov'y a velmi zaj'imav'e informace prich'az'i v m'irne tlumen'ym "z'alezitosti Gregory Vedernikaova." Podle vyj'adren'i Nadezdy okresn'iho prokur'atora, soud vr'atil do obce jednou neleg'alne...
Horoskop pro 1.srpna
1-08-2013, 11:01, Cesky
Owen. Z profesion'aln'iho hlediska, spatn'y den. Je vhodn'y jak pro nov'y zac'atek a dokoncit star'e pr'ipady. Muzete vyjedn'avat, prevz'it iniciativu, realizovat sv'e n'apady. Pros'im zdrzet...
Ve Vladivostoku, zadrzen'i clenov'e zlocineck'e skupiny, podezrel'e z vyd'ir'an'i a loupeze
26-07-2013, 11:02, Cesky
Policie a Feder'aln'i bezpecnostn'i sluzba Primorsky nastavit l'idra osobnost a aktivn'i clenov'e skupiny. V prubehu komplexn'i provozne-vyhled'avac'i cinnost zatcen 33-let'y rod'ak z Grozn'eho,...
Far Eastern zeleznicn'i dopravy pokracuje pres hranice zeleznicn'im prejezdem Makhalino - Hunchun
4-08-2013, 15:01, Cesky
Na mezin'arodn'i dopravn'i koridor spojuj'ic'i na jihu Primorye se c'insk'e provincii Ti-lin, byl posl'an na prvn'i n'akladn'i vlak pres hranicn'i zeleznicn'i hranicn'i prechod Makhalino(RF)-...
C'ina a Rusko se
2-09-2013, 22:17, Cesky
Predseda z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'y kraj Viktor Gorchakov projedn'ana s reditelem Institutu pro soci'aln'i rozvoj v Evrope a Asii s Centrem pro rozvoj v'yzkumu St'atn'i rady, B'yval'y c'insk'y...
Milion rublu vr'atil взыскателю
21-06-2013, 20:01, Cesky
Individu'aln'i podnikatel, obcan Vm, zab'yvaj'ic'i nac'it'an'im a odesl'an'im lesa po zeleznici, za predpokladu v'yse uveden'e sluzby drevozpracuj'ic'i podnik. Исполнив sv'e povinnosti v r'amci...
Predskoln'i vzdel'av'an'i rusk'em obdrz'i dodatecnou podporu
10-07-2013, 23:47, Cesky
V rusk'em, pokracuje v cinnosti program modernizace predskoln'iho vzdel'av'an'i. 1000000000 rublu pro tyto 'ucely budou prideleny z rozpoctu kraje a kraj obdrz'i 804 milionu z feder'aln'iho rozpoctu...
Пятикилограмовый chlapec-hrdina se narodil ve Vladivostoku
6-07-2013, 08:02, Cesky
Dnes, 5. cervence ve Vladivostoku na svetlo se objevil chlapec-hrdina hmotnosti 5 kg. Matku a d'ite поздравила z'astupce vedouc'iho spr'avy mesta Elena Щеголева. To pr'ala mamince a jej'iho syna...
Starosta Vladivostoku byla udelena za pr'aci na propagaci zdrav'eho zivotn'iho stylu ve Vladivostoku
20-06-2013, 15:32, Cesky
Общероссийская verejn'e organizace «Liga zdrav'i n'aroda» udelil kapitolu Vladivostoku Igor Пушкарева vdecnost'i a medaile za podporu iniciativy, zameren'e na vytv'aren'i zdrav'eho zivotn'iho stylu a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!