Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich

Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich 21.srpna hlava Vladivostok Igor 'ustupu Pushkarev konala zkontrolov'an str'anky a diskutovat s odborn'iky ruzn'ych projektu souvisej'ic'ich s Landmine mesta. Od roku 1990 je park nikdo neudelal, a oblast prisel znicit. Vratte se do mestsk'eho parku nebylo snadn'e, soud rozhodl ve prospech mesta, po kter'em mesto vl'ada zacala pracovat na oziven'i parku. Hlavn'i umelec Vladivostok Paul Shugurov poznamenat, ze myslenka ozivit mestsk'eho parku Landmine zejm'ena z'aliba mlads'i generaci mestsk'ych obyvatel. Jiz z'iskaly mnoho n'avrhu od studentu, cyklisty, architektu, hudebn'iku, sportovcu extremistu. Narazit na velmi origin'aln'im n'apadu, napr'iklad, aby se emise sklen'ikov'ych skolky, ve kter'em si deti samy mohly pestovat rostliny a p'ece o ne. Diskutabiln'i n'apad - vytvorit jedno z jezer v praktick'em m'iste pro Wake-desky. Majitel'e a stavitel'e z'ajem v rade projektu a jsou pripraveny k realizaci. Starosta nar'idil specialist'e spr'avy zamerit se na to, jak sb'irat pr'an'i a iniciativy obyvatel. A na z'aklade toho ucinit technick'y projekt a d'ale rozv'ijet projekt, kter'y byl vse v jednom konceptu a pro pohodl'i obcanu. Tato kapitola tak'e zduraznil, ze je treba studovat zkusenosti zn'am'a po cel'e zemi Gork'eho parku v Moskve. A co nejv'ice pril'akat kapit'al i zahranicn'ich odborn'iku do pr'ipravy parku v mestecku dolu. "Potrebujeme nejen obnovit, co tam bylo predt'im. A to leps'i, modernejs'i. Abyste se stali novou znacku Mingorodok Vladivostok a obl'ibenou destinac'i pro obyvatele a turisty, "- rekl Igor Pushkarev.Опубликовано:   22-08-2013, 21:49      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dals'i
29-07-2013, 21:03, Cesky
Hlavn'imi t'ematy cervencov'em zased'an'i bude prioritn'i urbanistick'e projekty: v'ystavba obchvatu Vladivostoku, nov'e sportovn'i centra a tak d'ale. Nenechte se zaskocit bez dozoru a kazdodenn'i...
'Urad spravedlnosti Ruska bude prodlouzena c'ilov'e datum pr'avn'i pomoci
23-07-2013, 12:30, Cesky
V souvislosti s p'at'ym v'yroc'im vzniku 'uzemn'ich org'anu ministerstva spravedlnosti Rusk'e federace 25072013 v 'uradu ministerstva spravedlnosti Ruska Primorsk'eho kraje bude prodlouzena c'ilov'e...
Galerie увлеклась loutkami, maidens a «jin'ymi osobami»
4-06-2013, 22:02, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje ve sv'e pr'aci v'ystava «Kr'asy, devcata a jin'e osoby» v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Expozice seznamuje n'avstevn'iky s v'yberem тряпичных loutek,...
Fotoalbum 2008-2013. ve form'atu na
3-09-2013, 21:34, Cesky
Z'itra, 4. z'ar'i v 1100 hod. v objektu knihovny na ne. Pushkin na adrese. Svetlanskaya 55 prezentace Fotoalbum "Vladivostok - jak ud'alost." Projekt zahrnoval 20 Vladivostok fotografy, vcetne obou...
Victor Kulinskiy:
19-09-2013, 16:55, Cesky
- Pr'iprava bydlen'i a komun'aln'i sluzby na 'uzem'i Primorsky si v'az'ime o 90 az 95 procent. Pr'ace je dokoncena, kter'e byly provedeny v l'ete. Zacali jsme zkontrolovat pripravenost obc'i. Letos...
Junior komora ve Vladivostoku Duma pomohl zalozit sportovn'i vybaven'i v mestsk'em parku
17-07-2013, 10:17, Cesky
Komora ml'adeze iniciovala radu odvol'an'i k org'anum mesta, kter'e se konalo setk'an'i, prin'as'i probl'em byl vyresen. Brzy v tomto koute zbytku mestan'e bude v'ice'urovnov'e vodorovn'e pruhy,...
Спецгруппа zastupitelstv'i Приморья zac'it pracovat na Уссурийске
13-06-2013, 19:17, Cesky
Jak jiz dr'ive uvedl RIA «VladNews», st'atn'i z'astupce Pr'imorsk'eho hrany vych'azej'i zach'azen'i, kter'e obsahuj'i informace o systematick'em porusov'an'i pros'im Уссурийского mestsk'e jm'eno...
Ve Vladivostoku prosel «Liter'arn'i poteru»
4-06-2013, 22:00, Cesky
31. kvetna v Art patre na adrese str. Аксаковская, 12 otevrela v'ystava avantgardn'i umelci ze ctyr zem'i, «'Unos Evropy» a konala prezentace knihy «Liter'arn'i poteru» m'istn'i a ukrajinsk'ych...
Otec a dcera ve Vladivostoku zalozena distribuci heroinu
24-07-2013, 19:19, Cesky
Lenin okresn'i soud Vladivostoku odsouzen ke dvema rod'aky z 'Azerb'ajdz'ansk'e republiky, kter'i jsou shled'ani vinn'ymi z pokusu o prodej omamn'ych l'atek(c'ast 3. 30. C'ast 2 Cl. 228.1 trestn'iho...
Indick'y trh, kter'y se otevrel ve Vladivostoku pritahuje orient'aln'i pr'ichut
3-08-2013, 17:32, Cesky
Veletrh indick'ych zboz'i otevrel v p'atek v sportovn'im are'alu "Dynamo". V'ystavn'i s'in nen'i preplnen'a, mnoho obyvatelu a n'avstevn'iku se prislo pod'ivat na produkty v hork'em slunci v Indii,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!