Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich

Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich 21.srpna hlava Vladivostok Igor 'ustupu Pushkarev konala zkontrolov'an str'anky a diskutovat s odborn'iky ruzn'ych projektu souvisej'ic'ich s Landmine mesta. Od roku 1990 je park nikdo neudelal, a oblast prisel znicit. Vratte se do mestsk'eho parku nebylo snadn'e, soud rozhodl ve prospech mesta, po kter'em mesto vl'ada zacala pracovat na oziven'i parku. Hlavn'i umelec Vladivostok Paul Shugurov poznamenat, ze myslenka ozivit mestsk'eho parku Landmine zejm'ena z'aliba mlads'i generaci mestsk'ych obyvatel. Jiz z'iskaly mnoho n'avrhu od studentu, cyklisty, architektu, hudebn'iku, sportovcu extremistu. Narazit na velmi origin'aln'im n'apadu, napr'iklad, aby se emise sklen'ikov'ych skolky, ve kter'em si deti samy mohly pestovat rostliny a p'ece o ne. Diskutabiln'i n'apad - vytvorit jedno z jezer v praktick'em m'iste pro Wake-desky. Majitel'e a stavitel'e z'ajem v rade projektu a jsou pripraveny k realizaci. Starosta nar'idil specialist'e spr'avy zamerit se na to, jak sb'irat pr'an'i a iniciativy obyvatel. A na z'aklade toho ucinit technick'y projekt a d'ale rozv'ijet projekt, kter'y byl vse v jednom konceptu a pro pohodl'i obcanu. Tato kapitola tak'e zduraznil, ze je treba studovat zkusenosti zn'am'a po cel'e zemi Gork'eho parku v Moskve. A co nejv'ice pril'akat kapit'al i zahranicn'ich odborn'iku do pr'ipravy parku v mestecku dolu. "Potrebujeme nejen obnovit, co tam bylo predt'im. A to leps'i, modernejs'i. Abyste se stali novou znacku Mingorodok Vladivostok a obl'ibenou destinac'i pro obyvatele a turisty, "- rekl Igor Pushkarev.Опубликовано:   22-08-2013, 21:49      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Festival,
21-09-2013, 19:01, Cesky
Hnut'i ml'adeze "rusk'em Patriot" zve obyvatele i n'avstevn'iky k 'ucasti na festivalu "verejn'e m'isto", kter'a se bude konat v amfite'atru na n'abrez'i sportu tuto sobotu 21. z'ar'i. ...
JSC «Приморнефтепродукт» zamerena na spr'avn'i odpovednosti
27-06-2013, 23:31, Cesky
Pr'imorsk'e dopravn'i prokur'ator byl posl'an tvrd'i v prohl'asen'i Lenin okresn'i soud, kter'y vyhovel pozadavku. Nyn'i veden'i mus'i zajistit pruchod zvysov'an'i kvalifikace pro pozadovan'e...
Evropsk'a unie podala zalobu proti Rusku: zahranicn'i automobilov'y prumysl vrac'i 'uder
10-07-2013, 12:02, Cesky
Zdroj rekl RIA "VladNews", tvrd'i, ze EU dotyku vyuzit'i za poplatek na dov'azen'e automobily na 'uzem'i Rusk'e federace. Podle z'astupce reditele odboru obchodn'ich jedn'an'i Catherine Maiorova...
V Primorye byl korejsk'y obcan zabit pri explozi pod vodou
8-08-2013, 21:01, Cesky
Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu odboru dopravy vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e federace, procesn'i kontrola do smrti pot'apec-sv'arec korejsk'e spolecnosti na opravu lod'i v...
Nov'y plot instalov'ana v bl'izkosti skol Vladivostok
15-07-2013, 20:36, Cesky
Pro nov'y skoln'i rok, vzdel'avac'i instituce se men'i oken, opravy fas'ad, instalovat nov'e osvetlen'i, mont'az kamer a nov'e oplocen'i. Zejm'ena nov'e oplocen'i v techto dnech nach'az'i v...
Ve Vladivostoku se bude konat venkovn'i turnaj v sambo a freestyle boji mezi zenami
1-07-2013, 14:01, Cesky
V okrajov'e dome telesn'e v'ychovy v tento den se sejdou спортсменки z Биробиджана, Khabarovsk, Комсомольска-na-Амуре, Sovetsk'eho Pr'istavu, N'alezy Velk'eho Kamene, Уссурийска, Дальнереченска,...
Reditel skoly podezren'i z podvodu
27-06-2013, 23:30, Cesky
Podle verze vysetrov'an'i, v l'ete 2010 podezrel'y zhotovil usnesen'i o zamestn'an'i obcana na pozici pracovn'i komplexn'i 'uklidov'e sluzby budov. Padelek poslal v 'ucetnictv'i, a d'ale dost'aval...
27-07-2013, 17:00, Cesky
Ve Vladivostoku, loupez doslo v 47-rok-star'y muz. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, obet, se vrac'i domu pozde v noci, kdyz videli z'astup lid'i,...
Viktor Isajeva setkal s cleny D'aln'em v'ychode f'ora ml'adeze
25-08-2013, 18:15, Cesky
Prezidentsk'e vyslanec D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktor Isajeva v p'atek z pracovn'i n'avstevu ostrova Sachalin, kde se setkal s cleny D'aln'eho v'ychodu f'ora ml'adeze "ostrovy". Prvn'i v...
Ve Vladivostoku, narkoman matka bodl a zemrel na pred'avkov'an'i
23-07-2013, 12:31, Cesky
Zena uvedla, ze v'ytah muze slyset zvuky boje. Na sc'enu opustil vysetrovac'i t'ym. Ve v'ytahu telo bylo nalezeno 65-let'a zena s bodn'ymi ranami. Policist'e zjistili, ze obeti syn - narkoman s...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!