Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich

Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich 21.srpna hlava Vladivostok Igor 'ustupu Pushkarev konala zkontrolov'an str'anky a diskutovat s odborn'iky ruzn'ych projektu souvisej'ic'ich s Landmine mesta. Od roku 1990 je park nikdo neudelal, a oblast prisel znicit. Vratte se do mestsk'eho parku nebylo snadn'e, soud rozhodl ve prospech mesta, po kter'em mesto vl'ada zacala pracovat na oziven'i parku. Hlavn'i umelec Vladivostok Paul Shugurov poznamenat, ze myslenka ozivit mestsk'eho parku Landmine zejm'ena z'aliba mlads'i generaci mestsk'ych obyvatel. Jiz z'iskaly mnoho n'avrhu od studentu, cyklisty, architektu, hudebn'iku, sportovcu extremistu. Narazit na velmi origin'aln'im n'apadu, napr'iklad, aby se emise sklen'ikov'ych skolky, ve kter'em si deti samy mohly pestovat rostliny a p'ece o ne. Diskutabiln'i n'apad - vytvorit jedno z jezer v praktick'em m'iste pro Wake-desky. Majitel'e a stavitel'e z'ajem v rade projektu a jsou pripraveny k realizaci. Starosta nar'idil specialist'e spr'avy zamerit se na to, jak sb'irat pr'an'i a iniciativy obyvatel. A na z'aklade toho ucinit technick'y projekt a d'ale rozv'ijet projekt, kter'y byl vse v jednom konceptu a pro pohodl'i obcanu. Tato kapitola tak'e zduraznil, ze je treba studovat zkusenosti zn'am'a po cel'e zemi Gork'eho parku v Moskve. A co nejv'ice pril'akat kapit'al i zahranicn'ich odborn'iku do pr'ipravy parku v mestecku dolu. "Potrebujeme nejen obnovit, co tam bylo predt'im. A to leps'i, modernejs'i. Abyste se stali novou znacku Mingorodok Vladivostok a obl'ibenou destinac'i pro obyvatele a turisty, "- rekl Igor Pushkarev.Опубликовано:   22-08-2013, 21:49      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, v nejblizs'ich dnech se ocek'av'a siln'y d'est a v'itr
15-07-2013, 20:32, Cesky
Na ceste k n'am, vyrustal do tropick'eho cykl'onu v n'amorn'i oblasti a prin'est dals'i den, hust'ym destem a vetrem. V tomto ohledu Single povinnost dispecersk'e sluzby a r'izen'i pro civiln'i...
Nejleps'i exekutor Приморья взыскал za rok na 32 milionu rublu
10-06-2013, 14:17, Cesky
V pr'imorsk'em r'izen'i feder'aln'i sluzby soudn'ich приставов v cervnu skoncil prvn'i region'aln'i f'aze vserusk'eho souteze o titul «Nejleps'i exekutor-umelec ФССП Ruska», «Nejleps'i...
24 tun kontaminovan'ych kurec'ich steh'ynek v USA nebyly zahrnuty do Primorye
29-08-2013, 12:00, Cesky
Pri prijet'i na 'uzem'i Primorsk'y kraj velk'e z'asilky drubez'iho masa ze Spojen'ych st'atu zjistila, ze vsechny dov'azen'e kurec'i maso infikovan'e puvodce takov'eho nebezpecn'ych infekcn'ich...
Guvern'er rekl, ze studenti FEFU jak vybrat prezidenta a popr'ala mu hodne stest'i
24-08-2013, 13:31, Cesky
Guvern'er Vladimir Miklushevsky hovoril se studenty o Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Studenti poz'adal guvern'er radu ot'azek - od zar'izen'i v are'alu zivote ovlivnit rozsah velk'ych politiky....
Obcan'e budou moci vybrat nejleps'i film filmu Manhattan
22-09-2013, 18:46, Cesky
Ve dnech 26. az 29. z'ar'i 2013 v divadle "Ussuri" bude konkurencn'i displeje nejvets'im svetov'ym short film show - Manhattan Short Film Festival (New York, USA). Sto tis'ic div'aku mest 300 napr'ic...
V rusk'em, zacal pracovat
2-08-2013, 18:00, Cesky
Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsk'eho kraje, zacal pracovat "hork'e linky" na telefonn'im c'isle, na kter'e muzete z'iskat odbornou radu. Kazd'y den od...
Za posledn'ich dni na 'uzem'i Primorsky bylo 13 poz'aru
19-09-2013, 11:38, Cesky
Poz'ar ve Vladivostoku na Brezov'e ulici 18. z'ar'i v 0054 ve vzd'alen'e Hasici obdrzel zpr'avu Vladivostok na ohni v byte na ulici Birch. Po 6 minut'ach m'isto hasici dorazili. Jako v'ysledek,...
Pocas'i v Primorje: 10. cervna
10-06-2013, 14:17, Cesky
Dnes, 10. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje pole urcuje krevn'i tlak. V kraji prev'azne beze sr'azek, m'isty mlhy. V'itr jihoz'apadn'i m'irn'e. Teplota vzduchu +18+33°C. Ve Vladivostoku...
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
Provozn'i informace Nehody: 10.cervence
10-07-2013, 12:03, Cesky
Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 51 zamestnancu a 18 vozidel. Podle ministerstva lesn'iho hospod'arstv'i Primorsk'eho kraje, lesn'i poz'ary v regionu nen'i....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!