Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nouzov'e zpr'avy na ministerstvu obrany zv'ysit "vojenskou s'ilu" Sergej Sojgu?

Nouzov'e zpr'avy na ministerstvu obrany zv'ysit "vojenskou s'ilu" Sergej Sojgu? Sergej Sojgu v ned'avn'e minulosti byl s'ef rusk'eho ministerstva pro mimor'adn'e situace. Ve skutecnosti, on byl zakladatel agentury. Nen'i divu, ze v posledn'i dobe(jak reportoval "Nezavisimaya Gazeta"), m'a hodnost cele rusk'eho ministerstva obrany se l'ibil Vladimir Putin na "sloucit" na dve oddelen'i v "jeden". 'Udajne se po z'achran'aru b'yt souc'ast'i ozbrojen'ych sil. Rozhodnut'i o t'eto veci nen'i. Podle povest'i, ze tento sc'en'ar musel predpokl'adat, najednou po Sergej Sojgu byl "hlavn'i vojensk'y." Ale nakonec moznost f'uze Sojgu resit po nespokojenosti ucen'i sil na D'aln'em v'ychode a z'achrann'ych operac'ich po povodni(opet na D'aln'em v'ychode). Dokument navrhuje pr'istroj sn'iz'i MZP a ministerstvo reorganizovat verejn'e sluzby, kter'y bude spravov'an Ministerstvem obrany. "Je-li n'avrh realizov'an Sojgu, ministerstvo obrany sledovat rozpocet a ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i -" Nezavisimaya Gazeta ", - to je t'emer 10% financn'ich prostredku pridelen'ych na n'arodn'i obrany." Takov'a f'uze znacne pos'il'i vojenskou s'ilu Sergeje Kuzhugetovich a delat to jeden z nejvlivnejs'ich ministru v zemi.Опубликовано:   22-08-2013, 21:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Elena Новицкая поздравила obyvatel Vladivostoku Den ml'adeze
24-06-2013, 14:46, Cesky
Prijmete od poslancu Dumy mesta Vladivostoku upr'imn'e blahopr'an'i s Dnem ml'adeze v Rusku! Ml'adez - ta aktivn'i c'ast spolecnosti se sv'ym sveton'azor, nov'e pohledy, snahou ucinit svet leps'im....
Vladivostok pobocka Hermitage bude?
10-07-2013, 01:16, Cesky
Za 'ucelem zachov'an'i kulturn'iho dedictv'i garantovat 'ustavn'i pr'ava, aby vsichni meli pr'istup ke kulturn'im hodnot'am, jakoz i prostrednictv'im rozvoje kulturn'iho cestovn'iho ruchu a...
Slavn'i lid'e ve Vladivostoku nutne k volebn'im urn'am
4-09-2013, 20:33, Cesky
Boris Mintseva, prezident advok'atn'i komory 'uzem'i Primorsky, RIA «VladNews» setkal na Divadeln'i n'amest'i, v bl'izkosti Divadeln'i n'amest'i, kde je pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky. Office Bar...
V obci Dunaje policie zadrzela podezrel'eho z vrazdy
18-07-2013, 14:31, Cesky
Zadatel uvedl, ze v soukrom'em dome na ulici Seaside nalezeno muzsk'e telo se zn'amkami n'asiln'e smrti. Prij'it na sc'ene, policie rozhovor svedku. Je prok'az'ano, ze smrteln'a zranen'i obeti uderil...
Od Moskvy k Adler sel prvn'i double-decker vlak
11-09-2013, 13:51, Cesky
Dvoupatrov'y osobn'i vlak nejprve sel do Kyjeva n'adraz'i v mal'e zeleznicn'i kruhu. Dvoupodlazn'i osobn'i vuz navrzen'y pro 64 osob, vybaven'e tremi prenosn'e toalety, a je schopn'y rychlosti az 160...
V Ussurijsk zadrzen
3-09-2013, 21:30, Cesky
Tzv. "fake" - levn'e imitace puvodn'i m'isto drazs'i opet nemohl dostat pres D'aln'eho v'ychodu zvyky. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby DVTU, behem celn'i kontroly zboz'i dov'azen'eho z C'insk'e...
V nov'em cele Chabarovsku prisel Minvostokrazvitiya rusk'y Alexander Galushka
13-09-2013, 17:11, Cesky
'Ucast na setk'an'i byli n'amestci a vedouc'i oddelen'i ministerstva. "Alexander Galushka jmenov'an ministrem Rusk'e federace na v'yvoj D'aln'eho v'ychodu prezidenta dne 11. z'ar'i. Nov'y ministr m'a...
Sergej Bobrovnichy pr'imorsk'e vysetrov'an'i veden'e dals'ich 5 let
5-08-2013, 12:34, Cesky
Sergej Bobrovnichy zust'av'a v cele SU porodnosti v Primorsky 'uzem'i po dobu dals'ich 5 let. To je uvedeno v ofici'aln'im dekretem prezidenta Rusk'e federace, 01082013 № 663 "Na propousten'i,...
Ve Vladivostoku, 20-rok-star'y objevil v Theft Auto soudu
16-07-2013, 12:46, Cesky
Prok'azan'e provizi 8 epizod trestn'e cinnosti. Trestn'i vec byla postoupena k prezkoum'an'i soudu sovetsk'eho prostoru. Predbezn'e setren'i zjistil, ze od r'ijna 2012 v noci v obci pr'ace a...
Hypotecn'i 'Uspory z velk'e rodiny Chabarovsku, na 'ukor rozpoctu kraje
20-08-2013, 11:16, Cesky
V cervenci lonsk'eho roku objevil v rodinn'em Chabarovsku v'itan'ym pr'irustkem - narozen'e dvojcata d'ivky. P'ar - dom'ac'i Guzey Chabarovsk Olga a Sergej Sidorov dostal 'uver na n'akup bytu v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!