Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nouzov'e zpr'avy na ministerstvu obrany zv'ysit "vojenskou s'ilu" Sergej Sojgu?

Nouzov'e zpr'avy na ministerstvu obrany zv'ysit "vojenskou s'ilu" Sergej Sojgu? Sergej Sojgu v ned'avn'e minulosti byl s'ef rusk'eho ministerstva pro mimor'adn'e situace. Ve skutecnosti, on byl zakladatel agentury. Nen'i divu, ze v posledn'i dobe(jak reportoval "Nezavisimaya Gazeta"), m'a hodnost cele rusk'eho ministerstva obrany se l'ibil Vladimir Putin na "sloucit" na dve oddelen'i v "jeden". 'Udajne se po z'achran'aru b'yt souc'ast'i ozbrojen'ych sil. Rozhodnut'i o t'eto veci nen'i. Podle povest'i, ze tento sc'en'ar musel predpokl'adat, najednou po Sergej Sojgu byl "hlavn'i vojensk'y." Ale nakonec moznost f'uze Sojgu resit po nespokojenosti ucen'i sil na D'aln'em v'ychode a z'achrann'ych operac'ich po povodni(opet na D'aln'em v'ychode). Dokument navrhuje pr'istroj sn'iz'i MZP a ministerstvo reorganizovat verejn'e sluzby, kter'y bude spravov'an Ministerstvem obrany. "Je-li n'avrh realizov'an Sojgu, ministerstvo obrany sledovat rozpocet a ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i -" Nezavisimaya Gazeta ", - to je t'emer 10% financn'ich prostredku pridelen'ych na n'arodn'i obrany." Takov'a f'uze znacne pos'il'i vojenskou s'ilu Sergeje Kuzhugetovich a delat to jeden z nejvlivnejs'ich ministru v zemi.Опубликовано:   22-08-2013, 21:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok zhnschina-let'y d'ite se snaz'i ztratit mrakodrapu
12-08-2013, 20:16, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku, to bylo hl'asil, ze na okraji strechy domu c'islo 80 na ulici Krygin je zena s d'itetem v n'aruc'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby...
V galerii «Oblouk» otev'ir'a v'ystava «Vladivostok - mesto kontrastu»
6-07-2013, 08:00, Cesky
10. cervence v galerii «Oblouk» se otevre prvn'i zased'an'i interaktivn'i projekt «Vladivostok - mesto kontrastu». Projekt iniciovala Nadace pro podporu integrovan'e rozvoj a znacky 'uzem'i za...
ТОВМИ znovu otevren pro 'ucastn'iky
20-06-2013, 20:16, Cesky
Jak informuje tiskov'e oddelen'i-servis V'ychodn'iho vojensk'eho kraje v roce Vladivostoku, nejstars'i a jedin'y na V'ychode Ruska n'amorn'i skoly, Pacifick'e n'amorn'i instituce (ТОВМИ), pokracoval...
Katamar'an
9-07-2013, 15:03, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo prumyslu a dopravy na 'uzem'i Primorsky, n'adoby na saldo st'atn'iho unit'arn'i podnik "Gosnedvizhimost" pren'est firmy zab'yvaj'ic'i se inter-MHD. Pripomenme si,...
16-07-2013, 18:30, Cesky
15. cervence Odintsovo zacal prvn'i Letn'i v'ycvikov'y t'abor HC "admir'ale. Jen um'isten'i t'ymu jsou nyn'i v'ice nez 30 hr'acu, z nichz nekter'i jsou zapojeni do sberu sledovac'ich...
PwC sportovci na rally-raid na akabayku zar'ize GPS tracker
14-08-2013, 01:16, Cesky
Tak, vsichni 'ucastn'ici Jet nainstalovat GPS trackery, coz umoznuje vyslat nouzov'y sign'al a urcit v re'aln'em case s presnost'i na nekolik des'itek metru Vyhledejte jezdce. Pro bezpecnost z'avodu...
Vynesen verdikt osob'am, готовившим teroristick'y cin na 'uzem'i mesta Vladivostoku.
25-06-2013, 14:30, Cesky
Vcera, 24. cervna, Pr'imorsk'e krajsk'ym soudem ulozen trest dvou m'istn'ich obyvatel, kter'i shled'an vinn'ym a odsouzen, a to hned nekolika cl'ankum. Jsou obvineni v pr'iprave na террористическому...
Opatren'i v oblasti poz'arn'i bezpecnosti vzdel'avac'ich instituc'ich rusk'em
7-08-2013, 15:17, Cesky
V letosn'im roce se st'atn'i poz'arn'i dozor prov'ad'i audity 549 vzdel'avac'ich instituc'i. V'ysledky kontrol zjisteno 502 porusen'i poz'arn'i bezpecnosti, z nichz byly odstraneny 455. Od poc'atku...
Vinen podkop'av'a Land Cruiser'a na
3-08-2013, 12:46, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud povazuje trestn'i r'izen'i proti rezidenta Vladivostok, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i 6.ledna pokus o vrazdu, a to pomoc'i improvizovan'e v'ybusn'e zar'izen'i a pripojte...
Od oblecen'i vladivostoktsev udelat umeleck'y predmet
19-08-2013, 16:17, Cesky
22.srpna svetove proslul'y c'insk'y umelec videa a Zhou drz'i v predn'asce Vladivostok na "Vsechny umen'i jsou spojen'e." Na zac'atku jedn'an'i a Zhou se bude hovorit o sv'e pr'aci, ve kter'e se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!