Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nouzov'e zpr'avy na ministerstvu obrany zv'ysit "vojenskou s'ilu" Sergej Sojgu?

Nouzov'e zpr'avy na ministerstvu obrany zv'ysit "vojenskou s'ilu" Sergej Sojgu? Sergej Sojgu v ned'avn'e minulosti byl s'ef rusk'eho ministerstva pro mimor'adn'e situace. Ve skutecnosti, on byl zakladatel agentury. Nen'i divu, ze v posledn'i dobe(jak reportoval "Nezavisimaya Gazeta"), m'a hodnost cele rusk'eho ministerstva obrany se l'ibil Vladimir Putin na "sloucit" na dve oddelen'i v "jeden". 'Udajne se po z'achran'aru b'yt souc'ast'i ozbrojen'ych sil. Rozhodnut'i o t'eto veci nen'i. Podle povest'i, ze tento sc'en'ar musel predpokl'adat, najednou po Sergej Sojgu byl "hlavn'i vojensk'y." Ale nakonec moznost f'uze Sojgu resit po nespokojenosti ucen'i sil na D'aln'em v'ychode a z'achrann'ych operac'ich po povodni(opet na D'aln'em v'ychode). Dokument navrhuje pr'istroj sn'iz'i MZP a ministerstvo reorganizovat verejn'e sluzby, kter'y bude spravov'an Ministerstvem obrany. "Je-li n'avrh realizov'an Sojgu, ministerstvo obrany sledovat rozpocet a ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i -" Nezavisimaya Gazeta ", - to je t'emer 10% financn'ich prostredku pridelen'ych na n'arodn'i obrany." Takov'a f'uze znacne pos'il'i vojenskou s'ilu Sergeje Kuzhugetovich a delat to jeden z nejvlivnejs'ich ministru v zemi.Опубликовано:   22-08-2013, 21:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Содержательницу наркопритона ve Vladivostoku «slozili» na «telefonu duvery» УФСКН
20-06-2013, 20:16, Cesky
V soucasn'e dobe soudu Sovetsk'eho jm'eno g. Vladivostoku poslouch'a vec stolet'i 232 ch.1 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (organizace nebo obsah притонов pro konzumaci omamn'ych l'atek,...
Vladivostok dopravn'i policie kontroluje na skutecnosti nehode
20-08-2013, 16:17, Cesky
V dusledku nehody ridic utrpel "tezk'a n'akladn'i vozidla". Dopravn'i nehoda nezpusobila z'adn'e pot'ize vozidel v tomto segmentu trasy. Pr'ace na m'iste dopravn'i policie a provozn'i sluzby MZP....
Michael Веселов z'ucastnil oslav Сабантуя
1-07-2013, 18:46, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Dumy mesta Vladivostoku Michael Веселов poblahopr'ali z'astupci n'arodn'ich komunit z dovolen'e a pr'al jim stest'i a...
Zase do skolky se stala jeste krats'i
15-06-2013, 14:01, Cesky
Rodice det'i, 201020112012 a 2013 rok narozen'i, registrovan'e v jednotn'e elektronick'e datab'aze o detech, kter'e potrebuj'i pri z'isk'av'an'i m'ist v matersk'ych skol'ach mesta Vladivostoku,...
V dusledku nehody v Ussuriysk zranili dva lid'e
23-07-2013, 12:30, Cesky
V nehode doslo Ussurijsk, kter'y ovlivnil dva dospel'e a 5 let'e d'ivky. Na krizovatce taxik'are v aute "Nissan Tiida", ve kter'em byla cestuje s d'itetem sel uloven'ych svetle jantarove. V t'eto...
Ve ctvrtek ve Vladivostoku oblacno a mlhavo
12-09-2013, 09:30, Cesky
Dnes, 12. z'ar'i povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti definuje oblast vysok'eho tlaku vzduchu. V provincii m'istech v nocn'im desti, d'est v odpoledn'ich hodin'ach. Rann'i mlha m'isty. V'itr...
Motocyklista zabili duchodce v Primorye
17-07-2013, 16:34, Cesky
V osade "Vozdviz" Primorsk'y kraj, 38-let'y ridic motocyklu «Honda Aks 1250" hit 73-rok-star'y - chodce. Jako v'ysledek duchodce dopravn'i nehody na m'iste zemrel......
V'ycvikov'y t'abor pro tr'idu «Optimista» dokoncil svou pr'aci
18-06-2013, 12:02, Cesky
V prubehu ctyr dnu italsk'y specialista Massimo Джорджанни podelit se zkusenost'i s mlad'i яхтсменами a jejich pruvodci. Denne pro ne byly provedeny jako teoretick'a v'yuka ve tr'ide, tak i...
Na Kamcatce, ponorka a raketov'y vedec zatcen s velkou d'avkou
18-09-2013, 11:31, Cesky
Na konci srpna, kontrola auto jednoho z nich, vojensk'ych raketu s'ily Summer Hockey Challenge 1985 agenti protidrogov'e nalezeno asi sedm gramu l'atky, kter'a je syntetick'y analog l'eku. Druh'a...
Rodice mnoh'ych det'i, nyn'i pr'avo pozadovat nov'e demografick'e grantu
18-07-2013, 20:18, Cesky
714 rodin s mnoha detmi od poc'atku roku se obr'atil na odborn'iky, pro v'yrobu nov'e demografick'e v'yhody. Jak je uvedeno v Ministerstvo pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky, statistick'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!