Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu

Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu V'ystava "Tis'ickr'at kr'asnejs'i " otevrel vcera v Divadle pro ml'adez v r'amci 8. bien'ale umen'i Vladivostoku. Autori v'ystavy - Ayano Hattori(Japonsko), Ina Jang(Korea)a Danven Xing(C'ina)- se snazil r'ict jazyk zrakov'eho vn'im'an'i subjektu, od d'avn'ych dob vzrusuj'ic'i lidskosti - kr'asa v nejsirs'im slova smyslu. Na koncepci v'ystavy rekl publiku, kur'ator Lisa Botos. - Opravdu jsem si myslel hodne o tom, co t'emata a podnety vedou k Vladivostoku, a rozhodl se zustat na t'ema m'ody, takze to je smer, kter'y nejl'epe odpov'id'a soucasn'ym trendum a predstavy o kulture lid'i, to je kr'asa. Douf'am, ze pot'e, co sledoval ukazuj'i, ze lid'e zacnou prem'yslet o tom, a pravdepodobne budou objevovat neco nov'eho. Napr'iklad, i v barv'ach uveden'ych v nekter'ych studi'ich je mozn'e videt nejen rostliny, ale je to pravda, mnohostrann'y kr'asu. Myslenka t'eto v'ystavy - Vecn'a ot'azka: "Kdo /co je kr'asnejs'i?" Tato ot'azka je casto pokl'ad'ana mnoha poh'adk'ach, ale vzdy zust'av'a nezodpovezena. Asijsk'y umelec vyz'yv'a div'aka k zamyslen'i na tom sami. Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu

Maria Pisarev Alexej Voronin(na sn'imku), RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev podporil kandid'ata na starostu Vladivostoku ze strany
13-07-2013, 21:32, Cesky
Behem konference "Jednotn'e Rusko" . Kter'a se dnes konala 13. cervence v are'alu Palo na t'ema "Rusk'a" pro kandidaturu soucasn'eho starosty Pushkarev podala 179 hlasy na konferenci pro jeho souper...
V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat
20-08-2013, 11:15, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74%...
16-09-2013, 15:50, Cesky
Crossparty a Starcardigan, dva velmi odlisn'e, ale rozhodne talentovan'a skupina v r'amci jejich vlastn'i oznacen'im "smulu" Friday the 13th - dal spolecn'y koncert v BSB. Crossparty a Starcardigan -...
V Mihajlovka zatkla podezrel'eho avtougonnoy
9-07-2013, 15:00, Cesky
Policie dorazila na m'isto. V rozhovoru obet a delal orientaci na ukraden'y majetek. Zn'amky vozu byly zasl'any do nedalek'e prevleky hl'idku. Dva kilometry od m'ista 'unosu dopravn'i policie nasla...
Jako bratr se sestrou zemi sd'ileli, a exekutori spravedlnost navazovali
25-06-2013, 14:31, Cesky
Od roku 1988 se pri navrhov'an'i sv'ych pozemku, распложенных vedle, bratr a sestra postupne, z roku na rok, zv'ysily jejich velikosti na 'ukor «ничейной» zeme. Brzy bratr napadlo, ze sestra zachytil...
Igor Пушкарев bude realizovat ty projekty, kter'e si vyberou lid'e»
15-06-2013, 14:01, Cesky
Kapitola mesta Igor Пушкарев spolecne s verejnost'i tvoril balen'i nejv'ice zaj'imav'ych a potrebn'ych krajsk'e metropoli projektu. Dnes u kulat'eho stolu experti - clenov'e Strategick'e rady mesta...
Pro Gregory Vedernikova st'ih'an
12-09-2013, 09:30, Cesky
V lednu 2013 v soudu Nadezdy Okresn'iho soudu byla pod'ana tri z'adosti o uzn'an'i cinnosti mestsk'e spr'avy okresu Nadezdy na formov'an'i pozemky a prevod vlastnictv'i a n'ajem vedl rolnick'e...
Krasnojarsk deti byli otr'aveni dals'i jsou na ceste do
31-07-2013, 23:46, Cesky
Nekter'a m'edia uvedla, ze centrum All-rusk'e Detsk'y "Ocean" nasel dukaz otravy u det'i. Policist'e prov'adej'i kontroly na veci. Je prok'az'ano, ze 29. cervence v kempu, delegace z Krasnojarsk -...
V rusk'em, bude v'yroc'i festival p'isne bard
17-07-2013, 00:30, Cesky
Podle ofici'aln'ich str'ank'ach mestsk'e c'asti Khasan, bude jiz tradicne festival konat na pl'azi "Manchzhurka"(Kormor'an Bay), od 2-408 a bude u pr'ilezitosti 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan....
Dobrovoln'ici'' s odbornost
23-07-2013, 18:47, Cesky
Ve Vladivostoku, d'ale "Odborn'e poradenstv'i lidu." Projekt Pripomenme, ze tato komunita projekt zameren'y na vyjasnen'i n'azoru obcanu na nekolika navrhovan'ych projektu na zlepsen'i mesta a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!