Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vsechny prvn'acku ve Vladivostoku bude fotografoval 1. z'ar'i

Vsechny prvn\ V z'ar'i 2013 ve Vladivostoku pop'at'e prijde unik'atn'i noviny, "I - Prvn'i srovn'avac!". Jej'i str'anky budou publikov'any fotografie vsech prvn'acku mesta, kter'e pujdou do skoly 1. z'ar'i. Dnes je toto noviny ulozeno v'ice nez 40000 pobrezn'i rodiny!Kazd'y prvn'i srovn'avac obdrz'i kopii novin jako d'arek!Dals'i v'ytisky budou k dispozici na st'anc'ich mesta. 1.z'ar'i v kazd'e skole bude poch'azet z domu fotografem Publishing. To lze poznat podle speci'aln'i jmenovkou s n'apisem "fotograf" a cerven'ym s'atkem s n'apisem "I - prvn'i srovn'avac!". Muzete se tak'e pripojit k projektu a pomozte n'am vyfotit sv'e tr'ide po ofici'aln'i linii na 1. z'ar'i. Pro 'ucast v projektu jako dobrovoln'ik fotografa, volejte 297-21-97 koordin'ator projektu - Kosacheva Anna. E-mail pro dotazy a pripom'inky kosacheva@.ru specifikace tisk: A3 vsechny str'anky v barve, objem 96 stran, s n'akladem 10000 v'ytisku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Div'aci hudebn'iho festivalu Red Rocks Vladivostoku hr'ali v «Business-to-Start»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Na festivalu Red Rocks, kter'y se konal minulou nedeli se v r'amci Kulturn'i Olympi'ady, Sporitelna - gener'aln'i partner festivalu a XXII Zimn'ich Olympijsk'ych her v Soci 2014 - v hern'i podobe...
В Арсеньеве полицейские задержали подозреваемого в грабеже
6-07-2013, 13:30, Cesky
Сотрудники полиции догнали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Прошедшей ночью в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение жительницы...
V Артеме znepokojeni pobyty v sanatoriu pro veter'any
8-07-2013, 09:45, Cesky
Jeho v'ysledkem se stala otevren'eho dopisu vedouc'im region'aln'i pobocka V'yzkum soci'aln'iho pojisten'i Rusk'e Federace Ольге Суворовой. Duvodem odvol'an'i stala se t'ykaj'i clenu koordinacn'i...
Vladivostoktsy nab'izej'i predat neleg'aln'ich zbran'i ulozen'ych za 'uplatu
24-07-2013, 00:30, Cesky
Ve Vladivostoku, organizovan'e pr'aci pro zabaven'i nez'akonn'eho obchodov'an'i se zbranemi, strelivem, v'ybusninami a v'ybusn'ymi zar'izen'imi. Obcan'e se vyz'yvaj'i, aby dobrovolne odevzdat...
Igor Пушкарев podal ucitelum мединститута cestn'e uzn'an'i a penezn'i ocenen'i
18-06-2013, 12:00, Cesky
Ucitel'e a studenti pozdrav'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев. - V'azen'i profesori, ucitel'e, studenti! Pri pohledu na v'as, uvedom'ite si, jak moudr'e bylo rozhodnut'i zalozit ve Vladivostoku...
Pacifik lodstvo vojensk'e prokuratury bude kontrolovat pr'aci snezen'i stavebn'iho Pad
7-08-2013, 00:00, Cesky
Cyclone ned'avno poklesla na rusk'em, vydal dvakr'at ztrojn'asobit rychlost sr'azen'i. Nicm'ene, v nekter'ych ctvrt'ich mesta, coz vedlo k kaluze, ale v okol'i, "Snow Pad", kter'y, jak je zn'amo, byl...
Na pushkinskaya zah'ajeny pr'ace na перекладке pozemku теплотрассы
13-06-2013, 19:16, Cesky
V souvislosti s realizac'i OAO «DHA» pr'ace na перекладке pozemku теплотрассы na pushkinskaya od 19. cervna 2013 bude k dispozici omezen'y pohyb vozidel na krizovatce ulic Пушкинской a Всеволода...
Akce «Цени vlastn'i zivot» se bude konat z'itra v knihovn'ach Vladivostoku
25-06-2013, 19:15, Cesky
V obecn'ich knihovn'ach Vladivostoku se kon'a akce «Цени vlastn'i zivot!», star'y k Mezin'arodn'i den boje proti zneuz'iv'an'i drog a jejich neleg'aln'ich. Akce se kon'a v r'amci programu s'ite...
Uhl'i termin'al v Slavyanka nen'i postavena tak, aby
29-07-2013, 15:06, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 29. cervence se konalo prijet'i obcanu na osobn'ich vecech - RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba region'aln'i spr'avy. Prvn'i kapitola regionu...
Igor Пушкарев z'ucastnil slavnostn'iho ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni ve Vladivostoku
22-06-2013, 15:00, Cesky
Dnes, 22. cervna, na Pr'istavn'iho n'abrez'i se konalo slavnostn'i ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni pam'atn'iku "Bojov'y sl'ava Tichomorsk'e flotily." Tak'e vence polozili k стеле «Mesto...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!