Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vsechny prvn'acku ve Vladivostoku bude fotografoval 1. z'ar'i

Vsechny prvn\ V z'ar'i 2013 ve Vladivostoku pop'at'e prijde unik'atn'i noviny, "I - Prvn'i srovn'avac!". Jej'i str'anky budou publikov'any fotografie vsech prvn'acku mesta, kter'e pujdou do skoly 1. z'ar'i. Dnes je toto noviny ulozeno v'ice nez 40000 pobrezn'i rodiny!Kazd'y prvn'i srovn'avac obdrz'i kopii novin jako d'arek!Dals'i v'ytisky budou k dispozici na st'anc'ich mesta. 1.z'ar'i v kazd'e skole bude poch'azet z domu fotografem Publishing. To lze poznat podle speci'aln'i jmenovkou s n'apisem "fotograf" a cerven'ym s'atkem s n'apisem "I - prvn'i srovn'avac!". Muzete se tak'e pripojit k projektu a pomozte n'am vyfotit sv'e tr'ide po ofici'aln'i linii na 1. z'ar'i. Pro 'ucast v projektu jako dobrovoln'ik fotografa, volejte 297-21-97 koordin'ator projektu - Kosacheva Anna. E-mail pro dotazy a pripom'inky kosacheva@.ru specifikace tisk: A3 vsechny str'anky v barve, objem 96 stran, s n'akladem 10000 v'ytisku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev vyzval obyvatele Vladivostoku na pomoc obetem povodn'i v Amur
27-08-2013, 21:47, Cesky
'Uctov'ano shromazdov'an'i obet'i katastrofy jiz obdrzela prvn'i odpovedi. To znamen'a, ze Vladivostok-vl'adn'i organizace podporila iniciativu starosty a ozn'amil sb'irku predmetu a penez za...
U Zlat'eho mostu bude muset zaplatit 135 milionu rublu
13-09-2013, 01:22, Cesky
Rozhodc'i soud Primorye zalobu proti spolecnosti "Pacific stavebn'i firma most" aplikovat "Rosdalstroy Ltd." Spolecnost "Rosdalstroy" motivov'an jejich pozadavky, selh'an'i "TMK" financn'i z'avazky...
Zmeny pr'avn'ich predpisu t'ykaj'ic'ich se oznamov'an'i a informov'an'i obyvatel
9-07-2013, 15:02, Cesky
Z'akon je zameren na zlepsen'i pr'avn'ich predpisu Rusk'e federace, pokud jde o zr'izen'i varov'an'i a informov'an'i verejnosti o nebezpec'ich vypl'yvaj'ic'ich z hrozby nebo vzniku havarijn'ich...
Rusk'em Obyvatel'e budou m'it bezplatn'e pr'avn'i pomoci
20-09-2013, 17:50, Cesky
Za 'ucelem pos'ilen'i pr'avn'iho vedom'i obyvatel a rozvoj syst'emu poskytov'an'i kvalifikovan'e pr'avn'i pomoci 26.z'ar'i 1300-1600 zamer'i den bezplatn'e pr'avn'i pomoci. Pr'ijem obcanu na duchody...
11-09-2013, 13:50, Cesky
Velmi origin'aln'i prisel na corporate identity budouc'ich region'aln'ich leteck'ych spolecnost'i "tajga", kter'y bude vytvoren sloucen'im dvou spolecnost'i - ". Sachalin Airlines" JSC "Vladivostok...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
Seaside l'ekar neupr'imn'y clovek muze j'it do vezen'i na 6 let
28-07-2013, 13:48, Cesky
Vysetrovatel'e MOI Ruska na Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci na skutecnost, 'uredn'ika GBVD pouz'ivat jeho ofici'aln'i stanovisko. Zlocin odhalila deln'ici Hospod'arsk'e...
Pul miliardy - na zdrav'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
C zac'atku roku v'ice nez 500 milionu rublu bylo prideleno od feder'aln'ich a region'aln'ich rozpoctu na n'akup l'eku pro privilegovan'ych kategori'i obcanu rusk'em. Tato aktiva byla z'isk'ana...
«Zvl'astn'i pomsta» na «зеленке»
13-06-2013, 19:15, Cesky
Obyvatel Vladivostoku 1988 narozen'i obvinen ze sp'ach'an'i vrazdy a nez'akonn'e z'isk'av'an'i, nosen'i a skladov'an'i zbran'i a munice. V srpnu 2012 v bl'izkosti auto trhu «Zelen'y kout» na...
Hladina vody v rece Amur vzrostl na 15 cm za den
29-08-2013, 18:49, Cesky
Hladina vody v rece Amur Chabarovsku Krai za den vzrostl o 15 centimetru a dos'ahla 756 centimetru. Podle posledn'i progn'ozy hydrologov'e vody se zv'ys'i az na 770-780 cm v'ysky na poc'atku...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!