Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vsechny prvn'acku ve Vladivostoku bude fotografoval 1. z'ar'i

Vsechny prvn\ V z'ar'i 2013 ve Vladivostoku pop'at'e prijde unik'atn'i noviny, "I - Prvn'i srovn'avac!". Jej'i str'anky budou publikov'any fotografie vsech prvn'acku mesta, kter'e pujdou do skoly 1. z'ar'i. Dnes je toto noviny ulozeno v'ice nez 40000 pobrezn'i rodiny!Kazd'y prvn'i srovn'avac obdrz'i kopii novin jako d'arek!Dals'i v'ytisky budou k dispozici na st'anc'ich mesta. 1.z'ar'i v kazd'e skole bude poch'azet z domu fotografem Publishing. To lze poznat podle speci'aln'i jmenovkou s n'apisem "fotograf" a cerven'ym s'atkem s n'apisem "I - prvn'i srovn'avac!". Muzete se tak'e pripojit k projektu a pomozte n'am vyfotit sv'e tr'ide po ofici'aln'i linii na 1. z'ar'i. Pro 'ucast v projektu jako dobrovoln'ik fotografa, volejte 297-21-97 koordin'ator projektu - Kosacheva Anna. E-mail pro dotazy a pripom'inky kosacheva@.ru specifikace tisk: A3 vsechny str'anky v barve, objem 96 stran, s n'akladem 10000 v'ytisku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Duchodce zemrel pri dopravn'i nehode tezk'a n'akladn'i vozidla v Primorye
20-08-2013, 16:18, Cesky
Ridic auta «Isudzu» pri ot'acen'i doleva ned'av'a zpusob, jak protijedouc'i auto "Toyota Surf». Za volantem «Surf» byl byl 34-rok-star'a zena hospitalizov'ana v nemocnici s nekolika zranen'imi. Pri...
Detsk'ych organizac'i obdrz'i podporu prostrednictv'im n'amorn'i souteze
1-08-2013, 21:46, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby poc'itace AP, bude sdruzen'i detsk'a moci z'iskat st'atn'i podporu. N'asledn'e zmeny region'aln'iho z'akona "v oblasti politiky ml'adeze na 'uzem'i Primorsky" se...
Igor Пушкарев: «Zacneme s'azet ve meste велопарковки, a prvn'i - v bl'izkosti budovy radnice»
6-06-2013, 15:31, Cesky
Parkov'an'i pro kola, прокаты, vybran'e chodn'iky a dopravn'i znacky, varov'an'i o велосипедистах - to jsou prvn'i kroky k rozvoji велоинфраструктуры ve Vladivostoku pl'anuje udelat kapitola mesta...
V policejn'i oblasti Amur dustojn'ik zachr'anil top'ic'i se d'ite
25-07-2013, 18:31, Cesky
J'izda pod'el z'atoky "Star'e l'asky", o ctyri hodiny odpoledne, jel se sv'ymi pr'ateli, kter'i byli na brehu. V tomto okamziku Roman uvidel devc'atko utrpelo proudu a zacala klesat. Policista, bez...
Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice
25-07-2013, 18:33, Cesky
Vcera 24. cervence 2013 ofici'aln'i webov'y port'al pr'avn'ich informac'i(www.pravo.gov.ru)vydan'eho spolkov'eho z'akona ze dne 23.cervence 2013 № 196-FZ "ke zmen'am z'akona o spr'avn'ich deliktech a...
Cestu pod'el reky Amur z'alivu predstavovali pri SSSR a dostavet budeme - Igor Пушкарев
26-06-2013, 19:00, Cesky
Jak uvedl vedouc'i projektu obchvatu pod'el reky Amur z'alivu nelze nazvat nov'ym - b'yt navrzena zacal v 70-t'ych letech, a jiz v 80 letech byl zarazen do gener'aln'i pl'an mesta. Bohuzel, po...
DenizBank ozn'amila strategick'e partnerstv'i s MoneyGram
12-09-2013, 17:50, Cesky
DenizBank, kter'a je souc'ast'i skupiny sporitelny, ozn'amila strategick'e partnerstv'i s MoneyGram, glob'aln'i leader v oblasti prevodu penez, - tiskov'e sluzby na Far Eastern Bank OJSC "Sberbank...
Oddelen'i pro osoby se zdravotn'im postizen'im se otevrel v knihovne komplexu nahodinskom
12-07-2013, 12:17, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave mestsk'e c'asti Nakhodka v mestsk'e c'ilov'eho programu je nainstalov'ana zar'izen'i rozs'irit zrakove postizen'e spolecenstv'i s cel'ym svetem. Podle vedouc'i knihovny...
V Уссурийске policie «v pat'ach» odkryl dve kr'adeze
23-06-2013, 14:45, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar Spr'avy ministerstva VNITRA na Приморскому okraji, vcera do kancel'are souc'ast policie Уссурийска obdrzela prohl'asen'i m'istn'i жительницы. Zena rekla, ze z...
Lazo okresn'i nemocnice vybavena modern'i zdravotnick'e techniky
9-07-2013, 15:00, Cesky
Mobiln'i laborator byl prijat do nemocnice, pred sesti t'ydny v r'amci modernizacn'iho programu zdravotn'i p'ece. Jako vedouc'i l'ekar Sergej Tamaev Lazovska nemocnici, n'aklady na mobiln'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!