Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok navst'ivila delegace Kursk

Vladivostok navst'ivila delegace Kursk 21.srpna 'ucastnit se oslav 70. v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u Kurska, v hrdinsk'em meste Vladivostok Kursk delegace, kter'a se bude pod'ilet na oslav'ach 70 - let'e v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u Kurska. Delegace stranick'e boje Issac Lanzmanna, m'istopredseda mestsk'e rady veter'anu Sergeje Kondratenko a predseda pobocky Vladivostok verejn'e organizace "Combat Brotherhood" Victor Donets. Od rezidentu Vladivostoku v Kursku budou prevedeny na kapsle se zem'i, kter'a byla por'izena z baterie vorosilovsk'y a vody Tich'eho oce'anu. Pri loucen'i slovo clenum delegace je odesl'an na Kursk, predseda mestsk'e rady veter'anu Jacob Kahn. Poznamenal, ze prevod pozemku z m'ist, kde se v'alka stala dobrou tradic'i vladivostoktsy. Yakov vydal rozkaz, aby se cleny delegace pozemku Kursk, kter'a bude pohrben ve zdi pameti a pripomenout obyvatelum Vladivostoku nasich krajanu, kter'i se z'ucastnili bitvy u Kurska zemi sv'e zivoty ve vojensk'e sluzbe. Tak'e v Kursk, budou clenov'e delegace Vladivostoku d'at ikonu Matky Boz'i, kter'y dal kuryanam jm'enem Vladivostok diec'eze Metropolitn'i Veniamin Vladivostoku a rusk'em.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prokur'ator Artem br'anil pr'ava obyvatel policejn'i izol'ator
28-06-2013, 14:16, Cesky
Na jare 2013 prokur'ator mesta Artem, po proveden'i kontroly izol'ator docasn'e obsah (IVS) mestsk'e ОМВД, podal tvrd'i prohl'asen'i v горсуд na ochranu neurcit'y pocet strany. Pod ochranu...
Jednou z oblast'i Vladivostoku se promen'i v letosn'im roce
17-07-2013, 16:34, Cesky
Nicm'ene, v bl'izkosti oblasti jednoznacne je treba zlepsit, a detsk'e zar'izen'i jsou zastaral'e. Pred nekolika mes'ici, Igor Pushkarev dala za 'ukol rozs'irit 'uzem'i, aby pohodln'e z'ony pohodl'i...
Dopravn'i policie a studenti uspor'adali Flash Mob Ussuriysk
14-07-2013, 18:48, Cesky
Pod veden'im mlad'ych policejn'ich demonstrantu vysly na hlavn'i ulici Ussuriysk a podal let'aku do ovladace, smajl'iky, hvezdy s burzovn'im symbolem, karty se slovy "Usmej se a pripoutat!". Mlad'i...
Francouzsk'e duo Scotch & Sofa: «Vladivostok - nejvzd'alenejs'i mesto v nasich turn'e»
19-06-2013, 20:31, Cesky
21. cervna ve Vladivostoku na 'uzem'i n'abrez'i Sportovn'iho Pr'istavu se bude konat «Sv'atek hudby». Sv'atek hudby se objevil ve Francii z podnetu Ministerstva Kultury v roce 1982 a v soucasn'e dobe...
Igor Пушкарев: «budu si uvedomila ty velk'e projekty, kter'e si vyberou lid'e»
16-06-2013, 18:30, Cesky
Jiz pr'ist'i t'yden obyvatel'e Vladivostoku urc'i vektor rozvoje mesta v n'asleduj'ic'ich letech. Kapitola mesta Igor Пушкарев spolecne s verejnost'i tvoril balen'i nejv'ice zaj'imav'ych a...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi udelal klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 11:02, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Stavitel'e i nad'ale благоустраивать 'uzem'i
5-06-2013, 22:32, Cesky
Obe schodiste z dev'iti neletel s madly ruzn'ych 'urovn'ich - jeden v'ys - pro dospel'e a druh'y пониже - pro deti, provedli stavitel'e na Некрасовской, 76а. Zde se pripravuje na otevren'i nov'e...
Jm'ena baletu herci Seaside opery a baletu
25-07-2013, 12:50, Cesky
Seaside divadlo opery a baletu s n'azvem baletu hercu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, vsechny z nich se pod'il'i na pervoypostanovke se bude konat do konce tohoto roku. Predpokl'ad'a se,...
Pacifik lodstvo vojensk'e prokuratury bude kontrolovat pr'aci snezen'i stavebn'iho Pad
7-08-2013, 00:00, Cesky
Cyclone ned'avno poklesla na rusk'em, vydal dvakr'at ztrojn'asobit rychlost sr'azen'i. Nicm'ene, v nekter'ych ctvrt'ich mesta, coz vedlo k kaluze, ale v okol'i, "Snow Pad", kter'y, jak je zn'amo, byl...
Nocn'i cykl'on nen'i narusena verejn'a doprava Vladivostok
17-07-2013, 16:34, Cesky
Dnes byl zrusen napl'anov'ano 8 hodin 30 minut v rann'i v'ylet lod'i na p'isecn'em poloostrove. Nicm'ene na 10:00 napl'anov'ana lod opust'i ostrov Popov. Pr'ace mestsk'ych autobusu, trolejbusu a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!