Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok navst'ivila delegace Kursk

Vladivostok navst'ivila delegace Kursk 21.srpna 'ucastnit se oslav 70. v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u Kurska, v hrdinsk'em meste Vladivostok Kursk delegace, kter'a se bude pod'ilet na oslav'ach 70 - let'e v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u Kurska. Delegace stranick'e boje Issac Lanzmanna, m'istopredseda mestsk'e rady veter'anu Sergeje Kondratenko a predseda pobocky Vladivostok verejn'e organizace "Combat Brotherhood" Victor Donets. Od rezidentu Vladivostoku v Kursku budou prevedeny na kapsle se zem'i, kter'a byla por'izena z baterie vorosilovsk'y a vody Tich'eho oce'anu. Pri loucen'i slovo clenum delegace je odesl'an na Kursk, predseda mestsk'e rady veter'anu Jacob Kahn. Poznamenal, ze prevod pozemku z m'ist, kde se v'alka stala dobrou tradic'i vladivostoktsy. Yakov vydal rozkaz, aby se cleny delegace pozemku Kursk, kter'a bude pohrben ve zdi pameti a pripomenout obyvatelum Vladivostoku nasich krajanu, kter'i se z'ucastnili bitvy u Kurska zemi sv'e zivoty ve vojensk'e sluzbe. Tak'e v Kursk, budou clenov'e delegace Vladivostoku d'at ikonu Matky Boz'i, kter'y dal kuryanam jm'enem Vladivostok diec'eze Metropolitn'i Veniamin Vladivostoku a rusk'em.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Chabarovsku nasazena poln'i kuchyne
26-08-2013, 20:01, Cesky
rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace. Pr'ace na v'ystavbe prehrad a chr'anit ctvrt'i od z'aplavy Chabarovsku pokracuje. Na ulic'ich mesta z'achran'ari, hasici, voj'aci a dobrovoln'ici i...
V rusk'em, budou rozv'ijeny turistick'e stezky pro osoby se zdravotn'im postizen'im
25-07-2013, 18:31, Cesky
Dals'i verejn'e setk'an'i poradn'iho sboru pro rozvoj cestovn'iho ruchu v Primorye konat v Administration Territory Primorsky. Jednou z kl'icov'ych ot'azek projedn'avan'ych behem jedn'an'i - rozvoj...
9 hodin zr'izenci snazili zvednout techniku u dluzn'ika
1-07-2013, 18:45, Cesky
V oddelen'i soudn'ich приставов na Ленинскому oblasti mesta Vladivostoku na proveden'i zapsal v'ykonn'y list o vym'ah'an'i 2195 milionu rublu tis'ic SRO «N'ajemn'e» ve prospech LLC «PAM». V prubehu...
Horoskop na 26.cervence
26-07-2013, 11:02, Cesky
Stabiln'i financn'i situace, mens'i penezn'i tok. Vztah s nek'ym, koho milujete je to dobre, osamel'y cas se pripravit na velk'e zmeny v jeho osobn'im zivote. Velmi 'uspesn'y den pro cestov'an'i....
Vysok'a hladina vody v Chabarovsku prekonal 120-rok-star'y
24-08-2013, 13:33, Cesky
V zidovsk'e autonomn'i oblast, Chabarovsk a oblast Amur, konfrontace cloveka a prvky: z'achran'ari, arm'ada, m'istn'i obyvatel'e a dobrovoln'ici buduj'i hr'aze na ochranu sebe a sv'e domovy z vody,...
Likvidace cyklonu pokracuje v Primorye
30-07-2013, 10:32, Cesky
Tato predpoved se nenaplnila, protoze na severoz'apadn'im okraji sel n'izk'ymi sr'azkami. Ve vetsine situac'i regionu povodne se zlepsila. V horn'ich toc'ich rek, pokles vody. V souvislosti s...
Vladivostok nezn'am'y Car bomba
21-07-2013, 19:46, Cesky
Hned na sc'enu opustil t'ym vysetrovac'i skupinu, ps'i odborn'ici, z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a l'ekarsk'e l'ekaru nouze. " Sc'ena byla ohranicena kordonem. Policie poskytuje...
Kuznetsov, 50 sada fitness vybaven'i
6-08-2013, 18:17, Cesky
Nyn'i, vedle pridomovoy hokej okno are'al s fitness vybaven'im. Pracovn'ici jiz nainstalovali prvn'i venkovn'i fitness - Hrazda, bradla a leg-pressu tren'er. Behem instalace se chlapci a d'ivky z...
4-09-2013, 20:30, Cesky
Vladivostok byl puvodne region'aln'iho festivalu amat'ersk'e tvorby zdravotn'im postizen'im "Pobrezn'i 'Usvit". Tvurc'i skupiny prosazovat sv'e studenty po dobu 13 let v rade, s podporou pro...
Provoz zvednout parn'ik Costa Concordia je pres
17-09-2013, 21:17, Cesky
"Operace je u konce. N'adoba je zobrazen ve svisl'e poloze. " Rekl vedouc'i civiln'i It'alie Franco Gabrielli ochrany s t'im, ze operace trvala v'ice nez 19 hodin. V zved'an'i byl vlozka z'ucastnilo...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!