Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur

Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur Vcera, m'istopredseda vl'ady Dmitrij Rogozin a hejtman kraje Amur Oleg Kozhemyako navst'ivil rozestaven'ych Bajkonur "v'ychod". Leteli nad a sezn'amen'i se s v'ystavbou startu a technick'ych komplexu, prumyslov'ych stavb'ach a 'udrzbe z'akladny. Pot'e se konala schuzka v Uglegorsk. Pot'e rusk'y vicepremi'er letel zamokren'i Amur kraje. A on byl ohromen t'im, co videl. Jak s'am priznal, byl ohromen t'im, des'itky tis'ic hektaru orn'e pudy zaplavila, vybledl'a silnic a mostu, zatopen'e vesnice, spechaj'ic'i reky. Na konci dne se konalo setk'an'i o situaci v regionu a pokrok, aby se minimalizovalo a odstranov'an'i n'asledku mimor'adn'e ud'alosti.Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Chabarovsku nasazena poln'i kuchyne
26-08-2013, 20:01, Cesky
rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace. Pr'ace na v'ystavbe prehrad a chr'anit ctvrt'i od z'aplavy Chabarovsku pokracuje. Na ulic'ich mesta z'achran'ari, hasici, voj'aci a dobrovoln'ici i...
V rusk'em, budou rozv'ijeny turistick'e stezky pro osoby se zdravotn'im postizen'im
25-07-2013, 18:31, Cesky
Dals'i verejn'e setk'an'i poradn'iho sboru pro rozvoj cestovn'iho ruchu v Primorye konat v Administration Territory Primorsky. Jednou z kl'icov'ych ot'azek projedn'avan'ych behem jedn'an'i - rozvoj...
9 hodin zr'izenci snazili zvednout techniku u dluzn'ika
1-07-2013, 18:45, Cesky
V oddelen'i soudn'ich приставов na Ленинскому oblasti mesta Vladivostoku na proveden'i zapsal v'ykonn'y list o vym'ah'an'i 2195 milionu rublu tis'ic SRO «N'ajemn'e» ve prospech LLC «PAM». V prubehu...
Horoskop na 26.cervence
26-07-2013, 11:02, Cesky
Stabiln'i financn'i situace, mens'i penezn'i tok. Vztah s nek'ym, koho milujete je to dobre, osamel'y cas se pripravit na velk'e zmeny v jeho osobn'im zivote. Velmi 'uspesn'y den pro cestov'an'i....
Vysok'a hladina vody v Chabarovsku prekonal 120-rok-star'y
24-08-2013, 13:33, Cesky
V zidovsk'e autonomn'i oblast, Chabarovsk a oblast Amur, konfrontace cloveka a prvky: z'achran'ari, arm'ada, m'istn'i obyvatel'e a dobrovoln'ici buduj'i hr'aze na ochranu sebe a sv'e domovy z vody,...
Likvidace cyklonu pokracuje v Primorye
30-07-2013, 10:32, Cesky
Tato predpoved se nenaplnila, protoze na severoz'apadn'im okraji sel n'izk'ymi sr'azkami. Ve vetsine situac'i regionu povodne se zlepsila. V horn'ich toc'ich rek, pokles vody. V souvislosti s...
Vladivostok nezn'am'y Car bomba
21-07-2013, 19:46, Cesky
Hned na sc'enu opustil t'ym vysetrovac'i skupinu, ps'i odborn'ici, z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a l'ekarsk'e l'ekaru nouze. " Sc'ena byla ohranicena kordonem. Policie poskytuje...
Kuznetsov, 50 sada fitness vybaven'i
6-08-2013, 18:17, Cesky
Nyn'i, vedle pridomovoy hokej okno are'al s fitness vybaven'im. Pracovn'ici jiz nainstalovali prvn'i venkovn'i fitness - Hrazda, bradla a leg-pressu tren'er. Behem instalace se chlapci a d'ivky z...
4-09-2013, 20:30, Cesky
Vladivostok byl puvodne region'aln'iho festivalu amat'ersk'e tvorby zdravotn'im postizen'im "Pobrezn'i 'Usvit". Tvurc'i skupiny prosazovat sv'e studenty po dobu 13 let v rade, s podporou pro...
Provoz zvednout parn'ik Costa Concordia je pres
17-09-2013, 21:17, Cesky
"Operace je u konce. N'adoba je zobrazen ve svisl'e poloze. " Rekl vedouc'i civiln'i It'alie Franco Gabrielli ochrany s t'im, ze operace trvala v'ice nez 19 hodin. V zved'an'i byl vlozka z'ucastnilo...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!