Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur

Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur Vcera, m'istopredseda vl'ady Dmitrij Rogozin a hejtman kraje Amur Oleg Kozhemyako navst'ivil rozestaven'ych Bajkonur "v'ychod". Leteli nad a sezn'amen'i se s v'ystavbou startu a technick'ych komplexu, prumyslov'ych stavb'ach a 'udrzbe z'akladny. Pot'e se konala schuzka v Uglegorsk. Pot'e rusk'y vicepremi'er letel zamokren'i Amur kraje. A on byl ohromen t'im, co videl. Jak s'am priznal, byl ohromen t'im, des'itky tis'ic hektaru orn'e pudy zaplavila, vybledl'a silnic a mostu, zatopen'e vesnice, spechaj'ic'i reky. Na konci dne se konalo setk'an'i o situaci v regionu a pokrok, aby se minimalizovalo a odstranov'an'i n'asledku mimor'adn'e ud'alosti.Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
VIP-c'insk'e Cui ocek'av'a rusk'em hodnocen'i a odsouzen'i
25-07-2013, 12:45, Cesky
Jak uv'ad'i "Primore24" prokur'ator Primorsk'y kraj, obvinen'i proti obcanu C'iny, kter'y je obvinen z upl'acen'i 'uredn'ika ve velk'em mer'itku na akce Komise zjevne nez'akonn'e(c'ast 5 Cl. 291...
Находкинский podnikatel podvedl m'istn'i celnici na 2 miliony rublu
11-06-2013, 19:47, Cesky
V'ychodn'i vysetruje r'izen'im dopravy SK Rusku dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti podnikatel z n'alezu - technick'y reditel LLC «Str'ibrn'y kl'ic» na kalend'ar. 159 h. 4 trestn'iho...
Rusk'em pripom'in'a hrdiny ud'alost'i Khasan
7-08-2013, 20:03, Cesky
V cele kraje z'ucastnil slavnostn'iho shrom'azden'i v hlavn'im n'amest'i obce. Spolecne s cestn'ymi hosty a veter'anu Vladimir Miklushevsky polozil venec u hrobu nezn'am'eho voj'ina. "Chci priv'itat...
Mezin'arodn'i матчевые z'avod «Poh'ar N'arodu - 2013» zacne z'itra
4-06-2013, 22:02, Cesky
Od 5. do 10. cervna ve Vladivostoku se poprv'e bude konat матчевые z'avod Mezin'arodn'i z'avod Federace (ISAF) - Poh'ar N'arodu - 2013 - Region'aln'i Asijsk'e Fin'ale. Poh'ar N'arodu ISAF byl poprv'e...
Irina rodnina,
13-07-2013, 21:32, Cesky
Ve sv'em projevu na zah'ajen'i Jubilejn'i, 25. konference pobocky Primorsky strany "Jednotn'e Rusko" Kter'a se dnes konala 13. cervence v are'alu Palo na ostrove rustine, Irina Rodnina rekl, ze...
Na jeden z podkladu n'alezy objevili v'ice nez 14 tun ryb a masa pochybn'e kvality
26-07-2013, 16:03, Cesky
Na 'uzem'i velk'eho velkoobchodn'i a maloobchodn'i zamestnancu z'akladn'ich Nakhodka Rosselkhoznadzor nalezeno asi 14 tun ryb a masn'ych v'yrobku pochybn'e kvality a bezpecnosti. Vsechny produkty...
Opil'y syn zavrazdil svou matku
20-06-2013, 15:32, Cesky
V tent'yz den, 71-let'a zena zemrela na obdrzen'e zranen'i. Pro podezren'i z vrazdy zadrzen syn zranen'e 1965 narozen'i. Podle verze vysetrov'an'i, 12. cervna podezrel'y, ze v stavu opilosti,...
Ve Vladivostoku shrnul akcie «Сдай krev - usetrete zivot!»
21-06-2013, 15:15, Cesky
Pripomenme si, ze akce byla provedena v r'amci implementace resortn'i c'ilen'y program «Vznik a propagovat zdrav'y zivotn'i styl na 'uzem'i Владивостокского mestsk'e jm'eno». Pouh'e tri dny, behem...
Ve Vladivostoku zamestnanci non ochrany na «pron'asledov'an'i» zadrzen'i jsou podezrel'i ze sp'ach'an'i loupeze
16-06-2013, 18:30, Cesky
Do kancel'are souc'ast R'izen'i ministerstvo VNITRA ve meste Vladivostok obr'atil 27-let'y obyvatel krajsk'e metropole. Zadatel uv'ad'i, ze pred nekolika minutami na ulici Баляева na nej za'utocil...
V Primorje probehlo velkolep'e аэрошоу
16-06-2013, 18:30, Cesky
V sobotu, 15. cervna, na letisti Новонежино prosel аэрошоу, приуроченное na oslavu 15 let Pr'imorsk'eho airclub. V tomto tepl'e sobotn'i den na b'yval'em letisti N'amorn'i letectv'i seskupilo nekolik...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!