Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Dalnegorsk DPS inspektori zatcen za pachatelu

V Dalnegorsk DPS inspektori zatcen za pachatelu Muz dostal modriny rameno a tv'ar. Odm'itl hospitalizaci. Podle predbezn'ych 'udaju, pr'icinou nehody bylo prekrocen'i stanoven'e rychlosti. V t'eto c'asti oznacen'i "maxim'aln'i povolen'a rychlost 50 km /hod." Jak se uk'azalo, ridic nem'a pr'avo r'idit vozidlo, z'adn'e doklady od vozidla. Krome toho, motorist'e jsou zjevn'e pr'iznaky intoxikace, ale z l'ekarsk'eho vysetren'i onotkazalsya. Dopravn'i policie pripomnel: podle spr'avn'iho pr'ava, odm'itnut'i medosvidetelstvovaniya ulozit trest vezen'i az na 15 dn'i. Parkoviste narusitel kladen na docasn'e zadrzen'i.Опубликовано:   22-08-2013, 21:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na Петербургском mezin'arodn'im ekonomick'em f'oru se konal Obchodn'i sn'idane Sporitelny
25-06-2013, 14:31, Cesky
Prezident, Predseda Predstavenstva Sberbank german gref vystoup'i moder'ator akce. «Mus'ime se znovu pod'ivat na vzdel'an'i: jako na faktor, kter'y urcuje dynamiku v'yvoje lidsk'e spolecnosti», -...
15-rok-star'y ukradl auto z partyz'ansk'e
18-09-2013, 17:34, Cesky
V noci 16.z'ar'i 2013 doma v K. Korenov'a v Partizansk bylo ukradeno auto. Na podezren'i z kr'adeze auta zatkla dva m'istn'i obyvatele v roce 1998 a narodil se v roce 1994. Auto nasel v gar'azi domu,...
Knihovna pod sir'ym nebem zvou obyvatele a hosty Vladivostoku
19-06-2013, 20:30, Cesky
V obecn'ich knihovn'ach Vladivostoku se kon'a akce «Zivot, kter'y n'as tes'i», star'y k Mezin'arodn'i den boje proti zneuz'iv'an'i drog a jejich neleg'aln'ich. Akce se kon'a v r'amci programu s'ite...
Utekl z m'ista nehody - zatknou
27-08-2013, 21:48, Cesky
Exekutor na OUPDS DP Alexandrov, obch'azet 'uzem'i r'ijna okresn'iho soudu, rekl, poskozen'i vozu patr'i zamestnanci soudu. Autem byl poskr'aban'y n'arazn'ik r'am pro upevnen'i reprezentacn'i...
Rusov'e jsou ochotni utratit skoln'ich uniforem nen'i vets'i nez 3500 rublu
31-08-2013, 15:33, Cesky
All-rusk'e verejn'e m'inen'i Research Center(VTsIOM)predkl'ad'a informace o tom, co musel n'est n'aklady na Rusy v rodine, kde jsou skoln'i deti, vzhledem k jejich vzdel'av'an'i, jako Rusov'e...
Obyvatel'e ostrova Big Ussuri v Chabarovsku odm'itaj'i evakuaci
21-08-2013, 20:46, Cesky
Vsechny evakuovan'e osoby v Chabarovsku prin'as'i pohodl'i gorodokVseh evakuov'any v Chabarovsku Krai poskytovat komfort gorodokvskogo Vyacheslav Shport v soucasn'e dobe kontroluje obytn'ych...
Hladina vody v rece Amur st'ale roste
31-08-2013, 15:35, Cesky
V tomto okamziku je hladina vody v rece. Amor je 784 cm. Pripom'in'ame, ze ocek'avan'y maxim'aln'i hladina vody ve meste Chabarovsk, Komsomolsk-na-Amur, Nikolaevsk-na-Amur, Mykolayiv regiony,...
Poslanci poz'adal prist'at pro mesto
19-07-2013, 13:39, Cesky
S takov'ym n'avrhem - odvol'an'i na guvern'era a z'akonod'arce Primorsk'eho kraje, aby zv'azily moznost prevodu pr'ava nakl'adat s pozemky - Sergej Kovaljov poslancu a Alexander Yurtaev. K tomu je...
Vedouc'i oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra
8-08-2013, 10:47, Cesky
Kdyz zamestnanci dopravn'iho policie pokusila zastavit sv'e protipr'avn'i jedn'an'i, napadl policisty a vybran'e sluzebn'ich zbran'i, ukraden'ych z vojensk'eho brnen'i a prileb. Za to, ze na prvn'i...
V Primorje diskutovat o probl'emu безнадзорных zv'irat
30-06-2013, 14:15, Cesky
28. cervna v administrative Pr'imorsk'eho hrany probehlo jedn'an'i pracovn'i skupiny na t'ema безнадзорных zv'irat. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar spr'avy hrany, pracovn'i skupina byla zalozena na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!