Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Palo Park oblast na ostrove rustine budou dostupn'e vsem obcanum

Palo Park oblast na ostrove rustine budou dostupn'e vsem obcanum Krajina-park Palo are'al, kter'y vznikl v letech 2009 a 2013 v obci Ajax na rusk'em ostrove(jeho celkov'a v'ymera je 93 ha), bude k dispozici vsem obyvatelum a hostum Vladivostoku. Podle prorektora pro rozvoj kampusu Palo Anna Bondarenko, bude mozn'e po dokoncen'i procesu pap'irov'an'i pro prenos techto oblast'i Vladivostoku. Puvodne byla tato oblast urcena pouze pro studenty, ale pozdeji rozhodnut'i bylo zmeneno, a proces pred'an'i prostoru mestsk'eho parku. V bl'izk'e budoucnosti se na proch'azku v t'eto oblasti budou moci vsichni obyvatel'e a host'e z pr'imorsk'ych provinci'i. Vysvetl'ime, ze park je obklopen n'amest'i Palo a drobn'e architektonick'e formy, turistick'e a cykloturistick'e trasy pres cel'y are'al. V severn'i c'asti are'alu sportovn'iho are'alu vyk'azala venkovn'i stadion nekolik tis'ic m'ist, tenisov'e kurty, hriste na volejbal. Hlavn'im l'akadlem are'alu - n'abrez'i d'elka 1300 m, kter'y se t'ahne pod'el z'atoky Ajax, je jeho kotven'i molo urcen'e pro mal'e v'yletn'ich lod'i a jachet. Dr'ive, guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky rekl, ze po uzavren'i festivalu "L'eto na rusk'em 2013" kampusu Palo zustane otevrena k pr'istupu verejnosti obyvatel a hostu Vladivostoku. V soucasn'e dobe prob'ihaj'i pr'ace na socializaci are'alu je jiz v pln'em proudu a bude pokracovat. Proces vypor'ad'an'i studentu prvn'ich rocn'iku. Anna Bondarenko, poznamenal, ze infrastruktura univerzity st'ali vsechny cinnosti prov'aden'e festivalu "L'eto v rusk'em 2013", kter'y se konal minul'y t'yden na oslavu 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   21-08-2013, 20:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dagestani podnikatel zastrelil vyderace
14-08-2013, 11:02, Cesky
Podle ministerstva vnitra Republiky Dagest'an, majitel obchodu s potravinami v Machackala v okol'i "Dzerzhinets" str'ilet vetrelce, kter'i se snazili vyd'irat pen'ize od nej. Kdyz se tri mlad'i lid'e...
Ve Vladivostoku zadrzeli podezrel'e v kr'adezi
7-08-2013, 20:02, Cesky
Pri kontrole policist'e zjistili, ze 30-rok-star'y obet potkal dva muze, kter'i j'i nab'idli str'avit vecer spolecne nad sklenickou. Pan'i souhlasila. Spolecnost prisla ke star'emu letisti v Sedanka...
Zemedelci v Primorye c'astecne zaplatit odskodn'e
14-08-2013, 21:19, Cesky
Zemedelci v Primorye c'astecne nahradit ztr'aty. Informace byla viceguvern'er Sergei Sidorenko na konferencn'im hovoru s obcemi regionu. Podle tiskov'e sluzby iformatsii Primorsky...
«Omamn'e» vec «Reditele»: posledn'i veta
5-06-2013, 18:00, Cesky
Posledn'im bodem v нашумевшем ve sv'e dobe «n'avykov'e» skutecnosti «Reditele», vcera dal Pr'imorsk'e krajsk'y soud. Posledn'i z obzalovan'ych - Svetlana Breakfast. 4. cervna 2013 dostal trest sedmi...
Automobilov'a doprava na ulici bude omezen Svetlanskaya
23-08-2013, 18:47, Cesky
- Na ulici Aleutsk'ych ostrovech: od krizovatky Aleutsk'ych - Semjonovskaja az krizovatka Aleutsk'ych - 1st Marine - Svetlanskaya ulice: od krizovatky Svetlanskaya - Aleutsk'ych do krizovatky...
Nevyuzit'e pozemky budou stoup'an'i pres soud
10-06-2013, 14:17, Cesky
Vcera, 8. cervna, Vladimir Putin podepsal Feder'aln'i z'akon «O zmene Zemsk'y z'akon'ik Rusk'e Federace a cl'anek 3 Spolkov'eho z'akona «O zaveden'i akce Zeme z'akon'iku Rusk'e Federace». O tom...
Nemocnicn'i lod
11-09-2013, 01:22, Cesky
Od zac'atku skoln'iho roku na z'adi pouze plne aktivn'i rusk'e lodi nemocnice n'amornictva v'ice nez deset tis'ic n'amorn'ich mil. Zemepis mes'icu Turistika pos'adku se t'ahne od pobrez'i Aljasky a...
Na ulici ze magnitogorsk zah'ajeny pr'ace na перекладке тепломагистрали
21-06-2013, 20:01, Cesky
Behem kon'an'i pr'ace экстренным sluzb'am bude uspor'ad'ana p'asmo pohybu pro vchodu k domum c. 456 10 na ulici Магнитогорская, a tak'e k domum c. 145145а, 147149 na ulici 100. v'yroc'i Vladivostoku....
Ve Vladivostoku se objev'i «stezka zdrav'i» a modern'i sportovn'i are'aly
13-06-2013, 14:30, Cesky
Vcera, 12. cervna ve Vladivostoku odstartovala dals'i etapa projektu «Lidov'a vysetren'i». Organizacn'i v'ybor se na tvorbe projektu rozvoje Vladivostoku, kter'e se pak budou konat «lidovou due...
Seaside 'uredn'ik se objevil u soudu
27-07-2013, 17:02, Cesky
Zamestnanec krajsk'e veterin'arn'i rozpoctov'e instituce bude souzen za neleg'aln'i pouz'iv'an'i sluzebn'iho postaven'i. Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, trestn'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!