Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Palo Park oblast na ostrove rustine budou dostupn'e vsem obcanum

Palo Park oblast na ostrove rustine budou dostupn'e vsem obcanum Krajina-park Palo are'al, kter'y vznikl v letech 2009 a 2013 v obci Ajax na rusk'em ostrove(jeho celkov'a v'ymera je 93 ha), bude k dispozici vsem obyvatelum a hostum Vladivostoku. Podle prorektora pro rozvoj kampusu Palo Anna Bondarenko, bude mozn'e po dokoncen'i procesu pap'irov'an'i pro prenos techto oblast'i Vladivostoku. Puvodne byla tato oblast urcena pouze pro studenty, ale pozdeji rozhodnut'i bylo zmeneno, a proces pred'an'i prostoru mestsk'eho parku. V bl'izk'e budoucnosti se na proch'azku v t'eto oblasti budou moci vsichni obyvatel'e a host'e z pr'imorsk'ych provinci'i. Vysvetl'ime, ze park je obklopen n'amest'i Palo a drobn'e architektonick'e formy, turistick'e a cykloturistick'e trasy pres cel'y are'al. V severn'i c'asti are'alu sportovn'iho are'alu vyk'azala venkovn'i stadion nekolik tis'ic m'ist, tenisov'e kurty, hriste na volejbal. Hlavn'im l'akadlem are'alu - n'abrez'i d'elka 1300 m, kter'y se t'ahne pod'el z'atoky Ajax, je jeho kotven'i molo urcen'e pro mal'e v'yletn'ich lod'i a jachet. Dr'ive, guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky rekl, ze po uzavren'i festivalu "L'eto na rusk'em 2013" kampusu Palo zustane otevrena k pr'istupu verejnosti obyvatel a hostu Vladivostoku. V soucasn'e dobe prob'ihaj'i pr'ace na socializaci are'alu je jiz v pln'em proudu a bude pokracovat. Proces vypor'ad'an'i studentu prvn'ich rocn'iku. Anna Bondarenko, poznamenal, ze infrastruktura univerzity st'ali vsechny cinnosti prov'aden'e festivalu "L'eto v rusk'em 2013", kter'y se konal minul'y t'yden na oslavu 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   21-08-2013, 20:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В поселке Кавалерово задержаны трое автоугонщиков, ранивших водителя
2-07-2013, 13:45, Cesky
Прибывшие в больницу сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего. Он рассказал, что ехал из Дальнегорска в Кавалерово на личном автомобиле. В пригороде Дальнегорска к нему в иномарку подсели...
Igor Pushkarev v r'adiu,
31-07-2013, 11:01, Cesky
V techto chv'il'ich - od 8 do 10 am Tam je pr'im'y prenos v r'adiu, "lemma" s vedouc'i spr'avy mesta Vladivostok Igor Pushkarev. Jedna z prvn'ich ot'azek, kter'e byla poz'ad'ana, aby Igor Sergejevic...
Prvn'i d'ite, kter'y se narodil 2. cervence, поздравила Elena Щеголева
6-07-2013, 08:02, Cesky
Mlad'a obyvatel mesta Eva se narodila v 00:10 2. cervence. Gratuluji mladou maminku a jej'i mimino prisel z'astupce vedouc'iho spr'avy Vladivostoku, Elena Щеголева, to pr'ala jim stest'i, zdrav'i a...
V Hled'an'i pryc прокурорские overen'i
17-06-2013, 17:00, Cesky
Zjisteno, ze spolecnosti s rucen'im omezen'ym «Горжилуправление-1», «Горжилуправление-3» a «Garant-Servis» nen'i navrzen seznam akc'i na 'usporu energie, kter'a je v rozporu s pozadavky feder'aln'ich...
Mini-'urad Sporitelny otevrel v OC «Centr'aln'i» ve Vladivostoku
20-06-2013, 10:46, Cesky
V n'akupn'im centru «Centr'aln'i» na ulici. Светланской, 29 ve Vladivostoku se objevil nov'y bod sluzby Sberbank Rusko. Mini-kancel'ar vedouc'i banky nab'iz'i n'avstevn'ikum n'akupn'iho komplexu...
Region'aln'i spr'ava: platy pr'imorsk'e l'ekari, ucitel'e a soci'aln'i pracovn'ici i nad'ale rust
28-07-2013, 13:45, Cesky
Pro realizaci "kvetna" dekretu prezidenta Rusk'e federace, pokud jde o vyss'i mzdy zamestnancu ve verejn'em sektoru v Primorye schv'alen'a "road map" zlepsit kvalitu sluzeb ve verejn'em sektoru...
23-08-2013, 18:45, Cesky
Dva 24-rok-star'y kluci z Luchegorsk odsouzen na 10 az 13 let v pr'isn'em rezimu pro brut'alne zabil sv'eho pr'itele. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky r'imsk'e...
Приморские полицейские обеспечивают безопасный отдых детей в оздоровительных центрах
6-07-2013, 13:31, Cesky
За каждым местом массового отдыха детей и подростков закреплены сотрудники из числа руководящего и инспекторского состава территориальных органов внутренних дел. Осуществлены 253 проверки...
17-08-2013, 19:45, Cesky
Zastupitelstv'i na Leninsky okresu Vladivostoku odhalil cetn'e porusov'an'i cinnost'i podr'izen'ych D'aln'eho v'ychodu pobocky Rusk'e akademie ved instituc'i, kter'e pouz'ivaj'i financn'i prostredky...
Predchoz'i deste v Primorye aktualizovan'y z'aznam 10 let promlcec'i lhuta na intenzite sr'azek
25-07-2013, 18:35, Cesky
Jak rekl v tiskov'e sluzby region'aln'iho meteorolog, "mnozstv'i sr'azek v rozmez'i 59 - 222 mm, v oblasti Terneisky po dobu 24 hodin klesly 15-20 mes'icn'i sr'azky." Prestoze mes'ic jeste nen'i u...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!