Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'e hriste na ulici Dobrowolski se zde objevuje poprv'e v roce skoro ctyricet roku

Nov\ Spolu s obyvatel'e pr'ace na zlepsen'i 'uzem'i se starosta Igor Pushkarev. Ve dvore cinzovn'iho domu, multi-opravy - instalovan'e obrubn'iky, nov'y asfaltov'y beton dlazba se pokl'ad'a na m'iste, vcetne pran'i pr'adla, a pro nejmlads'i obyvatele nainstaloval kr'asn'e hriste. Nyn'i prijde na dvore na proch'azku s detmi vsech domu kolem sem, protoze tam byl velk'y houpacka, houpacka, houpac'i na jare rocker stylu a p'iskoviste. "B'yvalo to zustat ve dvore byl velmi nudn'y, a ted moji pr'atel'e a kazd'y den se dost'av'ame k j'izde na houpacce. A tam bylo hodne nov'ych kluku - k n'am prich'azej'i z okol'i, "- se podelili o sv'e dojmy lidi. "Bylo to velmi pohodln'e chodit s mal'ymi detmi, je vhodn'e, aby se o ne postarat," - rekl Catherine, kdo prijde chodit na hriste s malou sestrickou. Obyvatel'e okol'i d'iky Igor Pushkarev na upraven'em dvore a detsk'ym hristem, kter'y se objevil zde poprv'e v 37 letech a byl poz'ad'an, aby instalovat dals'i bezpecnostn'i sluzby pro deti. Starosta okamzite pouceni specialist'e budou pracovat na probl'em. "Ted ve Vladivostoku je celkov'e zlepsen'i prilehl'e oblasti, opraven'e silnice a chodn'iky, a ujistete se, ze nastaven'i detsk'e hriste, - rekl Igor Pushkarev. - Nechte dvore zazn'i vzdy detinsk'y sm'ich. A co je nejdulezitejs'i, je na m'iste zachov'ana tak dlouho, jak je to mozn'e, a pros'im v'as a vase deti, o to postar'am. " Krome toho, starosta jednal o probl'emu s obyvateli velk'e dom'ac'i obnovu a rozvoj okresu jako celku. Po prijet'i byla pr'ace pro deti ze sousedstv'i sv'atek v'yroby: klauni, Carlson a detsk'e tvurc'i t'ym "Dream" odpocinkov'eho centra "Firefly", potesila hudbou velk'ych z'abavn'ych soutez'i pro kluky. Pripomenme, ze letos v region'aln'im centru kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Krome 30yardu nov'ych obrubn'iku a na hrist'ich asfaltov'ych instalaci a sportovn'i komplexy. Dokonceno a prijal pr'aci na ulici rustiny, 35 Nanebevzet'i Panny Marie, 106 Zigure, 22 Gamarnika, 19-21. Prob'ihaj'ic'i opravy prilehl'ych oblastech, pod'el ulice Karl Zigure, 12-16 Charkov, 3 Nekrasov, 57 Tolst'eho, 3542 Tuchacevskij a dals'i. V bl'izk'e budoucnosti se obyvatel'e techto mal'ych domku budou moci jezdit na kruhov'ych objezdech, houpackami a skluzavkami, stejne jako cvicen'i na fitness vybaven'i, hrazdou a posilovny komplexu.Опубликовано:   21-08-2013, 20:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Drzitel cern'eho p'asu na real jiu-jitsu bude konat vzdel'avac'i semin'ar ve Vladivostoku
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, do Vladivostoku prijel Jeff Хигс (Jeff Higgs) - nekolikan'asobn'y medailista a mistr USA na real jiu-jitsu. Jeff Хигс je z'astupcem СОRONADO Jiu-Jitsu Brasileiro Academy of San...
Vladivostok oslavila narozeniny z'aznamu, koncerty hvezd, n'adhera, ohnostroj a more pozitivn'i
8-07-2013, 21:02, Cesky
Koncerty zn'am'ych umelcu, rozs'ahl'e divadeln'i pruvod obcanu, epick'e Flashmob, v'ystavy a oslavy konaly na n'amest'i Revoluce Fighters, na n'abrez'i na most Harbour Sports na zlato a ostatn'imi...
V'ystava obrazu a buddhistick'ym mnichem Su Ana se bude konat ve Vladivostoku
17-09-2013, 15:13, Cesky
25.z'ar'i ve Vladivostoku zah'aj'ime v'ystavu "Duchovn'i svet mnich Su Ana", kter'y bude organizovat Gener'aln'iho konzul'atu sil Korejsk'e republiky, s aktivn'i podporou Seaside Art Gallery....
Dny otevren'ych dver'i v Centru zamestn'an'i Vladivostoku
6-07-2013, 08:02, Cesky
Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje, odborn'ici jsou pripraveni pomoci chlapce a d'ivky v hled'an'i vhodn'eho zamestn'an'i v podnic'ich a organizac'ich krajsk'ym centra....
Reditel Mestsk'eho
15-07-2013, 20:35, Cesky
Ve meste Nakhodka, prokur'ator snazil odstranit porusov'an'i pr'avn'ich predpisu o stavu obecn'ich podniku. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena Telegina,...
Rezident Chabarovsku se snaz'i splatit falesn'y v Primorye
13-07-2013, 16:17, Cesky
Audit zjistil, jinou z'asuvku ve kter'em se clovek se snazil splatit falesn'y. Trestn'i r'izen'i pro podvod. Podezrel'y cel'i trestu odnet'i svobody az na pet let. V supermarketu na ulici ve meste...
Sporitelna z'iskala mezin'arodn'i ocenen'i
19-06-2013, 15:47, Cesky
V centr'ale Sporitelny delegace The Bank of New York Mellon (USA), veden'a Sergejem Котовым, gener'aln'im reditelem spolecnosti, predsedou regionu V'ychodn'i Evropy, zverejnila Sporitelna «Ocenen'i v...
Helen Nowicka s n'azvem
17-07-2013, 22:32, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka z'iskal ocenen'i "mestsk'e Zena roku" v kategorii "Politik roku". Tradicn'i a provedla jiz osm'y rok po sobe ocenen'i urc'i v'iteze predstavuj'ic'ich ruzn'e...
Igor Pushkarev,
29-08-2013, 12:03, Cesky
Reakce dnes, 29. srpna ot'azky novin'aru na r'adiu, "lemma", vedouc'i Vladivostoku rekl o pam'atn'iku Vladim'ira Vysotsky. "Je to asi nen'i tak pam'atkou urb'ann'i skulptury, - rekl Igor Pushkarev -...
Hrozba povodn'i z letn'ich t'aboru v oblasti Dalnegorsk c.
26-07-2013, 16:05, Cesky
Podle Centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v Primorsk'eho kraje, v Dal'negorsk bez z'aplav. V tomto bode je Dalnegorsk dumping brehy rudy....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!