Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39

Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Ve Vladivostoku, v'ystavba detsk'ych hrist. Dals'i otevrela vcera, 20. srpna vedle domu na adrese. Dobrowolski, 39. Pri otevren'i str'anky shrom'azdili obyvatel'e okoln'ich domu s detmi, kter'i jsou r'adi, ze jsme zacali testovat novou hazardn'i hru: houpacky, skluzavky, lanov'e l'avky a pohromy. Tak'e na m'iste instalov'any nov'e pohodln'e lavicky. Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev blahopr'al 'ucastn'ikum otev'ir'an'i nov'ych destinac'i. Z'abava na ofici'aln'i zahajovac'i ceremoni'al pridal svetl'e klauny, kter'i v 'uprave pro deti skutecn'ym z'azitkem. Nicm'ene, v radostn'e tv'are z det'i bylo videt, ze nyn'i mohou bavit: vzdyt oni ted m'a m'isto, kde nemohou hr'at pouze pro z'abavu, ale tak'e se setkat s jin'ymi detmi z dvore. Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39

Maria Pisarev Alexej Voronin(na sn'imku), RIA «VladNews»

Опубликовано:   21-08-2013, 16:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V matersk'ych skol'ach Vladivostok po dobu 5 let vsechny klesla 10 kr'at
29-08-2013, 12:01, Cesky
Starosta Vladivostoku, odpov'idal na ot'azky novin'aru na r'adio vys'il'an'i "lemmatu" zij'i, dnes, 29. srpna mluvil o situaci v matersk'ych skol'ach. "Pokud budeme mluvit o probl'emech, ale ted...
«Единороссы» Приморья chtej'i inteligentne proj'it do Dumy Надеждинского jm'eno
19-06-2013, 20:30, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar m'istn'i pobocka strany «Jednotn'e Rusko», k dnesn'imu dni jsou definov'any 15 kandid'atu - единороссов, kter'i prezentuj'i sv'e programy obyvatelum Надеждинского...
Odbory podpor'i ve volb'ach Igor Пушкарева
25-06-2013, 14:32, Cesky
Pozice odboru na nadch'azej'ic'i 8. z'ar'i volb'ach hlavy mesta Vladivostoku - takov'y byl prvn'i bod poradu jedn'an'i rady Federace odborov'ych svazu Pr'imorsk'eho kraje. 'Ucast na schuzi prijal...
Evropsk'a unie podala zalobu proti Rusku: zahranicn'i automobilov'y prumysl vrac'i 'uder
10-07-2013, 12:02, Cesky
Zdroj rekl RIA "VladNews", tvrd'i, ze EU dotyku vyuzit'i za poplatek na dov'azen'e automobily na 'uzem'i Rusk'e federace. Podle z'astupce reditele odboru obchodn'ich jedn'an'i Catherine Maiorova...
V Primorje se objev'i jednotn'e telefonn'i c'islo pro vol'an'i t'isnov'ych linek
27-06-2013, 14:00, Cesky
Je urcen pro pr'ijem zpr'av o poz'arech a mimor'adn'ych situac'ich. 26. cervna na r'adn'em zased'an'i Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i poslanci zab'yvali zmeny v z'akonech "O ochrane obyvatelstva a...
Vladivostok sezn'amit z'aky s histori'i
2-09-2013, 13:49, Cesky
"Na turn'e jsme pozvali deti, s nimiz nase centrum prov'aden'em individu'aln'i preventivn'i pr'ace - rekl s'ef specialista ISU" Ml'adez Resource Center "Cyril Uzav'irac'i. - Nase skupina navst'ivila...
Zadrzeni dva obyvatele Уссурийска, podezrel'i z trestn'eho автоугона
6-07-2013, 08:02, Cesky
Za zneuzit'i zastaven'e auto jim hroz'i trest odnet'i svobody na dobu az tr'i let. St'ih'an podle cl'anku 166 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace «'Unos». V oddelen'i policie obr'atil 48-let'y...
Kdo na voln'y pr'avn'ik vr'atil domu?
14-08-2013, 15:49, Cesky
Podle region'aln'iho z'akona "O zajisten'i poskytov'an'i pr'avn'i pomoci na 'uzem'i Primorsky", kter'y byl prijat z'akonod'arn'ym sborem, 12 kategori'i obcanu si pr'avn'ika a not'are zdarma. Pr'avo...
V Primorje pryc ucen'i «'Uzkost na zvl'ast dulezit'e hl'idan'em objektu»
15-06-2013, 18:45, Cesky
Akce se konala s c'ilem overit aktu'alnost reakce na zpr'avu o mozn'em sp'ach'an'i protipr'avn'iho jedn'an'i, ochotu pr'ikazu k aktu'aln'i akci v 'utoku, ohrozen'i nebo mimor'adn'ych okolnost'i na...
Trag'edie v rusk'em, ATV odletel do more, ridic zemrel
10-07-2013, 12:04, Cesky
26-let'y ridic se rozhodl jezdit na ctyrkolce s d'ivkou na pl'azi, kter'y ztratil kontrolu mlad'eho muze sklouzl do pr'ikopu a narazil do more. K nehode doslo na d'alnici sekci "Andreevka" - b....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!