Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39

Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Ve Vladivostoku, v'ystavba detsk'ych hrist. Dals'i otevrela vcera, 20. srpna vedle domu na adrese. Dobrowolski, 39. Pri otevren'i str'anky shrom'azdili obyvatel'e okoln'ich domu s detmi, kter'i jsou r'adi, ze jsme zacali testovat novou hazardn'i hru: houpacky, skluzavky, lanov'e l'avky a pohromy. Tak'e na m'iste instalov'any nov'e pohodln'e lavicky. Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev blahopr'al 'ucastn'ikum otev'ir'an'i nov'ych destinac'i. Z'abava na ofici'aln'i zahajovac'i ceremoni'al pridal svetl'e klauny, kter'i v 'uprave pro deti skutecn'ym z'azitkem. Nicm'ene, v radostn'e tv'are z det'i bylo videt, ze nyn'i mohou bavit: vzdyt oni ted m'a m'isto, kde nemohou hr'at pouze pro z'abavu, ale tak'e se setkat s jin'ymi detmi z dvore. Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39 Nov'e hriste bylo otevreno ve Vladivostoku u domu na Dobrowolski, 39

Maria Pisarev Alexej Voronin(na sn'imku), RIA «VladNews»

Опубликовано:   21-08-2013, 16:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na okraji reky je vysok'y obsah vody
26-07-2013, 16:03, Cesky
Jak je pops'ano v instituc'ich st'atn'i verejn'e Primorsk'eho kraje na poz'arn'i bezpecnost, civiln'i obrany, ochrany obyvatelstva a 'uzem'i, z havarijn'ich situac'i, zaplavila n'izk'e z'aplavov'e...
Mlad'i umelci a skutecn'y
22-07-2013, 16:07, Cesky
Hudebn'i festival V-Rox, kter'y se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, se sejdou mnoho clenu i rusk'e a zahranicn'i hudebn'i sc'eny. Hlavn'i hvezdou festivalu vystoup'i Mumiy Troll,...
Po v'ikendu n'amest'i Davydov transformov'ana
19-08-2013, 09:47, Cesky
16.srpna od 1400 kon'a cisten'i n'amest'i na adrese. Davydova 4. Akce byla souc'ast'i ml'adeznick'ych clenu Verejn'a komora St'atn'i dumy Vladivostoku a dotcen'ych obcanu. Akce byla podporena 'Uradem...
N'amestek prim'atora Vladivostoku opustil sv'e kreslo
12-06-2013, 14:45, Cesky
Od 12. cervna odch'az'i na vlastn'i z'adost z'astupce vedouc'iho spr'avy mesta Vladivostoku Rom'an Kapes. Rom'an Kapes dohl'izel na magistr'at pr'aci spr'avu mezin'arodn'ich vztahu a cestovn'iho...
Boris Кубай: Pocas'i bude благоприятнее pro norm'aln'i pr'aci
24-06-2013, 19:31, Cesky
A to posledn'i v'ikend выдались-letn'i vzrusen'a. Co n'as cek'a do konce cervna? O tomto ptali jsme se s'efa Примгидромета Borisem Кубаем. Boris Fotbalista (V'am podarilo otevr'it koupac'i sez'ona? -...
Flood nadsazen'e ceny brambor Primorye
7-09-2013, 21:52, Cesky
Podle viceguvern'era Primorye Territory Sergey Sidorenko, zv'ysen'i cen ovlivnilo nadmern'a popt'avka po brambor'ach v povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho v'ychodu, kde se ztratila znacn'a...
V pr'imorsk'ych susenky a ryb zij'ic'ich E. coli
9-07-2013, 15:02, Cesky
V'azn'e nesoulad s pr'avn'imi predpisy o kvalite a bezpecnosti se nach'azej'i v susenek a ryby. Pri v'yrobe nekter'ych podnikatelu nalezeno koliformn'i bakterie a vysokou bakteri'aln'i kontaminace...
V rusk'em, sn'izen'i spotreby standardy pro bydlen'i a komun'aln'i sluzby
17-07-2013, 00:30, Cesky
Podle oddelen'i Primorsky sazebn'iku Krai schv'alen'y norem spotreby u vetsiny obc'i regionu byly sn'izeny v prumeru o 03 m3 na osobu, coz n'asledne povede ke sn'izen'i tempa rustu o zaplacen'i...
Gener'aln'i prokur'ator v Chabarovsku povazov'an poloviny roku 2013 v'ysledky
5-08-2013, 20:02, Cesky
V Chabarovsku, kter'emu predsed'a z'astupce gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace Jurij Gulyagina byla v provozu setk'an'i o v'ysledc'ich kontroly gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace v...
Vladim'ir a Olga Golodets Miklushevsky mluvil se studenty na l'ekarsk'e centrum Palo
29-07-2013, 15:03, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady a Olgy Golodets Primorsky hejtmana Vladim'ir Miklushevsky navst'ivila zdravotn'i stredisko na ostrove rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Zamestnanci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!