Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu

Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Ve Vladivostoku, pokracovat v dals'i f'azi projektu "N'arodn'i zkouskou". Obcan'e, kter'i se z'ucastnili bezprecedentn'i masov'e pruzkumu verejn'eho m'inen'i, obdrzelimoznost jezdit s prohl'idkou mestsk'ych ulic'ich, stejne jako osobne posoudit rozsah a funkcnost summitu APEC. Kazd'y den, cestovn'i autobusy odch'ylit od mezin'arodn'ich odborn'iku z ruzn'ych oblast'i Vladivostoku na cestu do mesta. Behem nekolika hodin se obcan'e maj'i moznost videt p'iskov'e barvy 5-hvezdickov'y hotel "Hyatt Regency - The Golden Horn" na lodi promen'ade, velk'y, a z'aroven, v'ystavby vzduchu Seaside divadlo opery a baletupredat stal svetove proslul'e Zlat'e a rusky mosty. Origin'aln'i z'ajem odborn'iku lid'i jsou na n'avsteve umeleck'e zdravotn'i stredisko na ostrove rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity, kde v salonku na velk'e obrazovce ilustruje potenci'al t'eto nov'e a jedinecn'e na D'aln'y v'ychod, zdravotnick'e zar'izen'i. Diagnostick'e a provozn'i jednotky vybaveny high-tech zdravotnick'e techniky a obdivoval. - Samozrejme, nedej boze, zle se neco v'azn'eho, ale pokud se to stane, muzete si b'yt uvolnen'y - s takov'ym vybaven'im jiste l'ecit!- R'ik'a Marina E. 'ucastn'ikem turn'e. Dals'im probl'emem na ceste - navst'ivit are'al a Palo v'ystavy v nem. Jeden z nich - "Vladivostok - rok po summitu" - zd'a se hromad'i jednou vsem turistum, kter'i jsou doslova nekonecn'y proud pr'ijezdu do prostorn'e haly. Mezin'arodn'i odborn'ici s neskr'yvanou zvedavost'i zvazuje expozice fotografi'i, kter'e ukazuj'i nejn'apadnejs'i a symbolick'e aspekty pr'ipravy na mezin'arodn'im f'oru - od zah'ajen'i v'ystavby do slavnostn'iho otevren'i. Mohlo by se zd'at, historick'ymi pam'atkami, obyvatel'e Vladivostok, vsechny videt za p'ar let: jak stavet silnice a mosty, parky, kter'e byly vytvoreny jako zmenen'e mesta. Ale znovu a znovu s radost'i pri pohledu na fotky, kdyz si vzpomnel, jak to bylo. - To je velmi dobr'e a uzitecn'e v'ystava!- R'ik'a Sergej. - Jsme rychle zvykaj'i na dobr'e, a nekdy nemuzu si vzpomenout, co a jak bylo predt'im, nez se vsechno zmenilo. Ale pamatujte si naprosto nutn'e vedet, jak'e zmeny byly a st'ale jsou v nasem meste. Zde je v'ystava organizov'ana s vyuzit'im nejmodernejs'ich technologi'i, predstavila na skutecn'em datu vy'uctov'an'i guvern'er Primorsk'eho kraje "Na voln'em pohybu pudy v Primorye 'uzem'i." Turisty jsou nejen zvedav'y Vzhledem k objemu modely domu a elektronick'e prezentace projektu, ale tak'e s dotykovou obrazovkou se muze zab'yvat podrobne pudy a ocenit vzhled budouc'iho domova. Jedno patro n'ize - v'ystava del mal'iru a socharu z Vladivostoku a do zahranic'i. Kr'asn'e olejomalby a akvarely z ruzn'ych z'anru, realistick'e a avantgardn'i socharstv'i trvale zadrzen asi nejen milovn'iky umen'i. Dokoncen'i prohl'idky je proch'azka po promen'ade Palo, odkud je kr'asn'y v'yhled na more a Vladivostoku, kter'y jen p'ar let od provincn'i mesto na okraji zeme se stal jeden z nejvets'ich kulturn'ich, vedeck'ych, vzdel'avac'ich a ekonomick'ych center asijsko-tichomorsk'em regionu. Mesta, kter'e se zmen'i k leps'imu. Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostoku objektu summitu APEC druh'e f'aze bude trvat do srpna a z'ar'i 2013 goda.Organizatory naznacuj'i, ze behem t'eto doby pren'est na summitu 2.0. budou moci tis'ic obcanu. Pro informace volejte: Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimuОпубликовано:   21-08-2013, 11:21      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dva
21-08-2013, 16:01, Cesky
V noci 21.srpna v okrese Primorye Kavalerovskii na d'alnici "Osinovka - Krusn'e Dock" ridic auta Toyota Carina «», r'izen'i vozidla pod vlivem alkoholu, ztratil kontrolu a odletel ze silnice do...
7-08-2013, 15:15, Cesky
"Luc-Energia" sejdou na vec'irku s jedn'im z turnajov'ych obl'iben'ych - Vladikavkaz "Alanie", kter'y zauj'im'a p'at'e m'isto v porad'i. Kick-off v 18:00 m'istn'iho casu(01-00 v Primorye). Pod'av'ame...
7-08-2013, 15:15, Cesky
Dnes, 6. srpna na odvol'an'i Primorsk'y kraj Soud se bude zab'yvat pouze dve st'iznosti pracovn'iku PKU "Far Eastern reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska." Podstatou st'iznosti je n'asleduj'ic'i:...
Sharks se stali cast'ymi n'avstevn'iky pobrezn'ich pl'az'i a ostrovu (VIDEO)
7-08-2013, 15:15, Cesky
5.srpna v bl'izkosti ostrova ryb'ari Popov vsiml dvoumetrov'ym zraloc'i man'evry, kter'e byly schopny vz'it fotoapar'at v mobiln'im telefonu. T'ema "zraloc'i nebezpec'i" se stala dulezitou v l'ete...
Podle zapalov'an'i jadern'e ponorky
18-09-2013, 14:17, Cesky
Vojensk'e vysetrov'an'i oddelen'i vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace pro strelce pos'adky Bay trestn'i r'izen'i proti 'uredn'ikum jadern'e ponorky "Tomsk" Pacifick'e flotily podezrel'e ze...
11.srpna ve Vladivostoku bude hostit koncert venovan'y ud'alostem Khasan
7-08-2013, 15:15, Cesky
Konecn'y akord D'aln'eho v'ychodu s n'azvem festivalu "Jsme tady navzdy," venovan'a 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan se bude konat ve Vladivostoku. Akce se bude konat 11. srpna na admir'ala parku(ulice...
HC
7-08-2013, 10:34, Cesky
Hockey club "Admir'al" pokracuje do historie. V predvecer Cesk'e republiky, kde se pr'ist'i v'ycvikov'y t'abor t'ym Vladivostoktsy hr'al svuj prvn'i pr'atelsk'y z'apas. Rival naseho t'ymu byl "Plzen"...
Maritimes exekutori kontrolovat 'ucty podniku
29-08-2013, 18:49, Cesky
V soucasn'e dobe, v r'amci akce provedla raid soudn'imi vykonavateli sovetsk'e okres Vladivostoku za 'ucelem overen'i 'ucetn'i oddelen'i mes'icne sr'azkami z mezd na dluzn'iky v placen'i alimentu....
Policie za'utocila na identifikaci porusov'an'i obchodu
21-08-2013, 11:17, Cesky
Krome toho, ve spolecn'em 'utoku, policist'e navst'ivili pobyt ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku a osob bez st'atn'i pr'islusnosti, jakoz i testuje na neopr'avnen'e podnik'an'i, vcetne rizik...
Jejich vlastn'i a jin'i
7-08-2013, 10:33, Cesky
Okamzik porusen'i pravidel silnicn'iho provozu byl zaznamen'an na video, pak chlapec z'avodn'ik obdrzel postou ozn'amen'i zaplatit pokutu. "Zla" od dustojn'ik dopravn'i policie ignoruje. Po...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!