Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu

Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Ve Vladivostoku, pokracovat v dals'i f'azi projektu "N'arodn'i zkouskou". Obcan'e, kter'i se z'ucastnili bezprecedentn'i masov'e pruzkumu verejn'eho m'inen'i, obdrzelimoznost jezdit s prohl'idkou mestsk'ych ulic'ich, stejne jako osobne posoudit rozsah a funkcnost summitu APEC. Kazd'y den, cestovn'i autobusy odch'ylit od mezin'arodn'ich odborn'iku z ruzn'ych oblast'i Vladivostoku na cestu do mesta. Behem nekolika hodin se obcan'e maj'i moznost videt p'iskov'e barvy 5-hvezdickov'y hotel "Hyatt Regency - The Golden Horn" na lodi promen'ade, velk'y, a z'aroven, v'ystavby vzduchu Seaside divadlo opery a baletupredat stal svetove proslul'e Zlat'e a rusky mosty. Origin'aln'i z'ajem odborn'iku lid'i jsou na n'avsteve umeleck'e zdravotn'i stredisko na ostrove rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity, kde v salonku na velk'e obrazovce ilustruje potenci'al t'eto nov'e a jedinecn'e na D'aln'y v'ychod, zdravotnick'e zar'izen'i. Diagnostick'e a provozn'i jednotky vybaveny high-tech zdravotnick'e techniky a obdivoval. - Samozrejme, nedej boze, zle se neco v'azn'eho, ale pokud se to stane, muzete si b'yt uvolnen'y - s takov'ym vybaven'im jiste l'ecit!- R'ik'a Marina E. 'ucastn'ikem turn'e. Dals'im probl'emem na ceste - navst'ivit are'al a Palo v'ystavy v nem. Jeden z nich - "Vladivostok - rok po summitu" - zd'a se hromad'i jednou vsem turistum, kter'i jsou doslova nekonecn'y proud pr'ijezdu do prostorn'e haly. Mezin'arodn'i odborn'ici s neskr'yvanou zvedavost'i zvazuje expozice fotografi'i, kter'e ukazuj'i nejn'apadnejs'i a symbolick'e aspekty pr'ipravy na mezin'arodn'im f'oru - od zah'ajen'i v'ystavby do slavnostn'iho otevren'i. Mohlo by se zd'at, historick'ymi pam'atkami, obyvatel'e Vladivostok, vsechny videt za p'ar let: jak stavet silnice a mosty, parky, kter'e byly vytvoreny jako zmenen'e mesta. Ale znovu a znovu s radost'i pri pohledu na fotky, kdyz si vzpomnel, jak to bylo. - To je velmi dobr'e a uzitecn'e v'ystava!- R'ik'a Sergej. - Jsme rychle zvykaj'i na dobr'e, a nekdy nemuzu si vzpomenout, co a jak bylo predt'im, nez se vsechno zmenilo. Ale pamatujte si naprosto nutn'e vedet, jak'e zmeny byly a st'ale jsou v nasem meste. Zde je v'ystava organizov'ana s vyuzit'im nejmodernejs'ich technologi'i, predstavila na skutecn'em datu vy'uctov'an'i guvern'er Primorsk'eho kraje "Na voln'em pohybu pudy v Primorye 'uzem'i." Turisty jsou nejen zvedav'y Vzhledem k objemu modely domu a elektronick'e prezentace projektu, ale tak'e s dotykovou obrazovkou se muze zab'yvat podrobne pudy a ocenit vzhled budouc'iho domova. Jedno patro n'ize - v'ystava del mal'iru a socharu z Vladivostoku a do zahranic'i. Kr'asn'e olejomalby a akvarely z ruzn'ych z'anru, realistick'e a avantgardn'i socharstv'i trvale zadrzen asi nejen milovn'iky umen'i. Dokoncen'i prohl'idky je proch'azka po promen'ade Palo, odkud je kr'asn'y v'yhled na more a Vladivostoku, kter'y jen p'ar let od provincn'i mesto na okraji zeme se stal jeden z nejvets'ich kulturn'ich, vedeck'ych, vzdel'avac'ich a ekonomick'ych center asijsko-tichomorsk'em regionu. Mesta, kter'e se zmen'i k leps'imu. Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostoku objektu summitu APEC druh'e f'aze bude trvat do srpna a z'ar'i 2013 goda.Organizatory naznacuj'i, ze behem t'eto doby pren'est na summitu 2.0. budou moci tis'ic obcanu. Pro informace volejte: Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimuОпубликовано:   21-08-2013, 11:21      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dopravn'i Policie zadrzela potenci'aln'i demolice Vladivostok
16-07-2013, 12:49, Cesky
V cla ve line'arn'iho r'izen'i byl Vladivostok Rusk'e ministerstvo vnitra o doprave hl'aseny z'amer vesnican Gorodechnoe rusk'em polozit v'ybusninu na zeleznicn'i trati u obce Terekhovka Primorsk'eho...
Jedn'im z hlavn'ich z'ajmu starosty Vladivostoku - rybaren'i
22-07-2013, 22:02, Cesky
V dnesn'i na Radio Head VBC Vladivostoku Igor Pushkarev hovoril nejen o se vztahuje na ruzn'e kon'icky Ale tak'e sd'il'i to, co d'av'a prednost odpocinku. Uk'azalo se, ze starosta mesta - v'asniv'y...
Nebezpecn'y плавдок «Pallas»
18-06-2013, 12:01, Cesky
Pred casem Centr'aln'i inspekce st'atn'i pr'istavn'i inspekci FSI «Spr'ava n'amorn'ich pr'istavu na Pobrez'i hrany» zak'azala provoz плавдока, a v souvislosti s nevhodn'ym technick'ym stavem...
Rival
12-08-2013, 13:53, Cesky
Z'apas byl napl'anov'an na kalend'ar na ctvrtek na stadionu "Vanguard". Navzdory nepr'izni pocas'i, tis'ice fanousku, pln'a stoj'i plochodr'azn'i. V centru den'i - souboj dvou spickov'ych rusk'ych...
Michael Berestenko:
9-09-2013, 06:14, Cesky
Vecer 8.z'ar'i hlavy mesta volebn'i komise Michael Berestenko informoval tisk v prvn'im patre mestsk'e spr'avy. Jak poznamenal Michael Berestenko, byly volby v klidu dost. "Ted je zeme jiz uzavrena,...
Stal se zn'am'y pro
20-09-2013, 16:07, Cesky
Udelen'i v'itezu "Sedmi divu Primorye" se konala ve Vladivostoku. 'Ucastn'ici, kter'i nab'idli nejleps'i pr'irodn'i a clovekem zpusoben'e pr'irodn'i objekty byly prezentov'any kamery Canon, iPad...
Sberbank pomohl Vladivostok se dostal do Guinessovy knihy
8-07-2013, 21:06, Cesky
V'ice nez 100 zamestnancu pobocky Primorsky OJSC "Sberbank Ruska" se z'ucastnil dav velk'em blesku "Miluji Pekingu" na Golden Bridge. Zamestnanci banky, stejne jako tis'ice vladivostoktsev prisel na...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Dva
21-08-2013, 16:01, Cesky
V noci 21.srpna v okrese Primorye Kavalerovskii na d'alnici "Osinovka - Krusn'e Dock" ridic auta Toyota Carina «», r'izen'i vozidla pod vlivem alkoholu, ztratil kontrolu a odletel ze silnice do...
Pul miliardy - na zdrav'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
C zac'atku roku v'ice nez 500 milionu rublu bylo prideleno od feder'aln'ich a region'aln'ich rozpoctu na n'akup l'eku pro privilegovan'ych kategori'i obcanu rusk'em. Tato aktiva byla z'isk'ana...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!