Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Festival V-ROX prij'it na pokryt'i predn'ich svetov'ych m'edi'i a feder'aln'i

Festival V-ROX prij'it na pokryt'i predn'ich svetov'ych m'edi'i a feder'aln'i Prvn'i mezin'arodn'i festival hudby a tvurc'i V-ROX konference se bude konat ve Vladivostoku c. 22 na 25. srpna. V hlavn'im meste Primorye prijde v'ice nez 200 'ucastn'iku z 8 zem'i - kapely, muzikanty, producenty a novin'aru. Podle zakladatele a kur'ator "Rock Vladivostoku" Ilji Lagutenko budou novin'ari moci uk'azat svetu, ze Peking je skutecne jedn'im z 'ustredn'ich bodu asijsko-pacifick'e oblasti. Na sv'e touze prij'it na V-ROX jiz prohl'asil, cenu casopisu Filter(USA), "Rossijskaja Gazeta", casopis "Billboard" a "Russian Reporter", noviny "Kommersant", televizn'i kan'al Bloomberg(USA), TV kan'al "p'atek", projekty Colta. ru, Kroogi.com a mnoho dals'ich. Chcete-li zobrazit 'upln'y program festivalu na ofici'aln'ich str'ank'ach "Vladivostok Rocks» - http://vrox.vladivostok3000.ru/program .Опубликовано:   21-08-2013, 11:20      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Vladimir Vysockij s kytarou: pam'atn'ik, kter'y byl ocek'av'an
26-07-2013, 11:01, Cesky
25.cervence na Divadeln'i n'amest'i Vladivostoku byl zah'ajen hudebn'i pomn'ik Vladimir Vysotsky. Slavnostn'i byla venov'ana 33. v'yroc'i 'umrt'i velk'eho barda. "Pam'atn'ik Vysotsky, ve...
Lakom'y plat'i dvakr'at
14-06-2013, 19:02, Cesky
Rusk'a spolecnost-v'yvozce pri v'yvozu lesa na C'inskou Lidovou Republiku porusen'i pr'avn'ich predpisu, nen'i задекларировала v'ice nez 18 tun пиловочника dub a jasan. Inspektory Лесозаводского...
Alexander vedl Shurigin Vladivostok cirkus pro pr'ist'i dva t'ydny
12-09-2013, 03:10, Cesky
Podle rusk'e St'atn'i Circus Company, podle porad'i spolkov'eho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus» № 2612 /K od 10092013 Hereck'a reditel Vladivostok st'atn'i cirkus byl...
Ve Vladivostoku, dnes vecer slibuje d'est
7-09-2013, 14:51, Cesky
Region um'ist'i mal'y, jiho-z'apadne od m'irn'eho deste. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota 16 ° C. 25 Ve Vladivostoku, polojasno, preh'anky ve vecern'ich hodin'ach. V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i...
V obci je Hranicn'i bude otevreno modern'i poz'arn'i stanice
24-06-2013, 14:45, Cesky
Na poz'arn'i stanici se bude nach'azet specializovan'e v'ycvikov'e z'akladne, kter'a se skl'ad'a z tepeln'e a дымокамеры, stejne jako skol'ic'i vez, potrebn'e pro pracovn'i s'ily a obratnosti u...
Festival se bude konat v ml'ece Vladivostok
26-08-2013, 20:04, Cesky
Nejvets'i podniky - producenti ml'eka a ml'ecn'ych v'yrobku z Vladivostoku, Ussuriysk, Arsenyev, Artem, kameny a jin'ych mestech Primorye - festival predstav'i nejleps'i vzorky sv'ych v'yrobku, se...
Na Владивостокской CHP-2 jde mont'az plynov'ych hor'aku
21-06-2013, 20:01, Cesky
Energie vedou mont'az горелочных zar'izen'i na газифицируемых kotlu. Do zac'atku topn'e sez'ony modr'e paliva mus'i vz'it dals'i dva котлоагрегата - c. 9 a c. 10. Celkov'a cena d'ila bude asi 650...
Nov'e Volkswageny повезут obyvatel Vladivostoku s str. Pracovn'i centrum
5-06-2013, 18:03, Cesky
Z'itra, 6. cervna, prvn'i mestsk'e autobusy stredn'i velikosti Volkswagen Крафтер pujde o upraven'e sch'ema trasy c. 15к «Pracovn'i - TC Smaragd - Pracovn'i». D'iky t'eto trase obyvatel'e...
Igor Pushkarev setkal s pracovn'iky nemocnice v poctu Vladivostok
13-07-2013, 00:02, Cesky
2. Igor Pushkarev zkoumal nov'e zdravotnick'e zar'izen'i v nemocnici, mluvil k zamestnancum, a blahopr'al mlad'e matky na narozen'i det'i. Navzdory tomu, ze od roku 2013 je zdravotn'i p'ece presel do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!