Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Hned bat

Hned bat "Ml'adez - zelen'a" - tak casto r'ikaj'i, zkusen'e a vek pracovn'iku v tov'arne, pri pohledu na sv'e mlad'e kolegy. Ale zelen'a - barva je nejen ml'adez, ale ikupredu. Co je to - b'yt st'azista?Jak se jim podar'i naj'it sami sebe ve sv'e profesi?V soucasn'e dobe, "B" mluv'i k tem, kter'i teprve zac'inaj'i dopadat pracovn'i zkusenosti, ale dos'ahl nejak'eho 'uspechu, odborn'ici MUPV "Vladivostok podnikov'e s'it'i elektrick'ych"(Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i). Skutecnost, ze Valeria rozhodla budovat kari'eru v oblasti dod'avek energie, nen'i divu. Rodice - energie. Od detstv'i vst'ipil l'asku exaktn'ich ved, jde o elektrinu. Stopa azivot nabyl tvar v r'amci tohoto zpusobu zivota. Manzel - spoluz'ak a tak'e pracuje na poli. Rozeb'irat a opravovat spotrebic, opravte kabel'az v byte - obvykl'a rodinn'a z'alezitost. Kdyz prisel cas vybrat si povol'an'i v oboru pochybnost'i z'adn'a volba - energie. Soucasne vzdel'an'i ekonomie. Prvn'i kroky ve funkci ekonoma. Spolecnost si vybrala vhodnou - Feder'aln'i st'atn'i unit'arn'i Enterprise Navy 13. mr'izky(nyn'i c'ast "Oboronenergo"). Pot'e se prestehoval doMUPV "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i" - Prvn'i dva roky jsem pracoval ve v'ychodn'i s'itov'y inzen'yr pro v'yrobu, pak se stehoval do Vladivostoku podniku elektrick'ych s'it'i na pozici projektanta, Technick'e sluzby - r'ik'a Valeria. V z'adn'em nedostatku. A v bl'izk'e budoucnosti se nepredpokl'ad'a. Hlavn'im n'astrojem zde, jakoz i jak'ykoliv inzen'yr a hlavy. - Nejsme spisovatel'e a umelci, ale kreativita je podporov'ano. Povinnosti jsou, zejm'ena v oblasti inspekcn'ich zpr'avpokrok a psan'i odpovedi dodavatel'e - r'ik'a Valeria - Delej vsechno, co presne spr'avn'e a pravdiv'e. Definovat mand'at pro dodavatele, napr. pri pokl'ad'an'i kabelu nebo elektrick'eho veden'i, objednat potrebn'e materi'aly. Ale nejzaj'imavejs'i je pravdepodobne pl'anuje. V soucasn'e dobe vyv'ij'ime a ocek'avaj'i, ze bude podnikat v n'asleduj'ic'im roce, jak ztelesnit, ze odeberete zdroje a materi'aly. Koneckoncu, bude mesto rust, budov'an'i nov'ychobjekty n'i v'est elektrinu. Valeria prisel do firmy jako student, byl opozden a byla opravena. Jasn'e a profesn'i rust. - Specifika r'izen'i "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i", samozrejme se lis'i od pr'ace v t'eto oblasti - rekl expert. - Se zv'ysily a mnozstv'i pr'ace a odpovednosti. Jedna vec je, kdyz se dostanete znalosti z knih. Dals'i vec - praxe. Od zac'atku jsem byl pom'ahal muj r'adce Evgeny Davydov, b'yval'y s'ef okresu v'ychodu. Naucte se rozumet sch'emata,jak se zd'a na pap'ire, a to, co by melo b'yt ve skutecnosti. Ted muj pr'im'y nadr'izen'y Anton Smorodnikov, upscale profesion'aln'i. To je, jak mal'e krucky a vysel ready-made specialistu. - Mus'is tvrde pracovat - Valery rad'i. - Pokud se mlad'y person'al se neust'ale zlepsovat sv'e dovednosti na 'urovni cten'i technick'e, knihy, kdyz jsou povzn'est nad sebe, pak plat se zv'ys'i. A pokud del'ate dobrou pr'aci, pak budete si vsiml.V dobe nas'i n'avstevy, Alexander provedl vyhodnocen'i projektu procesn'iho pripojen'i skeneru do jednoho z mestsk'ych nemocnic. - Zadatel'e souladu s projektovou dokumentac'i, a j'a pracuji o jeho prezkoum'an'i, - vysvetluje. - Nejprve je treba pod'ivat se na to, vyjedn'avat, a potom spustte velkou etapu projektu v'ystavby s'ite. A teprve pot'e, ze - zar'izen'i k provozu. - Muj hlavn'i cinnost'i je v'yvoj technick'ych opatren'i pro rozvoj energetick'ych s'it'iPro zlepsen'i spolehlivosti nap'ajen'i - expert pokracuje. - Tak'e angazuj'i v revizi projektov'e dokumentace od zadatelu, kter'i se chtej'i pripojit k s'iti. Tvurc'i pr'ace, jako kazd'y technologick'y pripojen'i individu'alne a nen'i standardn'i situace, kter'e by mohly b'yt uplatneny vzorku. Kari'era v Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i Alexander zah'ajena v roce 2006. - Je to v minul'em roce, byl jsem v FENTU na elektrotechnickou fakultu. Vyatskiye zamestnancu Polyany elektrick'ych s'it'i "neust'alepor'adat setk'an'i se studenty. Andrey Salnikov - nyn'i hlavn'i inzen'yr, a pak vedl servisn'i meren'i a r'izen'i kvality - prisel do nas'i univerzite, hovoril o nov'em smeru. Pokud si vzpom'in'am, kdy t'emer cel'a skupina napsal zivotopis. Nikdo doopravdy mysl'i, kam j'it po maturite. Vcetne me. Pak Andrey me pozval na pohovor, kter'y jsem prosel. Br'at jako inzen'yr. Zab'yv'ame se certifikace elektrick'e energieprovedeny v'ypocty kvality elektrick'e energie v nasich s'it'ich, a pracuj'ic'i s certifikacn'i centra v Moskve. To vse bylo strasne vzrusuj'ic'i. A my jsme dokoncili n'as 'ukol - vsechny certifikovan'e s'ite. Na konci dvou let, Andrew Sal'nikov d'al roste, a j'a jsem se stal n'aceln'ikem meren'i a r'izen'i jakosti. Nyn'i zast'avat pozici z'astupce hlavn'iho inzen'yra. Alexander Stepanok zduraznuje, ze se ocitli v profesi. - Je zaj'imav'e, ze je univerz'aln'i clovek,ale proste nen'i zcela zn'am. Kazd'y m'a b'yt profesion'aln'i ve sv'em oboru. A j'a jsem se ocitl v energetick'em prumyslu - rekl expert. - "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i" je velmi rozs'ahl'a a st'ale se rozv'ijej'ic'i spolecnost'i. A mnohem, mnohem, kter'a se deje pril'akat mlad'e odborn'iky. Tato iniciativa je v'it'ana, vrelou atmosf'eru v t'ymu, postoj dobr'eho s'efa a pohodlne pracovat. Poradenstv'i pro mlad'e profesion'aly - tvrd'a pr'ace a schopnost prok'azat sv'e znalosti v praxi. O jeho kari'ern'iho rustudistribuov'any kr'atce. - Prisel jsem jako student - rekl expert. - Praxe se konala v kabelov'em brig'ady - kabel. Pr'ace, samozrejme, nebylo jednoduch'e, ale zaj'imav'e. Pak po absolvov'an'i se vr'atil do kancel'arsk'eho vybaven'i. Dva roky od doby, kdy pracoval. Po inzen'yr pr'ipravy v'yroby, a pak - hlavn'i inzen'yr. Ale na povol'an'i Dmitry mluv'i se zjevnou radost'i. - Jako vec se stalo, ze jsem si vybrala z oblasti energetiky, - rekl. - A nen'i tol'aska k vede. Jen elektrina - to bude vzdy a vsude, a bez neho nic nen'i. Pravdepodobne ano, a vybral povol'an'i. M'am rodinu, protoze nen'i tam z'adn'y energetiku. Rozhodl jsem 'uplne s'am. Myslel jsem, ze - J'a pujdu a at se stane cokoliv. Zad'ano a pr'ijemnejs'i. Dimitri byl jedn'im z mnoha studentu, kter'i pot'e, co se dostal do praxe "s'ite Vyatskiye Polyany Electric" a zaveden'y zde. V mnoha ohledech to prispelo k kolektivn'i. V mnoha ohledech, ze - ze praxe, kter'a vynikla na zimn'i obdob'i - prinesl prvn'i profesion'aln'i zisk. Kdyz ptal se na tajemstv'i kari'ern'i 'uspech, ona se setk'a s nekolika prodejn'ach a skromne. - Jak'e jsou nekter'e osobn'i vlastnosti, pravdepodobne ovlivnen'e - usm'iv'a se. - Mozn'a sd'ilet stest'i. A samozrejme, co potrebujete k pr'aci. Vzhledem k tomu, jestli chces j'it do pr'ace - vzdy j'it ven - nikdy nevzdal. K dispozici je tak pravidlo je proto nezbytn'e, nutn'e. A to je v mestsk'e z'asobov'an'i energi'i, mozn'a ta nejdulezitejs'i vec. Pak, kdyz nech'ate na dovolenou na dva t'ydny odpocinku - a jiz se stal nudn'y. Muzete zac'it volat do pr'ace, aby zjistil, jak se veci pohybuj'i. A povahu, pravdepodobn'e, takze - nechci sedet na jednom m'iste. Ty by mohly zustat technika a uklidnit se do pr'ace. Ale je to vzdy proto, ze chcete neco nov'eho, neco v'ic, k pohybu vpred. - Ned'avno jsem tajfuny - pokracuje Dmitrij. - M'ame dokonce zd'alo, zvl'aste neurceno - to vse dokonale rozumet vsemu - a kluci t'ym elektrotechniku, prodl'evat tak dlouho, dokud nebudeme resit dusledky, pokud vsichni obcan'e nebudou sv'itit. A to se st'av'a velmi potesen, kdyz uz pozde v noci, budete str'ilet po telefonu - lid'e volaj'i - a m'isto nejak'e nespokojenosti mluv'i lidsky d'iky, snazil rychle obnovit vsechno. Cas potrebujeme nekoho, kdo - na to jsme se kter'ym pracujete. Mlad'i profesion'alov'e Dmitry Cherniavsky dal n'asleduj'ic'i radu: - Nebud zticha. Mel by m'it z'ajem a pracovat. Jen do toho, zeptejte se, ucit se. A pak uvid'ime, co se stane. Anna Goncharuk funguje MUPV "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i" inzen'yr zivotn'iho prostred'i. V 22 se podarilo realizovat nekolik v'yznamn'ych projektu. Podle n'i l'aska k zivotn'imu prostred'i, touha, aby ji udrzeli cist'e a uklizen'e tam byl jeste d'ite, a d'ale definuje profesion'aln'im zpusobem. - Jsem vstoupil do ekologa, a kdyz skoncil univerzitu, zacal prem'yslet o tom, kam j'it do pr'ace - r'ik'a Anna. - Pot'e, co proch'azel mnoha moznost'i jsme se rozhodli pro "Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i", protoze spolecnost je velmi velk'e a maj'i m'isto pro rozv'ijet sv'e obchodn'i dovednosti a znalosti. Tam byl Anya a praxe od ctvrt'eho roku ust'alen'e specialista st'atn'i spr'avy a prumyslu ochrany zivotn'iho prostred'i. Za prv'e, na c'astecn'y 'uvazek, a o rok pozdeji - na konci stredn'i skoly - na pln'y 'uvazek. Nyn'i Anna slouzil jako inzen'yr pro ochranu zivotn'iho prostred'i. Mimochodem, mlad'y profesion'aln'i diplom napsal, kdyz byl zamestnancem "s'it'i Vyatskiye Polyany Electric." - V diplomu byl predlozen projekt na sn'izen'i mnozstv'i odpadu a emis'i z kotlu, kter'e pusob'i v nasem meste - rekla Anna. - To je, jak udelat mesto a zil norm'alne, byla poskytnuta tepla a elektrick'e energie ve velk'em mnozstv'i, do pr'ace vsechny spolecnosti, a t'im k poskozen'i zivotn'iho prostred'i byl minim'aln'i. V tomto pr'ipade, tam je dobr'y pokrok. Nyn'i kotle jsou vybaveny prachov'ymi filtry, cisten'i vzduchu, coz umoznuje v'yrazne sn'izit emise. Nav'ic, mnoho prech'azej'i na plynov'ych kotlu, kter'e z ekologick'eho hlediska je mnohem leps'i nez uhl'i. Kotel emise do ovzdus'i obsahuj'i celou nab'idku chemick'ych sloucenin: oxid dusicit'y, oxidy dus'iku, oxid uhelnat'y, a - ve velmi velk'em poctu - serodioksid. Kdyz kotle prepnut'i na plyn se sn'iz'i na prakticky nulov'ymi emisemi serodioksida. - V dusledku cinnost'i jsou dost sn'izen'i znecisten'i - nad'ale Anyu. - Krome toho prov'adet t'ydenn'i sledov'an'i. V'yrobn'i kontrola kotle se kon'a kazd'e pondel'i po cel'y rok. V non-dlouhou histori'i tak daleko je pozoruhodn'y profesion'aln'i v'itezstv'i. - Vytvoril jsem dva projekty emisn'i limity - rekla Anna. - Dr'ive, spolecnost pro prov'aden'i tohoto typu pr'ace bylo placen'i dodavatelum. A jejich sluzby nejsou levn'e. Nyn'i tyto projekty jsou vyv'ijeny podle me, a t'im setr'i firme pen'ize, a moje zv'ysen'i platu, jsou vyd'av'any bonusy. A 'urady loaj'aln'i, vzdycky na schuzku. A person'al je pr'atelsk'y, vzdy ochotn'y pomoci. Na ot'azku, zda je tvrd'a pr'ace v t'eto oblasti - vypor'adat se s ruzn'ymi typy znecisten'i, Anya optimistick'e odpovedi: - Nic, vyss'i pata a mnohem v'ice!

Sergej Petrachkov, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   21-08-2013, 11:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
V'ykon kaligrafi Ryoji Yamamoto 'uspesne probehla ve Vladivostoku
30-08-2013, 22:33, Cesky
D'iky 14 hodin Primorsk'eho kraje v hale divadla ml'adeze Ryoji Yamamoto improvizovan'e vytvorit mal'e obrazy, pouzije se inkoust a barevn'e kr'idy. Mistr napsal znaky, kter'e odr'azej'i dusi...
Ex-policisty v Primorje budou soudit za 5 faktu pracovn'ich trestn'ych cinu
5-06-2013, 22:32, Cesky
4. cervna 2013 Дальнереченским межрайонным prokur'ator schv'alena obzaloby v trestn'ich vecech, pokud jde b'yval'eho obvodn'iho opr'avnen'eho policie, podala na materi'alum zastupitelstv'i kontroly....
Seaside HIF a jej'i pobocky se a komunikovat on-line
30-07-2013, 10:33, Cesky
Region'aln'i zdravotn'i pojistovna Primorsk'eho kraje se pribl'izil k jejich pridruzen'ych spolecnost'i. D'iky nov'emu softwaru TrueConf, kter'y je od cervna tohoto roku je nastavena na TFOMS m'it...
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov navst'ivil Igor Пушкарев
14-06-2013, 19:00, Cesky
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov se kon'a ve Vladivostoku v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Na n'i zastoupeny v'ice nez 90 obrazu. Mezi nimi jsou klasick'e a...
V roce 2013 matky kapit'al Primorye kontaktovat 205 rodin
28-07-2013, 13:45, Cesky
V roce 2013 na 'uzem'i Primorsky predstavila tri nov'e soci'aln'i d'avky - Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky. V souladu s prezidentsk'ym dekretem "O opatren'ich k...
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
Уссурийский таможенник-zkorumpovan'y v ocek'av'an'i soudu
6-07-2013, 08:02, Cesky
Vysetrovatelu D'aln'eho vysetrovac'iho r'izen'i dopravy SU TFR dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti b'yval'eho hlavn'iho st'atn'i celn'i inspektor oddelen'i celn'i odbaven'i Лесозаводского...
Pam'atn'ik hrdinsk'eho submariner byl ofici'alne otevren ve Vladivostoku
30-07-2013, 21:32, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo ucineno v dubnu. Poslanci meli rekonstrutsiyu pam'atku na vlastn'i n'aklady. Po otevren'i pam'atn'iku zustanou pod veden'im mestsk'e rady. Na zac'atku dubna 2013 Krajsk'eho...
Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur
22-08-2013, 21:46, Cesky
Vcera, m'istopredseda vl'ady Dmitrij Rogozin a hejtman kraje Amur Oleg Kozhemyako navst'ivil rozestaven'ych Bajkonur "v'ychod". Leteli nad a sezn'amen'i se s v'ystavbou startu a technick'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!