Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film

O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film Jeden z pl'anu Moskvy k nat'acen'i televizn'iho studia ve Vladivostoku s'erie o studenty n'amorn'i st'atn'i univerzity pro kan'al TNT. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Vladivostok o pomoc pri organizaci nat'acen'i v pr'imorsk'ych kapit'alu "filmu lidu" vyz'yval starosta Igor Pushkarev. Dnes se starosta setkal s jedn'im z autoru projektu, kreativn'i producent Alexej Fjodorov, a diskutovali myslenku s'erie Vladivostoku na popul'arn'i feder'aln'i televizn'i kan'al. Je zaj'imav'e, ze velmi Alexej Fjodorov - rod'ak z Vladivostoku. Jeho kari'era zacala v Vladivostok t'ymu KVN. Z duvodu sv'ych skriptech des'itek reklamn'ich spotu, nekolika filmech("Christmas Tree", "Jungle", "Freaks"). Po setk'an'i s hlavou Vladivostoku, Alexej Fyodorov rekl, jak moc se mesto zmenilo k leps'imu. "Nebyl jsem tady pet let. A ted kdyz prisel, jen jsem prekvapen, jak se mesto zmenilo!Co 'uchvatn'e v'yhledy!To se mus'i videt. Vladivostok - mesto, ve kter'em chcete natocit film, "- rekl spisovatel. Fedorov sd'ilel jeho n'apad - odstranit Vladivostok seri'al o semin'ari studentu, "proud n'amorn'i State University. Nevel. Jeden z moskevsk'eho studia z'ajem na tomto projektu. Predpokl'ad'a se, ze s'erie se v'am uk'aze na popul'arn'i televizn'i kan'al TNT. Igor Pushkarev silne podporuje myslenku s t'im, ze tento projekt bude slouzit uk'azat celou zemi v r'amci mesta, jeho zivot a kr'asu. "Vladivostok muze b'yt hrd'y na to, co uk'azat svetu. S t'im, ze to nen'i jen o mestsk'e krajiny, i kdyz nepochybne ozdob'i jak'ykoli film. Zivot ve meste je v pln'em proudu, tam je mnoho zaj'imav'ych lid'i, fascinuj'ic'i pr'ibehy. I proto vsechny ruce "pro" tohoto projektu!Pro jeho c'ast, bude mesto vl'ada udelat vsechno pro to, aby pomohl filmu proces tvorby, "- uvedl s'ef mesta, nez na kapit'alu povzbudil spisovatel. Alexej Fyodorov rekl, ze administrativa je velmi potrebn'a pomoc, zejm'ena s ohledem na nat'acen'i na verejn'ych m'istech nebo mestsk'ych lokalit. Jiz pred nekolika dny starosta sl'ibil uspor'adat setk'an'i s rektorem spisovatele MSU. Nevel Sergej Ogaem mohli um'istit na univerzite, videt a diskutovat o procesu nat'acen'i s'erie Vladivostok kadetu. Alexej Fedorov rovnez sd'il'i dals'i z jeho n'apad. "Mysl'im, ze by bylo velmi cool natocit celovecern'i film ve Vladivostoku. Dynamick'e akce-sbalil, ve stylu "dopravce" a "adrenalin". Vladivostok je hoden str'ilet filmy jsou opravdu cool, "- rekl. V'ice nez hodinu Igor Pushkarev a Alexej Fjodorov diskutov'any ruzn'e kulturn'i projekty, kter'e jiz existovaly, nebo bude realizov'an ve Vladivostoku. V z'averu autor predstavil s'ef mesta disky s komedi'aln'ich filmu, o nem ps'ano. O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i filmОпубликовано:   21-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rogozin dal ot'azku odvol'an'i reditele z'avodu
19-09-2013, 23:42, Cesky
Vicepremi'er Dmitrij Rogozin, ot'azku odvol'an'i reditele D'aln'eho v'ychodu lodenice "Zvezda" Vladimir Averin kvuli nehode jadern'e ponorky "Tomsk". "Tady, odpovednost a rostlin - rekl Rogozin -....
Igor Пушкарев podal ucitelum мединститута cestn'e uzn'an'i a penezn'i ocenen'i
18-06-2013, 12:00, Cesky
Ucitel'e a studenti pozdrav'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев. - V'azen'i profesori, ucitel'e, studenti! Pri pohledu na v'as, uvedom'ite si, jak moudr'e bylo rozhodnut'i zalozit ve Vladivostoku...
10-07-2013, 01:15, Cesky
Vladivostok. To bude otevrena od 9. do 15. cervence a zamer'i se na podporu rodinn'ych hodnot a ochranu nenarozen'ych det'i. Jak zduraznil prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana...
Rival
12-08-2013, 13:53, Cesky
Z'apas byl napl'anov'an na kalend'ar na ctvrtek na stadionu "Vanguard". Navzdory nepr'izni pocas'i, tis'ice fanousku, pln'a stoj'i plochodr'azn'i. V centru den'i - souboj dvou spickov'ych rusk'ych...
Ussuri dopravn'i policista snazil prodat heroin pres zn'am'y narkoman
22-07-2013, 16:06, Cesky
V rusk'em, bude soud vzal v 'uvahu trestn'i ozn'amen'i na trestn'y cin obchodov'an'i s drogami, kter'e se zav'azaly za 'ucasti dopravn'i policie. Z'astupce st'atn'iho zalobce mesta Ussuri, obvinen'i...
Odbory podpor'i ve volb'ach Igor Пушкарева
25-06-2013, 14:32, Cesky
Pozice odboru na nadch'azej'ic'i 8. z'ar'i volb'ach hlavy mesta Vladivostoku - takov'y byl prvn'i bod poradu jedn'an'i rady Federace odborov'ych svazu Pr'imorsk'eho kraje. 'Ucast na schuzi prijal...
Vladivostok prij'it breakdance mistri sveta
25-07-2013, 01:31, Cesky
V r'amci 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat na n'abrez'i carevic soucasn'eho tanecn'iho festivalu. Od srpna 30 k 1. z'ar'i konat souteze mezi t'ymy i jednotliv'e tanecn'iky na...
Starosta Vladivostoku projednat s tvurc'i inteligenc'i социокультурное rozvoj
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 11. cervna, kapitola mesta Igor Пушкарев se konalo setk'an'i s tvurc'i inteligenc'i mesta. Setk'an'i se z'ucastnili umelci, фотохудожники, искусствоведы, ucitel'e, novin'ari. Pr'itomn'i...
Nov'a trasa podlahov'a prkna jel картингистов bl'azen
26-06-2013, 19:01, Cesky
K technick'ym sportu v hlavn'im meste Приморья patr'i s velk'ym respektem. Vladivostok «V'ychode», se stal jedn'im z z'akonod'arci m'ody v спидвее. Popul'arn'i a souteze na дрифту a z'avody na...
Jasn'e dny koncerty v Latinsk'e Americe se bude konat ve Vladivostoku na n'abrez'i Sport
5-08-2013, 20:05, Cesky
V'yrazn'y, unik'atn'i kultura Latinsk'e Ameriky predstav'i umelce z Ekv'adoru, Mexiku, Braz'ilii, Argentine, Kolumbii, Chile, Nikaragui, Uruguayi, Venezuele a dals'ich zem'ich. Tento sv'atek...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!