Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film

O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film Jeden z pl'anu Moskvy k nat'acen'i televizn'iho studia ve Vladivostoku s'erie o studenty n'amorn'i st'atn'i univerzity pro kan'al TNT. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Vladivostok o pomoc pri organizaci nat'acen'i v pr'imorsk'ych kapit'alu "filmu lidu" vyz'yval starosta Igor Pushkarev. Dnes se starosta setkal s jedn'im z autoru projektu, kreativn'i producent Alexej Fjodorov, a diskutovali myslenku s'erie Vladivostoku na popul'arn'i feder'aln'i televizn'i kan'al. Je zaj'imav'e, ze velmi Alexej Fjodorov - rod'ak z Vladivostoku. Jeho kari'era zacala v Vladivostok t'ymu KVN. Z duvodu sv'ych skriptech des'itek reklamn'ich spotu, nekolika filmech("Christmas Tree", "Jungle", "Freaks"). Po setk'an'i s hlavou Vladivostoku, Alexej Fyodorov rekl, jak moc se mesto zmenilo k leps'imu. "Nebyl jsem tady pet let. A ted kdyz prisel, jen jsem prekvapen, jak se mesto zmenilo!Co 'uchvatn'e v'yhledy!To se mus'i videt. Vladivostok - mesto, ve kter'em chcete natocit film, "- rekl spisovatel. Fedorov sd'ilel jeho n'apad - odstranit Vladivostok seri'al o semin'ari studentu, "proud n'amorn'i State University. Nevel. Jeden z moskevsk'eho studia z'ajem na tomto projektu. Predpokl'ad'a se, ze s'erie se v'am uk'aze na popul'arn'i televizn'i kan'al TNT. Igor Pushkarev silne podporuje myslenku s t'im, ze tento projekt bude slouzit uk'azat celou zemi v r'amci mesta, jeho zivot a kr'asu. "Vladivostok muze b'yt hrd'y na to, co uk'azat svetu. S t'im, ze to nen'i jen o mestsk'e krajiny, i kdyz nepochybne ozdob'i jak'ykoli film. Zivot ve meste je v pln'em proudu, tam je mnoho zaj'imav'ych lid'i, fascinuj'ic'i pr'ibehy. I proto vsechny ruce "pro" tohoto projektu!Pro jeho c'ast, bude mesto vl'ada udelat vsechno pro to, aby pomohl filmu proces tvorby, "- uvedl s'ef mesta, nez na kapit'alu povzbudil spisovatel. Alexej Fyodorov rekl, ze administrativa je velmi potrebn'a pomoc, zejm'ena s ohledem na nat'acen'i na verejn'ych m'istech nebo mestsk'ych lokalit. Jiz pred nekolika dny starosta sl'ibil uspor'adat setk'an'i s rektorem spisovatele MSU. Nevel Sergej Ogaem mohli um'istit na univerzite, videt a diskutovat o procesu nat'acen'i s'erie Vladivostok kadetu. Alexej Fedorov rovnez sd'il'i dals'i z jeho n'apad. "Mysl'im, ze by bylo velmi cool natocit celovecern'i film ve Vladivostoku. Dynamick'e akce-sbalil, ve stylu "dopravce" a "adrenalin". Vladivostok je hoden str'ilet filmy jsou opravdu cool, "- rekl. V'ice nez hodinu Igor Pushkarev a Alexej Fjodorov diskutov'any ruzn'e kulturn'i projekty, kter'e jiz existovaly, nebo bude realizov'an ve Vladivostoku. V z'averu autor predstavil s'ef mesta disky s komedi'aln'ich filmu, o nem ps'ano. O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i filmОпубликовано:   21-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Skoncil predposledn'i z'avodn'i den regaty v tr'ide «Optimista-2013»
23-06-2013, 14:45, Cesky
Predposledn'i z'avodn'i den regaty «Poh'ar z'alivu Petra Velik'eho v tr'ide «Optimista»-2013», 22. cervna, se zacalo slunce a полнейшего безветрия. Od 11 hodin sportovci a tren'eri se tes'im...
V srpnu se v Pekingu stala mezin'arodn'i hudebn'i kapit'al
23-07-2013, 12:30, Cesky
Pro vsechny milovn'iky rockov'e hudby v mestsk'ych oblastech prov'adet zahranicn'ich n'avstevn'iku z Japonska, Koreje, Ameriky a C'iny, stejne jako o nejleps'iho mlad'eho rusk'eho skupiny....
V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat
20-08-2013, 11:15, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74%...
Penov'a p'arty se konala ve Vladivostoku
29-07-2013, 15:04, Cesky
V 19 hodin Penogener'atory zacal plnit Sportovn'i n'abrez'i v bl'izkosti potoku zasnezen'ych sc'en, nev'az'i peny hmotnosti. Organiz'atori podarilo vytvorit tu atmosf'eru techto nocn'i peny klubu...
Igor Pushkarev byl prvn'i cestuj'ic'i na nov'e c'islo autobusov'e trasy 44-D
30-08-2013, 14:16, Cesky
Mestsk'y autobus c'islo 44-D dnes zacaly vozit cestuj'ic'i na lince "uhl'i - Spring -. Druh'a reka" Tento - nikoli zdvojov'an'i jin'e komun'aln'i trasy - № 45 kter'y bez'i od vlakov'eho n'adraz'i...
30-08-2013, 22:30, Cesky
Program akc'i - m'odn'i kazdorocn'i prehl'idka detsk'e III ateli'eru "Ocean Kids», rec finalist'e t'yden m'ody a stylu «Pacifik styl T'yden», detsk'a m'oda divadlo "Pygmalion" se zobrazen'im...
Belorusko odesl'ana na D'aln'em v'ychode letadla s humanit'arn'i pomoc'i
8-09-2013, 12:30, Cesky
Vcera Blagovescensk prist'al z Beloruska s humanit'arn'i pomoci pro obeti povodn'i Amur. Vedouc'i regionu, Oleg Kozhemyako konalo setk'an'i se z'astupci spr'atelen'e zemi. "Jsem r'ad, priv'itat...
Stal se zn'am'y programu festivalu
14-08-2013, 21:19, Cesky
V sobotu na pl'azi v z'atoce, hostitelsk'e Shamora hudebn'iho festivalu "Vesm'ir". Program se stal zn'am'y kapely predstaven'i: 1505-1530 Dersu Uzala 1540-1605 Korpus 1615-1640 Drugie Znaki 1650-1715...
Nov'e osvetlen'i instalovan'e osvetlen'i v bl'izkosti skolky
23-07-2013, 18:50, Cesky
Nov'e svetla um'istena v bl'izkosti skolky. Nyn'i pr'ace se prov'ad'i v bl'izkosti skolky c'islo c'isla 19147168 a 173. Odborn'ici mont'az energeticky 'usporn'ych svetel a instalaci nov'ych lozisek....
Kvalita poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, o kontrole st'atn'iho zastupitelstv'i
8-07-2013, 21:03, Cesky
3.cervence v dusledku pr'ivalov'ych destu doslo k nehode na s'it'ich s'ily, kter'e zpusobily z'anik nap'ajen'i obci Sokolchi Lazo ctvrti. Audit zjistil, ze dod'avka elektriny byla obnovena az po 26...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!