Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film

O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film Jeden z pl'anu Moskvy k nat'acen'i televizn'iho studia ve Vladivostoku s'erie o studenty n'amorn'i st'atn'i univerzity pro kan'al TNT. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Vladivostok o pomoc pri organizaci nat'acen'i v pr'imorsk'ych kapit'alu "filmu lidu" vyz'yval starosta Igor Pushkarev. Dnes se starosta setkal s jedn'im z autoru projektu, kreativn'i producent Alexej Fjodorov, a diskutovali myslenku s'erie Vladivostoku na popul'arn'i feder'aln'i televizn'i kan'al. Je zaj'imav'e, ze velmi Alexej Fjodorov - rod'ak z Vladivostoku. Jeho kari'era zacala v Vladivostok t'ymu KVN. Z duvodu sv'ych skriptech des'itek reklamn'ich spotu, nekolika filmech("Christmas Tree", "Jungle", "Freaks"). Po setk'an'i s hlavou Vladivostoku, Alexej Fyodorov rekl, jak moc se mesto zmenilo k leps'imu. "Nebyl jsem tady pet let. A ted kdyz prisel, jen jsem prekvapen, jak se mesto zmenilo!Co 'uchvatn'e v'yhledy!To se mus'i videt. Vladivostok - mesto, ve kter'em chcete natocit film, "- rekl spisovatel. Fedorov sd'ilel jeho n'apad - odstranit Vladivostok seri'al o semin'ari studentu, "proud n'amorn'i State University. Nevel. Jeden z moskevsk'eho studia z'ajem na tomto projektu. Predpokl'ad'a se, ze s'erie se v'am uk'aze na popul'arn'i televizn'i kan'al TNT. Igor Pushkarev silne podporuje myslenku s t'im, ze tento projekt bude slouzit uk'azat celou zemi v r'amci mesta, jeho zivot a kr'asu. "Vladivostok muze b'yt hrd'y na to, co uk'azat svetu. S t'im, ze to nen'i jen o mestsk'e krajiny, i kdyz nepochybne ozdob'i jak'ykoli film. Zivot ve meste je v pln'em proudu, tam je mnoho zaj'imav'ych lid'i, fascinuj'ic'i pr'ibehy. I proto vsechny ruce "pro" tohoto projektu!Pro jeho c'ast, bude mesto vl'ada udelat vsechno pro to, aby pomohl filmu proces tvorby, "- uvedl s'ef mesta, nez na kapit'alu povzbudil spisovatel. Alexej Fyodorov rekl, ze administrativa je velmi potrebn'a pomoc, zejm'ena s ohledem na nat'acen'i na verejn'ych m'istech nebo mestsk'ych lokalit. Jiz pred nekolika dny starosta sl'ibil uspor'adat setk'an'i s rektorem spisovatele MSU. Nevel Sergej Ogaem mohli um'istit na univerzite, videt a diskutovat o procesu nat'acen'i s'erie Vladivostok kadetu. Alexej Fedorov rovnez sd'il'i dals'i z jeho n'apad. "Mysl'im, ze by bylo velmi cool natocit celovecern'i film ve Vladivostoku. Dynamick'e akce-sbalil, ve stylu "dopravce" a "adrenalin". Vladivostok je hoden str'ilet filmy jsou opravdu cool, "- rekl. V'ice nez hodinu Igor Pushkarev a Alexej Fjodorov diskutov'any ruzn'e kulturn'i projekty, kter'e jiz existovaly, nebo bude realizov'an ve Vladivostoku. V z'averu autor predstavil s'ef mesta disky s komedi'aln'ich filmu, o nem ps'ano. O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i film O Vladivostok kadetu "bursa" odstran'i filmОпубликовано:   21-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Vladimir Vysockij s kytarou: pam'atn'ik, kter'y byl ocek'av'an
26-07-2013, 11:01, Cesky
25.cervence na Divadeln'i n'amest'i Vladivostoku byl zah'ajen hudebn'i pomn'ik Vladimir Vysotsky. Slavnostn'i byla venov'ana 33. v'yroc'i 'umrt'i velk'eho barda. "Pam'atn'ik Vysotsky, ve...
Lakom'y plat'i dvakr'at
14-06-2013, 19:02, Cesky
Rusk'a spolecnost-v'yvozce pri v'yvozu lesa na C'inskou Lidovou Republiku porusen'i pr'avn'ich predpisu, nen'i задекларировала v'ice nez 18 tun пиловочника dub a jasan. Inspektory Лесозаводского...
Alexander vedl Shurigin Vladivostok cirkus pro pr'ist'i dva t'ydny
12-09-2013, 03:10, Cesky
Podle rusk'e St'atn'i Circus Company, podle porad'i spolkov'eho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus» № 2612 /K od 10092013 Hereck'a reditel Vladivostok st'atn'i cirkus byl...
Ve Vladivostoku, dnes vecer slibuje d'est
7-09-2013, 14:51, Cesky
Region um'ist'i mal'y, jiho-z'apadne od m'irn'eho deste. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota 16 ° C. 25 Ve Vladivostoku, polojasno, preh'anky ve vecern'ich hodin'ach. V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i...
V obci je Hranicn'i bude otevreno modern'i poz'arn'i stanice
24-06-2013, 14:45, Cesky
Na poz'arn'i stanici se bude nach'azet specializovan'e v'ycvikov'e z'akladne, kter'a se skl'ad'a z tepeln'e a дымокамеры, stejne jako skol'ic'i vez, potrebn'e pro pracovn'i s'ily a obratnosti u...
Festival se bude konat v ml'ece Vladivostok
26-08-2013, 20:04, Cesky
Nejvets'i podniky - producenti ml'eka a ml'ecn'ych v'yrobku z Vladivostoku, Ussuriysk, Arsenyev, Artem, kameny a jin'ych mestech Primorye - festival predstav'i nejleps'i vzorky sv'ych v'yrobku, se...
Na Владивостокской CHP-2 jde mont'az plynov'ych hor'aku
21-06-2013, 20:01, Cesky
Energie vedou mont'az горелочных zar'izen'i na газифицируемых kotlu. Do zac'atku topn'e sez'ony modr'e paliva mus'i vz'it dals'i dva котлоагрегата - c. 9 a c. 10. Celkov'a cena d'ila bude asi 650...
Nov'e Volkswageny повезут obyvatel Vladivostoku s str. Pracovn'i centrum
5-06-2013, 18:03, Cesky
Z'itra, 6. cervna, prvn'i mestsk'e autobusy stredn'i velikosti Volkswagen Крафтер pujde o upraven'e sch'ema trasy c. 15к «Pracovn'i - TC Smaragd - Pracovn'i». D'iky t'eto trase obyvatel'e...
Igor Pushkarev setkal s pracovn'iky nemocnice v poctu Vladivostok
13-07-2013, 00:02, Cesky
2. Igor Pushkarev zkoumal nov'e zdravotnick'e zar'izen'i v nemocnici, mluvil k zamestnancum, a blahopr'al mlad'e matky na narozen'i det'i. Navzdory tomu, ze od roku 2013 je zdravotn'i p'ece presel do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!