Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Policie za'utocila na identifikaci porusov'an'i obchodu

Policie za'utocila na identifikaci porusov'an'i obchodu Krome toho, ve spolecn'em 'utoku, policist'e navst'ivili pobyt ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku a osob bez st'atn'i pr'islusnosti, jakoz i testuje na neopr'avnen'e podnik'an'i, vcetne rizik spojen'ych s uz'iv'an'im neleg'aln'ich alkoholu a padelan'eho zboz'i. Testov'ano pet obchodn'ich spolecnost'i se s'idlem v ulic'ich Kyjeva a Volchov. Kontroly odhalily porusen'i, za kter'e tri administrativn'i zpr'avy vypracovan'e skutecnost'i podnikatelsk'e cinnosti bez st'atn'i registraci jako individu'aln'iho podnikatele nebo pr'avnick'e osoby a prodej zboz'i, bez jejichz prodej je zak'az'an nebo omezen z'akonem. Z neleg'aln'ich policie zabavila 451 litru alkoholick'ych n'apoju v celkov'e hodnote v'ice nez 176 tis'ic rublu. V prubehu kontroly dodrzov'an'i imigracn'ich z'akonu cizinci, kter'i podnikaj'i ve Vladivostoku, tak'e odhalil porusov'an'i lidsk'ych pr'av. Chcete-li zjistit identitu a uveden'i na administrativn'i odpovednosti za porusen'i migracn'ich z'akonu Rusk'e Feder'aln'i migracn'i 'urad Primorsky dod'ano 20 ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku. Je treba poznamenat, ze praxe ruzn'ych donucovac'ich org'anu spolecn'e n'ajezdy odhalit porusen'i v oblasti obchodu a pobytu ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku na 'uzem'i Ruska muze v'yznamne sn'izit pocet unabiding "hosty" na 'uzem'i Primorsky a dovolil jim sn'izit 'uroven spr'avn'ich deliktu.Опубликовано:   21-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pocas'i v Primorje: 12. cervna
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje pole urcuje krevn'i tlak. V kraji m'isty mrznouc'i d'est, na pobrez'i je m'isty mlha. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu +15+32°C. Ve...
Ostrov objevil zcela nov'y rusk'e skoly
3-09-2013, 21:34, Cesky
Vcera, na ostrove rustiny byla slavnostne otevrena nov'a skola. Skola, kter'a byla dlouho cekali. - Je to zvl'astn'i den, a to zejm'ena pro deti - rekl starosta Igor Pushkarev na prav'itku na Den...
Skl'icka m'isto zhelezjak
2-08-2013, 13:16, Cesky
Vcera vecer, 1. srpna v ulici Zigure, 22 byl sv'atek - tam otevrel velk'e hriste pro deti. Podle tradice, spolu s instalac'i objektu kon'a ter'enn'i 'upravy prilehl'eho 'uzem'i. - Jsme r'adi, ze jste...
Sporitelna shrnul 'ucast v Петербургском mezin'arodn'im ekonomick'em f'oru
27-06-2013, 14:02, Cesky
V r'amci f'ora se konala zased'an'i Sporitelny «Centr'aln'i banky - posledn'i basta hospod'arsk'eho rustu?» a obchodn'i sn'idane Sporitelny «Investice do lidsk'eho kapit'alu: po sedmi jiz pozde?»,...
Nevyuzit'e pozemky budou stoup'an'i pres soud
10-06-2013, 14:17, Cesky
Vcera, 8. cervna, Vladimir Putin podepsal Feder'aln'i z'akon «O zmene Zemsk'y z'akon'ik Rusk'e Federace a cl'anek 3 Spolkov'eho z'akona «O zaveden'i akce Zeme z'akon'iku Rusk'e Federace». O tom...
Loutkov'e divadlo zve na novou sez'onu ve Vladivostoku
19-09-2013, 01:32, Cesky
Pr'imorsk'y Region'aln'i Loutkov'e divadlo zacne novou sezonu neobvykl'eho - s divadeln'im predstaven'i - prezentace se bude konat dne 28. z'ar'i v 11 hodin na schodech divadla (sv. Petr Velik'y, 8)....
Ridice a spolujezdce osobn'ich automobilu utrpela pri sr'azce s KAMAZ
26-08-2013, 13:01, Cesky
V'azn'e nehode doslo 23. srpna v rusk'em. Pozde v noci na d'alnici Osinovka - Krusn'e Dock ridice z auta, "Toyota Saksid" hit sadu na vozovce "KAMAZ". Shot z osobn'iho automobilu byl vhozen do...
Sberbank budou poskytovat sluzby sberu
6-09-2013, 15:19, Cesky
"Rostelecom" Sberbank zvolil jako poskytovatel sbern'ych sluzeb v 829 maloobchodn'ich nemovitost'i nach'azej'ic'ich se po cel'em Rusku. Smluvn'i strany uzavrely smlouvu o obstar'av'an'i inkasa,...
Schebenochnomastichny asfalt je kladen na Tokarevskoye Beacon
31-07-2013, 18:05, Cesky
Toto schebenochnomastichny asfalt, kter'y m'a leps'i vlastnosti v porovn'an'i s konvencn'i asfaltu a t'im zvysuje zivotnost vozovky. Na zar'izen'i pracuje autobusy - finiser a v'alce, stejne jako...
Soudn'i vykonavatel'e dokonce vysel a prinesl v kurn'iku
22-07-2013, 22:04, Cesky
O nedbal'e matky-alimentschitsah RIA «VladNews» rekne v'ice nez jednou. Dals'im pr'ikladem - z regionu Cernigov, mu rekl o tiskov'e sluzby Primorsky UFSSP. Pr'ibeh je to. Soudn'i vykonavatel'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!